Bábätko zomrelo po prvom očkovaní Prevenar + Infanrix Hexa + Rotarix

20.01.2012 03:50

 VacTruth.com - 19.I.2012 - Christina England

 

       Pôvodný článok "Baby Dies After 9 Vaccines in One Day"
       z angličtiny preložil Branislav Beňo a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia - bábätká Stacy a Lesly Sirjacobs
bábätká Stacy a Lesly Sirjacobs

       Koniec minulého roka bol poznačený smútkom rodičov Raphaëla Sirjacobsa a Béatrice Dupont z Belgicka. Ich deväť týždňov stará dcérka Stacy Sirjacobs vzdala boj o život a opustila tak aj svoju dvojičku Lesli. Stacy zomrela len týždeň po tom, čo bola prvýkrát očkovaná. Rodičia, zdrvení touto stratou, sú presvedčení, že očkovanie a chyby nemocničného personálu boli príčinou smrti ich krásnej dcéry.

       Stacy a Lesli sa narodili cisárskym rezom predčasne - mesiac pred termínom, - a strávili ďalšie štyri dni v inkubátore. Stacy bolo potrebné po narodení resuscitovať.

       Na radu lekárov sa rodičia rozhodli nechať svoje novonarodené dvojičky očkovať. Stacy sa v deň očkovania kvôli miernemu prechladnutiu necítila dobre, ale lekári rodičov uistili, že očkovanie je aj tak bezpečné.

       (Stojí za zmienku, že v minulosti už mali v rodine prípad náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS) a alergických reakcií. Dvojičkám bola predpísaná náhrada mlieka kvôli alergii na mlieko v čase, keď Stacy ochorela.)

       Dvojičky boli zaočkované vakcínami Prevenar (proti zápalu mozgových blán (meningitíde) a zápalu pľúc), Infanrix Hexa (6 v 1: proti záškrtu, tetanu, detskej obrne, čiernemu kašľu, Haemophilus influenzae typu B (HiB) a nákazlivej žltačke typu B) a Rotarix (proti gastroenteritíde).

       To znamená, že tieto malé bezbranné deti dostali v jeden deň ohromujúcich osem vakcín, ktoré mohli spôsobiť smrť jednej z dvojičiek.

       Týždeň po očkovaní Stacy dostala horúčku 39,9 °C. Jej rodičia sa rozhodli podať Perdolan na zníženie horúčky. Pretože však malej Stacy bolo stále veľmi zle, volali do nemocnice, kde im poradili, aby svoju dcéru priniesli.

       Zdravotnícky personál diagnostikoval Stacy miernu infekciu hrudníka a infekciu v krvi, a povedal rodičom, aby sa nebáli, lebo to „nie je vážne“. Stacy bol potom podaný liek a bola odvezená na pozorovanie.

       Otec malej Stacy ma informoval, že akákoľvek súvislosť s očkovaním bola rázne popretá.

       Napriek tomu, že Stacy mala tep 200–230 za minútu, detský lekár povedal rodičom, že je v poriadku a že pravdepodobne ide len o gastroenteritídu (chorobu proti ktorej bola očkovaná!).

       Vyľakaní rodičia sa rozhodli Stacy neopustiť a zostať pri nej. Počas večera informovali sestru že dcérka má hnačku, ale k ich úžasu im bolo oznámené, že bola prebalená a mali ju nechať sa vyspať a prebaliť až keď sa zobudí.

       Počas noci Stacy stále trpela „abnormálnou hnačkou“, ale ani napriek naliehavým prosbám rodičov zdravotná sestra odmietla spraviť čokoľvek, hoci Stacy bola veľmi nepokojná a v zjavne núdzovom stave. Otec malej Stacy povedal, že ohlásil ošetrujúcemu personálu, že Stacy je pokrytá malými červenými škvrnami a má problémy s dýchaním.

       Podľa Stacynho otca lekárske záznamy uvádzajú, že o 1945 telefonoval doktor jeho bratovi so žiadosťou o súhlas s vykonaním lumbálnej punkcie a nasadením antibiotík Ampire, kým budú čakať na výsledky. Súhlas bol zamietnutý...

