Biskup Kene varuje: Je cieľom očkovania proti tetanu sterilizácia žien?!

08.04.2014 17:11

       [...]

       Vo svojom vyjadrení biskupi poznamenávajú, že na Filipínach, v Nikarague a Mexiku bola do vakcíny proti tetanu „pridaná Beta podjednotka ľudského choriogonadotropínu (b-HCG), a to s cieľom očkovať ženy proti budúcemu otehotneniu.“ Biskupi vysvetľujú, že ak sa žene podá hormón b-HCG ako očkovacia látka, v kombinácii s tetanovým toxoidom vytvára protilátky proti tetanu a hormónu HCG. Ak bude potom vajíčko ženy oplodnené, jej prirodzený hormón HCG bude zničený, čo jej spôsobí trvalú neplodnosť. V tomto prípade sa očkovanie proti tetanu teda používa ako metóda antikoncepcie.

       „Prebiehajúca kampaň očkovania proti tetanu prejavuje znaky programov, ktoré sa uskutočňovali na Filipínach, v Mexiku a v Nikarague. Nie sme si istí, či vakcíny podávané v Keni neobsahujú tento hormón,“ tvrdia biskupi. Biskupi sa dožadujú odpovedí na nasledovné otázky:

  • Prepukla v Keni medzi ženami reprodukčného veku tetanová epidémia? Ak áno, prečo to nebolo vyhlásené?
  • Prečo sa kampaň zameriava na ženy vo veku 14 – 49 rokov?
  • Prečo sa kampaň nezamerala aj na malé dievčatá, chlapcov a mužov, hoci sú všetci náchylní na tetanus?
  • Prečo sa spomedzi toľkých život ohrozujúcich chorôb v Keni zameralo prvotne práve na tetanus?

 

       Viac na stránke LifeNews Slovakia.