Autoimunita jako důsledek nadměrné stimulace imunitního systému

17.01.2013 14:00

MUDr. Ludmila Eleková

 

       Před třemi lety byla publikována studie vědců z Univerzity v Kóbe (Japonsko), která přináší závažné poznatky o vzniku autoimunitních procesů zejména v souvislosti s očkováním:

       Je známo, že se u některých lidí (ale i zvířat) po očkování rozvinulo autoimunní onemocnění. Dosavadní názory na autoimunitu jsou, že tito jedinci byli zvláště náchylní k autoimunitě a onemocnění by se u nich pravděpodobně objevilo i za jiných okolností než po očkování. Podle některých vědců je autoimunita reakcí dysfunkčního imunitního systému, tj. je třeba předem existující narušení imunitního systému.

       Autoimunita po očkování se vysvětluje nejčastěji zkříženou reakcí imunitních buněk proti tkáním vlastního těla, jejichž antigeny si imunitní buňky spletou s některým antigenem obsaženým ve vakcíně (molekulární mimikry). Jiným mechanismem je přímá reakce proti antigenům vlastních buněk, které jsou poškozeny při vpichu vakcíny a nacházejí se v blízkosti imunitního adjuvans. S ohledem na další informace je třeba si uvědomit, že k autoimunitě dochází obvykle až po aplikaci několikáté vakcíny v životě jedince. První větší výskyt autoimunních onemocnění nastává po aplikaci MMR vakcíny, další cluster (shluk) je v pubertě, do které děti dostanou pár dalších vakcín.

       Obrovský nárůst výskytu autoimunitních onemocnění nelze vysvětlit genetikou. Výskyt geneticky podmíněné nemoci se během jediné generace nemůže změnit o více než 3%. Autoimunitní onemocnění se objevují stále častěji rychlým tempem. Proto se v jejich patogenezi nepochybně projevují vlivy životního prostředí. Je třeba zkoumat vlivy prostředí, které se zásadně odlišují od vlivů působících na předchozí generace. Autoimunitu mohou způsobit různé toxiny, chemikálie, stres, ale i strava (vysoký příjem omega-6 mastných kyselin a nízký příjem omega-3 mastných kyselin, oxidativní stres, nedostatečný přísun vitamínů a minerálů, prostě běžná „civilizovaná“ strava), někdy propukne po přirozeném infekčním onemocnění.

       Autoři této studie postupovali novým způsobem. Vzali myši, které nebyly geneticky náchylné k autoimunitě a vystavili je opakované imunizaci, tj. opakovaným vpichům antigenů. V podstatě ty myši očkovali.

       Imunizovali je dál a dál, „jako při testu automobilu“, dokud nedošlo k autoimunitním projevům. Závěry jejich studie jsou velmi závažné. Autoři studie uvádějí, že „neočekávaně a překvapivě“ zjistili, že „přílišná stimulace imunitního systému opakovanou imunizací antigenem za hranici jeho schopnosti sebeorganizace nevyhnutelně vede k systémové autoimunitě“.

       Myši byly imunizovány běžnými antigeny, např. stafylokokovým endotoxinem, ovalbuminem (vaječná bílkovina, některé vakcinační vírusy se pěstují na kuřecích embryích nebo bunkových kulturách!). I tyto běžné antigeny vedly k produkci autoprotilátek.

       Autoři zjistili, že primárním krokem autoimunitní reakce není zkřížená reakce vůči antigenu, ale nadměrná stimulace CD4+ T buněk (pomocné T lymfocyty, které specificky stimulují další buňky imunitního systému, mimo jiné Th2 lymfocyty, které spolupracují s B lymfocyty, produkujícími protilátky), u nichž pak dojde k přeměně receptorů a tvorbě autoprotilátek. Nadměrná stimulace CD4+ T buněk opakovanou imunizací antigenem a navození jejich plného vyzrání nevyhnutelně vede k vytvoření autoimunitních aiCD4+ T buněk, které jsou schopné navodit tvorbu autoprotilátek. Důležitým zjištěním této studie je, že k indukci aiCD4+ T buněk nedochází zkříženou reakcí na antigen, ale přeměnou receptorů.

