Celosvetové spojenectvo pre očkovanie a imunizáciu (GAVI) financuje smrteľné vakcíny proti detskej obrne

21.11.2011 00:12

The Express Tribune, Islamabad, Pakistan - 17.XI.2011Shahbaz Rana

 

       Pôvodný článok "Vaccine-nation: ‘Globally-supported company is funding fatal polio shots’"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - dieťa na invalidnom vozíku       Vyšetrovanie pakistanskej vlády zistilo, že vakcíny proti detskej obrne, určené pre deti, ktoré sú financované GAVI (Global Alliance for Vaccination and Immunisation = Celosvetové spojenectvo pre očkovanie a imunizáciu - pozn. prekl.), spôsobujú úmrtia a zdravotné postihnutia v ázijských krajinách vrátane Pakistanu.

       Znepokojujúce odhalenie je časťou hlásenia o vyšetrovaní, pripravovaného Vyšetrovacou komisiou predsedu vlády (Prime Minister’s Inspection Commission = PMIC) o činnosti Rozšíreného očkovacieho programu (Expanded Programme on Immunisation = EPI). PMIC, ktorého predsedom je Malik Amjad Noon, odporučila, aby predseda vlády Yousaf Raza Gilani okamžite zastavil podávanie všetkých typov vakcín, financovaných GAVI.

       Toto hlásenie, ktoré má The Express Tribune exkluzívne k dispozícii, taktiež navrhuje zastaviť plošnú očkovaciu kampaň proti detskej obrne, vrátane podávania 5-zložkových vakcín - až kým vyšetrovanie nezistí, že tieto vakcíny sú pre deti bezpečné. Vo svetle týchto zistení toto hlásenie odporúča:

 "Potrebujeme vypracovať podrobnú štúdiu a tá by mala byť odoslaná parlamentu, aby prejednal schválenie EPI."

       Náklady na súčasnú 5-ročnú fázu EPI činia 26 miliárd pakistanských rupií (Rs; približne 220 miliónov € - pozn. prekl.), vrátane 2,4 miliardy Rs (približne 20,3 milióna € - pozn. prekl.) z GAVI na dodávky nových a málo používaných vakcín. Projekt bol spustený v roku 2010, aby znížil chorobnosť a úmrtnosť na 8 chorôb, bežných u detí. Hlásenie však uvádza, že v roku 2010 bolo hlásených 5.417 prípadov týchto ochorení.

       Komisia tiež odporučila začať vyšetrovanie, aby sa zistili okolnosti vedúce k zmluve s GAVI bez predchádzajúceho preskúmania bezpečnosti vakcín. Hlásenie tiež uvádza, že vakcíny, ktoré financuje GAVI, nielenže spôsobujú v mnohých krajinách úmrtia, ale sú aj veľmi drahé.

       Správy o úmrtiach mnohých detí a o výskyte iných nežiaducich účinkov krátko po očkovaní sa v poslednom čase objavili v Pakistane, Indii, Srí Lanke, Bhutáne a Japonsku.

       Predstavitelia GAVI, sídliaci v Ženeve (Švajčiarsko), Jeffrey Rowland a Dan Thomas, boli oslovení e-mailom, ale neodpovedali naň.

       Hlásenie PMIC uvádza, že tento rok bolo hlásených 5 úmrtí v Japonsku krátko po očkovaní, v roku 2008 zase 25 vážnych nežiaducich účinkov očkovania (vrátane 5 úmrtí) hlásili na Srí Lanke. Dôsledkom bolo stiahnutie vakcíny. Bhután taktiež stiahol vakcíny po úmrtiach detí. Zväz rodičov zdravotne postihnutých detí z Bosny a Hercegoviny podal súdnu žalobu po tom, čo vakcíny, financované GAVI, spôsobili ich deťom trvalé poškodenia zdravia.

       V hlásení sa tiež píše:

"Dodané vakcíny nie sú testované v laboratóriách, aby bola potvrdená ich účinnosť a pravosť. To vytvára priestor pre použitie podvrhnutých a falšovaných vakcín."

       Noon povedal, že PMIC odoslalo toto hlásenie Kancelárii predsedu vlády Pakistanu v júni 2011. Navzdory naliehavosti tejto veci však doposiaľ neboli prijaté žiadne opatrenia.

       Partnermi GAVI sú niektoré krajiny, Program Billa a Melindy Gatesovcov pre očkovanie detí (Bill and Melinda Gates Children’s Vaccine Programme), Medzinárodná federácia farmaceutických výrobcov a zväzov (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations), Rockefellerova nadácia (Rockefeller Foundation), Detský fond Spojených národov (United Nations Children’s Fund = UNICEF), Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organisation = WHO) a Svetová banka (World Bank), píše sa v hlásení.

       Vláda Švajčiarska možno bude požiadaná o prešetrenie aktivít GAVI, aby sa zistilo, či ide skutočne o neziskovú organizáciu, ako sama o sebe tvrdí. Hlásenie PMIC požaduje, aby:

"vhodnosť partnerstva WHO a UNICEFu s GAVI bola spochybnená pred príslušným orgánom OSN."

       V hlásení PMIC sa ďalej píše:

"Podpora GAVI predstavuje 7,8% celkových nákladov na EPI, ktoré činia 26 miliárd Rs. Pakistan vynaloží 24,2 miliárd Rs z vlastných zdrojov na nákup nových a málo používaných vakcin za oveľa vyššiu cenu v porovnaní s ich ekvivalentami. Následne celá táto suma potečie naspäť k výrobcom, ktorí sú partnermi GAVI."

       Hlásenie PMIC dochádza k záveru:

"Nie je to GAVI, kto podporuje Pakistan. V skutočnosti je to Pakistan, kto poskytuje finančnú pomoc výrobcom vakcín, ktorí sú partnermi GAVI."

       PMIC uvádza - citujúc správu Ministerstva zdravotníctva Pakistanu, - že náklady na EPI v rokoch 2003 až 2012 s 5-zložkovou vakcínou, odhadnuté na 1,1 miliardy dolárov, by bez tejto vakcíny činili len 680,7 milióna dolárov. Podľa správy Ministerstva zdravotníctva Pakistanu:

"Náklady na 5-zložkovú vakcínu sú dvojnásobkom ceny ekvivalentných vakcín v Pakistane a 23x vyššie než náklady na ekvivalentné vakcíny v Indii."

       PMIC vypočúvalo aj programového riaditeľa EPI. Ten poprel, že by úmyslom podpory GAVI bolo zvýhodnenie výrobcov vakcín.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.