Bezpečnost vakcíny Infanrix Hexa: důvěrný dokument, GSK určený úřadům

29.06.2013 11:11

Faulx-les-Tombes, Belgicko — 6.XII.2012 — Initiative Citoyenne

 

       Pôvodný článok Safety of the Infanrix Hexa Vaccine: Confidential Document from GSK to the Authorities
       z angličtiny do češtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Získali jsme 1271-stránkový důvěrný dokument GSK, obvykle vyhrazený pouze úřadům. Téma: farmakovigilance dětské vakcíny Infanrix Hexa (hexavakcíny).[1]

logo Initiative Citoyenne       Vakcína Infanrix Hexa se aplikuje „zdarma“ téměř všem kojencům v Belgii, zejména prostřednictvím ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance = Úřad pro porod a dětství), ale také ho aplikují dětští a praktičtí lékaři. Vakcína má kojence chránit proti šesti nemocem: proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, Hemofilu influenzae B (Hib) a hepatitidě B.

       Dokument detailně probírá nežádoucí účinky (NÚ) této vakcíny, které byly výrobci nahlášeny z různých evropských zemí v období 23. října (sk: októbra/rujňa) 2009 až 22. října 2011. Je jasné, proč je důvěrný: zmiňuje ne méně než 825 různých druhů komplikací a NÚ.

       Především musíme zdůraznit, že seznam pokrývá velmi široké spektrum NÚ, které mohou postihnout každou soustavu a orgán v těle: krev, srdečně-cévní soustavu, nervovou soustavu, imunitní systém, plíce, kůži, ale také smyslové orgány (oči, uši…), svalový a kosterní systém, klouby, močový systém, zažívací a endokrinní systém.

       Během uvedeného období GSK obdržel 1742 hlášení NÚ, z nichž bylo 503 vážných NÚ neuvedených v seznamu a 56 vážných NÚ uvedených. Zaznamenané NÚ zahrnovaly 36 úmrtí (během dvouletého období), většina z nich nastala během tří dnů po očkování Infanrixem Hexa.

       Podle GSK byl výskyt hlášení 14,6 na 100.000 distribuovaných dávek, ale je třeba mít na paměti, že počet skutečně aplikovaných dávek je vždy nižší, než počet distribuovaných dávek. Je také důležité zdůraznit, že podle článku v dobře známém a oficiálním časopisu La Revue du Praticien Médecine Générale (francouzský časopis pro praktické lékaře) z listopadu (sk: novembra/studeňa) 2011, je hlášeno a zaznamenáno pouze 1%–10% vážných NÚ.[2] Rozsah problému je tedy zásadně podhodnocen.

       Dokument také uvádí nejméně dalších 37 úmrtí dětí zaznamenaných od zahájení prodeje vakcíny v roce 2000, což celkový počet úmrtí kojenců zvyšuje na nejméně 73.

       Samozřejmě nenaznačujeme, že všechny tyto NÚ jsou na 100% a bez pochybností způsobené touto vakcínou. Avšak stejně nevěrohodné je tvrdit, že žádné z těchto NÚ nebo úmrtí nebylo způsobeno vakcínou, už jen proto, že většina obětí byla malá miminka, která právě přišla na svět, před očkováním byla perfektně zdravá a v každém případě zde existuje podezřelá časová souvislost.

       Kromě toho německá studie z roku 2006, publikovaná v časopise Vaccine, upozornila na neobvykle vysoký počet úmrtí kojenců během 48 hodin po očkování hexavakcínou.[3]

       Všimli jsme si, že počet a druh vážných NÚ, uvedených v tomto důvěrném dokumentu, se zásadně liší od počtu NÚ, uvedených v příbalovém letáku pro pacienty a lékaře/lékárníky. Ale ani příbalový leták není před očkováním rodičům automaticky nabídnut a zdravotníci ONE rodiče přezíravě informují, že jediné NÚ této vakcíny jsou pouze místní, jako je mírná bolest nebo zarudnutí v místě vpichu a mírná horečka, jak je uvedeno na pseudoinformativních nálepkách, které rychle vlepí do zdravotní dokumentace dítěte![4] Jak lékaři, tak rodiče jsou dezinformováni a nedostanou potřebné informace, aby vůbec začali přemýšlet o souvislostech mezi různými nemocemi a očkováním Infanrixem Hexa, které dítě mohlo dostat jen pár dní nebo hodin před začátkem obtíží.

       Co by se mohlo stát, kdyby byl tento seznam děsivých NÚ dostupný rodičům, kteří by pak mohli zjistit, že obsahuje přesně tu nemoc, která byla diagnostikována jejich čerstvě očkovanému dítěti (aby bylo přijato do jeslí)?

       Není pochyb o tom, že by někteří z nich chtěli zahájit soudní spor s ohledem na skutečnost, že výrobci i úřady si byli vědomi těchto rizik, ale ignorovali belgický zákon o právech pacientů z 22. srpna (sk: augusta/srpňa) 2002, především jeho paragraf 8, který uvádí, že aby byli schopni platného informovaného rozhodnutí a souhlasu, MUSÍ pacienti (nebo jejich zákonní zástupci) dostat a mít přístup k dostatečným objektivním informacím, včetně rizik nabízené léčby, aby mohli učinit skutečně informované rozhodnutí.

