Big Pharma útočí? alebo Prečo vlastne IT oddelenie PřF UK zablokovalo prof. Struneckej fakultný e-mailový účet?

25.03.2015 00:51

Ing. Marián Fillo

 

    Big Pharma (veľká farmácia) je pojem, ktorým sa v anglicky hovoriacich krajinách označujú obrovské farmaceutické firmy s ročným obratom rádovo v miliardách až desiatkach miliárd dolárov. S týmito firmami sa typicky viaže povesť úplnej absencie svedomia, totálnej amorálnosti, honby za ziskom aj (doslova) cez mŕtvoly, korumpovania lekárskych kruhov, štátnej správy i vedcov. Ako vzorový príklad možno uviesť liek Vioxx proti bolesti od firmy Merck (na Slovensku i v Česku vystupuje pod značkou MSD = Merck Sharp & Dohme a je známa svojou vakcínou Silgard/Gardasil proti HPV). Ale poriadne maslo na hlave majú aj firmy GlaxoSmithKline (GSK), Pfizer, Baxter i ďalší výrobcovia vakcín.

 

Čo sa vlastne stalo?

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.    Vo štvrtok (19.III.2015) okolo 1930 dostala prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. správu, že jej bolo zmenené heslo do e-mailovej schránky. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby si to heslo zmenila sama prof. Strunecká, alebo ho zmenil administrátor na jej podnet. Ani jedno z toho však nebolo pravdou. Prof. Strunecká totiž bola na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK) vyše 40 rokov (najprv ako študentka, potom ako výskumníčka/vedkyňa a pedagogička) a jej fakultná e-mailová adresa strun@natur.cuni.cz bola uvedená ako korešpondenčná adresa na desiatkach vedeckých článkov, zverejnených v renomovaných vedeckých časopisoch. Preto si pani profesorka túto adresu držala aj po svojom odchode do dôchodku (a tým aj odchode z PřF UK).

    Nedlho po záhadnej zmene hesla bol účet prof. Struneckej úplne zablokovaný, ako som zistil v piatok večer, keď som sa jej snažil na tento účet niečo poslať. Správa sa mi totiž vrátila s chybovou hláškou:


---------- Forwarded message ----------
From: Mail Delivery Subsystem
Date: 2015-03-20 2008 GMT+0100
Subject: Delivery Status Notification (Failure)
To: sloboda.v.ockovani@gmail.com

Delivery to the following recipient failed permanently:
     strun@natur.cuni.cz


Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain natur.cuni.cz by aspmx.l.google.com. [2a00:1450:400c:c03::1a].

The error that the other server returned was:
550 5.2.1 The email account that you tried to reach is disabled. pa7si8326021wjb.77 - gsmtp


 

    To mi nedalo, tak som prof. Struneckej zavolal, že čo je vo veci. Dozvedel som sa, že tesne pred zmenou hesla rozposielala svoju novú e-knihu Otázky a odpovědi k projednávané novele Zákona č. 258/2000 Sb. z pohledu biomedicíny všetkým poslancom Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. A to sa jej našťastie podarilo ešte skôr, než stratila prístup k svojmu fakultnému e-mailovému účtu.

    PřF UK zatiaľ neobjasnila dôvody, ktoré ju viedli k takémuto počínaniu, každopádne však de facto likvidácia fakultného e-mailového účtu prof. Struneckej bezprostredne po tom, ako rozoslala svoje nové e-knihy k pripravovanej novele Zákona o ochraně veřejného zdraví, dáva tušiť, kto a čo je vo veci.

 

Môj e-mail z noci na sobotu 21.III.2015

    Súc pobúrený týmto činom IT oddelenia PřF UK a v záujme zabránenia posielaniu strategicky dôležitých e-mailov na tento účet som pár hodín na to, ako som sa dozvedel o vyššie uvedených skutočnostiach, poslal mnohým svojim známym hromadný e-mail nižšie uvedeného znenia. Možno ste však dostali do svojej e-mailovej schránky alebo videli na FaceBooku (či v inom diskusnom fóre) trochu inú verziu, pretože som ten e-mail posielal na trikrát, pričom som medzitým ešte urobil pár úprav):


    Milí priatelia,
 
    ako som sa v piatok (20.III.2015) dozvedel telefonicky priamo od pani prof. RNDr. Anny Struneckej, DrSc., vo štvrtok (19.III.2015) vo večerných hodinách bolo na jej e-mailovom účte strun@natur.cuni.cz (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) zmenené heslo, hoci ona si heslo k e-mailu nemenila. Následne bol jej e-mailový účet úplne zablokovaný.

    Stalo sa tak nedlho po tom, ako rozosielala rôznym významným ľuďom svoju novú e-knihu o očkovaní:

    Príčiny incidentu sú v štádiu zisťovania. Predbežne ide o jednoznačnú časovú následnosť, ale príčinná súvislosť zatiaľ nebola ani potvrdená, ani vyvrátená. Nevieme ani, kto vlastne za týmto útokom stojí.

    Kvôli tejto neistote považujem od tejto chvíle za KRAJNE NEZODPOVEDNÉ posielať prof. Struneckej čokoľvek na adresu strun@natur.cuni.cz, tobôž niečo, čo má potenciál ohroziť zisky Big Pharmy (áno, vrátane ziskov z výroby/predaja vakcín).
Dôvody nepochybne nie je potrebné inteligentným čitateľom tejto správy nijak zvlášť vysvetľovať.

