Bodka za diskusiou: Povinné očkovanie - balanc medzi záujmom spoločnosti a pacienta

18.10.2013 00:00

       [...]

       V diskusii vystúpila MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH - riaditeľka Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach; Mgr. Adriana Jesenková PhD. - odborná asistentka na Katedre aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ,  Ing. Marián Fillo - aktivista a správca portálu slobodavockovani.sk a JUDr. Ivan Humeník, PhD. - advokát špecializujúci sa na medicínske právo a partner v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS.

       V úvode diskusie jednotliví diskutéri prezentovali svoje príspevky k téme povinného očkovania. MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH sa zamerala predovšetkým na rozbor toho, aké očkovania sú povinné, benefity očkovania a zabezpečenie bezpečnosti prostredníctvom hlásení. Ako druhá vystúpila Mgr. Adriana Jesenková, PhD.  s postrehom do diskusie, ktorý formulovala nasledovne: Ako štát kompenzuje prípadné nežiaduce účinky očkovania a aké verejné zdroje sú vynakladané na prevenciu rizík očkovania? Aké zdroje sa vynakladajú  na klinický výskum?

 

       Viac na stránke Pravo-Medicina.sk.