       Stacy krátko na to zomrela.

       Otec malej Stacy hovorí:

„Sestra volala o 2300 pediatra a informovala ho, že stav malej Stacy sa zhoršil. O 2345 sa začalo s resuscitáciou. Informovala nás, že dieťa prestalo dýchať a požiadala nás aby sme opustili miestnosť. Mohli ubehnúť asi tri hodiny, kedy sa pokúšali Stacy oživiť. Bohužiaľ, asi o 300 nám oznámili, že zomrela, ale v podstate jej srdce prestalo biť už o polnoci.

       Pediater nám potom začal vysvetľovať, že malá zomrela na následky sepsy a meningitídy, ale na presné stanovenie diagnózy sa musí urobiť lumbálna punkcia (ktorá dovtedy nebola vykonaná), musia odobrať vzorku krvi a stolice a že výsledky nebudú skôr než o 3–4 dni.“

       Ako príčina smrti bola stanovené meningitída.

       Je veľmi zaujímavé a zároveň smutné, že toto malé dievčatko zomrelo na chorobu, proti ktorej bolo očkované týždeň pred jej smrťou. Na základe informácií, ktoré mám od otca malej Stacy, je úplne jasné, že toto malé bezbranné dieťa bolo ponechané v zjavných bolestiach, špinavé (neprebalené) a vyčerpané, zatiaľ čo úpenlivé prosby rodičov boli ignorované.

       Deti sa očkujú podľa veku, počnúc dňom narodenia. Vďaka pokrokom v lekárstve, sa predčasne narodené deti darí zachrániť (udržať pri živote) v čoraz skoršom veku ich vnútromaternicového vývoja. Vieme, že Stacy sa narodila o približne jeden mesiac pred termínom, čo znamená, že ak bola očkovaná bez ohľadu na predčasné narodenie, bola vlastne očkovaná o mesiac skôr, než deti narodené v termíne. Zároveň sa v deň očkovania necítila dobre. Podľa môjho názoru sa jej malý imunitný systém nemohol vysporiadať s náporom smrtiacich jedov a chemikálií, ktoré sú v dnešných vakcínach.

       Smútiaci rodičia malej Stacy sú tak pobúrení tým, čo zistili po jej smrti, že teraz žiadajú ľudí na celom svete, aby sa spojili v celosvetovom proteste. Chcú usporiadať celosvetovú akciu na pamiatku Stacy a mnoho stoviek detí po celom svete, zabitých a ťažko poškodených očkovaním. Majú pocit, že úmrtia na následky očkovania sú zatajované, a prosia občanov celého sveta, aby sa na jeden deň spojili proti poškodeniam zdravia, spôsobeným očkovaním. Hovoria:[1]

"Sme rodičia Stacy, ktorá zomrela týždeň po jej prvom očkovaní. Organizujeme celosvetový event na počesť Stacy a všetkých obetí očkovania po celom svete. Voláme občanov každej krajiny, aby vyšli do ulíc vo svojich mestách a obciach: veci sa teraz musia zmeniť!

       Nezabudnite pozvať miestnych novinárov, médiá a akékoľvek obete alebo rodičov obetí očkovania, pripravených porozprávať svoj príbeh. Vytvorte si plagáty, transparenty a odznaky: NECENZUROVANÉ INFORMÁCIE O OČKOVANÍ, ZA SLOBODNÚ VOĽBU!"

       Celosvetová akcia sa bude konať 20.I.2012. Ak sa nebudete môcť pridať k protestujúcim, zapáľte, prosím, aspoň sviečku za obete očkovania vo svojom kostole.

       Rodičia malej Stacy majú pravdu, niekedy treba urobiť niečo radikálne, aby zodpovední začali konečne načúvať rodičom.

