Bábätko zomrelo po prvom očkovaní Prevenar + Infanrix Hexa + Rotarix

20.01.2012 03:50

 VacTruth.com - 19.I.2012 - Christina England

 

       Pôvodný článok "Baby Dies After 9 Vaccines in One Day"
       z angličtiny preložil Branislav Beňo a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia - bábätká Stacy a Lesly Sirjacobs
bábätká Stacy a Lesly Sirjacobs

       Koniec minulého roka bol poznačený smútkom rodičov Raphaëla Sirjacobsa a Béatrice Dupont z Belgicka. Ich deväť týždňov stará dcérka Stacy Sirjacobs vzdala boj o život a opustila tak aj svoju dvojičku Lesli. Stacy zomrela len týždeň po tom, čo bola prvýkrát očkovaná. Rodičia, zdrvení touto stratou, sú presvedčení, že očkovanie a chyby nemocničného personálu boli príčinou smrti ich krásnej dcéry.

       Stacy a Lesli sa narodili cisárskym rezom predčasne - mesiac pred termínom, - a strávili ďalšie štyri dni v inkubátore. Stacy bolo potrebné po narodení resuscitovať.

       Na radu lekárov sa rodičia rozhodli nechať svoje novonarodené dvojičky očkovať. Stacy sa v deň očkovania kvôli miernemu prechladnutiu necítila dobre, ale lekári rodičov uistili, že očkovanie je aj tak bezpečné.

       (Stojí za zmienku, že v minulosti už mali v rodine prípad náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS) a alergických reakcií. Dvojičkám bola predpísaná náhrada mlieka kvôli alergii na mlieko v čase, keď Stacy ochorela.)

       Dvojičky boli zaočkované vakcínami Prevenar (proti zápalu mozgových blán (meningitíde) a zápalu pľúc), Infanrix Hexa (6 v 1: proti záškrtu, tetanu, detskej obrne, čiernemu kašľu, Haemophilus influenzae typu B (HiB) a nákazlivej žltačke typu B) a Rotarix (proti gastroenteritíde).

       To znamená, že tieto malé bezbranné deti dostali v jeden deň ohromujúcich osem vakcín, ktoré mohli spôsobiť smrť jednej z dvojičiek.

       Týždeň po očkovaní Stacy dostala horúčku 39,9 °C. Jej rodičia sa rozhodli podať Perdolan na zníženie horúčky. Pretože však malej Stacy bolo stále veľmi zle, volali do nemocnice, kde im poradili, aby svoju dcéru priniesli.

       Zdravotnícky personál diagnostikoval Stacy miernu infekciu hrudníka a infekciu v krvi, a povedal rodičom, aby sa nebáli, lebo to „nie je vážne“. Stacy bol potom podaný liek a bola odvezená na pozorovanie.

       Otec malej Stacy ma informoval, že akákoľvek súvislosť s očkovaním bola rázne popretá.

       Napriek tomu, že Stacy mala tep 200–230 za minútu, detský lekár povedal rodičom, že je v poriadku a že pravdepodobne ide len o gastroenteritídu (chorobu proti ktorej bola očkovaná!).

       Vyľakaní rodičia sa rozhodli Stacy neopustiť a zostať pri nej. Počas večera informovali sestru že dcérka má hnačku, ale k ich úžasu im bolo oznámené, že bola prebalená a mali ju nechať sa vyspať a prebaliť až keď sa zobudí.

       Počas noci Stacy stále trpela „abnormálnou hnačkou“, ale ani napriek naliehavým prosbám rodičov zdravotná sestra odmietla spraviť čokoľvek, hoci Stacy bola veľmi nepokojná a v zjavne núdzovom stave. Otec malej Stacy povedal, že ohlásil ošetrujúcemu personálu, že Stacy je pokrytá malými červenými škvrnami a má problémy s dýchaním.

       Podľa Stacynho otca lekárske záznamy uvádzajú, že o 1945 telefonoval doktor jeho bratovi so žiadosťou o súhlas s vykonaním lumbálnej punkcie a nasadením antibiotík Ampire, kým budú čakať na výsledky. Súhlas bol zamietnutý...

       Stacy krátko na to zomrela.

