Biblická podpora pre odmietnutie očkovania Vašich detí

04.09.2012 00:21

Jesus-is-saviour.com

 

       Pôvodný článok "Biblical Support for Not Vaccinating Our Children"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Verejný zákon č. 97-280, schválený Kongresom (parlamentom) USA, prehlasuje Bibliu za "Slovo Božie" a odporúča občanom "študovať a uplatňovať v živote učenie Svätého Písma".

ilustračný obrázok - liekovky s vakcínami       Biblia učí, že treba hľadať pravdu o danej veci a tá by mala stáť na najmenej dvoch svedkoch (Dt 19:15). Nasleduje výsledok biblického štúdia rodičovskej zodpovednosti ohľadne praktizovania nečistého, nebezpečného očkovania:

  • Usilovné štúdium bezpečnosti a účinnosti očkovania odhaľuje, že mnoho informovaných a kvalifikovaných výskumníkov a lekárov zistilo a vyučuje, že s očkovaním sú spojené mnohé závažné zdravotné riziká. Zákon o všeobecnom očkovaní detí (Comprehensive Child Health Immunizations Act) z roku 1993 dal najavo skutočnosť, že očkovanie obnáša riziká, ustanovujúc: "Informácia o očkovaní by mala byť zjednodušená, aby sa zaistilo, že rodičia porozumejú prínosom a rizikám očkovania". Záznamy z Kongresu (2000-2003) ukázali, že výrobci vakcín sa viac starajú o zisk než o bezpečnosť, a že vedome používali pri výrobe vakcín jedovaté látky - bez ohľadu na s tým spojené riziká.
  • Biblia nás učí, že deti sú darom od Boha (Ž 127:3). Niektoré vakcíny sú pritom vyrábané s pomocou bunkového tkaniva z umelo potrateného bábätka, čo je úžitok človeka a vlády z vraždy nevinného dieťaťa. Účasť na očkovaní je podporou takýchto ľudí/vlád, ktorí stratili úctu k posvätnosti ľudského života.
  • Biblia nás učí, že rodičom je zverená starostlivosť o blaho dieťaťa (1 Tim 5:8). Rodičia (a nie štát) sú zodpovední za rozhodnutia o zdravotnej starostlivosti o svoje deti.
  • Biblia taktiež učí, že v dejinách boli časy, keď sa zlovoľná vláda a vládni zamestnanci pokúšali násilím alebo zmocnení zákonom zastrašovať, poškodzovať alebo zabíjať deti Božieho ľudu (Ex 1; Ex 2; Mt 2). Preto ak má rodič pocit, že očkovanie nie je bezpečné, je to jeho zodpovednosť, aby chránil deti pred jednotlivcami alebo vládou, ktorí sa pokúšajú podrobiť jeho dieťa rizikám tohto očkovania.
  • Biblia nás učí, že "vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele" (1Kor 6:19-20). Pichať do tiel našich detí známe neurotoxíny (nervové jedy), ktoré majú známe zdravotné riziká, by bolo porušením tohto biblického učenia.
  • Biblia nás učí, že sú čisté a nečisté zvieratá a že Boží ľud nemá do svojho tela pustiť niečo nečisté. Mnohé vakcíny sú pritom vyrábané z krvi chorých zvierat, vyoperovaných častí zvieracích tiel a nie sú sterilné.
  • Biblia nás učí, že keď ľudské zákony odporujú Božiemu zákonu, Jeho ľud musí poslúchať Boha a nie človeka (Sk 5:29). Preto nech je známe, že ak akákoľvek ľudská politika, výnos alebo zákon predpisuje, že naše deti musia byť očkované, musíme poslúchať Boha a nie človeka - presne ako Mojžišovi rodičia - a robiť tak bezo strachu (Ex 2).
  • Biblia nás učí, že nesmieme škodiť alebo konať zlo svojim blížnym (Rim 13:10 a Jak 2:8). Naše rozhodnutia odmietnuť očkovanie nečinia zlo ani neohrozujú nášho blížneho. Ak by očkovanie bolo skutočne účinné, dotyčný blížny by nebol ohrozený niekým, kto nie je zaočkovaný.
     

      Preto nech je známe, že na základe učenia Svätej Biblie je naším náboženským presvedčením nemať svoje deti zaočkované. Prajeme si žiť v mieri s tými, ktorí môžu v tejto veci cítiť alebo zmýšľať inak než my, a preto skromne vysvetľujeme, prečo sme sa rozhodli, ako sme sa rozhodli. Chránime naše deti od vpichovania neurotoxínov, retrovírusov a cudzích zvieracích bielkovín, ktoré sú v očkovacích látkach.

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabralo prekladateľovi približne 1 hodinu a 10 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.