Autizmus je hrozba pre nás všetkých

24.06.2015 01:50

    [...]

    Je zaujímavé, že v krajinách kde su najagresívnejšie očkovacie kalendáre ako napríklad vo Veľkej Británii, Austrálii a USA je autistov a detí s poruchou autistického spektra asi najviac. Žeby náhoda? Túto úvahu nechám na vás čitateľov.

    [...]

    V Británii žijem už veľa rokov a nezdá sa mi, že by som stretávala toľko autistov medzi staršou generáciou? Ozaj si mám myslieť, že každý stý dôchodca je vlastne autistický? Neverím, ani keby ste ma odstrelili.

 

    Viac na stránke SME blog.