       Otec malej Stacy hovorí:

„Sestra volala o 2300 pediatra a informovala ho, že stav malej Stacy sa zhoršil. O 2345 sa začalo s resuscitáciou. Informovala nás, že dieťa prestalo dýchať a požiadala nás aby sme opustili miestnosť. Mohli ubehnúť asi tri hodiny, kedy sa pokúšali Stacy oživiť. Bohužiaľ, asi o 300 nám oznámili, že zomrela, ale v podstate jej srdce prestalo biť už o polnoci.

       Pediater nám potom začal vysvetľovať, že malá zomrela na následky sepsy a meningitídy, ale na presné stanovenie diagnózy sa musí urobiť lumbálna punkcia (ktorá dovtedy nebola vykonaná), musia odobrať vzorku krvi a stolice a že výsledky nebudú skôr než o 3–4 dni.“

       Ako príčina smrti bola stanovené meningitída.

       Je veľmi zaujímavé a zároveň smutné, že toto malé dievčatko zomrelo na chorobu, proti ktorej bolo očkované týždeň pred jej smrťou. Na základe informácií, ktoré mám od otca malej Stacy, je úplne jasné, že toto malé bezbranné dieťa bolo ponechané v zjavných bolestiach, špinavé (neprebalené) a vyčerpané, zatiaľ čo úpenlivé prosby rodičov boli ignorované.

       Deti sa očkujú podľa veku, počnúc dňom narodenia. Vďaka pokrokom v lekárstve, sa predčasne narodené deti darí zachrániť (udržať pri živote) v čoraz skoršom veku ich vnútromaternicového vývoja. Vieme, že Stacy sa narodila o približne jeden mesiac pred termínom, čo znamená, že ak bola očkovaná bez ohľadu na predčasné narodenie, bola vlastne očkovaná o mesiac skôr, než deti narodené v termíne. Zároveň sa v deň očkovania necítila dobre. Podľa môjho názoru sa jej malý imunitný systém nemohol vysporiadať s náporom smrtiacich jedov a chemikálií, ktoré sú v dnešných vakcínach.

       Smútiaci rodičia malej Stacy sú tak pobúrení tým, čo zistili po jej smrti, že teraz žiadajú ľudí na celom svete, aby sa spojili v celosvetovom proteste. Chcú usporiadať celosvetovú akciu na pamiatku Stacy a mnoho stoviek detí po celom svete, zabitých a ťažko poškodených očkovaním. Majú pocit, že úmrtia na následky očkovania sú zatajované, a prosia občanov celého sveta, aby sa na jeden deň spojili proti poškodeniam zdravia, spôsobeným očkovaním. Hovoria:[1]

"Sme rodičia Stacy, ktorá zomrela týždeň po jej prvom očkovaní. Organizujeme celosvetový event na počesť Stacy a všetkých obetí očkovania po celom svete. Voláme občanov každej krajiny, aby vyšli do ulíc vo svojich mestách a obciach: veci sa teraz musia zmeniť!

       Nezabudnite pozvať miestnych novinárov, médiá a akékoľvek obete alebo rodičov obetí očkovania, pripravených porozprávať svoj príbeh. Vytvorte si plagáty, transparenty a odznaky: NECENZUROVANÉ INFORMÁCIE O OČKOVANÍ, ZA SLOBODNÚ VOĽBU!"

       Celosvetová akcia sa bude konať 20.I.2012. Ak sa nebudete môcť pridať k protestujúcim, zapáľte, prosím, aspoň sviečku za obete očkovania vo svojom kostole.

       Rodičia malej Stacy majú pravdu, niekedy treba urobiť niečo radikálne, aby zodpovední začali konečne načúvať rodičom.

       Hlásenia úmrtí na následky očkovania narastajú celosvetovo znepokojivým tempom. V máji 2010 noviny The Times of India[2] oznámili, že za predchádzajúci rok bolo nahlásených 128 úmrtí a toto číslo sa každým rokom zvyšuje. Správa v The Times of India podozrieva indickú vládu zo zatajovania týchto úmrtí. V správe sa píše:

„Vláda sa snaží každé úmrtie uzavrieť ako nespôsobené očkovaním. Toto len prispieva k otáznikom okolo očkovania. Zistenie, že vakcína nebola kontaminovaná, neznamená, že nespôsobila smrť,“ hovorí Dr. Puliyel.

