Celosvetové vyhlásenie odporu voči povinnému očkovaniu

24.10.2012 07:30

Care2 petitionsite - 13.VI.2009 - Vaccine Resistance Movement

 

       Z anglickej pôvodiny "A UNIVERSAL DECLARATION OF RESISTANCE TO MANDATORY VACCINATIONS"
       preložil Ing. Marián Fillo.

 

Adresát: Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization = WHO)

Autor: Hnutie odporu voči očkovaniu (Vaccine Resistance Movement)

 

Celosvetové vyhlásenie odporu voči povinnému očkovaniu

ilustračný obrázok - liekovka a ihla       My, dolu podpísaní, súc slobodnými mužmi a ženami, neuznávame autoritu Svetovej zdravotníckej organizáce (World Health Organization = WHO) zavádzať nútené plošné povinné očkovania. Naše telá sú zvrchovaným územím a predmetom nášho výlučného sebaurčenia. Aký koľvek pokus o porušenie tejto zvrchovanosti musí byť chápaný ako pošliapanie spomínaného základného práva. Preto považujeme svojich volených zástupcov za zodpovedných a vyhlasujeme, že podáme preventívnu hromadnú žalobu na nich v prípade, že naše nescudziteľné právo na výber bude porušené.

 

Zoznam prípravných opatrení Svetovej zdravotníckej organizácie na pandémiu chrípky:

Kapitola 1.5.1 - Právne a etické otázky:

„Počas pandémie môže byť potrebné obmedziť jestvujúcu legislatívnu alebo ľudské práva (jednotlivcov). Príkladom je vynútenie karantény (obmedzenie slobody pohybu jednotlivca), použitie súkromných budov ako nemocnice, použitie neschválených liekov (resp. schválených liekov na neschválené účely), povinné očkovanie alebo zavedenie pohotovostných zmien v dôležitých službách. Tieto rozhodnutia potrebujú právny rámec, aby sa zabezpečilo transparentné zváženie a ospravedlnenie spomínaných opatrení, a aby sa zabezpečil súlad s medzinárodným právom (Medzinárodné zdravotnícke smernice).“

 

       Nejestvuje žiadny súdny dôkaz toho, že vírus prasacej chrípky bol priamou príčinou úmrtia tých, čo zomreli po nákaze týmto vírusom (doteraz 144 osôb). Väčšina úmrtí bola spôsobená autoimunitnými a inými ochoreniami, ktorými zosnulí trpeli už pred nákazou vírusom prasacej chrípky. Krajiny s nízkou kvalitou zdravotníctva mali najväčší počet smrteľných prípadov. Podľa smerníc samotného CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.) sú príznaky prasacej chrípky prakticky neodlíšiteľné od príznakov bežnej sezónnej chrípky a závažnosť prasacej chrípky je porovnateľná s miernou sezónnou chrípkou.

„Príznaky tohto nového chrípkového vírusu typu H1N1 sú podobné príznakom sezónnej chrípky: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, nádcha alebo upchatý nos, bolesti celého tela, bolesti hlavy, zimomriavky a únava. Významný počet ľudí, čo sa nakazili týmto novým chrípkovým vírusom hlásil aj hnačku a zvracanie. Vysoko-rizikové skupiny pre tento nový chrípkový vírus nie sú toho času známe, ale je možné, že budú rovnaké ako u sezónnej chrípky. Ľudia s vyšším rizikom vážnych komplikácií sezónnej chrípky sú starší ľudia nad 65 rokov, deti do 5 rokov, tehotné ženy, ľudia ľubovoľného veku s chronickými zdravotnými problémami (ako napr. astma, cukrovka, ochorenia srdca), a ľudia s oslabenou imunitou (napr. užívajúci imunosupresíva – imunitu potláčajúce medikamenty, alebo nakazení vírusom HIV).“

 

       GlaxoSmithKline (GSK) je hlavnou farmaceutickou firmou, ktorá vyvinula vakcínu proti vtáčej chrípke H5N1. Keďže nový kmeň chrípkového vírusu H1N1 je hybridom vírusov vtáčej, prasacej a ľudskej chrípky, je pravdepodobné, že táto zložka bude použitá ako súčasť trojzložkovej chrípkovej vakcíny.

