Bábätko zomrelo po prvom očkovaní Prevenar + Infanrix Hexa + Rotarix

20.01.2012 03:50

 VacTruth.com - 19.I.2012 - Christina England

 

       Pôvodný článok "Baby Dies After 9 Vaccines in One Day"
       z angličtiny preložil Branislav Beňo a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

fotografia - bábätká Stacy a Lesly Sirjacobs
bábätká Stacy a Lesly Sirjacobs

       Koniec minulého roka bol poznačený smútkom rodičov Raphaëla Sirjacobsa a Béatrice Dupont z Belgicka. Ich deväť týždňov stará dcérka Stacy Sirjacobs vzdala boj o život a opustila tak aj svoju dvojičku Lesli. Stacy zomrela len týždeň po tom, čo bola prvýkrát očkovaná. Rodičia, zdrvení touto stratou, sú presvedčení, že očkovanie a chyby nemocničného personálu boli príčinou smrti ich krásnej dcéry.

       Stacy a Lesli sa narodili cisárskym rezom predčasne - mesiac pred termínom, - a strávili ďalšie štyri dni v inkubátore. Stacy bolo potrebné po narodení resuscitovať.

       Na radu lekárov sa rodičia rozhodli nechať svoje novonarodené dvojičky očkovať. Stacy sa v deň očkovania kvôli miernemu prechladnutiu necítila dobre, ale lekári rodičov uistili, že očkovanie je aj tak bezpečné.

       (Stojí za zmienku, že v minulosti už mali v rodine prípad náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS) a alergických reakcií. Dvojičkám bola predpísaná náhrada mlieka kvôli alergii na mlieko v čase, keď Stacy ochorela.)

       Dvojičky boli zaočkované vakcínami Prevenar (proti zápalu mozgových blán (meningitíde) a zápalu pľúc), Infanrix Hexa (6 v 1: proti záškrtu, tetanu, detskej obrne, čiernemu kašľu, Haemophilus influenzae typu B (HiB) a nákazlivej žltačke typu B) a Rotarix (proti gastroenteritíde).

       To znamená, že tieto malé bezbranné deti dostali v jeden deň ohromujúcich osem vakcín, ktoré mohli spôsobiť smrť jednej z dvojičiek.

       Týždeň po očkovaní Stacy dostala horúčku 39,9 °C. Jej rodičia sa rozhodli podať Perdolan na zníženie horúčky. Pretože však malej Stacy bolo stále veľmi zle, volali do nemocnice, kde im poradili, aby svoju dcéru priniesli.

       Zdravotnícky personál diagnostikoval Stacy miernu infekciu hrudníka a infekciu v krvi, a povedal rodičom, aby sa nebáli, lebo to „nie je vážne“. Stacy bol potom podaný liek a bola odvezená na pozorovanie.

       Otec malej Stacy ma informoval, že akákoľvek súvislosť s očkovaním bola rázne popretá.

       Napriek tomu, že Stacy mala tep 200–230 za minútu, detský lekár povedal rodičom, že je v poriadku a že pravdepodobne ide len o gastroenteritídu (chorobu proti ktorej bola očkovaná!).

       Vyľakaní rodičia sa rozhodli Stacy neopustiť a zostať pri nej. Počas večera informovali sestru že dcérka má hnačku, ale k ich úžasu im bolo oznámené, že bola prebalená a mali ju nechať sa vyspať a prebaliť až keď sa zobudí.

       Počas noci Stacy stále trpela „abnormálnou hnačkou“, ale ani napriek naliehavým prosbám rodičov zdravotná sestra odmietla spraviť čokoľvek, hoci Stacy bola veľmi nepokojná a v zjavne núdzovom stave. Otec malej Stacy povedal, že ohlásil ošetrujúcemu personálu, že Stacy je pokrytá malými červenými škvrnami a má problémy s dýchaním.

       Podľa Stacynho otca lekárske záznamy uvádzajú, že o 1945 telefonoval doktor jeho bratovi so žiadosťou o súhlas s vykonaním lumbálnej punkcie a nasadením antibiotík Ampire, kým budú čakať na výsledky. Súhlas bol zamietnutý...