       S ohledem na výše uvedené je snadné pochopit snahu GSK o NAPROSTOU důvěrnost (slovo „důvěrné“ je v záhlaví každé stránky) a také si bohužel dokážeme představit, že v důsledku falešné „pandemie“ prasečí chřipky a absolutně skandální tajné smlouvy podepsané ministrem Onkelinxem,[5] se tajnůstkářský postoj belgické vlády k těmto záležitostem naneštěstí nezměnil.

       Dalším velmi význačným aspektem je, že mezi velmi závažnými NÚ zaznamenanými GSK najdeme: autismus, syndrom náhlého úmrtí kojence a syndrom třeseného dítěte.[6] Jsou to všechno stavy, u kterých zdravotní úřady vždy odmítali třeba jen vzdálenou souvislost s očkováním.

       Ale když si pečlivě přečteme některá hlášení o úmrtí kojenců, která jsou v tomto objemném dokumentu uvedené, zdá se, že mnoho z nich bylo firmě GSK hlášeno národními zdravotními úřady (např. Francie, Itálie). Proto je jasné, že úřady a také lékaři připouštějí, že je možné, dokonce pravděpodobné, že tato úmrtí mají souvislost s očkováním touto vakcínou.[7]

       Tak jak je možné, že ONE před pouhými několika měsíci prohlásil, že „podle názorů téměř všech lékařů a zdravotníků na celém světě vakcíny nezpůsobují vážné komplikace.“?[8] Nebo jak mohou stále opakovat, že NÚ jsou pečlivě monitorovány a že kdyby se objevil sebemenší varovný signál, situace by byla přehodnocena?[9]

       Je třeba také vyzdvihnout skutečnost, že podle tohoto dokumentu počet náhlých úmrtí dětí starších jednoho roku věku, ke kterým došlo během tří dnů po očkování Infanrixem Hexa, překročil očekávaný počet,[10] přičemž je třeba mít na paměti, že tato čísla představují pouze 1 až 10% vážných NÚ, ke kterým ve skutečnosti dochází! A co je ještě horší, GSK tato čísla porovnává s počtem evidovaných náhlých úmrtí, která již nelze považovat za „přirozená“ nebo „spontánní“, protože v dnešní době je téměř 100% kojenců očkováno! Pokud i přes takto zkreslené porovnání počet hlášených případů překročil počet očekávaných případů, pak by se měla informovat veřejnost! Z tohoto dokumentu mimo jiné vyplývá, že Infanrix Hexa je potenciálně nebezpečnější než jiné dětské vakcíny.

       A konečně je neuvěřitelné zjistit, že kritéria GSK pro závažnost jsou pouze relativní. GSK např. klasifikuje události, které vedly k neurochirurgickým zákrokům, oživování nebo odstranění části střeva jako „méně závažné“,[11] přičemž takové výkony by nikdy neměly být považovány za „nevýznamné“ u tak malých dětí!

       My v Initiative Citoyenne zastáváme silné přesvědčení, že není absolutně možné ospravedlnit zatajování těchto inkriminujících informací před veřejností, mimo jiné i proto, že vakcíny jsou placeny daňovými poplatníky.

       Infanrix Hexa vyvolává mnoho dalších otázek v Belgii i ve světě:

  • Proč se Infanrix hexa používá v Kanadě, ale ne v USA, přestože americké úřady doporučují všechny individuální vakcíny obsažené v tomto hexavalentním koktejlu?[12]
  • Proč jsou belgičtí rodiče nuceni prostřednictvím selektivního systému proplácení očkovat své děti Infanrixem Hexa, aby byly přijaty do jeslí, když vakcína proti hepatitis B sama o sobě není povinná a proč je pentavalentní vakcína (bez hepatitidy B) dostupná ve Francii, ale ne v Belgii?[13]
  • Proč se ministři Onkelinx a Laanan nikdy neobtěžovali odpovědět na náš poslední doporučený dopis, ve kterém jsme se jich ptali, proč není pentavalentní vakcína v Belgii dostupná?[14]
  • Mohlo by to být proto, aby se zvýhodnila GSK, pro kterou je Infanrix hexa dojnou krávou díky firemním patentům, jak vloni v červnu veřejně uvedl bývalý CEO (výkonný ředitel) GSK Jean Stéphenne na videu natočeném Cercle du Lac a v říjnu odvysílaném RTBF?[15]
  • Kolik dětí přesně v Belgii zemřelo nebo utrpělo trvalé následky nebo chronickou nemoc od zavedení této vakcíny v roce 2004? Jak přesný je donekonečna opakovaný odhad „jeden vážný NÚ na milión očkování”?
  • Jak je možné, že z posledních verzí referenčních knih používaných farmaceuty tajemně zmizela roztroušená skleróza, která byla je uvedena v příbalových letácích všech vakcínách proti hepatitidě B i Infanrixu Hexa?
  • Jaké by byly výsledky, kdyby byly klinické studie Infanrixu hexa před uvedením na trh provedeny s kontrolní skupinou dětí, které nebyly vůbec nikdy ničím očkované? Nebylo by logické a mnohem více etické provést tento typ testů PŘEDTÍM, než se mnoho dětí na světě vystaví účinkům takové experimentální vakcíny?