       V marci 2011 Neil Z. Miller[3] napísal, že v USA zomrelo viac ako 2.000 novorodencov po očkovaní proti pneumokokom a HiB, a napriek tomu sa vôbec nič nestalo. Uviedol, že zatiaľčo v Japonsku bolo očkovanie týmito vakcínami zastavené po púhych 4 úmrtiach, v USA sa v očkovaní pokračuje aj napriek zisteným 2.000 úmrtiam. Paul Offit nazval japonské úrady hlúpymi, tvrdiac, že deti pravdepodobne zomreli na SIDS (syndróm náhleho úmrtia dojčaťa). Pripísal tak príčiny úmrtia čomukoľvek inému len nie očkovaniu. Miller píše:

Podľa Paula Offita, hovorcu očkovacieho priemyslu, „Japonské ministerstvo zdravotníctva bolo hlúpe, keď zastavilo očkovanie proti HiB a pneumokokom.“ Offit si myslí, že úmrtia boli pravdepodobne spôsobené SIDS či inými príčinami – všetkým možným, len nie očkovaním. Deti často ochorejú a umierajú len tak - náhodou.

       V podstate má Paul Offit pravdu keď tvrdí, že mnoho zaočkovaných detí umiera na SIDS, pretože v máji 2011 sa ako búrka prehnal internetom zaujímavý článok o štúdii, zverejnej v časopise Journal of Human and Experimental Toxicology, v ktorej vedci zistili, že v krajinách s najvyšším počtom očkovaní počas prvého roka života dieťaťa zaznamenali vyššiu dojčenskú úmrtnosť.[4]

       Toto však nie je žiadna novinka, keďže rôzne štúdie už mnoho rokov tvrdia, že očkovanie spôsobuje úmrtia detí.

       Štúdia Dr. Pourcyrousa[5] bola prvou štúdiou, ktorá skúmala dopad súbežného očkovania (niekoľkými vakcínami v jeden deň) na nezrelý mozog detí. Z výsledkov je jasné, že čím viac vakcín dieťa dostane, tým väčší dopad majú vakcíny na mozog dieťaťa. Dr. Massroor Pourcyrous, Dr. Sheldon B. Korones, Kristopher L. Arheart, PhD. a Dr. Henrietta S. Bada študovali 239 predčasne narodených detí, ktoré boli očkované buď len jednou vakcínu alebo viac vakcínami naraz. Výsledkom bolo:

K abnormálnemu zvýšeniu hladiny CRP došlo u 85% detí s podanými viacerými vakcínami a až 70% z tých, ktorým bola podaná iba jedna vakcína. Celkovo 16% detí malo kardiorespiračné udalosti súvisiace s očkovaním do 48 hodín po očkovaní. V logistickej regresnej analýze boli abnormálne hodnoty CRP spojené s viacerými vakcínami (pomer šancí 15,77; 95% interval spoľahlivosti 5,10 - 48,77) a ťažkým intraventrikulárnym krvácaním (IVH) (pomer šancí 2,28; 95% interval spoľahlivosti 1,02 - 5,13). Kardiorespiračné príhody boli spojené okrajovo s viacnásobným očkovaním (pomer šancí 3,62; 95% interval spoľahlivosti 0,99 - 13,25) a významne s gastroezofageálnym refluxom (GER) (pomer šancí 4,76; 95% interval spoľahlivosti 1,22 - 18,52).

       Táto štúdia mala tak veľký vplyv, že je v súčasnosti po celom svete citovaná v štúdiách a knihách o SIDS a nežiadúcich účinkoch očkovania.

       A podľa toho, čo som dnes videla v správach o tom, že do očkovacieho kalendára majú byť pridané ďalšie vakcíny proti meningokokom typu B,[6] sa musíme sami seba spýtať, koľko malých Stacy musí zomrieť, kým niečo podnikneme?

       Tento článok je venovaný pamiatke Stacy Sirjacobs a mnohým stovkám detí, ktoré prišli o život po tom, čomu vlády mnohých krajín vyhlasujú za „bezpečné očkovanie“.