       Tyto proměněné buňky pak stimulují CD8+ T buňky, které se na základě této stimulace promění v antigenně specifické cytotoxické T lymfocyty (CTL) (zprostředkovávají buněčnou imunitní odpověd, likvidují infikované buňky, jejich aktivita způsobuje tkáňové poškození). CTL pak dále vyzrávají v důsledku zkřížené prezentace antigenů a jejich aktivita vede k autoimunitnímu poškození tkání, podobnému systémovému lupusu. U myší imunizovaných ovalbuminem byly zjištěny sérové imunitní komplexy, proteinurie a ukládání imunokomplexů i ovalbuminu v ledvinách. Byly pozorovány typické difúzní proliferativní poškození glomerulů ledvin, glomeruly byly infiltrovány cytotoxickými CD8+ T buňkami. Tato pozorování připomínají klinické projevy u pacientů se systémovým lupusem (SLE). Imunizace myší ovalbuminem vedla ke zvýšení hladiny autoprotilátek proti DNA, které jsou typické pro poškození tkáně ledvin u SLE. Patologické nálezy zahrnovaly difúzní membranosní a proliferativní glomerulonefritis, infiltraci plazmatických buněk kolem žlučovodů, zvětšené lymfatické folikuly ve slezině, infiltraci lymfocytů do slinných žláz, štítné žlázy a kůže.

       Docházelo také k infiltraci tkání T lymfocyty a zvýšené produkci interferonu. Autoři zjistili, že cytotoxické T lymfocyty jsou indukovány během normální imunitní reakce a proto k autoimunitnímu poškození tkání dochází nevyhnutelně, když jsou CD8+ T buňky nadměrně stimulovány a vyzrají do plně zralých cytotoxických buněk. Bez ohledu na způsob indukování cytotoxických buněk, následkem jejich nadměrné stimulace je vždy poškození tkání imunitní reakcí.

       Nutnou podmínkou poškození tkání je zkřížená prezentace antigenu cytotoxickým buňkám.

       Tato zjištění naznačují, že opakovaná imunizace konvenčními antigeny může vést k vytvoření generace aiCD4+ T buněk, které prošly přeměnou receptorů a jsou schopny stimulovat B buňky (které tvoří protilátky, včetně autoprotilátek). Toto pozorování je v souladu se zjištěním, že v lymfocytech často dochází k této somatické mutaci, což je proces považovaný za jeden z hlavních v patogenezi autoimunity. Opakovaná imunizace tedy mění expresi genů, která vede k autoimunitě.

       Závěr japonských vědců je jednoznačný: autoimunita je NORMÁLNÍM důsledkem NORMÁLNÍ imunitní reakce imunitního systému, když je při jeho maximální stimulaci překročen kritický práh jeho schopnosti sebeorganizace.

       Spuštění autoimunity závisí na kvantitativní odpovědi hostitele (očkované osoby) na imunizující antigen, tj. schopnost hostitele prezentovat a/nebo zkříženě prezentovat antigen. Z toho vyplývá, že schopnost některých antigenů (např. viru spalniček) způsobit autoimunitu může být důsledkem jejich schopnosti nadměrně stimulovat CD4+ a/nebo CD8+T buňky spolu se schopností prezentovat antigen konkrétnímu hostiteli za hranice integrity jeho imunitního systému. Autoři docházejí k závěru, že systémová autoimunita je nevyhnutelná, pokud je organismus hostitele nadměrně stimulován vnějším vlivem, např. opakované expozici antigenu do takové míry, která překročí práh schopnosti sebeorganizace.

       Výsledky studie jsou extrémně závažné pro očkovací praxi. Počet autoimunních onemocnění u dospělých i dětí je alarmující. Nedávno jsem mluvila s rodiči, u jejichž dcery se po MMR očkování rozvinula juvenilní revmatoidní artritis. Ve fakultní nemocnici III. typu (spádová oblast polovina republiky), kde bylo dítě vyšetřováno, jim neoficiálně řekli, že denně vidí až tři nové případy u dětí předškolního věku!!! Množství autoimunitních onemocnění, včetně encefalitidy, po HPV vakcíně je také děsivý. Autoimunitní onemocnění bylo popsáno snad po každém druhu vakcíny. Cukrovka prvního typu po očkování proti hemofilům a hepatitidě B, roztroušená skleróza po očkování proti hepatitidě B, artritis po MMR vakcíny, Crohnova nemoc po HPV vakcíně, autoimunní trombocytopenie, ale i různé obtížně zařaditelné autoimunní stavy. Autoimunní onemocnění štítné žlázy je tak časté, že se nad ním už nikdo nepozastavuje, ani pacientky, které se domnívají, že mají vystaráno spolknutím pilulky, ani jejich lékaři, kterým nevrtá hlavou, co že se to s dnešní populací děje.