„Patentovaný adjuvant firmy GSK sa nazýva AS04. Obsahuje hliník a MPL. MPL znamená mono-fosforyl-lipid A. Patentovaný (neschválený) adjuvant Armády USA sa nazýval Tri-Mix alebo Triple Mix (troj-zmes). Tri-Mix obsahoval MPL (mono-fosforyl-lipid A) a skvalén. Po vojne armádní vedci vyhodnotili MPL ako príliš jedovatý, a tak začali v spolupráci s firmou Chiron Corporation z Emeryville (Kalifornia, USA) vyvíjať adjuvant, ktorý obsahoval len skvalén a vodu … na základe predpokladu, že jedovatosť Tri-Mixu spôsobil iba MPL. Tento predpoklad sa tiež ukázal byť nesprávnym. Jestvuje najmenej 25 štúdií na zvieratách, podľa ktorých skvalén je schopný vyvolať autoimunitu; prebiehajú diskusie o údajoch, podľa ktorých nano-množstvá skvalénu vo vakcíne proti antraxu spôsobili choroby nespočetným armádnym zamestnancom počas AVIP. MPL bol tiež zložkou adjuvantu Ribi Adjuvant System (RAS). RAS je odvodený od Tri-Mixu a schválený len na použitie u zvierat. Nejestvujú žiadne údaje o tom, či MPL vyvoláva imunitnú odpoveď špecifickú preň. Ak je MPL imunogénny, tak vzniká možnosť nebezpečnej „krížovej reakcie“. Ľudské telo je plné lipidov (tukov). Protilátky a imunitné bunky, odpovedajúce na MPL, môžu tiež odpovedať na iné tuky v tele, čím narušia toleranciu endogénnych (ľudskému telu vlastných) lipidov a vyvolajú autoimunitu.“

Gary Matsumoto – novinár, autor knihy „The Covert Government Experiment That's Killing Our Soldiers--And Why GI's Are Only The First Victims“ („Tajný vládny pokus, ktorý zabíja našich vojakov – a prečo sú pešiaci len prvými obeťami“)

 

       Riziko veľkej epidémie Syndrómu vojny v Perzskom zálive medzi bežnými obyvateľmi je neodvratné, ak predpokladáme, že vo vakcíne proti prasacej chrípke bude použitý ten istý adjuvant ako vo vakcíne proti vtáčej chrípke (adjuvanty sú farmakologické alebo imunologické činidlá, ktoré menia účinky iných činidiel). Bez adjuvantov očkovanie vyvolá len slabú imunitnú odpoveď. Vakcína bez adjuvantov potrebuje 12x vyššiu dávku antigénu, aby bola „účinná“. Takýto hazard, keď ide o naše životy, je neprijateľný.

       Farmaceutické spoločnosti (napr. Baxter alebo Novartis) sa chystajú zožať obrovské mimoriadne zisky počas takejto krízy. Nechceme dať do stávky našu bezpečnosť kvôli ziskom farmaceutického priemyslu, a to za žiadnych okolností.

„Epidémia prasacej chrípky bude prínosná pre jednu z najplodnejších a najúspešnejších rizikovo-kapitálových firiem v USA: Kleiner, Perkins, Caufield & Byers. Ceny akcií už vzrástli u 2 z 8 verejne obchodovateľných spoločností v portfóliu pandemických a biologicko-ochranných investícií tejto firmy: BioCryst o vyše 26% na 2,21 $ za akciu a akcie Novavaxu, výrobcu vírusových vakcín, raketovo vzrástli o 75% na 1,42 $ za akciu od prvého oznamu o epidémii prasacej chrípky v Mexiku.“

 

       Nedostatočné testovanie tejto pokusnej vakcíny vyvoláva mnoho obáv. Niet žiadnych kritérií na posúdenie jej účinnosti, ani žiadne platné štatistiky.

„Novavax používa genetické informácie a „rekombinantnú technológiu vírusom podobných častíc“, aby urýchlene zostrojil vakcínu. Jeho technológia je len vo fáze II klinických skúšok, ale môže byť schválená predčasne. Výkonný riaditeľ Novavaxu, Rahul Singhvi, v piatok oznámil: „Je tu možnosť núdzového schválenia, ktorá nám dovolí v núdzi používať vakcínu bez ďalšieho testovania.“ Ustanovenia odseku E ochránia túto firmu pred akoukoľvek právnou zodpovednosťou za prípadné spôsobené škody.“

 

       Prasacia chrípka je úplne nový kmeň, ktorý doteraz nikto nevidel a ktorý nesie všetky známky laboratórne vytvoreného umelého vírusu.