       Stacy krátko na to zomrela.

       Otec malej Stacy hovorí:

„Sestra volala o 2300 pediatra a informovala ho, že stav malej Stacy sa zhoršil. O 2345 sa začalo s resuscitáciou. Informovala nás, že dieťa prestalo dýchať a požiadala nás aby sme opustili miestnosť. Mohli ubehnúť asi tri hodiny, kedy sa pokúšali Stacy oživiť. Bohužiaľ, asi o 300 nám oznámili, že zomrela, ale v podstate jej srdce prestalo biť už o polnoci.

       Pediater nám potom začal vysvetľovať, že malá zomrela na následky sepsy a meningitídy, ale na presné stanovenie diagnózy sa musí urobiť lumbálna punkcia (ktorá dovtedy nebola vykonaná), musia odobrať vzorku krvi a stolice a že výsledky nebudú skôr než o 3–4 dni.“

       Ako príčina smrti bola stanovené meningitída.

       Je veľmi zaujímavé a zároveň smutné, že toto malé dievčatko zomrelo na chorobu, proti ktorej bolo očkované týždeň pred jej smrťou. Na základe informácií, ktoré mám od otca malej Stacy, je úplne jasné, že toto malé bezbranné dieťa bolo ponechané v zjavných bolestiach, špinavé (neprebalené) a vyčerpané, zatiaľ čo úpenlivé prosby rodičov boli ignorované.

       Deti sa očkujú podľa veku, počnúc dňom narodenia. Vďaka pokrokom v lekárstve, sa predčasne narodené deti darí zachrániť (udržať pri živote) v čoraz skoršom veku ich vnútromaternicového vývoja. Vieme, že Stacy sa narodila o približne jeden mesiac pred termínom, čo znamená, že ak bola očkovaná bez ohľadu na predčasné narodenie, bola vlastne očkovaná o mesiac skôr, než deti narodené v termíne. Zároveň sa v deň očkovania necítila dobre. Podľa môjho názoru sa jej malý imunitný systém nemohol vysporiadať s náporom smrtiacich jedov a chemikálií, ktoré sú v dnešných vakcínach.

       Smútiaci rodičia malej Stacy sú tak pobúrení tým, čo zistili po jej smrti, že teraz žiadajú ľudí na celom svete, aby sa spojili v celosvetovom proteste. Chcú usporiadať celosvetovú akciu na pamiatku Stacy a mnoho stoviek detí po celom svete, zabitých a ťažko poškodených očkovaním. Majú pocit, že úmrtia na následky očkovania sú zatajované, a prosia občanov celého sveta, aby sa na jeden deň spojili proti poškodeniam zdravia, spôsobeným očkovaním. Hovoria:[1]

"Sme rodičia Stacy, ktorá zomrela týždeň po jej prvom očkovaní. Organizujeme celosvetový event na počesť Stacy a všetkých obetí očkovania po celom svete. Voláme občanov každej krajiny, aby vyšli do ulíc vo svojich mestách a obciach: veci sa teraz musia zmeniť!

       Nezabudnite pozvať miestnych novinárov, médiá a akékoľvek obete alebo rodičov obetí očkovania, pripravených porozprávať svoj príbeh. Vytvorte si plagáty, transparenty a odznaky: NECENZUROVANÉ INFORMÁCIE O OČKOVANÍ, ZA SLOBODNÚ VOĽBU!"

       Celosvetová akcia sa bude konať 20.I.2012. Ak sa nebudete môcť pridať k protestujúcim, zapáľte, prosím, aspoň sviečku za obete očkovania vo svojom kostole.

       Rodičia malej Stacy majú pravdu, niekedy treba urobiť niečo radikálne, aby zodpovední začali konečne načúvať rodičom.