       Studie ukazuje mechanismus vzniku autoimunity, který se děje dnes a denně, týká se prakticky každého. Očkování. Opakované vpravování antigenů do organismu cestou, která je nefyziologická a která prostě nemůže zůstat bez následků. Jak se říká: tak dlouho se chodí se džbánem, až se ucho utrhne. Protože každý jedinec je jinak odolný a autoimunita se často rozvíjí dlouho a nenápadně, je pro běžného lékaře těžké vidět vzorec. Latence (časové spoždění) nástupu nemoci od očkování může být měsíce až roky. Každý další imunitní inzult přidává svůj díl, dokud se nepřekročí mez. Problém je, že nikdo z nás neví, kolik už má nastřádáno, kdy bude překročen jeho práh tolerance. Zjistit to lze až zpětně, když už je pozdě.

       Proto si velmi důkladně rozmyslete každé očkování, ať již tzv. povinné nebo dobrovolné. Důkladně prozkoumejte svou rodinnou a osobní anamnézu, hledejte autoimunní nemoci, alergie, jakékoli poruchy imunity. Štítná žláza, cukrovka 1.typu, artritidy, lupus, autismus, autoimunní alopecie, střevní záněty, roztroušená skleróza a jiné demyelinizační stavy, primární biliární cirhóza, autoimunní hepatitis a glomerulonefritis, myastenie a další, ale i prostá přítomnost autoprotilátek bez klinických projevů. To vše je známkou, že váš systém je přetížen a dostal se na hranici nebo za hranici své integrity. Jakýkoli další antigenní impuls může spustit autoimunní proces. Po jakémkoli očkování je třeba velmi pečlivě sledovat symptomy autoimunity a v případě podezření další očkování zastavit a pacienta důkladně vyšetřit. Ve světle výsledků této studie je zcela absurdní a nebezpečná praxe očkovat pacienty trpící jakýmkoli autoimunním onemocněním.

       Na závěr jedna úvaha. Když čtu podobné studie, nejsem schopna pochopit, proč se neudělaly úplně na začátku očkovacích programů. Proč se neočkovaly nejdřív zvířata, až pak děti. Proč se mláďatům zvířat nenaočkovaly plánované dětské vakcíny a neporovnal se jejich zdravotní stav s neočkovanými. Proč se to neudělalo před každým dalším rozšířením očkovacího kalendáře. Jak vlastně byly vakcíny zkoušeny? Ukazuje se, že jsou testovány zcela nedostatečně. Výrobce, ale i úředníky a epidemiology zajímá jediné: kolik protilátek testované osoby vyrobí. Nesledují se ostatní parametry imunitního systému. Většina hlášených nežádoucích účinků se rovnou vyhodnotí jako nesouvisející. Musí to být opravdu do očí bijící, aby se to uznalo a dostalo do příbalových letáků. Přečtěte si příbalové letáky vakcín, které jste vy nebo vaše děti dostali, nebo které máte/mají dostat. Všímejte si části, uvádějící nežádoucí účinky zjištěné v postmarketingovém období, tj. v běžné očkovací praxi. Porovnejte si je s nežádoucími účinky, zjištěnými při klinických testech. Budete překvapeni, jak se liší. Před schválením měli všichni účastníci testů banální reakce, nějaké ty teploty, otok v místě vpichu, krátkodobou nevůli. Nic hrozného. A pak najednou se v běžné praci začnou objevovat strašné věci. Důvody jsou logicky dva:

  1. Vážné nežádoucí reakce se objevily i v klinických studiích, ale byly zamlčeny nebo překrouceny.
  2. Nebo jsou klinické studie prováděny tak lajdácky, že se skutečně nic neobjeví.

       Skutečnými pokusnými králíky jste vy, očkovaní v běžné praxi. Pouze proto, že nikoho nenapadlo udělat studii, jako je ta, o které píšu. A i když už se udělala, nikde se o ní nemluví, nepíše. Já sama jsem na ni narazila jen náhodou v diskuzi pod jedním článkem na těchto stránkách, autorovi té poznámky velmi děkuji.

