Bábätko zomrelo po prvom očkovaní Prevenar + Infanrix Hexa + Rotarix

20.01.2012 03:50

 VacTruth.com - 19.I.2012 - Christina England

 

       Pôvodný článok "Baby Dies After 9 Vaccines in One Day"
       z angličtiny preložil Branislav Beňo a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia - bábätká Stacy a Lesly Sirjacobs
bábätká Stacy a Lesly Sirjacobs

       Koniec minulého roka bol poznačený smútkom rodičov Raphaëla Sirjacobsa a Béatrice Dupont z Belgicka. Ich deväť týždňov stará dcérka Stacy Sirjacobs vzdala boj o život a opustila tak aj svoju dvojičku Lesli. Stacy zomrela len týždeň po tom, čo bola prvýkrát očkovaná. Rodičia, zdrvení touto stratou, sú presvedčení, že očkovanie a chyby nemocničného personálu boli príčinou smrti ich krásnej dcéry.

       Stacy a Lesli sa narodili cisárskym rezom predčasne - mesiac pred termínom, - a strávili ďalšie štyri dni v inkubátore. Stacy bolo potrebné po narodení resuscitovať.

       Na radu lekárov sa rodičia rozhodli nechať svoje novonarodené dvojičky očkovať. Stacy sa v deň očkovania kvôli miernemu prechladnutiu necítila dobre, ale lekári rodičov uistili, že očkovanie je aj tak bezpečné.

       (Stojí za zmienku, že v minulosti už mali v rodine prípad náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS) a alergických reakcií. Dvojičkám bola predpísaná náhrada mlieka kvôli alergii na mlieko v čase, keď Stacy ochorela.)

       Dvojičky boli zaočkované vakcínami Prevenar (proti zápalu mozgových blán (meningitíde) a zápalu pľúc), Infanrix Hexa (6 v 1: proti záškrtu, tetanu, detskej obrne, čiernemu kašľu, Haemophilus influenzae typu B (HiB) a nákazlivej žltačke typu B) a Rotarix (proti gastroenteritíde).

       To znamená, že tieto malé bezbranné deti dostali v jeden deň ohromujúcich osem vakcín, ktoré mohli spôsobiť smrť jednej z dvojičiek.

       Týždeň po očkovaní Stacy dostala horúčku 39,9 °C. Jej rodičia sa rozhodli podať Perdolan na zníženie horúčky. Pretože však malej Stacy bolo stále veľmi zle, volali do nemocnice, kde im poradili, aby svoju dcéru priniesli.

       Zdravotnícky personál diagnostikoval Stacy miernu infekciu hrudníka a infekciu v krvi, a povedal rodičom, aby sa nebáli, lebo to „nie je vážne“. Stacy bol potom podaný liek a bola odvezená na pozorovanie.

       Otec malej Stacy ma informoval, že akákoľvek súvislosť s očkovaním bola rázne popretá.

       Napriek tomu, že Stacy mala tep 200–230 za minútu, detský lekár povedal rodičom, že je v poriadku a že pravdepodobne ide len o gastroenteritídu (chorobu proti ktorej bola očkovaná!).

       Vyľakaní rodičia sa rozhodli Stacy neopustiť a zostať pri nej. Počas večera informovali sestru že dcérka má hnačku, ale k ich úžasu im bolo oznámené, že bola prebalená a mali ju nechať sa vyspať a prebaliť až keď sa zobudí.

       Počas noci Stacy stále trpela „abnormálnou hnačkou“, ale ani napriek naliehavým prosbám rodičov zdravotná sestra odmietla spraviť čokoľvek, hoci Stacy bola veľmi nepokojná a v zjavne núdzovom stave. Otec malej Stacy povedal, že ohlásil ošetrujúcemu personálu, že Stacy je pokrytá malými červenými škvrnami a má problémy s dýchaním.