 

Poznámka redakcie www.slobodaVockovani.sk:

       Ak máte pocit, že sa Vás to netýka, lebo to bolo v Belgicku a nie na Slovensku, musíme Vás vyviesť z omylu. 6.I.2012 (pred 2 týždňami) zomrel pár-mesačný chlapček z Hornej Oravy na následky 1. dávky toho istého očkovania (proti pneumokokom, rotavírusom a Infanrix Hexa) s až príliš podobnými príznakmi: červené škvrny po tele, meningitída (zápal mozgových blán) a sepsa (otrava krvi).

 


[1]  Výzva občanov za necenzurované informácie o očkovaní a za slobodnú voľbu v očkovaní – 20.I.2012
https://sanevax.org/citizen-action-for-uncensored-vaccine-information-and-freedom-of-vaccination-choice-20th-january-2012/

[2]  Stránka Daily Paul so správou o článku v The Times of India, ktorú napísal Dr. Ron Paul
https://www.dailypaul.com/166249/128-kids-died-after-vaccine-in-2010-govt-cant-say-why-the-times-of-india

[3]  Neil Z. Miller: „2.000 bábätiek v USA zomrelo po očkovaní
https://ebookcashstreams.com/HotNewsBlog/2011/03/2000-babies-died-in-the-united-states-after-receiving-vaccines/

[4]  Nová štúdia: čím viac očkovaní, tým vyššia úmrtnosť dojčiat
https://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644
Slovenský preklad: „Nová štúdia: Štáty požadujúce najviac očkovaní zvyčajne majú najvyššiu dojčenskú úmrtnosť

[5]  Štúdia Dr. Pourcyrousa v časopise Journal of Pediatrics:
https://www.jpeds.com/article/S0022-3476%2807%2900185-0/abstract

[6]  Článok Jenny Hope v denníku Daily Mail: Nová vakcína proti smrteľným meningokokom typu B ‘bude dostupná na jar’
https://www.dailymail.co.uk/health/article-2088176/New-vaccine-deadly-meningitis-B-available-spring.html

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu, grafická úprava, klikateľné odkazy na zdroje) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk vyše 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Bábätko zomrelo po prvom očkovaní Prevenar + Infanrix Hexa + Rotarix

Re:sklamana

adela | 22.01.2012

Pani lekárka, prosím Vás mohli by ste mi vysvetliť, načo sa očkuje proti "konkretnym vyvolavatelom jednotlivych ochoreni", keď sa neočkuje proti chorobám?
Alebo môžete mi prosím objasniť rozdiel medzi ochorením a chorobou?

Ďakujem vopred za fundovanú odpoveď.

Re:Re:sklamana

anna | 23.01.2012

medzi ochorenim a chorobou skutocne nie je ziadny rozdiel. zato medzi vyvolavatelom a chorobou je rozdiel velmi velky. gastroenteritidu /co je choroba, laicky vracanie s hnackou/ mozu vyvolat rozne virusy, bakterie atd. /teda vyvolavatelia/a ockuje sa iba proti jednemu z tychto mnozstva virusov /vyvolavatelov/. teda povedat, ze dieta je zaockovane proti gastroenteritide, nie je spravne, pretoze dieta napriek ockovaniu moze ochoriet na gastroenteritidu vyvolanu inym vyvolavatelom. takisto jeden vyvolavatel /najcastejsie virus, bakteria-v tomto pripade konkretne pneumokok/ moze vyvolat u jedneho cloveka nadchu, zatialco u dalsieho napr. zapal mozgovych blan, preto sa ludovo povie, ze dieta bolo zaockovane proti meningitide. pritom ale nie je chranene proti meningitide vseobecne, len proti meningitide vyvolanej pneumokokom. dufam, ze to vysvetlujem jasne. preto uvedene informacie v clanku, ze dieta ochorelo na meningitidu, napriek tomu, ze bolo voci nej ockovane, su v tomto kontexte zavadzajuce.