       Jako hlídači občanských práv požadujeme naléhavé a důkladné testy této vakcíny, jejích účinků a skutečných důvodů za jejím v podstatě povinným užitím pro všechny belgické děti. Je jasné, že tyto důvody budou více souviset se zisky výrobce a jinými formami nátlaku než s údajným „větším komfortem pro dítě“ (neboli „méně injekcí“).

 

Zdroje:

[1]  https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf

[2]  https://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/2012-2013/Pharmacovigilance-vaccins-Jonville-Bera--Revue-du-Praticie.pdf

[3]  Zinka, B.; Rauch, E.; Buettner, A.; Ruëff, F.; Penning, R.: Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination, Vaccine, 2006, 24:5779–5780.

[4]  https://www.initiativecitoyenne.be/article-les-medecins-face-aux-vaccins-veritables-acteurs-de-sante-ou-simples-marionnettes-79088869.html

[5]  https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/GSK_contrat_22_07_2009.pdf

[6]  viď str. 15, 19 a 24 tu: https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf

[7]  viď str. 657, 659, 662, 681, 1225, 1234, 1263 a 1268 tu: https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf

[8]  https://www.rtbf.be/info/societe/detail_deces-d-un-bebe-a-charleroi-l-one-tient-a-sedefendre?id=7172703

[9]  https://www.dailymotion.com/video/xqmgyi_belgique-debat-autour-de-la-vaccinationobligatoire_webcam

[10]  viď str. 249 a 783 tu: https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf

[11]  viď str. 30 a 31 tu: https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf

[12]  https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm093833.htm

[13]  https://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20111213_defoblvacadinde.pdf

[14]  https://www.initiativecitoyenne.be/pages/Courrier_a_Laanan_amp_Onkelinx_sur_le_forcing_vaccinal_via_le_remboursement_selectif_de_vaccins-8273178.html

[15]  https://www.youtube.com/watch?v=TuxpBJ9wNng

 


Zverejnenie tohto článku (kontrola prekladu a odkazov + grafická úprava + klikateľné odkazy na zdroje) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Bezpečnost vakcíny Infanrix Hexa: důvěrný dokument GSK určený úřadům

Terorizmus s “ľudskou tvárou”

mama | 30.06.2013

Tento článok nieje o očkovaní, je o zákone, ktorý umožní vykonávať eutanáziu na postihnutých bábátkách.! Strašné!

https://www.hlavnespravy.sk/terorizmus-s-ludskou-tvarou-holandsko-a-belgicko-umozni-vykonavanie-eutanazie-na-postihnutych-babatkach/110753/

No samozrejme vrazdy a poskodzovanie zdravia vsetko utajene, co ine....

NeDlouholudsky | 30.06.2013

Moje prve dieta nema ziadne ockovania... toboz zabijacku Hexu.

MOje druhe dieta co je uz na svete bude na tom tak isto.

Obom sa dari zdravotne vyborne..... ovela lepsie ako mne - nasilne zaockovanemu....

Re:No samozrejme vrazdy a poskodzovanie zdravia vsetko utajene, co ine....

stará mama | 30.06.2013

a my sme na tom tak isto, neočkujeme vôbec a darí sa nám SUPER !!!

Re:Re:No samozrejme vrazdy a poskodzovanie zdravia vsetko utajene, co ine....

Honza | 02.07.2014

A kolik let je Vašim dětem? A jak k Vám budou přistupovat lékaři, až bude třeba děti léčit a vy nebudete očkovaní?

Hlava sa mi točí, mám závrate

ferko | 29.06.2013

Toť nedávno 2-3 roky dozadu sa oslavovalo 90-te výročie zrodenia BCG vakcíny. Tej drastickej vakcíny spôsobujúcej SYSTÉMOVÉ komplikácie, komplikácie vedúce až k TRANSPLANTÁCII KOSTNEJ DRENE. ÁNO k TKD. Človek sa zbavil BCG vakcíny a na svete je nové čudo, čudo HEXA vakcína, vakcína so širokým spektrom NÚ, pre Boha živého od kedy je toto nové život devastujúce čudo na svete? Dúfam, že sa nedožije 90-tky.

Re:Hlava sa mi točí, mám závrate

Ing. Marián FILLO | 30.06.2013

Ak ma pamäť neklame, tak na trh bol Infanrix Hexa uvedený v roku 2000, ale na svete je už o nejaký ten rok dlhšie, kedy prebiehali klinické skúšky.

Záznamy: 1 - 6 zo 6

Pridať nový príspevok