 


Zverejnenie tohto článku (grafická úprava + typografická korektúra) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Autoimunita jako důsledek nadměrné stimulace imunitního systému

cialis generic cialiswithdapoxetine.com

cialis alternative | 20.10.2021

cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a>

Best offer 2021

https://tinysrc.me/go/hg0PJIWng | 22.07.2021

You will be pleasantly surprised to learn about our generous offer.
The link to our offer is valid for only one day https://tinysrc.me/go/hg0PJIWng

cialis theme music

TrenErori | 06.05.2021

<a href=https://vslevitrav.com/>viagra vs cialis vs levitra[/url]

cialis theme music

TrenErori | 06.05.2021

<a href=https://vslevitrav.com/>viagra vs cialis vs levitra

what is better cialis or viagra

TrenErori | 01.04.2021

[url=https://hcialischeapc.com/]cialis for sale in usa[/url]

what is better cialis or viagra

TrenErori | 01.04.2021

https://hcialischeapc.com/ - cialis for sale in usa

does insurance cover cialis Joype

TrenErori | 21.12.2020

Comprar Cialis Farmacia Sin Receta tertkalf <a href=https://bansocialism.com/>buy cialis online from india</a> kameMype low price cialis

generic cialis cheapest Joype

TrenErori | 17.12.2020

Kamagra Oral Jelly At Cvs tertkalf <a href=https://bansocialism.com/>cialis cheapest online prices</a> kameMype Viagra Online 25mg

dotaz ke konkretni situaci

Marcela | 24.05.2017

Dobry den, mam nastartovanou autoimunitu proti stitne zlaze uz delsi dobu, posledni vysetreni "pokrocily zanet". Pred rokem jsem se nechala naockovat proti encefalitide. Ta se ma zopakovat po peti letech, ale pry se da zjisit, jestli mam dost protilatek, a ockovani odlozit? Co je horsi? Riskovat encefalitidu nebo odstraneni stitne zlazy, kdyz by se to zhorsilo?
Pry jsou k autoim. onem. nachylne i deti, lze nekde proverit, jak na tom jejich imunita je? Syn 5 let mel po poslednim o ckovani vyrazku na tvari, mladsi v noc po ockovani se vzbudil s neutisitelnym revem, ktery trval nekolik minut a obvyklymi zpusoby nebyl k utiseni. Ted nas tlaci to preockovani trojkombinace se spalnickami (druha davka), chci to odmitout.
Existuje nejake vysetreni, nebo uz tato rodinna anamneza by mela stacit jako docasna nebo trvala kontraindikace? Dokaze mi nekdo poradit? Dekuji

TH1/th2 a vakciny

monika | 26.03.2017

Narast alergii a autoimunit sa casto dava do suvislosti s fungovanim T lymfocytov Th1 Th2 Th17 a T regulatorne bunky. Uz dlhsie urcite studia davaju prave velmi velku suvislost medzi fungovanim imunitneho systemu cez tieto dva kridla TH1 a TH2 a vakcinami a taktiez hypotezou hygieny cim sa nase deti dostavaju velmi malo do kontaktu s rozlicnymi infekciami. A taktiez vakcinacie prispievaju k nie uplne balancovaniu a vyrovnaniu sa imunitneho systemu na zaklade tichto dvoch zloziek.Ano vakcinacie urcite prispievaju k narastaniu autoimunitneho ochorenia a uz sa len caka aky spustac a kedy autoimunitu vyvola. Moze to byt stres, puberta hormony alebo aj obycajna chripka, toxicka zataz. Ale urcite ze keby sa nevakcinovalo imunitny system by bol urcite menej nachylnejsi na autoimunitne ochorenia.Otazka genov asi nie, tie boli aj pred tym a vyskyt tichto chorob bol velmi nizky. Takze odpoved je jednoznacna ano vakciny urcite prispievaju k narastu alergii a roznych autoimunitnych ochoreni. Ja sa touto problematikou zaoberam uz velmi dlho nakolko aj ja sama trpim na autoimunitne poruchy a zijem v zahranici.

Chyba

DS | 24.08.2014

Už se zjistilo, že svádět autoimutní onemocnění na očkování je kravina. Spíš doporučuju zjistit informace o b. fragilis.

