Čierny kašeľ na banskobystrickej strednej škole

11.05.2014 00:00

    [...]

    Následne na to bol hlásený ďalší prípad u spolužiaka, ktorý mal v anamnéze úporný kašeľ, bolesť hlavy a teploty nad 38 stupňov Celzia. Vykonaný odber krvi opäť potvrdil pertussis. Tiež bol proti tejto chorobe riadne očkovaný – posledná dávka mu bola podaná 28.8.2009. Vzápätí hlásili epidemiológom v rozpätí troch dní ďalšie dva prípady u spolužiakov. Aj tí boli riadne očkovaní proti pertussis. Z 58 exponovaných (dve triedy) doteraz teda ochoreli 4 žiaci. V epidemiologickom vyšetrovaní banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) naďalej pokračuje.

 

    Viac na stránke: BBonline.sk.