CDC pripúšťa, že nijaká dôsledná štúdia vyvracajúca spojitosť Thimerosalu s autizmom nebola doposiaľ vykonaná

11.09.2010 01:00

Age of Autism - 1.IX.2010 - Jake Crosby

 

       Pôvodný článok "CDC Admits No Rigorous Study Refuting Thimerosal-Autism Link Ever Conducted"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       V máji tohto roku som spochybnil stanovisko milionára a očkovacieho priemyselníka Paula Offita, ktorý tvrdil, že študovať čokoľvek iné než Thimerosal a MMR vakcínu (proti osýpkam, príušniciam a ružienke - pozn. prekl.) je "posúvaním cieľovej čiary" a teda "klasickým prípadom pseudovedy." (Viď https://www.ageofautism.com/2010/05/paul-offits-message-cdc-fda-nih-iom-aap-who-and-merck-engaged-in-pseudoscience.html)

       Avšak skôr než ktokoľvek zavrhne teóriu o spojitosti Thimerosalu s autizmom, mal by si najprv prečítať stránku CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.). Možno neviete, že CDC robilo prípadovo-kontrolnú štúdiu použijúc Vaccine Safety Datalink Project (VSD; projekt spájania údajov o bezpečnosti očkovacích látok), ktorá mala byť zverejnená (podľa sľubov CDC) v januári tohto roku. V popise štúdie sa píše (viď: https://www.cdc.gov/vaccinesafety/Activities/vsd/priority_studies.html):

"Výskumníci VSD začali prípadovo-kontrolnú štúdiu aby dôsledne preverili spojitosť medzi Thimerosalom a autizmom."

       Chcú "dôsledne preveriť spojitosť medzi Thimerosalom a autizmom" v štúdii, ktorá ešte nebola zverejnená? Nie je to niečo, čo malo CDC robiť od začiatku?

       Pokračujme v čítaní:

"... táto štúdia VSD bude prvou dôslednou epidemiologickou štúdiou vykonanou vo veci Thimerosalu a autizmu."

       Prvá dôsledná epidemiologická štúdia? Teraz, keď zvážime, že dejiny CDC nie sú samá poctivosť, a tiež, že táto štúdia mešká už 8 mesiacov, pochybujem, že bude "dôsledná".

       Dôležité však nie je, že CDC robí štúdiu, o ktorej tvrdí, že bude dôsledná, ale že dokonca aj CDC pripúšťa, že žiadna dôsledná štúdia vyvracajúca vzťah medzi Thimerosalom a autizmom doposiaľ nebola urobená. Za vyše 10 rokov od vyslovenia prvých obáv z Thimerosalu, všetkým štúdiám, na ktoré sa CDC spoliehalo pri popieraní tohto vzťahu, nesporne chýbala dôslednosť. To znamená, že aj štúdii IOM (Institute of Medicine = Výskumný ústav lekársky - pozn. prekl.), ktorú sponzorovalo CDC, ktorá odmieta spojitosť, a na ktorej sa zakladá falošný "vedecký konsenzus" v USA, chýbala dôslednosť. A rovnako tak ďalším štúdiám, ktoré podporilo CDC.

       Táto veta ma už naozaj vytočila:

"Údaje z tejto štúdie VSD by mali poskytnúť najlepšie dostupné vedecké informácie o tom, či je príčinná spojitosť medzi vplyvom Thimerosalu a vznikom autizmu možná."

       Myslel by som si to, keď CDC hovorí, že táto štúdia bude prvou skutočne dôslednou. Z tohto uhla pohľadu sa zdá, že CDC mlčky zavrhuje akýkoľvek doteraz zverejnený výskum použitý na popretie úlohy Thimerosalu pri vzniku autizmu. Skutočne to je presne to, čo táto štúdia - zdá sa - robí. (Viď: https://www.cdc.gov/vaccinesafety/00_pdf/VSD_Chart_of_Autism_Studies-Updated_Aug_18_09.pdf)

"Predbežné výsledky z štúdie screeningu Thimerosalu od VSD, zverejnené v roku 2003, nenašli spojitosť medzi vplyvom Thimerosalu a rizikom autizmu a nedávne ekologické štúdie našli spojitosť medzi obsahom Thimerosalu v očkovacích látkach a výskytom autizmu. Autizmus je však ťažké diagnostikovať a tieto štúdie sa spoliehali na počítačové klinické a úradné databázy, v ktorých platnosť diagnóz autizmu nebola plne overená."

       Milujem hmlistý spôsob, ktorým CDC vyvrátilo svoju hromadu skorumpovanej vedy, ktorý je určite žargónom "dvojitého jazyka", ktorý zahŕňa aj British Cochrane Review, ako hovorí náš britský redaktor John Stone. CDC pripustilo jeho bezcennosť bez toho, že by priamo povedalo, že je bezcenné.

       Zdôvodnenie tejto štúdie od CDC však bolo:

"Výbor pre zhodnotenie bezpečnosti očkovania pri IOM odporučil takúto štúdiu v roku 2001."

       2001? Pôvodná správa IOM, ktorá povedala, že údaje nie sú dostatočné na prijatie ani na odmietnutie spojitosti? To je čudesné.

       Aj keď o tri roky neskôr IOM vyrobil správu sponzorovanú CDC, ktorá odmietla spojitosť autizmu s Thimerosalom, CDC stále nedalo na odporúčanie IOM vypracovať štúdiu, ktorá by bola jedinou dôslednou štúdiou po deviatich rokoch. Ak toto nie je ďalším dôkazom, že "vedecký konsenzus" organizácií ako CDC a IOM je len predstieraný, tak už ozaj neviem, čo by mohlo byť.

       Po vyše 10 rokoch hlásení o vzniku autizmu po očkovaní CDC stále nesplnilo svoj sľub vypracovať prvú dôslednú štúdiu Thimerosalu. Čo je ešte horšie, je takmer isté, že aj po vydaní tejto očakávanej štúdie zostane sľub vypracovať prvú "dôslednú" štúdiu Thimerosalu nesplnený.

       Skutočne by som chcel vedieť, čo bude CDC hovoriť o tejto štúdii o 5 rokov neskôr - za predpokladu, že dovtedy bude vydaná - a či bude stále považovaná za "dôslednú". Rád by som sa pozrel do krišťáľovej gule a zistil to hneď, ale len čas ukáže... Mám pocit, že dejiny sa budú opakovať.

 

Jake Crosby je vysokoškolský študent s Aspergerovým syndrómom na Brandeis University, so zameraním sa na Dejiny a Zdravie: veda, spoločnosť a politika. Je prispievajúcim redaktorom Age of Autism.