       „Autor knihy „Emerging Viruses: AIDS And Ebola: Nature, Accident or Intentional?“ („Nadchádzajúce vírusy: AIDS a Ebola – Príroda, nehoda alebo úmysel?“) Leonard G. Horowitz hovorí, že prasaco-vtáko-ľudský kmeň chrípkového vírusu, ktorý bol údajne prvýkrát objavený v Mexiku koncom marca 2009, môže pochádzať len od Dr. Jamesa S. Robertsona a jeho kolegov v spolupráci so CDC a výrobcom vakcín Novavax Inc., ktorý bol pripravený ryžovať na vypustení tohto vírusu. Nikto iný nezoberie kurence, nakazené vtáčou chrípkou, do Európy, neskombinuje ich s vírusmi H1N1 zo španielskej chrípky z roku 1918 a dodatočne nezmieša s nejakými génmi prasacej chrípky z prasiat, a následne ich spätne nedešifruje, aby nakazil ľudí.“

 

       Počas humbuku okolo prasacej chrípky v roku 1976 samotné očkovanie zabilo stovky ľudí a spôsobilo ochorenia nespočtu ďalších.

„Iba mladý Lewis (19-ročný vojak David Lewis z Ashley Falls, Massachusetts, USA) zomrel v roku 1976 na samotnú prasaciu chrípku. Ale ako kritici rýchlo podotýkajú, stovky občanov USA zomrelo alebo utrpelo vážne poškodenia zdravia následkom očkovania, ktoré im poskytla vláda, aby odvrátila epidémiu.“

 

       Organizácia spojených národov (OSN), pod ktorú spadá WHO, bola podľa overiteľných údajov v minulosti zapletená do propagácie sterilizačných programov na základe živých vírusov a eugeniky. Nebudeme viac jej pokusnými králikmi. Jednohlasne zastávame toto rozhodnutie. Je povinnosťou WHO, aby dokázala svoje vlastné bezpečnostné záznamy. Akékoľvek správy alebo protidôkazy vydané WHO, budú predmetom nezávislého skúmania porotou, ktorú si vyberieme my.

       Dokument Federálnej bezpečnostnej rady USA (National Security Council) č. 20506: „Dôsledky celosvetového rastu počtu obyvateľov na bezpečnosť a zámorské záujmy USA“ („Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests“)

       Toto prehlásenie z roku 1974, navrhnuté Henrym Kissingerom, viedlo priamo k nasadeniu pokusných vakcín na nič netušiacom obyvateľstve. Vyhľadávalo krajiny ako ciele pre „počiatočné pokusy o znižovanie počtu obyvateľov, ktoré by mali byť zavedené okolo roku 2000“. Pre štúdiu bola vybratá India, Bangladéš, Pakistan, Nigéria, Mexiko, Indonézia, Brazília, Filipíny, Thajsko, Egypt, Turecko, Etiópia a Kolumbia. 3 milióny Filipíncov vo veku 12 až 48 rokov boli očkované pokusnou vakcínou, ktorá im zničila zdravie. Severoamerické černošky a pôvodné indiánky boli očkované tou istou vakcínou, čo viedlo k neplodnosti u 25% resp. 35% z nich. Pokyn prišiel z WHO a bol priamo zviazaný s Kissingerovým prehlásením.

 

       To nasledovalo po správe z roku 1972 (buletin č. 47), ktorú vydala WHO a v ktorej bola reč o potrebe imunitného vírusu, ktorý by selektívne ničil systém ľudských T-buniek a ktorý by mal byť rozšírený pomocou celoštátneho očkovacieho programu, „aby bolo možné pozorovať výsledky“. To sa presne zhoduje s masovým očkovacím programom proti pravým kiahňam v Strednej Afrike, ktorý bezprostredne predchádzal epidémii AIDS v Afrike, Amerike a všade inde. Určujúcim činiteľom, najčastejšie sa vyskytujúcim u obetí AIDS, je rozklad systému T-buniek v tele. Ďalšia náhoda.

