Ayoub, Dr. David

13.08.2010 17:53

       absolvoval University of Illinois v Urbana-Champaign a University of Illinois College of Medicine (Vysokú školu lekársku Univerzity v Illinois), prax absolvoval na Oddelení diagnostickej rádiológie na Southern Illinois University a bol odborným asistentom na Oddelení kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie na University of Iowa.

       Ako výskumník bezpečnosti vakcín prednášal na mnohých konferenciách o autizme a svedčil v súdnych sporoch ohľadne očkovania. Je spoluautorom článku "Influenza Vaccine in Pregnancy; Critical assessment of the Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices" ("Vakcína proti chrípke v tehotenstve: Kritické zhodnotenie Odporúčaní Poradného výboru pre očkovacie postupy"), ktorý vyšiel v roku 2006 v časopise American Journal of Physicians and Surgeons (Americký časopis praktických lekárov a chirurgov).

       V súčasnosti pracuje na niekoľkých výskumných projektoch ohľadne bezpečnosti ortuti a hliníka v očkovacích látkach.

       Dr. Ayoub je členom:

  • Society of Cardiovascular and Intervention Radiology (Spoločnosť pre kardiovaskulárnu a intervenčnú rádiológiu)
  • Radiological Society of North America (Rádiologická spoločnosť Severnej Ameriky)
  • Society of Nuclear Medicine (Spoločnosť pre nukleárnu medicínu)
  • American College of Radiology (Americká vysoká škola rádiológie)
  • American Professional Society on the Abuse of Children (Americká profesionálna spoločnosť pre zneužívané deti)
  • Illinois State Medical Society (Spoločnosť lekárov štátu Illinois)
     

       Je otcom dvoch detí: Olivera a Claire.