       Hlásenia úmrtí na následky očkovania narastajú celosvetovo znepokojivým tempom. V máji 2010 noviny The Times of India[2] oznámili, že za predchádzajúci rok bolo nahlásených 128 úmrtí a toto číslo sa každým rokom zvyšuje. Správa v The Times of India podozrieva indickú vládu zo zatajovania týchto úmrtí. V správe sa píše:

„Vláda sa snaží každé úmrtie uzavrieť ako nespôsobené očkovaním. Toto len prispieva k otáznikom okolo očkovania. Zistenie, že vakcína nebola kontaminovaná, neznamená, že nespôsobila smrť,“ hovorí Dr. Puliyel.

       V marci 2011 Neil Z. Miller[3] napísal, že v USA zomrelo viac ako 2.000 novorodencov po očkovaní proti pneumokokom a HiB, a napriek tomu sa vôbec nič nestalo. Uviedol, že zatiaľčo v Japonsku bolo očkovanie týmito vakcínami zastavené po púhych 4 úmrtiach, v USA sa v očkovaní pokračuje aj napriek zisteným 2.000 úmrtiam. Paul Offit nazval japonské úrady hlúpymi, tvrdiac, že deti pravdepodobne zomreli na SIDS (syndróm náhleho úmrtia dojčaťa). Pripísal tak príčiny úmrtia čomukoľvek inému len nie očkovaniu. Miller píše:

Podľa Paula Offita, hovorcu očkovacieho priemyslu, „Japonské ministerstvo zdravotníctva bolo hlúpe, keď zastavilo očkovanie proti HiB a pneumokokom.“ Offit si myslí, že úmrtia boli pravdepodobne spôsobené SIDS či inými príčinami – všetkým možným, len nie očkovaním. Deti často ochorejú a umierajú len tak - náhodou.

       V podstate má Paul Offit pravdu keď tvrdí, že mnoho zaočkovaných detí umiera na SIDS, pretože v máji 2011 sa ako búrka prehnal internetom zaujímavý článok o štúdii, zverejnej v časopise Journal of Human and Experimental Toxicology, v ktorej vedci zistili, že v krajinách s najvyšším počtom očkovaní počas prvého roka života dieťaťa zaznamenali vyššiu dojčenskú úmrtnosť.[4]

       Toto však nie je žiadna novinka, keďže rôzne štúdie už mnoho rokov tvrdia, že očkovanie spôsobuje úmrtia detí.

       Štúdia Dr. Pourcyrousa[5] bola prvou štúdiou, ktorá skúmala dopad súbežného očkovania (niekoľkými vakcínami v jeden deň) na nezrelý mozog detí. Z výsledkov je jasné, že čím viac vakcín dieťa dostane, tým väčší dopad majú vakcíny na mozog dieťaťa. Dr. Massroor Pourcyrous, Dr. Sheldon B. Korones, Kristopher L. Arheart, PhD. a Dr. Henrietta S. Bada študovali 239 predčasne narodených detí, ktoré boli očkované buď len jednou vakcínu alebo viac vakcínami naraz. Výsledkom bolo:

K abnormálnemu zvýšeniu hladiny CRP došlo u 85% detí s podanými viacerými vakcínami a až 70% z tých, ktorým bola podaná iba jedna vakcína. Celkovo 16% detí malo kardiorespiračné udalosti súvisiace s očkovaním do 48 hodín po očkovaní. V logistickej regresnej analýze boli abnormálne hodnoty CRP spojené s viacerými vakcínami (pomer šancí 15,77; 95% interval spoľahlivosti 5,10 - 48,77) a ťažkým intraventrikulárnym krvácaním (IVH) (pomer šancí 2,28; 95% interval spoľahlivosti 1,02 - 5,13). Kardiorespiračné príhody boli spojené okrajovo s viacnásobným očkovaním (pomer šancí 3,62; 95% interval spoľahlivosti 0,99 - 13,25) a významne s gastroezofageálnym refluxom (GER) (pomer šancí 4,76; 95% interval spoľahlivosti 1,22 - 18,52).

       Táto štúdia mala tak veľký vplyv, že je v súčasnosti po celom svete citovaná v štúdiách a knihách o SIDS a nežiadúcich účinkoch očkovania.