       Podľa Stacynho otca lekárske záznamy uvádzajú, že o 1945 telefonoval doktor jeho bratovi so žiadosťou o súhlas s vykonaním lumbálnej punkcie a nasadením antibiotík Ampire, kým budú čakať na výsledky. Súhlas bol zamietnutý...

       Stacy krátko na to zomrela.

       Otec malej Stacy hovorí:

„Sestra volala o 2300 pediatra a informovala ho, že stav malej Stacy sa zhoršil. O 2345 sa začalo s resuscitáciou. Informovala nás, že dieťa prestalo dýchať a požiadala nás aby sme opustili miestnosť. Mohli ubehnúť asi tri hodiny, kedy sa pokúšali Stacy oživiť. Bohužiaľ, asi o 300 nám oznámili, že zomrela, ale v podstate jej srdce prestalo biť už o polnoci.

       Pediater nám potom začal vysvetľovať, že malá zomrela na následky sepsy a meningitídy, ale na presné stanovenie diagnózy sa musí urobiť lumbálna punkcia (ktorá dovtedy nebola vykonaná), musia odobrať vzorku krvi a stolice a že výsledky nebudú skôr než o 3–4 dni.“

       Ako príčina smrti bola stanovené meningitída.

       Je veľmi zaujímavé a zároveň smutné, že toto malé dievčatko zomrelo na chorobu, proti ktorej bolo očkované týždeň pred jej smrťou. Na základe informácií, ktoré mám od otca malej Stacy, je úplne jasné, že toto malé bezbranné dieťa bolo ponechané v zjavných bolestiach, špinavé (neprebalené) a vyčerpané, zatiaľ čo úpenlivé prosby rodičov boli ignorované.

       Deti sa očkujú podľa veku, počnúc dňom narodenia. Vďaka pokrokom v lekárstve, sa predčasne narodené deti darí zachrániť (udržať pri živote) v čoraz skoršom veku ich vnútromaternicového vývoja. Vieme, že Stacy sa narodila o približne jeden mesiac pred termínom, čo znamená, že ak bola očkovaná bez ohľadu na predčasné narodenie, bola vlastne očkovaná o mesiac skôr, než deti narodené v termíne. Zároveň sa v deň očkovania necítila dobre. Podľa môjho názoru sa jej malý imunitný systém nemohol vysporiadať s náporom smrtiacich jedov a chemikálií, ktoré sú v dnešných vakcínach.

       Smútiaci rodičia malej Stacy sú tak pobúrení tým, čo zistili po jej smrti, že teraz žiadajú ľudí na celom svete, aby sa spojili v celosvetovom proteste. Chcú usporiadať celosvetovú akciu na pamiatku Stacy a mnoho stoviek detí po celom svete, zabitých a ťažko poškodených očkovaním. Majú pocit, že úmrtia na následky očkovania sú zatajované, a prosia občanov celého sveta, aby sa na jeden deň spojili proti poškodeniam zdravia, spôsobeným očkovaním. Hovoria:[1]

"Sme rodičia Stacy, ktorá zomrela týždeň po jej prvom očkovaní. Organizujeme celosvetový event na počesť Stacy a všetkých obetí očkovania po celom svete. Voláme občanov každej krajiny, aby vyšli do ulíc vo svojich mestách a obciach: veci sa teraz musia zmeniť!

       Nezabudnite pozvať miestnych novinárov, médiá a akékoľvek obete alebo rodičov obetí očkovania, pripravených porozprávať svoj príbeh. Vytvorte si plagáty, transparenty a odznaky: NECENZUROVANÉ INFORMÁCIE O OČKOVANÍ, ZA SLOBODNÚ VOĽBU!"

       Celosvetová akcia sa bude konať 20.I.2012. Ak sa nebudete môcť pridať k protestujúcim, zapáľte, prosím, aspoň sviečku za obete očkovania vo svojom kostole.

       Rodičia malej Stacy majú pravdu, niekedy treba urobiť niečo radikálne, aby zodpovední začali konečne načúvať rodičom.