 

       Ak bude ustanovené povinné očkovanie v prípade údajnej/ozajstnej pandémie, voláme po nezávislom výskume vakcín, ktorý vykoná team oprávnených zdravotníkov podľa nášho výberu, a to pred ich dodaním do veľkoskladov. Všetky vakcíny budú testované na kontaminácie a bezpečnosť. Následné sledovanie očkovaných osôb bude prebiehať v aktualizovanom informačnom systéme. Ak WHO alebo jeho distribútori budú prichytení pri úmyselnom šírení jedovatých vakcín, budú trestne stíhaní v najväčšom možnom rozsahu, aký zákon pripúšťa. Budeme požadovať verejné vyšetrovanie, ktoré nájde vinníkov, a aby bolo učinené zadosť spravodlivosti. S ohľadom na to budeme považovať aj naše vlastné vlády za plne trestne zodpovedné.

       My, dolu podpísaní, jednotne podporujeme túto petíciu.


 

Zoznam zložiek vakcín, čo sú oficiálne podávané v rámci vakcín, ktorými je očkovaná verejnosť

       Okrem vírusovej a bakteriálnej RNA a DNA, ktorá je súčasťou vakcín, toto sú ďalšie zložky:

 • hydroxid hlinitý
 • fosforečnan hlinitý
 • síran amónny
 • amfotericíny B
 • zvieracie tkanivá: prasacia krv, konská krv, králičí mozog, psie obličky, opičie obličky, kuracie embryo, kuracie vajce, kačacie vajce
 • hovädzie sérum (časť krvi)
 • beta-propiolaktón
 • sérum z hovädzieho plodu (umelo potrateného teľaťa)
 • formaldehyd/formalín
 • želatína/hydrolyzovaná želatína
 • glycerín
 • ľudské diploidné bunky MRC-5 a WI-38 (pochádzajúce z umelo potratených bábätiek)
 • glutaman sodný (MSG)
 • neomycín/síran neomycínu
 • fenol
 • fenolová červeň
 • fenoxyetanol (nemrznúca kvapalina)
 • (di)hydrogen-fosforečnan draselný
 • polymyxín B
 • polysorbát 20
 • polysorbát 80
 • pankreatický hydrolyzát kazeínu z prasaťa
 • sorbitol
 • sacharóza (repný/trstinový cukor)
 • thiomersal (zlúčenina ortuti)
 • tri(n)butyl-fosforečnan
 • VERO bunky (bunková kultúra z opičích obličiek)
 • čistené červené krvinky z oviec

 

 

       Tieto prídavné látky sú podávané bez vedomia alebo súhlasu verejnosti. Merck (na Slovensku vystupuje pod značkou MSD = Merck, Sharp & Dohme – pozn. prekl.), farmaceutický moloch, ktorý vyrába drvivú väčšinu vakcín, používaných v USA, a ktorý je chránený pred súdnymi žalobami na základe federálnych zákonov, schválených bývalou Bushovou vládou.

       Analýza zložiek vakcín:

 1. hliník (dve formy) – priamo spojený s Alzheimerovou chorobou
 2. síran amónny – anorganická zlúčenina, používaná ako umelé hnojivo a na „čistenie bielkovín“, spôsobujúca poškodenie obličiek a pečene, ako aj dysfunkcie tráviacej sústavy
 3. amfotericín B - „protiplesňový dezinfekčný prostriedok“, poškodzuje močové ústrojenstvo, črevá a srdce
 4. recyklované zvieracie tkanivá (viaceré) – stavebné kamene choroby šialených kráv
 5. formaldehyd – „konzervant a dezinfekčný prostriedok“, spôsobuje rakovinu, chronický zápal priedušiek a podráždenie očí, keď má s ním do činenia imunitný systém ľudského tela.
 6. glutaman sodný – u ľudí spôsobuje rakovinu, je spojený s obezitou
 7. fenol – prudko jedovatý dezinfekčný prostriedok, poškodzujúci pečeň, obličky, srdce a dýchacie ústrojenstvo
 8. fenoxyetanol – preukázateľné extrémne neurotoxické nežiaduce účinky
 9. thimerosal – nervový jed (neurotoxín), spojený s psychologickými, neurologickými a imunologickými problémami. Poškodzuje nervovú sústavu, obličky, spôsobuje vrodené vady, problémy so zubami, náladovosť, zmeny správania, halucinácie, stratu pamäti či neschopnosť sústrediť sa. Príznaky zahŕňajú aj triašku, stratu citlivosti na pokožke, poruchy reči a v zriedkavých prípadoch ochrnutie a úmrtie. Táto prídavná látka samotná bola podnetom pre inú nedávnu hromadnú žaloby, usporiadanú matkami autistických detí a detí s poruchami správania. Autizmus sa teraz vyskytuje v nevídanom množstve: u 1 z 67 detí. Priemerný výskyt býval 1 z 20.000.