       A podľa toho, čo som dnes videla v správach o tom, že do očkovacieho kalendára majú byť pridané ďalšie vakcíny proti meningokokom typu B,[6] sa musíme sami seba spýtať, koľko malých Stacy musí zomrieť, kým niečo podnikneme?

       Tento článok je venovaný pamiatke Stacy Sirjacobs a mnohým stovkám detí, ktoré prišli o život po tom, čomu vlády mnohých krajín vyhlasujú za „bezpečné očkovanie“.

 

Poznámka redakcie www.slobodaVockovani.sk:

       Ak máte pocit, že sa Vás to netýka, lebo to bolo v Belgicku a nie na Slovensku, musíme Vás vyviesť z omylu. 6.I.2012 (pred 2 týždňami) zomrel pár-mesačný chlapček z Hornej Oravy na následky 1. dávky toho istého očkovania (proti pneumokokom, rotavírusom a Infanrix Hexa) s až príliš podobnými príznakmi: červené škvrny po tele, meningitída (zápal mozgových blán) a sepsa (otrava krvi).

 


[1]  Výzva občanov za necenzurované informácie o očkovaní a za slobodnú voľbu v očkovaní – 20.I.2012
https://sanevax.org/citizen-action-for-uncensored-vaccine-information-and-freedom-of-vaccination-choice-20th-january-2012/

[2]  Stránka Daily Paul so správou o článku v The Times of India, ktorú napísal Dr. Ron Paul
https://www.dailypaul.com/166249/128-kids-died-after-vaccine-in-2010-govt-cant-say-why-the-times-of-india

[3]  Neil Z. Miller: „2.000 bábätiek v USA zomrelo po očkovaní
https://ebookcashstreams.com/HotNewsBlog/2011/03/2000-babies-died-in-the-united-states-after-receiving-vaccines/

[4]  Nová štúdia: čím viac očkovaní, tým vyššia úmrtnosť dojčiat
https://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644
Slovenský preklad: „Nová štúdia: Štáty požadujúce najviac očkovaní zvyčajne majú najvyššiu dojčenskú úmrtnosť

[5]  Štúdia Dr. Pourcyrousa v časopise Journal of Pediatrics:
https://www.jpeds.com/article/S0022-3476%2807%2900185-0/abstract

[6]  Článok Jenny Hope v denníku Daily Mail: Nová vakcína proti smrteľným meningokokom typu B ‘bude dostupná na jar’
https://www.dailymail.co.uk/health/article-2088176/New-vaccine-deadly-meningitis-B-available-spring.html

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu, grafická úprava, klikateľné odkazy na zdroje) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk vyše 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Bábätko zomrelo po prvom očkovaní Prevenar + Infanrix Hexa + Rotarix

Re:strasne skreslene info

Ing. Marián FILLO | 27.01.2012

Čo je neobjektívne?

V článku je jasne povedané, že Stacy nebola v čase očkovania zdravotne v poriadku. To je jasný varovný signál, a lekár, čo má trochu zdravého rozumu, nemôže očkovať očividne choré dieťa. Žiaľ, mám pocit, že takýchto lekárov je čoraz menej.

Sestra Stacy bola zdravotne na tom lepšie a tak očkovanie aj lepšie zniesla. To je snáď úplne logické.

Lumbálna punkcia je zákrok, ktorý je spojený s pomerne vysokým rizikom poškodenia miechy a z toho vyplývajúcich problémov, takže niet divu, že tento zákrok rodičia odmietli - obzvlášť u tak malého dieťaťa.

Takže čím akože strašíme? Čo je neobjektívne?

Re:Re:strasne skreslene info

Barborka | 27.01.2012

viem co je lumbalna punkacia...ale sorry bolo lepsie risknut to a mozno dieta zachranit a ho nechat zomriet... bola to ich volba... mozno keby ju pichli mozno by zila je to tak isto hypoteticke ako to ze za jej smrt moze vakcina, ano?
...a ako si napisal dieta bolo chore namali ockovat - pochybenie lekara- nie vakciny....