       Hlásenia úmrtí na následky očkovania narastajú celosvetovo znepokojivým tempom. V máji 2010 noviny The Times of India[2] oznámili, že za predchádzajúci rok bolo nahlásených 128 úmrtí a toto číslo sa každým rokom zvyšuje. Správa v The Times of India podozrieva indickú vládu zo zatajovania týchto úmrtí. V správe sa píše:

„Vláda sa snaží každé úmrtie uzavrieť ako nespôsobené očkovaním. Toto len prispieva k otáznikom okolo očkovania. Zistenie, že vakcína nebola kontaminovaná, neznamená, že nespôsobila smrť,“ hovorí Dr. Puliyel.

       V marci 2011 Neil Z. Miller[3] napísal, že v USA zomrelo viac ako 2.000 novorodencov po očkovaní proti pneumokokom a HiB, a napriek tomu sa vôbec nič nestalo. Uviedol, že zatiaľčo v Japonsku bolo očkovanie týmito vakcínami zastavené po púhych 4 úmrtiach, v USA sa v očkovaní pokračuje aj napriek zisteným 2.000 úmrtiam. Paul Offit nazval japonské úrady hlúpymi, tvrdiac, že deti pravdepodobne zomreli na SIDS (syndróm náhleho úmrtia dojčaťa). Pripísal tak príčiny úmrtia čomukoľvek inému len nie očkovaniu. Miller píše:

Podľa Paula Offita, hovorcu očkovacieho priemyslu, „Japonské ministerstvo zdravotníctva bolo hlúpe, keď zastavilo očkovanie proti HiB a pneumokokom.“ Offit si myslí, že úmrtia boli pravdepodobne spôsobené SIDS či inými príčinami – všetkým možným, len nie očkovaním. Deti často ochorejú a umierajú len tak - náhodou.

       V podstate má Paul Offit pravdu keď tvrdí, že mnoho zaočkovaných detí umiera na SIDS, pretože v máji 2011 sa ako búrka prehnal internetom zaujímavý článok o štúdii, zverejnej v časopise Journal of Human and Experimental Toxicology, v ktorej vedci zistili, že v krajinách s najvyšším počtom očkovaní počas prvého roka života dieťaťa zaznamenali vyššiu dojčenskú úmrtnosť.[4]

       Toto však nie je žiadna novinka, keďže rôzne štúdie už mnoho rokov tvrdia, že očkovanie spôsobuje úmrtia detí.

       Štúdia Dr. Pourcyrousa[5] bola prvou štúdiou, ktorá skúmala dopad súbežného očkovania (niekoľkými vakcínami v jeden deň) na nezrelý mozog detí. Z výsledkov je jasné, že čím viac vakcín dieťa dostane, tým väčší dopad majú vakcíny na mozog dieťaťa. Dr. Massroor Pourcyrous, Dr. Sheldon B. Korones, Kristopher L. Arheart, PhD. a Dr. Henrietta S. Bada študovali 239 predčasne narodených detí, ktoré boli očkované buď len jednou vakcínu alebo viac vakcínami naraz. Výsledkom bolo:

K abnormálnemu zvýšeniu hladiny CRP došlo u 85% detí s podanými viacerými vakcínami a až 70% z tých, ktorým bola podaná iba jedna vakcína. Celkovo 16% detí malo kardiorespiračné udalosti súvisiace s očkovaním do 48 hodín po očkovaní. V logistickej regresnej analýze boli abnormálne hodnoty CRP spojené s viacerými vakcínami (pomer šancí 15,77; 95% interval spoľahlivosti 5,10 - 48,77) a ťažkým intraventrikulárnym krvácaním (IVH) (pomer šancí 2,28; 95% interval spoľahlivosti 1,02 - 5,13). Kardiorespiračné príhody boli spojené okrajovo s viacnásobným očkovaním (pomer šancí 3,62; 95% interval spoľahlivosti 0,99 - 13,25) a významne s gastroezofageálnym refluxom (GER) (pomer šancí 4,76; 95% interval spoľahlivosti 1,22 - 18,52).

