Bolo objavené prekvapivé pojítko vakcín na autizmus a rakovinu

23.10.2014 00:00

       [...]

       Okrem toho, vakcíny vyrobené za pomoci fetálnych ľudských buniek sú spájané aj so zvýšeným výskytom leukémie a lymfómov. Podľa autorov štúdie, vždy keď bola zavedená nová vakcína vyrobená touto technológiou, súčasne sa zvýšil aj výskyt autizmu. Sporná bunková kultúra je tiež známa pod názvom WI-38.

       [...]

       V roku 1995 miera autizmu poskočila opäť po zavedení vakcíny Varivax proti ovčím kiahňam. Autori štúdie vyvodili záver, že rastúce miery výskytu autizmu sú priamo výsledkom vakcín vyrobených za pomoci ľudských fetálnych buniek.

 

       Viac na stránke Bádateľ & Kampaň za pravdu v medicíne.