Re:Re:Re:strasne skreslene info

Ing. Marián FILLO | 29.01.2012

Nuž, po vojne je každý generál.

V konečnom dôsledku to bola chyba rodičov, lebo boli neinformovaní, presnejšie: nechali sa zmanipulovať. Keby si poriadne naštudovali očkovanie (ideálne ešte pred pôrodom) nemuselo by sa niečo také stať.

Na druhú stranu, tu bol aj manipulátor (lekár), ktorý rodičov naviedol na zlé, v podstate oklamal.

Takže poučenie z krízového vývoja:
1. Naštudovať si o očkovaní čo najviac ešte počas tehotenstva, či dokonca pred počatím.
2. Ignorovať vakci-optimistické kecy lekárov
3. Ak vôbec očkovať, tak nikdy nie choré dieťa a nikdy nie viac než jednou vakcínou za mesiac.

A aby sme mali s filosofického hľadiska jasno:
Vakcína (výrobok bez vedomia) vlastne nikdy nemôže byť na vine. Na vine môže byť leda tak človek, čo ju vymyslel, človek, čo ju vyrobil, človek, čo ju do neba vychválil (viac než by si zaslúžila), človek, čo ju odporučil, človek, čo ju skladoval, človek, čo ju (ne)testoval, resp. človek, čo ju aplikoval.

Niet viny bez vedomia. Nie sú na vine vakcíny, ale len a len ľudia.

Re:strasne skreslene info

Stanka | 27.01.2012

Prepáč, Barborka, ale myslím si že vieš o očkovaní a jeho následkoch veľmi máličko, ked pozriem na tvoj "príspevok". Asi ťa vyvediem z rozprávky, ale v tom článku sú fakty a nie neobjektívne info, mala by si si toho ešte veľa, veľa o očkovaní doštudovať....skôr, ako čokoľvek napíšeš.....

Re:Re:strasne skreslene info

Barborka | 27.01.2012

neboj sa ja viem o ockovani az az... ja uznavam ze existuju aj nepriaznive ucinky, dokonca aj to ze mozu sposobit smrt ale vidim aj priaznive ucinky ... vy tu vidite len to zleeee a dobre ako by nebolo ako by pred x rokmi neznizili taku umrtnost ako by to ani nebolo/ nie je... v tom je rozdiel... ale co kazdy extrem je zly.. a vy ste extrem

Re:Re:Re:strasne skreslene info

Alena | 28.01.2012

Krasne grafy od farmaceut.firiem nam vzdy ukazovali ako klesala umrtnost na choroby od momentu zavedenia ich vakciny, ale ked sa pozriete ako graf klesal PRED zavedenim vakciny to je uz celkom iny pohlad...
...ked sa zacalo plosne ockovat uz najvacsi pokles chorobnosti a umrtnosti mali krajiny za sebou... https://www.rizikaockovania.sk/dok/Statistiky_infekcne_ochorenia_a_ockovanie.pdf
2 storocia oficialnych statistik UK,USA,Australia https://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/
Statistika v Nem.-vid kniha Dr.Buchwald https://www.mnm.sk/buchwald.pdf

Re:Re:Re:strasne skreslene info

Stanka | 28.01.2012

uved, čo bolo pre toto dieťa(Stacy) dobréé, až si to všimnem!! Extrem si ty , Barborka, a ešte k tomu slepý....Potom prídi, ked si vakcíny prirodzene vyberú TVOJE dieťa...

Re:Re:Re:strasne skreslene info

Stanka | 28.01.2012

U malých detičiek, ktoré sa nevedia brániť, nesmie mať očkovanie žiadne nepriaznivé účinky. Očkovanie je PREVENCIA, to dieťa zomrelo PREVENTIVNE!!!

Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

Barborka | 28.01.2012

to dieta bolo chore, chore deti sa ako vieme neockuju... chyba lekara... mal pockat kym bude zdrave ja neviem co na tom nechapete...