 

Bezpečné alternatívy k očkovaniu

 

       Kampaň odporu proti očkovaniu si získala veľké uznanie u rôznych zdravotníkov i alternatívnych médií. Tu je niekoľko z našich podporovateľov:

 
       Sme tiež hrdí na podpisy súčasných a bývalých vojakov a množstva ďalších vlastencov po celom svete, ktorí sa spojili v podpore tejte kampane.

       Táto petícia je hromadným ohlasom voči tým, ktorí radi uplatňujú naše základné právo na seba-určenie. Pripojte sa, prosím, k našej statočnej kampani, ktorá nám nakoniec umožní postaviť sa voči našim voleným vládam, aby sme obraňovali svoje základné právo voľby. Vďaka vám všetkým!!!

 

Aktualizácia:

       Množia sa dôkazy o tom, že máme do činenia s mutujúcim vírus prasacej chrípky, ktorý bol obzvlášť navrhnutý tak, aby odolal akejkoľvek vakcíne, čo je na trhu. Navyše, rozšírenie nákazy môže byť veľmi dobre podnietené novou vakcínou, ktorá má byť distribuovaná a vnucovaná širokej verejnosti. Čo to pre nás znamená? Veľmi krátky časový rámec, aby sme našu kampaň za odpor proti povinnému očkovaniu roztočili na plné obrátky.

 

Tímový prístup:

       Nemôžeme očakávať, že WHO uzná platnosť tejto petície samotnej. Podobne naše volené vlády a súdy bežne bežne neuznávajú internetové petície. Preto si myslím, že potrebujeme zaviesť alternatívny prístup, aby sme zabezpečili, že naše hlasy budú vyslyšané: tradičné rukou podpísané petície, overiteľné na akomkoľvek súde. Potrebujeme pracovať spoločne na dosiahnutie nášho cieľa načas. Chcem toho priveľa? Dúfam, že nie. Každý si môže skopírovať petíciu odtiaľto. Budete tiež potrebovať podpisový hárok. Jednoducho kliknite na nižšie uvedené odkazy. Malo by to byť veľmi jednoduché. Je mnoho miest, kde by sa táto petícia dala umiestniť na podpis: kaviarne, vývesky, nástenky, na rôznych podujatiach, kdekoľvek okolo kancelárie/úradu, v knižniciach, kostoloch, synagógach, na školách a internátoch, v nemocniciach, telocvičniach, kníhkupectvách… Buďte, prosím, prítomní pri podpisovaní, aby ste odradili darebákov a mali prehľad o počte podpisov. Budeme sa musieť rozhodnúť kedy zozbierame všetky podpisové hárky na základe hláseného počtu podpisov. Celkový počet potom oznámime vám, aby ste ho mohli oznámiť svojim voleným zástupcom. Nakoniec budeme môcť dať všetkým pochybovačom, cynikom i neodmysliteľnej vládnej byrokracii hlasnú odpoveď zo všetkých krajín sveta. … Verím, že skutočne môžeme zmeniť dejiny historickou ukážkou aktívnej mierumilovnej sily.

       Vytlačte si, prosím, tieto dokumenty a pomôžte nám získať dosť podpisov, aby sme presvedčili naše vlády urobiť správnu vec. …

Joel, zakladateľ Hnutia odporu proti očkovaniu.


 

       Verzia pre tlač – Celosvetové vyhlásenie odporu voči povinnému očkovaniu

(odkaz na text petície je nefunkčný, ale dá sa skopírovať z tohto článku – pozn. prekl.)