       Hlásenia úmrtí na následky očkovania narastajú celosvetovo znepokojivým tempom. V máji 2010 noviny The Times of India[2] oznámili, že za predchádzajúci rok bolo nahlásených 128 úmrtí a toto číslo sa každým rokom zvyšuje. Správa v The Times of India podozrieva indickú vládu zo zatajovania týchto úmrtí. V správe sa píše:

„Vláda sa snaží každé úmrtie uzavrieť ako nespôsobené očkovaním. Toto len prispieva k otáznikom okolo očkovania. Zistenie, že vakcína nebola kontaminovaná, neznamená, že nespôsobila smrť,“ hovorí Dr. Puliyel.

       V marci 2011 Neil Z. Miller[3] napísal, že v USA zomrelo viac ako 2.000 novorodencov po očkovaní proti pneumokokom a HiB, a napriek tomu sa vôbec nič nestalo. Uviedol, že zatiaľčo v Japonsku bolo očkovanie týmito vakcínami zastavené po púhych 4 úmrtiach, v USA sa v očkovaní pokračuje aj napriek zisteným 2.000 úmrtiam. Paul Offit nazval japonské úrady hlúpymi, tvrdiac, že deti pravdepodobne zomreli na SIDS (syndróm náhleho úmrtia dojčaťa). Pripísal tak príčiny úmrtia čomukoľvek inému len nie očkovaniu. Miller píše:

Podľa Paula Offita, hovorcu očkovacieho priemyslu, „Japonské ministerstvo zdravotníctva bolo hlúpe, keď zastavilo očkovanie proti HiB a pneumokokom.“ Offit si myslí, že úmrtia boli pravdepodobne spôsobené SIDS či inými príčinami – všetkým možným, len nie očkovaním. Deti často ochorejú a umierajú len tak - náhodou.

       V podstate má Paul Offit pravdu keď tvrdí, že mnoho zaočkovaných detí umiera na SIDS, pretože v máji 2011 sa ako búrka prehnal internetom zaujímavý článok o štúdii, zverejnej v časopise Journal of Human and Experimental Toxicology, v ktorej vedci zistili, že v krajinách s najvyšším počtom očkovaní počas prvého roka života dieťaťa zaznamenali vyššiu dojčenskú úmrtnosť.[4]

       Toto však nie je žiadna novinka, keďže rôzne štúdie už mnoho rokov tvrdia, že očkovanie spôsobuje úmrtia detí.

       Štúdia Dr. Pourcyrousa[5] bola prvou štúdiou, ktorá skúmala dopad súbežného očkovania (niekoľkými vakcínami v jeden deň) na nezrelý mozog detí. Z výsledkov je jasné, že čím viac vakcín dieťa dostane, tým väčší dopad majú vakcíny na mozog dieťaťa. Dr. Massroor Pourcyrous, Dr. Sheldon B. Korones, Kristopher L. Arheart, PhD. a Dr. Henrietta S. Bada študovali 239 predčasne narodených detí, ktoré boli očkované buď len jednou vakcínu alebo viac vakcínami naraz. Výsledkom bolo:

K abnormálnemu zvýšeniu hladiny CRP došlo u 85% detí s podanými viacerými vakcínami a až 70% z tých, ktorým bola podaná iba jedna vakcína. Celkovo 16% detí malo kardiorespiračné udalosti súvisiace s očkovaním do 48 hodín po očkovaní. V logistickej regresnej analýze boli abnormálne hodnoty CRP spojené s viacerými vakcínami (pomer šancí 15,77; 95% interval spoľahlivosti 5,10 - 48,77) a ťažkým intraventrikulárnym krvácaním (IVH) (pomer šancí 2,28; 95% interval spoľahlivosti 1,02 - 5,13). Kardiorespiračné príhody boli spojené okrajovo s viacnásobným očkovaním (pomer šancí 3,62; 95% interval spoľahlivosti 0,99 - 13,25) a významne s gastroezofageálnym refluxom (GER) (pomer šancí 4,76; 95% interval spoľahlivosti 1,22 - 18,52).

       Táto štúdia mala tak veľký vplyv, že je v súčasnosti po celom svete citovaná v štúdiách a knihách o SIDS a nežiadúcich účinkoch očkovania.