Re:Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

Stanka | 29.01.2012

Jediný, kto mi tu vychádza, že nechápe si ty, Barborka. Keby boli vakcíny bezpečné, nič by sa NESTALO, aj keby pochybyl ten doktor, dieťa by ešte žILO!

Re:strasne skreslene info

ferko | 27.01.2012

Barborka vieme, neočkuje sa proti chorobe ale proti pôvodcovi ochorenia, ale asi si zabudla, že vo vakcínach sa nachádza okrem antigénov množstvo adjuvantov a jedov, ktoré oslabujú prirodzenú bunkovú imunitu tým, že imunita je zamestnaná tvorbou protilátok. A v dôsledku ťažkého oslabenia prirodzenej bunkovej imunity vplyvom očkovania môže dôjsť ku generalizácii ochorenia-chorobe.
O tom, že novorodenci, predčasne narodené bábätka nemajú dostatočne vyvinutú imunitu nemusim hovoriť + nálož 8 vakcín, s týmto sa vysporiadať bez ujmy je skôr náhoda ako pravidlo.
Ako tu už niekto spomínal aj očkovanie proti tetanu spôsobuje pokles T-lymfocytov pod normu, chápeš vôbec čo to znamená už aj tak pre bábätko, ktorému sa ešte len vyvíja imunita?
Chceš obhajovať bezpečnosť vakcín tým, že jedinec bol zrejme oslabený?! To tiež nie je objektívne.
Si predstav, že lekár zaočkuje tvoje oslabené dieťa a zomrie. Čo povieš potom? Budeš naďalej tvrdiť, že vakcína nemohla byť až taká toxická, lebo susedovo dieťa ešte žije? Alebo si uvedomíš, keby moje oslabené dieťa očkované nebolo, mohlo žiť.(neprajem ti to, to je príklad)
Alebo môžeš povedať zhoda náhod, ak nemáš objektívne info.,od pediatra sa ho ale nedočkáš.
Pre mňa je záver taký, Stacy mohla žiť, keby ju nenapichali
antigénmi a jedmi, teda vakcínami v jej najzraniteľnejšom období.

Re:Re:strasne skreslene info

Barborka | 27.01.2012

... a mozno mohla zit keby jej rodic dovoli odobrat likvor.... a mozno by aj tak zomrela ... bolo tam viac faktorov a neviem preco to vsetko zvalujete na vakcinu? lebo vam to vyhovuje na bububu???
.. ja v podstate ale suhlasim so slobodnym rozhodnutim rodica o ockovani ale potom nasledne ked dieta ochorie na chorobu- ktorej sa dalo predist tak nech to rodic financuje sam vsetko a nie z financii statu...
..tak ako u zubara- mas moznost ist na preventivku a ptm liecbu neplatis- ked to nevyuzijes platis... potom de facto ked sa to takto legislativne upravi vam tu peticiu dokonca aj ja podpisem ...

Re:Re:Re:strasne skreslene info

ferko | 27.01.2012

Bola si už niekedy v nemocnici so sepsou? Asi nie, lebo keď ťa zaočkovali, asi si mala to šťastie že si nemala výrazne oslabenú imunitu. Alebo ak si ju aj mala oslabenú dostala si naraz 8 vakcín?
Z článku som pochopil, keď rodičia prišli do nemocnice, dievčatku už bola diagnostikovaná infekcia hrudníka a infekcia v krvi. Následne sa jej vytvorili petechie a mala problémy s dýchaním, čo je znak sepsy! Myslím, že odobranie likvoru vzhľadom na rýchlo postupujúcu sepsu, by na takto vážnom stave už sotva niečo zmenilo. Možno áno možno nie.
Aj tak si myslím, že na vine je tých 8 vakcín.