Re:Re:Re:sklamana

Hela | 24.01.2012

Ok, ale stále je v rukách lekárov, aby zistili, či vírus-vyvolávateľ bol z vakcíny, kedže vakcína vírusy-vyvolávatelov obsahuje. Príde mi to ako alibizmus ,špekulovanie a vykrúcanie sa zo zodpovednosti za smrť.Ked dieťa bolo zaočkované proti meningitíde a gastroenteritíde, tak ich nemalo čo dostať! A nie, že na ne dokonca zomrelo! Už len tá časová súvislosť je proti Vám! Začínam tušiť, ktorá ste pani doktorka....

Re:Re:Re:sklamana

Ing. Marián FILLO | 27.01.2012

Máte pravdu, pani doktorka.

Problém však je v prvom rade v marketingu výrobcov vakcín, ktorí ponúkajú
1. Prevenar a Synflorix ako vakcíny proti meningitíde, sepse a otitíde
2. Silgard/Gardasil a Cervarix ako vakcíny proti rakovine krčka maternice
3. Rotarix a Rotateq ako vakcíny proti hnačke a dehydratácii
atď. atď.

Potom to preberajú aj autori článkov ako napr. Christina England. Tým ju nijak nechcem ospravedlňovať, ozaj si to mala naštudovať, avšak prvotný problém nie je v nej, ale v marketingu výrobcov vakcín.

Takže tam by hlavne mala smerovať Vaša kritika, i keď kritika autorky článku je v tomto ohľade zaslúžená, to musím uznať.

Re:Re:Re:sklamana

Zuza | 12.09.2013

Dieťa zomrie na sepsu a meningitidu - proti ktorej vyvolavatelovi /pneumokokovi/bolo ockovane a ideme sa tváriť že to vlastne spôsobil iný vyvolavatel ochorenia? Akože sibe mne alebo komu....

Re:Re:sklamana

anna | 23.01.2012

este by som rada doplnila, ze v urcitych pripadoch ockovanie proti konkretnemu vyvolavatelovi=ockovanie proti chorobe /vyvolanej tymto vyvolavatelom/. Napr. tetanus vyvolava len bakteria Clostr. tetani, to znamena, ze ak ste zaockovani proti Cl. tetani, ste zaroven zaockovani aj proti tetanu /v tomto pripade sa da hovorit, ze ste zaockovani proti ochoreniu, cize ste mali pravdu/. V clanku som sa ohradila voci konkretnym nepresnostiam a to ockovaniu voci gastroenteritide a meningitide. Neviem, ci sa vyjadrujem jasne, ale ja v tom vidim velky rozdiel.

Re:Re:Re:sklamana

Ing. Marián FILLO | 27.01.2012

Tak v tomto ohľade jednoznačne nemáte pravdu.

Očkovanie je len a len proti tetanu, presnejšie: tetanovému toxínu, ktorý vyvoláva ochorenie tetanus.

Očkovanie proti tetanu NIE JE proti baktérii Clostridium tetani. Očkovaním vytvorené protilátky sú de facto protijedy proti tetanovému toxínu, nie sú to protilátky proti baktérii Clostridium tetani. Očkovanie proti tetanu nijak nenapomáha likvidácii baktérií Clostridium tetani, ale len neutralizácii tetanového toxínu (produktu týchto baktérií). Baktérie samé o sebe buď prežijú alebo ich zlikviduje všeobecná imunita, NIE očkovaním vytvorené protilátky.

A to isté platí o záškrte. Zaočkovaná osoba, ako proti záškrtu, tak proti tetanu, môže byť nositeľom baktérií Clostridium tetani resp. Corynebacterium diphteriae, v prípade záškrtu dokonca aj ich šíriteľom (tetanus našťastie nie je prenosný z človeka na človeka), a očkovanie na tom absolútne nič nemení.

Re:sklamana

clovek | 23.01.2012

anna: Tvoji pacienti maju slobodu v rozhodovani a nemusia ta o to ziadat.

Re:Re:sklamana

anna | 23.01.2012

ani ma o to neziadaju :-)

Re:Re:Re:sklamana

pecko | 24.01.2012

Nežiadajú, lebo rozmýšľajú.