       A podľa toho, čo som dnes videla v správach o tom, že do očkovacieho kalendára majú byť pridané ďalšie vakcíny proti meningokokom typu B,[6] sa musíme sami seba spýtať, koľko malých Stacy musí zomrieť, kým niečo podnikneme?

       Tento článok je venovaný pamiatke Stacy Sirjacobs a mnohým stovkám detí, ktoré prišli o život po tom, čomu vlády mnohých krajín vyhlasujú za „bezpečné očkovanie“.

 

Poznámka redakcie www.slobodaVockovani.sk:

       Ak máte pocit, že sa Vás to netýka, lebo to bolo v Belgicku a nie na Slovensku, musíme Vás vyviesť z omylu. 6.I.2012 (pred 2 týždňami) zomrel pár-mesačný chlapček z Hornej Oravy na následky 1. dávky toho istého očkovania (proti pneumokokom, rotavírusom a Infanrix Hexa) s až príliš podobnými príznakmi: červené škvrny po tele, meningitída (zápal mozgových blán) a sepsa (otrava krvi).

 


[1]  Výzva občanov za necenzurované informácie o očkovaní a za slobodnú voľbu v očkovaní – 20.I.2012
https://sanevax.org/citizen-action-for-uncensored-vaccine-information-and-freedom-of-vaccination-choice-20th-january-2012/

[2]  Stránka Daily Paul so správou o článku v The Times of India, ktorú napísal Dr. Ron Paul
https://www.dailypaul.com/166249/128-kids-died-after-vaccine-in-2010-govt-cant-say-why-the-times-of-india

[3]  Neil Z. Miller: „2.000 bábätiek v USA zomrelo po očkovaní
https://ebookcashstreams.com/HotNewsBlog/2011/03/2000-babies-died-in-the-united-states-after-receiving-vaccines/

[4]  Nová štúdia: čím viac očkovaní, tým vyššia úmrtnosť dojčiat
https://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644
Slovenský preklad: „Nová štúdia: Štáty požadujúce najviac očkovaní zvyčajne majú najvyššiu dojčenskú úmrtnosť

[5]  Štúdia Dr. Pourcyrousa v časopise Journal of Pediatrics:
https://www.jpeds.com/article/S0022-3476%2807%2900185-0/abstract

[6]  Článok Jenny Hope v denníku Daily Mail: Nová vakcína proti smrteľným meningokokom typu B ‘bude dostupná na jar’
https://www.dailymail.co.uk/health/article-2088176/New-vaccine-deadly-meningitis-B-available-spring.html

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu, grafická úprava, klikateľné odkazy na zdroje) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk vyše 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Bábätko zomrelo po prvom očkovaní Prevenar + Infanrix Hexa + Rotarix

Советские военные операторы на базе ленд-лизовского кинопулемёта и ППШ создали киноавтомат.

JerryStalm | 16.07.2020

Знаете ли вы?
Не удержавшись от писательства, Амалия Кахана-Кармон создала одну из важнейших книг в истории Израиля.
Копенгагенский собор пришлось выстроить заново после визита англичан в 1807 году.
Бразильский дипломат принимал непосредственное участие в создании государства Восточный Тимор.
Первый футбольный трофей после начала пандемии коронавируса был разыгран в Таджикистане.
Первая председательница Верховного суда Татарии молчала по поводу своей службы в НКВД.


<a href=https://arbeca.net/>https://www.arbeca.net/</a>

Chudata deti

Anna | 30.08.2016

Tak toto aj ostatne pribehy je straaaaaasne citaaaat !!! Ako sa deticky museli trapit s tymi ucinkami co museli citit aku bolest !!! Ako s tym lekari dokazu zit ze zabili malicke nevinne dieta ockovanim, ktore o to neziadalo a mohlo vyrast v zdraveho cloveka !!! A este zdravotnici nechaju trapit sa a nevenuju pozornost zomierajucemu dietatu...no byt rodicom ten personal by to neprezil ... Motto ockovania - CO TA NEZABIJE, to ta posilni ? S TYM RIZIKOM ? Strasny svet... zomieraju nevinne deti, babatka.. koli comu, komu.... Kedy uz bude celosvetovy protest za NEPOVINNE ockovanie?!?