       Táto štúdia mala tak veľký vplyv, že je v súčasnosti po celom svete citovaná v štúdiách a knihách o SIDS a nežiadúcich účinkoch očkovania.

       A podľa toho, čo som dnes videla v správach o tom, že do očkovacieho kalendára majú byť pridané ďalšie vakcíny proti meningokokom typu B,[6] sa musíme sami seba spýtať, koľko malých Stacy musí zomrieť, kým niečo podnikneme?

       Tento článok je venovaný pamiatke Stacy Sirjacobs a mnohým stovkám detí, ktoré prišli o život po tom, čomu vlády mnohých krajín vyhlasujú za „bezpečné očkovanie“.

 

Poznámka redakcie www.slobodaVockovani.sk:

       Ak máte pocit, že sa Vás to netýka, lebo to bolo v Belgicku a nie na Slovensku, musíme Vás vyviesť z omylu. 6.I.2012 (pred 2 týždňami) zomrel pár-mesačný chlapček z Hornej Oravy na následky 1. dávky toho istého očkovania (proti pneumokokom, rotavírusom a Infanrix Hexa) s až príliš podobnými príznakmi: červené škvrny po tele, meningitída (zápal mozgových blán) a sepsa (otrava krvi).

 


[1]  Výzva občanov za necenzurované informácie o očkovaní a za slobodnú voľbu v očkovaní – 20.I.2012
https://sanevax.org/citizen-action-for-uncensored-vaccine-information-and-freedom-of-vaccination-choice-20th-january-2012/

[2]  Stránka Daily Paul so správou o článku v The Times of India, ktorú napísal Dr. Ron Paul
https://www.dailypaul.com/166249/128-kids-died-after-vaccine-in-2010-govt-cant-say-why-the-times-of-india

[3]  Neil Z. Miller: „2.000 bábätiek v USA zomrelo po očkovaní
https://ebookcashstreams.com/HotNewsBlog/2011/03/2000-babies-died-in-the-united-states-after-receiving-vaccines/

[4]  Nová štúdia: čím viac očkovaní, tým vyššia úmrtnosť dojčiat
https://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644
Slovenský preklad: „Nová štúdia: Štáty požadujúce najviac očkovaní zvyčajne majú najvyššiu dojčenskú úmrtnosť

[5]  Štúdia Dr. Pourcyrousa v časopise Journal of Pediatrics:
https://www.jpeds.com/article/S0022-3476%2807%2900185-0/abstract

[6]  Článok Jenny Hope v denníku Daily Mail: Nová vakcína proti smrteľným meningokokom typu B ‘bude dostupná na jar’
https://www.dailymail.co.uk/health/article-2088176/New-vaccine-deadly-meningitis-B-available-spring.html

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu, grafická úprava, klikateľné odkazy na zdroje) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk vyše 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Bábätko zomrelo po prvom očkovaní Prevenar + Infanrix Hexa + Rotarix

Re:Re::-(

Ing. Marián FILLO | 01.02.2012

Mamička sa už ozvala a súhlasila so zverejnením príbehu. Ale že ho ešte doplní a prepracuje.

Čakáme teda na to.

Re:Re:Re::-(

Ing. Marián FILLO | 16.02.2012

Príbeh úmrtia po očkovaní na Hornej Orave je zverejnený tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/smrt-po-ockovani-infanrix-hexa-synflorix-rotarix/

:(

Jana | 20.01.2012

To je strasne!

... az mi beha mraz po chrbte :((

Re::(

správca stránky | 20.01.2012

Diskusné príspevky mimo tému článku a očkovania vôbec boli zmazané.

<< 1 | 2 | 3 | 4

Pridať nový príspevok