Ešte sa ťa opýtam, strašne veľa detí povinne zaočkovaných bcg vakcínou má ťažké komplikácie práve kvôli tejto vakcíne, to nie je tajomstvo, to je fakt, musia dlhodobo užívať drahé antituberkulotiká, podstupujú operácie uzlín pod narkozou, musia chodiť na kontroly na pľúcne ambulancie, to ti nevadí že to financuje štát z našich daní ? Ochoreli na chorobu, ktorej sa malo očkovaním predísť. Divné nie? Či ti nevadí, že majú zhumplované zdravie sa ťa pýtať nebudem.

Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

Barborka | 28.01.2012

a predsatv si ze sa v nemocnici pohybujem mozno viac ako ty a aj na septickych izbach...
ja si mylsim ze na vine je ano 8 vakcin ale rozhoduje bolo podanie choremu? ci nie? kolko zdravych deti tam zomrie na podanie tych vakcin? nebolo to zdrave dieta a to bol fakt...
a nie to mi nevadi pretoze je to preventivne opatrenie statu a ked stat tak rozhodol tak ptm nech plati za dosledky-teda zdravotnu starostlivot...
...proste nikdy nikdy nikdy nezabudnem ako som na trznici v BA videla mamu s kocikom ako vybera rajciny a nad krpcom sa jej tam naklanal nejaky bezdak a kukal do vykladu a kaslal a prskal jej tam nad tym dietatom... a ona? si to tym vyberanim ani nevsimla...co ked mal tuberu?
co sa tyka bcg jasne ma svoje muchy... ale zle hojaca sa ranka, alebo uzliny su stale lepsie ako ziskat peknu plucnu tuberu(ktora ako vieme je medzi bezdakmi velmi in) mozno aj miliarnu , kedze nevies kde koho stretnes a co ma...
a hoci je zrusena... ja si ju kupim(snad sa bude dat) a babo si v juni ked sa narodi zaockovat dam... aj samozrejme s rizikom uzlin atd..

Re:Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

Alena | 28.01.2012

BCG vakcina nechrani pre nakazenim sa TBC. Rizika neziad.ucinkov su niekolkonasobne vyssie ako to,ze sa Vase dieta nakazi TBC. A vedeli ste, ze na to, aby ste mali 50 % sancu nakazit sa TBC musite stravit cca 4 hod.denne po dobu cca 6 mesiacov s aktivnym tuberakom? precitajte si toto:

https://www.hagy.sk/showpage.php?name=1D#pre_pacientov

Nakaziť sa tuberkulózou nie je ľahké. Zvyčajne je potrebné byť dostatočne dlho v blízkom kontakte s chorým jedincom. Tuberkulóza sa zvyčajne šíri medzi rodinnými príslušníkmi, priateľmi a ľuďmi, ktorí žijú alebo pracujú spolu. Najčastejšie sa rozširuje v uzavretom priestore.

Ak sa niekto nakazí tuberkulózou, neznamená to, že nevyhnutne ochorie. Väčšina nakazených jedincov má obranné mechanizmy vyvinuté dostatočne na to, aby zabránili ochoreniu. Predpokladá sa, že iba 10% nakazených ochorie v priebehu života.

Niektoré skupiny ľudí sú pre mnoho príčin vystavené väčšiemu riziku, že ochorejú na tuberkulózu.

Ide hlavne o tieto skupiny: ľudia v úzkom kontakte s tuberkulóznym pacientom, osoby s celkovo oslabeným organizmom a chorobami ako cukrovka, zaprášenie pľúc - silikóza, pacienti liečení dlhodobo kortikoidmi, podvyživené osoby, alkoholici, narkomani, zdravotnícki pracovníci pracujúci s tuberkulózou.

Re:Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

ferko | 28.01.2012

Hneď som si myslel že si od fachu. Rozhodne máš pravdu, je veľký rozdiel keď sa očkuje choré dieťa a zdravé dieťa.
V prípade dvojičiek v článku pochybili lekári, nemali očkovať, ale to ešte neznamená, že 7-8 kombinácia vakcín je pre donosené zdravé dieťa zdraviu prospešná. Je to proti prírode. Aj zdravé dieťa môže trpieť imunodeficienciou, ktorá sa navonok nijako neprejavuje, to ťa nenapadlo? Doktorom očkovačom to je ale jedno, keď sa stane najhoršie povedia, že "príroda".

