Češi chtějí povinné očkování

22.03.2011 16:14

       [...]

       Naopak 12 % lidí se kloní k názoru, že očkování by nemělo mít oporu v právním předpisu, 44 % by ponechalo rozhodnutí o vakcinaci na rodičích a dalších 22 % povinné očkování odmítá ze strachu z možných vedlejších nežádoucích účinků.

       Pokud měli lidé u každého z povinných očkování uvést, zda je z jejich pohledu oprávněné, pak největší podporu získalo očkování proti přenosné dětské obrně (92 %), tuberkulóze (91 %), tetanu (90 %), záškrtu (81 %), černému kašli (81 %) a virové hepatitidě typu B (69 %). S povinností očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám souhlasí 55–56 % respondentů.

 

       Viac na stránke Euro.cz.