    Akonáhle zistíme o tomto incidente čokoľvek, čoho sa bude dať chytiť, budeme o tom (po osobnej dohode s prof. Struneckou) informovať na www.svobodaVockovani.cz.

    Poprosím tiež o rozšírenie tejto dôležitej správy ku všetkým, čo by potenciálne mohli prof. Struneckej písať e-maily, obzvlášť e-maily na tému (ne)očkovania.

Za pochopenie a šírenie tejto nemilej, ale dôležitej zvesti vopred ďakuje
--
Ing. Marián FILLO
* * * * * * * * * * * *
Sloboda v očkovaní — dôležité informácie (nielen) o očkovaní
https://www.slobodaVockovani.sk / https://www.svobodaVockovani.cz
sloboda.v.ockovani@gmail.com / svoboda.ockovani@gmail.com    Podľa očakávania sa táto správa/varovanie rýchlo rozšírila e-mailom i na FaceBooku. Niektorí ľudia tomu však nemohli uveriť (tak nehorázne im to pripadalo), tak sa ma radšej opýtali, či som to naozaj napísal ja a či je to pravda, čo som im následne potvrdil.

 

Nová e-mailová adresa prof. Struneckej

    Keď sa v priebehu času ukázalo, že s PřF UK pravdepodobne nie je možná dohoda na ďalšom používaní fakultnej e-mailovej adresy, prof. Strunecká si v priebehu nedele (22.III.2015) založila nový účet na Gmail.com: anna.strunecka@gmail.com. Keďže nie je zatiaľ vôbec jasné, čo sa stane s ďalšími e-mailami, ktoré prídu na adresu strun@natur.cuni.cz, rozhodne odporúčame, aby tam už nikto nič nepísal a aby každý používal ako kontakt na prof. Struneckú len novú adresu anna.strunecka@gmail.com. Po vytvorení tejto adresy prof. Strunecká informovala svojich spolupracovníkov takýmto e-mailom (pôvodne v angličtine, uvádzame slovenský preklad — pozn. red.):


    Drahí priatelia,
 
    buďte, prosím, tak láskaví a poznačte si moju novú e-mailovú adresu: anna.strunecka@gmail.com

    Bola som donútená zmeniť svoju e-mailovú adresu, pretože môj e-mailový účet strun@natur.cuni.cz bol 19.III.2015 o 1930 náhle zablokovaný, bez jediného slova varovania. Preto som stratila všetku svoju predchádzajúcu korešpondenciu a zo strany Univerzity Karlovy nie je žiadna vôľa umožniť mi aspoň obmedzený prístup k tomuto účtu.

    Toto je „trest“ mojej Alma mater (= domovskej univerzity — pozn. red.) za moju činnosť proti povinnému očkovaniu, proti obmedzovaniu prístupu neočkovaných detí k vzdelaniu a k voľno-časovým činnostiam, proti šialene vysokým pokutám pre rodičov týchto detí a pre detských lekárov, ktorí nechcú očkovať. Toto je jedna z tvárí našej „novej demokracie“ — úplná totalita v mene „vyššieho dobra“.

    Okrem mojej predchádzajúcej knihy Varovné signály očkování (2012), našich internetových stránok (www.RizikaOckovani.cz) a mojich početných prednášok a besied, som sa tiež zúčastnila na usporiadaní demonštrácie pred budovou Ministerstva zdravotníctva Českej republiky v pondelok 9.III.2015 (viď videozáznamy z demonštrácie) a napísala som e-knihu pre poslancov Parlamentu Českej republiky, novinárov, rodičov a detských lekárov, ktorú som rozšírila medzi širokou verejnosťou, ako aj v rámci oboch komôr Parlamentu Českej republiky.
 
    Z Prahy všetko dobré praje

Anna Strunecká


 

Pálčivé otázky

    Hoci od tohto incidentu uplynulo už vyše 5 dní, stále neprišlo nijaké oficiálne zdôvodnenie/vyjadrenie od PřF UK. To vyvoláva pálčivé otázky:

  • Kto vlastne za týmto podlým osobným útokom na prof. Struneckú stojí?
  • Komu to prospeje? (latinsky: Cui bono?)
  • Prospeje to vari Univerzite Karlovej resp. jej Prírodovedeckej fakulte, keď sa tým v podstate celosvetovo kolosálne znemožnila? Zablokovaná e-mailová adresa je totiž uvedená ako korešpondenčná adresa v desiatkach vedeckých článkov prof. Struneckej a kol. v renomovaných vedeckých časopisoch a zrazu nefunguje, hoci adresátka je stále medzi živými a teší sa výbornému zdraviu)
  • Kto je činnosťou prof. Struneckej na poli očkovania najviac ohrozený?
  • Koho zisk/obrat môže činnosť prof. Struneckej vo výsledku dramaticky znížiť?
  • Kto má páky na takýto hanebný zásah do akademických slobôd, ktorý sa môže smelo porovnávať s praktikami totalitného režimu spred roku 1990, ak ho rovno nepredčí?
  • Vyhodnotil snáď útočník novú e-knihu prof. Struneckej ako tak nebezpečnú, že sa „musel“ znížiť k až takejto zákernosti?

 

Záverom

    Na záver si neodpustím citáciu (podľa mňa) geniálne výstižného komentára istej mojej kamarátky:

„Marián, to s prof. Struneckou a jej e-mailovou adresou je vynikajúce, skutočne vynikajúce — to už je nieže padanie masiek, to je hotový striptíz, ak nie priamo porno!