Aka je DOKAZANA pricina umrtia?

filer | 27.05.2012

Dieta museli resuscitovat po porode, narodilo sa predcasne, atd. Ale cely clanok nabada na to, ze dovodom umrtia je ockovanie. Pokial tu na stranke neuvediete dokazanu pricinu umrtia (pitevna sprava? a pod.), tak ste na urovni tych, ktorych kritizujete... zneuzivate emocie na presadzovanie svojho ciela. Kua, ak chcete byt hodnoverni, tak "bojujte" striktne korektne a s vedeckou preciznostou.

Re:Aka je DOKAZANA pricina umrtia?

Ing. Marián FILLO | 28.10.2012

Čo na veci zmení pitevná správa?
Napísal ju nejaký lekár, ktorý s najvyššou pravdepodobnosťou bol vychovaný v tom, že očkovanie je úžasné a určite nemôže byť príčinou úmrtia. S takým vedomím človek niektoré veci nevidí, resp. vidieť nechce. Vydávať pitevnú správu za objektívny dôkaz čohokoľvek je mimoriadne trúfalé.

Faktom je, že dieťa zomrelo, že ho očkovali navzdory chorobe, že ho očkovali, ako keby nebolo predčasne narodené, že zdravotníci ignorovali vážne príznaky... Jeden prešľap za druhým. Niet divu, že to takto skončilo. K čomu pitevná správa?

Aj tak by to pripísala len nejakej baktérii alebo vírusu. Ale prečo bábätko boj s baktériou prehralo, resp. prečo to jeho imunita nezvládla, to už nikto nebude riešiť. Myslíte, že by autor pitevnej správy natvrdo napísal, že jeho kolegovia to totálne spackali a sú zodpovední za smrť bábätka??? To fakt sotva. Ruka ruku myje. Bolo by nesmierne naivné očakávať v tomto prípade od pitevnej správy naozaj objektívne posúdenie príčiny úmrtia.

smutny pribeh Stacy

Svetlana | 24.04.2012

Fakt hrozne co sa niekedy v zivote stava .Je to velmi smutne co sa malickej Stacy stalo.Zivot je dost nespravodlivy a kruty ,ale nachybe su aj ludia ,ale ci je to uz na chybe priroda alebo ludia ,malej Stacy to uz zivot nenavrati a to mi je hrozne luto .Bola naozaj krastna.Maly anjelik

Očkovanie a lieky

Veronika | 06.02.2012

Velmi doporučujem prečítat si knihu NEŽIADÚCI ÚČINOK: SMRŤ od JOHNA VIRAPENA. Snad povom sa vám oči viac otvoria.

Re:Očkovanie a lieky

yoshi | 08.02.2012

Ja som to čítal a bol som zhrozený, čoho je big farma schopná...

očkovanie

yoshi | 06.02.2012

Neviem, ako už dlhšie sledujem dianie okolo očkovania, keďže aj ja mám malé deti, celé mi to pripadá, ako keby si big farma očkovaním zabezpečovala do budúcnosti to, aby ludia boli chorí, alebo zmenšenie alebo zredukovanie populácie...

Tri vakcíny či osem vakcín?

Ing. Marián FILLO | 27.01.2012

Niekto sa možno ohradí, prečo autorka článku píše o 8 vakcínach a nie o troch (Infanrix Hexa, Prevenar, Rotarix).

Faktom je, že Infanrix Hexa je jedna injekcia, avšak v tej injekcii je namiešaných 6 vakcín (preto sa volá Hexa = 6 po latinsky).

V skutočnosti to teda boli 2 INJEKCIE (Prevenar a Infanrix Hexa) + 1 ÚSTNE KVAPKY (Rotarix), ale spolu 8 VAKCÍN (proti pneumokokom, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, žltačke typu B, hemofilom typu B a rotavírusom).

Re:Tri vakcíny či osem vakcín?