Re:sklamana

Hela | 23.01.2012

P. doktorka, môj názor: 1. starostlivosť zanedbaná LEKAROM. 2. keby dieťa nebolo očkované, ešte by určite žilo, 3. je na Lekaroch, aby teda dali odpoved, z čoho to zdravé dieťa dostalo meningitídu a gastroenteritídu, ked (podla vás) nesúvisí jeho smrť s očkovaním TROMA vakcínami, 4. lekári musia dať dôkazy, nie snád tí rodičia, alebo niekto iný. Rodičia a dieťa sú OBETE!

Re:sklamana

Mi Ko | 23.01.2012

Je zarážajúce až ignorantské, že zodpovedný lekár, nijako dieťa pred očkovaním nevyšetril, či vôbec očkovanie znesie /skrz pedošlú rodinnú anamnézu/ a dal mu bez mihnutia oka trojitý nášup jedov! Som sklamaný takýmto prístupom zo strany lekára.Len žalovať a žalovať.

Re:Re:sklamana

anna | 23.01.2012

suhlasim. len sa tu dali do suvisu dve nesuvisiace veci: zanedbanie lekarskej starostlivosti a udajny /pre mna/ neziaduci ucinok po ockovani. jednoducho sa pomiesali jablka s hruskami a vzniklo z toho jedno velke bububu. silno mi to pripomina reklamne kampane farma firiem.

Re:Re:Re:sklamana

Mi Ko | 24.01.2012

Prosííím?? Smrť nevinného dieťaťa považujete za velké bububu??? Skúste to povedať jeho rodičom! Normálne som si sadol....

Re:Re:Re:sklamana

pecko | 24.01.2012

Akú hodnotu má pre vás, anna , ľudský život? Desím sa takéhoto lekára.

Re:Re:Re:sklamana

anna | 24.01.2012

nikdy som nepovedala, ze smrt dietata je bububu. mrzi ma, ze ste to pochopili takto.

Re:Re:Re:sklamana

Hela | 25.01.2012

Milá anna, pre vás je to len "údajný" než. účinok? A chcete nám tu nahovoriť, že to dieťatko zomrelo na pokakanú plienku? Pomiešali sa, to áno. Ale 3 jedovaté vakcíny,ktoré zavinili smrť a nie jablká s hruškami :((((

Re:sklamana

alena | 24.01.2012

"Gastroenteritidu a meningitidu /spominane v clanku/ mozu vyvolat desiatky mikroorganizmov, pricom sa ockuje iba proti rotavirusom /v pripade gastroenteritidy/. resp. v pripade meningitidy proti pneumokokom, hemofilom-povinne ockovanie..." - ok, suhlasim, tiez je v clanku uvedene, ze babatko dostalo 8 vakcin - dostalo 3 vakciny (aj ked hexa je proti 6 chorobam) - tu nespravil chybu p.Fillo, ide o doslovny preklad clanku, p.Fillo moze tieto nepresnosti uviest-upresnit v komentari redakcie (moj nazor).

V kazdom pripade ja som presvedcena o tom, ze tieto 3 vakciny, ktore toto babatko dostalo naraz v 1 den, napriek tomu, ze klinicke studie o bezpecnosti kombinovania tychto vakcin neexistuju, tak oslabilo jeho imunitny system, ze jednoducho mohlo v tomto kritickom case po ockovani ochoriet na cokolvek a vzhladom na toto (v najlepsom pripade) docasne oslabenie imunity sposobilo tieto vazne komplikacie a nakoniec az smrt. Cize som presvedcena, ze ak by toto dieta v dany den nedostalo tieto 3 vakciny naraz, urcite by dnes este zilo!

K tomu vid:
Očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu. Štúdia NEJM ukázala, že očkovanie proti tetanu spôsobuje pokles T-lymfocytov pod normu, ktorý vrcholí po 2 týždňoch od očkovania. Aj keď zmenené úrovne sa javia byť podobné ako pri tých, čo ochoreli na AIDS, táto dôležitá informácia z tejto štúdie nikdy neuzrela svetlo sveta. „Skutočnosť, že táto štúdia nebola nikdy zopakovaná, považujem za jednu z najkrikľavejších ukážok ľahostajnosti na poli testovania bezpečnosti vakcín určených pre deti.“ napísal Buttram.
viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-oslabuje-prirodzenu-imunitu/

