Blaylock, Dr. Russell L.

03.11.2011 13:50

fotografia - Dr. Russell L. Blaylock       je atestovaným neurochirurgom, spisovateľom a prednášajúcim. Navštevoval Lekársku fakultu Louisianskej štátnej univerzity (Louisiana State University School of Medicine) v New Orleans a dokončil svoju všeobecnú chirurgickú a neurochirurgickú prax na Lekárskej univerzite Južnej Karolíny (Medical University of South Carolina) v Charlestone. Počas svojej praxe viedol jeden rok neurologický projekt a po praxi si urobil odbornú asistentúru v oblasti neurochirurgie. 25 rokov bol neurochirurgom a tiež výživovým poradcom. Nedávno odišiel na dôchodok, aby sa plne oddal štúdiu a výskumu výživy.

       Počas svojej praxe spolupracoval s významným neurochirurgom Dr. Ludwigom Kempeom. Spolu vyvinuli postup pre transkalózne odstránenie intraventrikulárnych nádorov, ktoré sa používa doteraz. Dr. Blaylock predstavil príklady použitia tejto techniky na Kongrese neurologických chirurgov. Spolu s Dr. Kempeom vyvinul aj ventrikulolymfatický posun pri liečbe hydrocefalu. Navyše vypracovali neuroanatomické štúdie za účelom vývoja vylepšených postupov vo vaskulárnej intrakraniálnej chirurgii.

       Počas svojej praxe Dr. Blaylock urobil množstvo základnej práce na intraventrikulárnom monitoringu pacientov s kraniocerebrálnymi úrazmi, ktorú možno nájsť vo vedeckej literatúre. Dr. Blaylock úzko spolupracoval aj s Dr. Petrom Jannettom počas jeho raného výskumu vaskulárnej kompresie kraniálnych nervov, čoby príčiny trigeminálnej neuralgie a hemifaciálneho spazmu. Dr. Blaylock bol jedným z prvých neurochirurgov, ktorí využili výživové doplnky vysokej intenzity u pacientov s kraniocerebrálnymi úrazmi, čo malo veľkolepý úspech.

       Dr. Blaylock napísal a ilustroval tri knihy. Prvá sa týkala excitotoxínov ("Excitotoxins: The Taste That Kills" = "Excitotoxíny: chuť, ktorá zabíja") a ich vzťahu k ochoreniam nervovej sústavy. Jeho druhá kniha "Health and Nutrition Secrets That Can Save Your Life" ("Tajomstvá zdravia a výživy, ktoré vám môžu zachrániť život") pojednáva o spoločnom základe všetkých chorôb, ochrane pred chorobami staroby vhodnou stravou, ochrane pred jedovatými kovmi, debate okolo fluoridov, jedovatosti pesticídov a herbicídov, excitotoxínoch, očkovaní, ochrane pred srdcovými príhodami a infarktami, ako aj o omega-3 mastných kyselinách. Táto kniha vyšla v novom rozšírenom vydaní. Tretia kniha Dr. Blaylocka - "Natural Strategies for Cancer Patients" ("Prírodné postupy pre pacientov s rakovinou") vyšla v apríli 2003 a pojednáva o spôsoboch boja s rakovinou, vylepšenia účinnosti bežnej liečby a vyhýbania sa komplikáciám, spojeným s touto liečbou. Navyše Dr. Blaylock napísal a ilustroval tri kapitoly v lekárskych učebniciach, napísal brožúrku o prírodnej ochrane pred biologickým terorizmom, ako aj brožúrku o roztrúsenej skleróze. Napísal vyše 30 článkov na viaceré témy v peer-reviewed lekárskych časopisoch (tzn. takých, kde pred zverejnením článku je tento zhodnotený ďalšími odborníkmi z daného odboru - pozn. prekl.).

       Od vydania svojej prvej knihy býva Dr. Blaylock hosťom v početných rozhlasových reláciách v USA i mimo USA. Vo veľkom prednáša ako laikom, tak aj zdravotníkom, na rôzne témy ohľadne výživy.

       Dr. Blaylock je členom redakcie časopisu Amerického nutraceutického zväzu (Journal of the American Nutraceutical Association), ako aj členom redakcie časopisu amerických všeobecných lekárov a chirurgov (Journal of American Physicians and Surgeons), oficiálneho časopisu Zväzu amerických všeobecných lekárov a chirurgov (Association of American Physicians and Surgeons). Je tiež členom redakčnej rady časopisu Fluoride, oficiálneho časopisu Medzinárodnej spoločnosti pre výskum fluoridov (International Society for Fluoride Research). Sám vydáva mesačný spravodaj The Blaylock Wellness Newsletter.

       Dr. Blaylock je lekárskym konzultantom Fluoride Toxicity Research Collaborative (program na výskum jedovatosti fluoridov). Nedávno dostal cenu za integritu vo vede od nadácie Westona A. Pricea (Weston A. Price Foundation). Je tiež hosťujúcim profesorom na katedre biologických vied na Belhaven College v Jacksone, štát Mississippi, USA.

       V súčasnosti je členom Zväzu amerických všeobecných lekárov a chirurgov (American Association of Physicians and Surgeons), Amerického nutraceutického zväzu (American Nutraceutical Association), Medzinárodného a Amerického zväzu klinických výživárov (International and American Associations of Clinical Nutritionist), Americkej vysokej školy výživy (American College of Nutrition), Amerického zväzu za slobodu v zdravotníctve (American Association for Health Freedom), Národnej zdravotníckej federácie v USA (National Health Federation), Americkej akadémie pre liečbu chorôb staroby (American Academy of Anti-Aging Medicine) a Price-Pottengerovej nadácie pre výživu (Price-Pottenger Nutrition Foundation). Nedávno bol menovaný za člena vedeckého poradného výboru Nadácie na predĺženie života (Life-Extension Foundation).

 

Preložené články Dr. Blaylocka:

 


Zo stránky Dr. Russella Blaylocka https://www.russellblaylockmd.com preložil Ing. Marián Fillo.

Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.