Veronika | 06.02.2012

Aj tak preboha tolko chemikálií??? Rodíme sa snad preto aby sme hned po narodení ochoreli po nesmyselnom očkovaní a zničili si tak ešte nie dost silnú imunitu? Naozaj dobrý biznis.....

paní lékarko

Katka | 27.01.2012

Mě by konkrétně zajímalo jestli vy by jste nedonošeného holčičce v 9ti týdnech to je 5 ti týdnech korigovaně)s komplikovanou anamnézou(resuscitace po porodu) se zjevným nachlazením(oslabením imunity) naočkovala všechny tyto látky najednou Prevenar + Infanrix +Hexa + Rotarix
Tato holčička podle mě neměla být ve 3 měsících vůbec očkována a pokud už tak podle individuálního očkovacího plánu a každou vaxinou zvlášť po pečlivém zvážení zdravotního stavu.
To by zamávalo i se zdravým donošeným miminkem,ale takhle to bylo pomalu jako její rozsudek smrti

strasne skreslene info

Barborka | 26.01.2012

ako vsetci slobodoockovacii isto vieste tak sa neockuje voci chorobe ako takej ale voci povodcovi- aby nenastala generalizacia ochorenia a jej vazne dosledky... ako vidno z clanku bolo pochybenie zo strany personalu ale aj rodica ked odmietol lumbalnu punkciu a tak skoru dg.povodku a rychle zavedenie antibiotika... takze smutne ze babatko zomrelo ale sestra nezomrela takze ta vakcina nemohla by az taka extra toxicka ale zrjemne oslabeny jedinec, pochybnie personalu a rodica... zhoda nahod... a vy sa len stale ohanate s tym ockovanim... nepodavate objektivne info a strasite rodicov normalne by ste sa mali hanbit...fuuuj

Re:strasne skreslene info

Alena | 26.01.2012

ahá, tak uz mi je to jasné, takze ked jej sestra nezomrela, tak tá vakcina nebola az taka toxická - to je jasny vedecky dokaz ! ...ze som to skor nepochopila...a vsak ano, aj vyrobcovia vakcin robia kvalitne dvojito zaslepene placebom kontrolovane studie vakcin, tak preco by sme sa my rodicia mali bat, ze? K tomu vid tuto najnovsiu velmi "kvalitnu" studiu https://www.slobodavockovani.sk/news/predcasne-narozene-deti-jsou-pouzivany-jako-pokusni-kralici-ve-zmanipulovanych-testech-vakcin/
Vsetko je len zhoda nahod. Aj ten 3-mesacny chlapcek z Oravy,ktory zomrel 6.1.2012 4 dni po kombinacii hexa a Prevenar s takmer rovnakym priebehom ako toto dievcatko, aj to vsetko je len zhoda nahod...

Ja si ale myslim, ze tieto komplikacie a nakoniec az smrt nastali prave preto, ze kombinacia tychto 3 vakcin u tohoto dietata sposobila (prinajlepsom) docasne oslabenie imunit.systemu, cize keby dieta v dany den nedostalo kombinaciu tychto 3 vakcin, mohlo este zit. K tomu vid vyjadrenia Dr. Buttrama v tomto clanku https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-oslabuje-prirodzenu-imunitu/

Re:Re:strasne skreslene info

Barborka | 27.01.2012

ale ja nechapem preco tam vidite len tu vakcinu? bolo tam vela chybnych krokov predsa 1)predcasnik 2)chora 3)dajme tomu nespravne rozhodnutie ockovat v tomto obdobi (mohli pockat ked bola zdrava)-to je ale individi chyba pediatra- a zato ho mozu zalovat 4)zle reagovanie personalu v nemocnici 5)zle rozhodnutie rodica ked odmietol lumbalku a 6)nasledna neskora liecba....
bolo tam viac faktoro ale vy tu vidite len jeden... a v tom je to neobjektivne aj v tom nadpise... teraz to vyznieva tak ako keby zdrave deti zomierali na vakcinu ... preto som pisala ze je to neobjektivne podanie....

