Barrie, Dr. Stephen

05.09.2010 15:55

       mal klinickú prax uprostred 80. rokov 20. storočia v zdravotnom stredisku v Great Smokies. Špecializoval sa na integračnú medicínu a klinickú ekológiu. Je zakladateľom a bývalým riaditeľom diagnostického laboratória v Great Smokies (teraz Genova Diagnostics), medzinárodného klinického referenčného laboratória pre praktických lekárov, ktoré bolo otvorené v roku 1986 pre pokrok v prírodnom lekárstve a vedecký výskum integračnej medicíny po celom svete. Dr. Barrie vyvinul mnohé zo súčasných laboratórnych testov používaných na zistenie príčin viacerých chronických chorôb. Dr. Barrie je považovaný za odborníka na poli personalizovanej medicíny, čím sa rozumie zistenie náchylnosti jedinca k určitej chorobe, určenie, ako bude osoba reagovať na určitú liečbu, a určenie najlepšej liečby.

       Bol priekopníkom v propagovaní myšlienky preventívnej medicíny a včasného zásahu čoby najrozumnejšieho a nákladovo najefektívnejšieho spôsobu zdravotnej starostlivosti, a prednášal na početných svetových fórach o vedeckých základoch funkčnej medicíny deliac sa s poslucháčmi o nové spôsoby odhaľovania príčin bežných chorôb. Dr. Barrie je tiež jedným z najlepšie predávaných spisovateľov NY TImes a LA Times. Napísal napr. knihy "7 Day Detox Miracle" ("7-dňový detoxikačný zázrak"), "Energize Your Life" ("Zenergizujte svoj život") a početné vedecké články, ktoré sa objavili v najvýznamnejších lekárskych časopisoch vrátane The Lancet, Agents and Actions a Medical Hypothesis.

       Dr. Barrie je tiež priekopníkom myšlienky "domácich" a "priamo pre zákazníka" testov a vyvinul prvé komerčne dostupné SNP genomické testovacie profily pre bežné choroby. Je spoluzakladateľom iNutritionals, vedúceho vývojára a dodávateľa doplnkov a pomôcok pre zdravie mozgu.

 

       Pôvodný životopis na stránke The Huffington Post
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.