Re:Chyba

palo | 24.01.2015

Nezistilo. Studuj, pozri si prednasky vyznamneho imunologa Y.Soenfelda. A zistenia prof.M.Pendera...jediny v historii dokazal neskodne liecit pacienta s autoimunnou chorobou. Vakciny otvaraju B bunky pre latentnu infekciu herpetickymi virusmi a to sposobi autoimunitu.

diabetes

Lucia | 23.05.2014

diabetes som dostala ako 26 ročná,po velkom strese,ale predtým sa objavila hypotyreoza.neviem kolko rokov neliečená,keby som sa mohla sama rozhodnut alebo by boli tieto informácie k dispozicii,nedala by som sa nikdy zaočkovať ničím.
jednoducho nikto by ma nedonutil a ked budem mat deti,riešila by som to cez sudy! co je toto za sposob,povinne očkovania?????????

Re:diabetes

I. | 24.08.2014

Obezita v tom rozhodně nehrála žádnou roli, že?

Autoimunitne ochorenie v rodinnej anamnéze (SM)

Marián Verčík | 03.02.2014

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ako je to s kontraindikáciou ak má dieťa v rodinnej anamnéze v priamej línii výskyt Sclerosis Multiplex
Som jeho otec a diagnostikovali mi počas manželkynho tehotenstva SM, moja matka zomrela na neurológii na následky demyelinizačného vírusového ochorenia ( pred 34 rokmi ). Pri mojej prvej hospitalizácii (pred 13. rokmi - nepredpokladali že ide o SM) ma imunológ bral ako zaujímavý prípad s možnou rodinnou anamnézou.
Syn má 15 mesiacov a doteraz bol očkovaný podľa štandardného očkovacieho kalendára. Teraz máme ísť na tretiu dávku očkovacej látky Synflorix. Všetky očkovania zatiaľ prebehli v poriadku len sme u neho po druhej dávke zaznamenali naliehavý plač ktorý sme dlho nevedeli utíšiť napriek tomu že nemal horúčku ani miesto vpichu nebolo zapálené.
Nepatrím medzi vyslovených odporcov očkovania ale neviem či je v takomto prípade rozumné pokračovať v očkovaní a ak ktorým vakcínam sa vyhnúť prípadne zvážiť nutnosť ich podania.

další případy

MUDr.Ludmila Eleková | 14.02.2013

Včera byl zajímavý den. Dívka se systémovým lupusem nejspíše po HPV očkování (Cervarix), a pak 13letý chlapec, který má již 3 roky autoimunitní hepatitis. Když jsem pátrala, z čeho, ukázalo se, že nejspíš z očkování proti oběma žloutenkám, časově předcházelo. Celé ty tři roky byl stabilizovaný na naturopatické léčbě (u někoho jiného), až do tohoto týdne. 31.1. očkován proti tetanu, po něm se objevila nevolnost, změna stolice a předevčírem zežloutl. Jaterní testy zvýšené na 40-70násobek normy. Játra k pupku. Nevyhne se hospitalizaci a kortikoidní infúzi.
K dnešnímu dni vím o dvou malých dětech s revmatoidní artritis po MMR vakcíně (obě na imunisupresivní léčbě), o několika dívkách s Crohnem a různými podivnými potížemi po HPV očkování, jedna dívka s lupusem po HPV, tenhle kluk - a vím, že nepotrvá dlouho a potkám další podobné nešťastné dítě.

dakujeme!

alena | 18.01.2013

Ďakujeme pani doktorka za dalsi skvely clanok ! Toto su pre mna naozaj velmi dolezite a velavravne informacie - dakujem Vam za ne a aj za Vas cas,ktory ste tomuto clanku venovali, vazim si to!

návrh

DD | 18.01.2013

Čo keby si tento / aj iné/ články s vedeckými štúdiami rodičia vytlačili a strčili by ich svojim pediatrom pod nos - myslíte, že by začali rozmýšľať? Ak by ho vôbec prečítali. Je hrozné, že prešli 3 roky od publikácie a nič. Koľko nových pacientov farmaceutická lobby získala. Ďakujem za informácie.