       Podpisové hárky:

 

„Môžeme to urobiť ľahkým alebo ťažkým spôsobom, ale budeme to musieť urobiť.“

Glenn Ivey, štátny advokát okresu Prince George, Maryland, USA, o novej legislatíve, podľa ktorej majú byť povinne očkovaní žiaci 5. až 10. ročníka základnej školy proti ovčím kiahňam a nákazlivej žltačke typu B

 

„Keď dáme vláde moc robiť lekárske rozhodnutia za nás, v podstate tým prijímame myšlienku, že štát je vlastníkom našich tiel“

Ron Paul, poslanec Kongresu (parlamentu) USA

 

„Nie je tu potenciál na žiadnu pandémiu, kým nie je zavedené masové očkovanie, ktoré napomôže chrípke pod zásterkou ochrany obyvateľstva. Sú tu dobré dôvody domnievať sa, že povinné vakcíny budú úmyselne kontaminované chorobami, zvlášť navrhnutými, aby spôsobovali smrť.“

Barbara L. Minton / Natural News: „Journalist Files Charges against WHO and UN for Bioterrorism and Intent to Commit Mass Murder“ („Novinárka podala súdnu žalobu na WHO a OSN za bioterorizmus a úmysel spáchať masovú vraždu“)

 

       Rozhovor s Jane Burgermeister: „Journalist Files Charges against WHO and UN for Bioterrorism and Intent to Commit Mass Murder“ („Novinárka podala súdnu žalobu na WHO a OSN za bioterorizmus a úmysel spáchať masovú vraždu“)

  

Norimberský kódex – zákon č. 10 (výňatky)

 1. Dobrovoľný súhlas osoby je absolútne nevyhnutný.
         To znamená, že osoba, o ktorú ide, by mala mať právo dať súhlas; mala by byť tak postavená, aby bola schopná vykonávať slobodné právo voľby, bez zásahu akéhokoľvek prvku sily, podvodu, klamstva, nátlaku, ľsti či iných skrytých podôb donucovania alebo nátlaku; mala by mať dostatok vedomostí a pochopenia veci o ktorú ide, aby bola schopná učiniť chápavé a osvietené rozhodnutie.
         Posledný prvok si vyžaduje pred prijatím súhlasu osoby s účasťou na pokuse, aby boli tejto osobe známe: povaha, trvanie a účel pokusu; spôsoby a prostriedky, ktorými bude pokus vykonaný; všetky nepohodlia a riziká, ktoré možno očakávať; účinky na zdravie alebo osobnosť, ktoré môžu vzniknúť účasťou na pokuse.
 2. Pokus by mal priniesť plodné výsledky pre dobro spoločnosti, ktoré nemožno dosiahnuť inými prostriedkami alebo spôsobmi štúdia. Pokus by nemal byť vo svojej povahe zbytočný alebo bezcieľny.
 3. Pokus by mal byť navrhnutý a založený na výsledkoch pokusov so zvieratami a na poznaní prirodzeného vývoja choroby alebo iného študovaného problému tak, aby predpokladané výsledky pokusu ospravedlnili potrebu tento pokus vykonať.
 4. Nemal by byť vykonaný žiadny pokus, pri ktorom je dobrý dôvod domnievať sa, že spôsobí smrť alebo ťažké zdravotné postihnutie, možno snáď s výnimkou pokusov, kde účastníkmi pokusu sú aj lekári, ktorí ho vykonávajú.

https://www.hhs.gov/ohrp/archive/nurcode.html

 

Modelový zákon štátu USA o opatreniach v prípade ohrozenia verejného zdravia

§ 603 – Očkovanie a liečba

       Počas stavu ohrozenia verejného zdravia môže úrad verejného zdravotníctva vykonávať nasledujúce opatrenia, potrebné pre vysporiadanie sa s ohrozením verejného zdravia:

       a) Očkovanie. Očkovať osoby z dôvodu ochrany pred prenosným ochorením a na zabránenie šírenia prenosnej alebo možno prenosnej choroby.

 1. Očkovanie môže byť vykonané akoukoľvek kvalifikovanou osobou, oprávnenou k tomu úradom verejného zdravotníctva.
 2. Podávaná vakcína nesmie byť taká, ktorá by pravdepodobne viedla k vážnemu poškodeniu zdravia dotknutej osoby.
 3. Na prevenciu šírenia prenosnej alebo možno prenosnej choroby môže úrad verejného zdravotníctva podľa § 604 izolovať alebo dať do karantény osoby, ktoré nie je možné očkovať alebo nechcú byť očkované z dôvodu zdravia, náboženstva či svedomia.

       b) Liečba. Liečiť osoby vystavené prenosnej chorobe alebo nakazené touto chorobou.

 1. Liečba môže byť podaná akoukoľvek kvalifikovanou osobou, oprávnenou k tomu úradom verejného zdravotníctva
 2. Liečba nesmie byť taká, ktorá by pravdepodobne viedla k vážnemu poškodeniu zdravia dotknutej osoby.
 3. Na prevenciu šírenia prenosnej alebo možno prenosnej choroby môže úrad verejného zdravotníctva podľa § 604 izolovať alebo dať do karantény osoby, ktoré nie je možné liečiť alebo nechcú byť liečené z dôvodu zdravia, náboženstva či svedomia.