Cize dokaz o oslabeni imunit.systemu by mohol byt, keby sa urobilo dokladne vysetrenie pred ockovanim ako aj po ockovani.Bezne sa v praxi toto nikdy nedeje...takze dokazy vlastne neexistuju... Moja otazka je-Mali ste Vy moznost uz toto preverit aspon v niekolkych pripadoch vo Vasej praxi? A ak by rodic trval na takychto vysetreniach-dalo by sa to spravit tak, aby to preplatila zdrav. poistovna? Ked nie, kolko by rodicov stalo 1 taketo vysetrenie? (po ockovani by ich trebalo urobit v roznych cas.rozostupoch aj viac...) dakujem za odpoved.


Re:Re:sklamana

Ing. Marián FILLO | 27.01.2012

Presne tak. Dieťa bolo očkované vakcínou Infanrix Hexa (hexavakcínou) a tá obsahuje aj zložku proti tetanu.

To oslabenie imunity teda má celkom preukázateľný podklad. No a meningokoky, ktoré normálne sú dobre znášanými baktériami a drvivá väčšina ľudí s nimi nemá absolútne nijaký problém, tak dostali šancu zavyvádzať si, keď imunitný systém mal plné ruky práce s návalom očkovacích látok. A túto šancu aj využili.

Pravda, nebolo to veľmi prezieravé, lebo smrťou hostiteľa pošli aj ony, ale sú to skrátka blbé baktérie.

Re:sklamana

Ing. Marián FILLO | 27.01.2012

Milá pani doktorka,

naozaj ste si nevšimla, že nie som autorom tohto článku???

Mimochodom: na samotnom fakte, že dieťa bolo zaočkované, hoci nebolo celkom zdravé v čase očkovania (navyše bolo predčasne narodené), a na fakte, že krátko po súbežnom očkovaní vakcínami Infanrix Hexa, Prevenar 13 a Rotarix zomrelo, toto (v tomto kontexte kozmetické) nedopatrenie autorky článku vôbec nič nemení. Je to v podstate podružná vec.

Mimochodom, nežiaduce účinky Rotarixu:
https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/rotarix-spc-22938.html

ČASTÉ (1 z 10 až 1 zo 100):
hnačka, dávenie, flatulencia, bolesť brucha, regurgitácia potravy

Nehovorte mi, prosím, že ste nečítala príbalový leták. Je to totiž Vašou zákonnou POVINNOSŤOU.

chcem sa pridať

mami | 20.01.2012

Chcem sa pridať v tento deň zapálením sviečky.

Viem, že sa mi budú vysmievať,..ale to mám dávno za sebou...už dávno rozmýšľam nad otázkou svojho synčeka mami povedz prečo?.....nevedela som presnú odpoveď, bola som zúfalá, kým som sa dopátrala k správnej odpovedi, už bolo neskoro.
Už poznám správnu odpoveď, dnes pálim sviečku.
Verím však, že nájdenie odpovede aj keď neskoro nebolo zbytočné.
Našla som chlapca na internete, ktorý vie čo spieva, a pýta sa to, čo sa pýtal aj môj synček mňa. Mami povedz prečo?
pozrite si tohto úžasného chlapca

https://orgo-net.blogspot.com/2011/09/declan-galbraith-rekni-proc_18.html

Re:chcem sa pridať

Ing. Marián FILLO | 20.01.2012

Pekný text, musí sa uznať...

20.1.2O12

gabo | 20.01.2012

Rozsvietili sme veľa sviečok....

:-(

ZK | 20.01.2012

ano, viem o tomto pripade z ineho fora... ktovie, ci by nebolo vhodne oslovit rodicov ci by suhlasili so zverejnenim ich pribehu v mediach....treba aby o tom vedelo co najviac ludi...
je mi uprimne luto rodicov, prajem uprimnu sustrast....

Re::-(

Ing. Marián FILLO | 20.01.2012

Matku sme oslovili skrz diskusné fórum s prosbou o povolenie zverejniť jej príbeh na www.slobodaVockovani.sk. Iný kontakt na ňu nemáme. Zatiaľ neodpovedala.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Pridať nový príspevok