Ak máš záujem o bcg vakcínu môžeš sa obrátiť na dr.Liptáka on ti ju určite a s radosťou zoženie. Aj keď mám obavy , aby si neskončila na septickej izbe s tvojim bábom.

Re:Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

Zuza | 12.09.2013

Gratulujem k tomuto rozhodnutiu..... Navrhujem priockovat aj chrípku -lebo tá je tiež dosť in, a ideálne aj ovčie kiahne a rotaviry

Re:strasne skreslene info

Alena | 30.01.2012

este doplnim...
ad: "ale sestra nezomrela takze ta vakcina nemohla by az taka extra toxicka..."

...takze keby zomreli obidve sestry-dvojicky - bol by to pre Vas dokaz, ze na vine bola vakcina? Tu je totiz takyto pripad, ked po ockovani zomreli bohuzial obidve deti... :-(

https://www.slobodavockovani.sk/news/dvojicky-zomreli-par-minut-po-ockovani-proti-osypkam/

Normálnosť

Branislav Beňo | 26.01.2012

Som laik, ale vstreknúť novonarodenému dieťaťu mix smrteľlných chorôb a toxínov je šialené podľa akýchkoľvek kritérií. Toto sa robilo v koncentračných táboroch.

Nepresne informacie

Liv | 24.01.2012

Pokial viem 6.1.2012 zomrel nie niekolko mesacny, ale 3rocny chlapec na meningitidu a otravu krvi, ale nie na toto ockovanie....

Re:Nepresne informacie

alena | 24.01.2012

zomrel 3 mesacny Marosko na 4.den po ockovani Hexa plus Prevenar vid tu https://www.rizikaockovania.sk/spravy/ts_obete_ockovania_2012.html

právne povedomie lekárov na milu kedveš

M. | 24.01.2012

"som detska lekarka a napriek tomu, ze svojim pacientom ponechavam slobodu v rozhodovani ci ockovat alebo nie..." Pani Doktorka, haló? To snáď musia všetci Vaši kolegovia, a či nie?

TO JE STRASNE

karel | 23.01.2012

HOVORIM SI PREČO ......TAK TO TO JE OPRAVDU SILA

TO JE STRASNE

karel | 23.01.2012

TO JE STASNE ???HORIM SI PRECO .PRECO DETI

sklamana

anna | 22.01.2012

som detska lekarka a napriek tomu, ze svojim pacientom ponechavam slobodu v rozhodovani ci ockovat alebo nie, musim reagovat na nepravdive informacie, ktore sa v clanku vyskytli. Neockuje sa proti chorobam, ockuje sa proti konkretnym vyvolavatelom jednotlivych ochoreni. Gastroenteritidu a meningitidu /spominane v clanku/ mozu vyvolat desiatky mikroorganizmov, pricom sa ockuje iba proti rotavirusom /v pripade gastroenteritidy/. resp. v pripade meningitidy proti pneumokokom, hemofilom-povinne ockovanie, pripadne proti virusu kliestovej encefalitidy a meningokokovi-nepovinne ockovanie. Tvrdit, ze dieta ochorelo na chorobu, voci ktorej bolo zaockovane, je prinajmensom zavadzajuce, z clanku to vobec nevyplyva. V clanku popisovana zanedbana starostlivost vyvolava dojem akoby suvisela s reakciou po ockovani, co nie je pravda. Tiez nie je v clanku jediny dokaz, ze stav dietata priamo suvisel s predchadzajucim ockovanim. Preto som pan Filo velmi sklamana vasim pristupom, napriek tomu, ze verim, ze bojujete /z vasho pohladu/ za spravnu vec-bojujete so zbranami, ktore na inej podstranke vycitate zastancom ockovania, farma firmam, lekarom, pediatrom atd., z ktorych mnohi tiez robia svoju pracu najlepsie ako vedia, a to zavadzanim, uvadzanim nepravdivych informacii a zastrasovanim.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Pridať nový príspevok