Bez očkování žádná školka? Odpůrci svolali Ústavní soud

07.07.2014 11:50

       Ústavní soud (ÚS) přezkoumá právní úpravu, která prakticky znemožňuje neočkovaným dětem přijetí do mateřské školy. Jeden ze tříčlenných senátů na základě stížnosti rodiny z Vysočiny předal plénu, tedy sboru všech ústavních soudců, návrh na zrušení sporných ustanovení ve dvou zákonech. Z postoupení návrhu však ještě nelze vyvozovat konkrétní výsledek.

       Zákon o ochraně veřejného zdraví stanovuje, že školka může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Výjimku lze přiznat jen na základě dokladu, že dítě je proti nákaze imunní nebo má kontraindikace. Rodina navíc navrhla škrtat ve školském zákoně, a to konkrétně v ustanovení, které v oddíle věnovaném organizaci předškolního vzdělávání odkazuje právě na povinnost plynoucí ze zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

       Viac na stránke Týden.cz.