 

§ 604 – Izolácia a karanténa

       a) Autorizácia. Počas ohrozenia verejného zdravia môže úrad verejného zdravotníctva izolovať (v súlade s definíciou „izolácie“ podľa § 103 písm h)) alebo dať do karantény (v súlade s definíciou „karantény“ podľa §103 písm o)) osobu alebo skupiny osôb. To zahŕňa jednotlivcov alebo skupiny, ktoré neboli očkované, liečené, testované alebo skúšané podľa § 602 a § 603. Úrad verejného zdravotníctva môže tiež založiť a udržiavať miesta pre izoláciu a karanténu, ako aj nastavovať pravidlá a vydávať príkazy. Nesplnenie týchto pravidiel, príkazov a ustanovení je priestupkom.

       b) Podmienky a zásady. Úrad verejného zdravotníctva by sa mal pridržiavať nasledujúcich podmienok a zásad pri izolácii a karanténe osôb alebo skupín osôb:

 1. Izolácia a karanténa musia byť tým posledným prostriedkom, použitým na prevenciu šírenia prenosnej alebo možno prenosnej choroby, a môžu zahŕňať (okrem iného) domáce väzenie v súkromných domoch alebo na iných súkromných či verejných pozemkoch.
 2. Izolované osoby musia byť umiestnené oddelene od osôb v karanténe.
 3. Zdravotný stav izolovaných osôb a osôb v karanténe musí byť pravidelne sledovaný, aby sa zistilo, či potrebujú izoláciu alebo karanténu.
 4. Ak sa osoba v karanténe následne nakazí, alebo je oprávnená domnienka, že sa nakazila prenosnou alebo potenciálne prenosnou chorobou, musí byť okamžite izolovaná.

https://www.publichealthlaw.net/MSEHPA/MSEHPA2.pdf

 

Ohrozenie štátu – medzi riadkami

       Umožňuje úradom obísť niektoré federálne požiadavky (vyhlásiť stanné právo, karanténu) v snahe účinnejšie sa vysporiadať s nebezpečenstvom (vládou zinscenovaná falošná kríza). Úmyslom tohto zákona je odstrániť byrokratické prekážky (Ústavu, Listinu práv), umožniť, aby chorí pacienti dostali liečbu rýchlejšie (eutanázia) alebo dať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti väčšiu voľnosť v poskytovaní liečby (licencia na zabíjanie).

 

Hnutie odporu proti očkovaniu (Vaccine Resistance Movement)

 

Komentár prekladateľa

       Ide o petíciu z roku 2009, ktorá je však v hlavných bodoch stále aktuálna, i keď niektoré pasáže už aktuálne nie sú. Papierové podpisovanie v túto chvíľu asi nemá veľký zmysel, ale elektronický "podpis" na internete vás však nič nestojí, tak prečo nepodpísať? Podpísať ju je možné tu:

       Pre anglicky nerozumejúcich pripájam preklad jednotlivých políčok podpisového formulára:

 • Prefix (optional) = titul (voliteľný)
 • First Name = meno
 • Last Name = priezvisko
 • don't display my name = nezobrazujte moje meno (v zozname podpísaných)
 • Email = e-mailová adresa
 • Country = krajina (zvoľte Slovakia pre Slovensko resp. Czech Republic pre Česko)
 • Street Address = ulica a orientačné číslo resp. obec a popisné číslo
 • City = mesto/obec resp. príslušná pošta (ak v danej obci nie je pošta)
 • Postal Code = PSČ
 • (optional) = políčko pre vlastný odkaz (má zmysel písať asi len v angličtine, takže ak neviete po anglicky, nechajte ho prázdne)
 • sign now = podpíš teraz; toto tlačidlo treba stlačiť, keď ste vyplnili všetky údaje
   

       Túto petíciu a príslušné dodatky som preložil aj preto, lebo obsahuje pekný zoznam prírodných alternatív k syntetickým medikamentom, zaujímavé citáty a poukazuje na svojho druhu hrozbu určitých legislatívnych opatrení, schválených rôznymi krajinami na nátlak WHO. A tie sú stále platné.