Re:Re:Re:strasne skreslene info

Alena | 28.01.2012

Preco? Lebo keby nedoslo k bodu 3.-ako pisete, vobec by sa nemuseli riesit body 4.-6. ... Ak niekto choremu predcasne narodenemu dietatu poda taketo mnozstvo vakcin naraz - a tym mu este viac oslabi jeho imunitny system v tomto kritickom obdobi - je to pre mna ako rozsudok smrti - a v zakladnom rozpore s tym, co maju lekari dodrziavat a to je "predovsetkym neskodit" !!!! Citali ste ten clanok, na ktory som poslala link? Dr.Buttram vie o com hovori a ja s nim plne suhlasim...Tiez mnozstvo informacii, pre ktore mam tento nazor najdete aj v knihe od nem.pediatra Dr.Hirte-ho Ockovani - za a proti.

Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

Barborka | 28.01.2012

no ale ja suhlasim ze namali ockovat ked bola chora.... tazke by som skor povedala ze rozhodujuce bolo ockovanie v chorobe a nie ako take..

Re:Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

Alena | 28.01.2012

Tak na tom sa zhodneme. Ale - ockovanie oslabuje imunitu aj u zdravych jedincov, takze v case po ockovani moze aj Vase zdrave dieta "chytit" hocijaku chorobu a kvoli oslabenej imunite samozrejme riskujete prave aj mozne vazne komplikacie. Takato kombinacia 8 vakcin naraz je obrovska zataz aj pre uplne zdrave dieta...
Dr.Hirte pise:
"V rámci běžného očkovacího schématu se do organismu kojenců
dostane v prvních měsících života několik miligramů hliníku,
ten v těle putuje a usazuje se v různých orgánech - v kostní dřeni,
nervovém systému, ledvinách a svalech. Množství hliníku, který organismus přijme očkováním je vyšší, než je příjem hliníku z ostatních zdrojů, jako jsou například ovzduší, potrava a pitná voda (Keith 2000). American Society for Clinical Nutrition udává mezní hodnoty pro nerizikový příjem hliníku v injekci či infuzi v množství 2 pg na kilogram tělesné váhy a den (ASCN 1991). U kojence vážícího šest kilogramů je tato mezní hodnota pětadvacetinásobně překročena jednou jedinou hexavakcínou."

Re:strasne skreslene info

Hela | 27.01.2012

Na takto stupídny názor Barborka, ani nemá význam reagovať, evidentne Barborka ani netuší, čo to znamená, ked niekomu ZOMRIE dieťa...Tak nie vakcína, ale v podstate si za smrť môže samo, lebo bolo oslabené...a náhoda... nemám slov fakt....hambaaaa:((((((((

Re:Re:strasne skreslene info

Barborka | 27.01.2012

prirodzeny vyber... bohuzial priroda je taka...

Re:Re:Re:strasne skreslene info

ferko | 27.01.2012

prirodzený výber??? ak by nebolo to dievčatko napumpované jedmi a antigénmi - 8 vakcín naraz, hoc v 2 injekciách a živou orálnou vakcínou, potom by sa dalo možno hovoriť o prirodzenom výbere, porovnávať jedmi otrávené telíčko s prírodou to je už fakt sila, nemám slov :(

Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

Alena | 28.01.2012

presne tak! toto nema s prirodou nic do cinenia !

Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

Barborka | 28.01.2012

v prvom rade to bol ale predcasnik resuscitovany... to bolo tiez proti prirode... takze?

Re:Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

ferko | 28.01.2012

ten "resuscitovaný predčasník" ale prežil, je podľa teba to že prežil proti prírode?...podľa mňa nie, príroda chcela aby žil...

Re:Re:Re:strasne skreslene info

Hela | 28.01.2012

Aká príroda?? Príroda ju držala nažive- aj ked predčasne narodenú. Chémia a vakcíny ju zabili, prostredníctvom doktora!!Budíček!!

Re:Re:Re:Re:strasne skreslene info

Barborka | 28.01.2012

udrzovanie na zive predcasnika resuscitaciou je priroda? priroda by bolo keby sa narodilo a neresuscitovalo a potom by sa ukazalo na kolko je zivotaskopne.. ked veris osudom nazvyme to osud... mozno mala zomriet... aj to sa stava

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pridať nový príspevok