odpovědi na všechny příspěvky do diskuze

MUDr.Ludmila Eleková | 18.01.2013

Diabetes 1.typu a genetika. Ano, musíte mít gen, který vás činí náchylnými. Za druhé, něco ho musí aktivovat a to něco je něco z prostředí. Existuje trefné přísloví: geny jsou nabitá zbraň, s tou se rodíme, ale prostředí mačká spoušť.
Konkrétně k DM I. Je zjištěno, že děti, které mají genetickou dispozici k cukrovce + dostanou předčasně kravské mléko (hranicí jsou cca 3 měsíce věku) + utrpí další imunitní inzult mají 13x vyšší riziko DM než děti bez genetické dispozice a dalších faktorů. Pro porovnání, kuřák má 10x vyšší riziko rakoviny plic než nekuřák. Tato souvislost mezi DM a mlékem je natolik silná, že Americká pediatrická asociace vydala jedno z mála rozumných doporučení a to, aby děti z rodin s DM nedostávaly kravksé mléko před druhým rokem věku.
problém je v tom, že všechny DTP vakcíny obsahují kasein, je součástí kultivačních půd. Takže všechny děti sjou při základním očkování nejpozději ve 3 měsících (u nás dokonce ve 2 měsících, pokud rodič nebo doktor nemají dost rozumu, aby to odložili) vystaveny kaseinu zcela nefyziologickým způsobem.
A očkování je imunitní inzult, to nebude nikdo popírat. Kdyby nebyl, nefungovalo by.
To je vysvětlení. Existují studie (dr.Clasen), který zjistil obdobný nárůst DM u dětí /téměř 2x za pár let) po zavedení očkvání proti Hib.
výskyt genetické nemoci se může během jedné generace změnit jen o 3% maximálně, cokoli navíc je způsobeno vlivy prostředí.
Dotaz pana Filla: ano, kdybychom se očkovali dál a dál, dříve nebo později bychom měli autoimunitní problémy všichni. čím víc vakcín se bude dávat, tím víc autoimunity bude.
Je to jako s každým škodlivým faktorem, zvyšte dávku nebo expozici a logicky bude stoupat počet postižených, tak jak se bude postupně překračovat jejich práh odolnosti.
Nevinila bych jen očkování, ale má rozhodně lví podíl. Mnoho jiných vlivů nemůžeme ovlivnit, ale očkování ano.
Léčba DM: ano, je možná, jednu cestu naznačila jedna maminka, podstatné je začít hned. Nejpozději do 1-2 let, prostě musí zůstat kus funkční slinivky. Zajímavou teorii nabízí dr. Hulda Clark, u každého pacienta s DM našla jednoho určitého parazita, který má afinitu ke slinivce. Paraziti jsou jedním ze spouštěčů autoimunity. Dalším je infekce, vím o případech, kdy autoimunní onemocnění propuklo po přirozené infekci, to se také stává.
viz www.revoluce-v-leceni-nemoci-cz.

Re:odpovědi na všechny příspěvky do diskuze

jarka | 18.01.2013

Pani doktorka, je možné vás kontaktovať e-mailom, určite ste zaneprázdnená ale potrebovala by som prekonzultovať nejaké veci a žiaľ vo svojom okolí som nenašla lekára ktorý by bol ochotný na niektoré témy so mnou otvorene diskutovať?

Re:Re:odpovědi na všechny příspěvky do diskuze

MUDr.Ludmila Eleková | 19.01.2013

Můžete mě kontaktovat mailem, je na internetu.

Re:Re:odpovědi na všechny příspěvky do diskuze

Ing. Marián FILLO | 19.01.2013

konkrétne tu, aby sme boli presní:
https://lecivacesta.webnode.cz/

Diabetes mellitus 1 Typu

jarka | 17.01.2013

Mojej dcérke diagnostikovali diabetes mellitus 1 Typu vo veku 4 rokov. Som presvedčená že to má súvis s očkovaním. Kiežby som mala tie vedomosti ktoré mám teraz, už vtedy :( . Minulý rok bolo na Slovensku 370 novodiagnostikovaných diabetikov u detí do 19 rokov, čiže sa dá predpokladať že je to takmer všetko diabetes mellitus 1 Typu, myslím že len 10 prípadov bolo 2 Typu. Roky predtým to bolo okolo 200 prípadov ročne. Medziročný nárast z môjho pohľadu alarmujúci, ale podľa mojich informácii detskí diabetológovia si stále myslia že príčina tohto ochorenia nie je známa, vrátane našej diabetologičky s ktorou na túto tému dosť intenzívne komunikujeme keďže mám ešte mladšiu dcérku ktorú som práve z tohto dôvodu nedala vôbec očkovať. Jej názor je taký, že ak má dieťa genetickú predispozíciu na toto ochorenie tak ho dostane tak či tak bez ohľadu na očkovanie.