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 9 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Celosvetové vyhlásenie odporu voči povinnému očkovaniu

kam to spejeme?

laura | 27.10.2012

strasidelne pasaze, je mi z toho nevolno. nemyslim si, ze povinne ockovanie sa u nas zrusi, skor si myslim, ze povinne ockovanie rozsiria aj v inych krajinach. mozno nie priamo a zakonom a takymto pomenovanim, ale nepriamo obmedzia vsetko co ich napadne, aby ludom nedali inu moznost ako ockovat, prispevky na deti, ulavy na dani, pristup k vzdelavaniu, zdravotnictvu, cestovaniu.... to je hrozne :-(

alternativa pre všetkých

ferko | 24.10.2012

Nie je Gersonova terapia tiež dobra alternatíva, resp.prevencia ako zostať zdravý? Určite lepšia, než pichať do seba vakcínojedy, akokeby toho okolo nás bolo málo. Posúďte sami.

https://www.ac24.cz/videodokumenty/zdravi/1211-The-Gerson-Miracle-Gersonuv-zazrak
s českymi titulkami

Re:alternativa pre všetkých

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Ten zoznam samozrejme nie je úplný a vyčerpávajúci.

co potom

jar | 24.10.2012

Co sa stane s tymto očkovacim biznisom a ludmi,ktorí za tym stoja,ked pribudne prilis velmi vela ludi,ktorí budu proti ockovaniu.?budu sa realizovat hlavne na tu menej inteligentnu vrstvu obyvatelstva,co poslucha a veri doktorom a co sa nerype v zlozeni a skodlivosti vakcin..dufam ze povinne ockovanie bude zrusene CO NAJSKOR.

Seniori

Helena | 24.10.2012

Považujem to za "zverstvo" že v Domovoch dôchodcov je povinné očkovanie proti chrípke a ak sa nemýlim aj proti tuberkulóze. Na svojich angl. weboch som čítala, že koľko ľudí v Amerike v Domovoch dôchodcov zomrie po očkovaní, dostanú sa do nemocnice...Vieme, že u nás sa to zatají. Vieme, že očkovanie proti chrípke vôbec nepomôže proti chrípke, len môže vyvolať veľa komplikácii. Je dobré prečítať knihy o biznise vo farmácii:
Jorg Blech: Vynálezcovia chorôb. Šokujúca pravda o medicíne a farmaceutickom priemysle a 2 knihy od John Virapen:
1. Nežiadúci účinok: Smrť. Priznanie bývalého riaditeľa farmaceutického koncernu.
2. Kult liekov - Recept na nežiadúce účinky a smrť.
Som obkolesená dôchodcami a počúvam akú nenormálnu agresivitu prejavia niektorí obv. lekári len aby mohli starkého zaočkovať. Povedia, že očkovanie je povinné, povedia že majú zoznam zo zdravot. poisťovne že sa musia dať zaočkovať...Fantázia nekonečná a asi aj peniažky za to nekonečné.

My seniori

Helena | 24.10.2012

Ja dôchodkyňa hovorím, že Chvála Bohu že máme človeka ako je pán Ing. Fillo, čo sa odborne zaoberá touto problematikou. Všetcia by sme ho občas mali trochu finančne podporiť aby v tom mohol pokračovať. Ja osobne som alergik vďaka očkovaniu, čo mi aj kamarátka alergologička potvrdila. Moja teta v Budapešti dostala Guillainov-Barrého syndróm (postupne sa šíriacie ochrnutie) a vďaka očkovaniu už leží v ústave. Kamarátkyna mama pár hodín po očkovaní zomrela. Susedka čo býva pod mojim bytom pol roka v noci musela sedieť - mala neurologické problémy z očkovania. Ďalšia známa odkedy sa dala zaočkovať má veľké zdravotné problémy, stále chodí k neurológovi, predpisujú jej lieky...

Re:My seniori

? | 24.10.2012

Nemôžem nájsť na stránke číslo bankového účtu. Pán Fillo asi nepotrebuje peniaze.

Re:Re:My seniori

Ivana | 24.10.2012

Cislo uctu je pod kazdym clankom
https://www.slobodavockovani.sk/kontakt/#podpora

Re:Re:Re:My seniori

j | 25.10.2012

Z coho zije pan FIlo: https://www.slobodavockovani.sk/otazky-a-odpovede/o-nas/#q3

Pridať nový príspevok