Re:Diabetes mellitus 1 Typu

filip | 17.01.2013

S takouto "diabetologičkou" je zbytočné strácať čas.Môjmu kolegovi,ktorý dostal diabetes po protitetanovke, "diabetologička" odporúčala vylúčiť zo stravy maslo a konzumovať výlučne rastlinné stužené tuky.
https://www.cez-okno.net/clanok/margariny-su-zdravotne-riziko

Sú to vymyté mozgy a sú pre vaše zdravie nebezpeční! Toto sa od nich určite nedozviete:

https://www.youtube.com/watch?v=xXIyVZE3hKs&playnext=1&list=PLFCD37E2CF17321DB&feature=results_main

Re:Diabetes mellitus 1 Typu

Lucia M. | 17.01.2013

Tak to pani diabetologička nech vráti všetky tituly aj diplomy. Neovláda základy genetiky, tie sa učia už na strednej škole. Genetická predispozícia na chorobu neznamená že ju aj dostane, iba ju má v kóde zapísanú a to či sa prejaví alebo nie je záležitosťou ďalších faktorov. To by ludstvo už dávno vykapalo keby sa všetky zdedené predispozície na choroby vždy aj prejavili.

Re:Diabetes mellitus 1 Typu

Ildiko Takacsova | 18.01.2013

Dobrý deň pani Jarka, môj syn má teraz 13 rokov. Inzulín si pichal od feburára 2011 do marca 2011 (dva mesiace). Pomaly 2 roky si inzulín nepichá. Dôležité je veľa piť, jesť veľa zeleniny, veľa pohybu. Piť treba niekoľko litrov obyčajnú nebublinkovú vodu, vodu s citrónom, bylinkové čaje (diabetické, harmančekové, prasličkové, zelený čaj, šípkový atď), do čaju je možné pridať zázvor. Jesť treba surovú zeleninu, surové ovocie, orechy, semienka, kyslú kapustu, citróny, grepy, cviklu, cesnak, chren, varenú zeleninu, rôzne bylinky oregano, timián, aníz, kari. Treba mať veľa pohybu. Prečítajte si články o odkyslení organizmu.
Odkyslenie organizmu
https://www.alternativnileceni.estranky.cz/clanky/vyziva-a-nemoci/odkyseleni-organismu.html
Existuje inzulín aj vo forme homeopatika
https://vilcakul.extra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=357
Jak jsem se vyléčil z diabetu v pěti postupných krocích
https://czo-vp.webnode.cz/news/am7/

Re: Diabetes mellitus 1 Typu - dedičnosť

Ildiko Takacsova | 18.01.2013

Môj syn má detskú cukrovku 1. typu. Lekári by radi detskú cukrovku, autizmus (a ďalšie ochorenia, ktoré vznikajú očkovaním) zhodili na dedičnosť. V našej rodine sme detskú cukrovku nikdy nemali. Detský diabetológ MUDr. Ľubomír Barák z Detského diabetologického centra SR: “s cukrovkou prvého typu sa deti nerodia.“
https://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/75360-cukrovka-prveho-typu-sa-nikdy-nediagnostikuje-neskoro/

Re:Diabetes mellitus 1 Typu

Ildiko Takacsova | 18.01.2013

Pani Jarka. Aj moj syn ma detsku cukrovku 1. typu. Prosim ozvite sa mi na moju emailovu adresu: takacsova@fns.uniba.sk Dakujem.

Re:Re:Diabetes mellitus 1 Typu

jarka | 18.01.2013

Týmto príspevkom som nechcela nadávať na diabetologičku, to čo hovorí beriem ako jej názor, ja svoj názor na neočkovanie mladšej dcérky nezmením. Tak ako to vidí ona to zrejme vidia aj ostatní diabetológovia na Slovensku. Považujem to za strkanie hlavy do piesku. Koľko detí ešte bude musieť ochorieť na túto diagnózu, aby nad tým začal niekto aspoň rozmýšľať.

Re:Re:Re:Diabetes mellitus 1 Typu

alena | 18.01.2013

Jarka, Vasim rozhodnutím ste spravili pre zdravie svojej mladsej dcerky urcite spravnu vec-vylucili ste 1 dolezity rizikovy faktor.
Aj Dr.Hirte vo svojej knihe uvadza napr.toto:
„K nejčastějším autoimunitním poruchám, které se dávají do souvislosti
s očkováním, patří revmatická onemocnění, diabetes mellitus
a neurologická onemocnění. Martinuc Porobic (2005) pozoroval
u zdravých studentů vzestup protilátek proti vlastním tělesným buňkám
během jednoho měsíce, který uběhl po očkování proti žloutence
typu B. Po tomto očkování častěji vypuklo autoimunitní neurologické
onemocnění jako je například skleróza multiplex (viz také kapitola
„Žloutenka typu B"). U ročních dětí se ve slinivce břišní objevilo po
očkování vakcínou se složkou Hib nápadně mnoho protilátek proti
buňkám vytvářejícím inzulín (GADA, 1A-2A) (Wahlberg 2003). U dětí,
které jsou kvůli své genetické predispozici náchylné k autoimunitním
onemocněním, se po očkováních relativně často objevují nežádoucí
neurologické reakce (Montinari 1996, Bradstreet 2004).“

Re:Diabetes mellitus 1 Typu

Naďa | 22.01.2013

Dcérku som kojila v dobrej viere, aby mala dobrú imunitu skoro 2 roky. V 3 rokoch bola zaočkovaná prozi Hepa A a do ani nie mesiaca od tohto očkovania nám dostala Diabetes mellitus 1 typu. Doktori sa všemožne oháňajú a nikto z nich nepriznal, že táto vakcína bola jej spúšťačom. Presne to isté mi tvdia, čo Vám ohľadom dedičnej preddispozície..Zvláštne je, že práve vo veku 3-4 rokov a potom v puberte , keď sa mení endokrinný systém cukrovku dostane najviac detí. V tomto období sú samozrejme ďalšie likvidačné vakcíny. Však netreba ,aby boli ľudia zdraví...treba si vyrábať chorých a zarábať na nich...

Re:Re:Diabetes mellitus 1 Typu

Zuza | 26.02.2013

podla primara Baraka udaje z narodneho registra diabetikov suvislost vzniku diabetu s kravskou bielkovinou nepotvrdzuju. naopak, vacsina deti, ktore dostali diabetes mellitus prveho typu bola kojena minimalne pol roka (mnohe deti aj vyrazne dlhsie). ja som dceru kojila 1 a pol roka, plne kojena bola 7 mesiacov a diebetes mellitus 1. typu dostala tesne po druhych narodeninach. spustacom bolo ockovanie. skor to napoveda, ze deti, ktore mali imunitu podporenu kojenim, reagovali prudsie na ockovanie a vznikla AUTOIMUNITNA REAKCIA. Kedysi som citala vedecky clanok (zial nemam odlozeny link), ktory poukazoval prave na rozdiel medzi imunitnou reakciou kojenych a nekojenych deti. Naznacoval, ze davka vakciny u kojenych deti by mala byt nizsia ako u nekojenych, prave z dovodu prudsej imunitnej reakcie. Ak niekto veri v ockovanie...

Každý môže dostať autoimutnú chorobu?

Ing. Marián FILLO | 17.01.2013

Tak by ma zaujímalo, či som dobre pochopil, že podľa tejto štúdie absolútne každý časom dostane autoimunitnú chorobu, ak bude znovu a znovu očkovaný...

Tzn.: nie je otázkou, kto je a kto nie je náchylný k autoimunite, ale otázkou je len koľko akých vakcín treba na vyvolanie autoimunity u daného človeka, lebo u každého človeka opakované očkovanie skôr či neskôr autoimunitu vyvolá?

otazka

ela | 17.01.2013

moze byt dosledkom ockovania aj vitiligo? - je totiz povazovane za autoimunitnu poruchu. a co psoriaza?

Re:otazka

stara mama | 17.01.2013

Z vlastnej skúsenosti : ja som dostala sennú nádchu/na zmiešané pele/ ako 24. ročná.., moja sestra chodila od malička tiež na alergologiu a brat dostal ako 3.ročný psoriázu, nikdy a nikto predtým to v našej rodine ani z jednej strany nemal, takže genetika to určite nebola ! V detstve veľmi časté angíny....,a všetky tieto patálie má zrejme na svedomí práve toto !!!Môže povedať, že veľa vecí človeku dôjde až keď sa začne o takéto veci zaujímať !!! Je koniec s akýmkoľvek očkovaním, aspoň u nás !!!

Re:Re:otazka

Helena | 18.01.2013

Úplne s Vami súhlasím "stara mama". Ja som tiež voľakedy nemala vedomosti ktoré mám dnes. A ešte veľa toho neviem.
Ale čo viem - mnohí neveria, skôr som na posmech.
Ale aspoň doma sa snažím aplikovať vedomosti ktoré postupne naberám.

Záznamy: 1 - 36 zo 36

Pridať nový príspevok