Autismus – vakcíny, nebo hormony?

11.06.2014 00:00

       [...]

       Může očkování souviset (zapříčinit) vznik hormonální dysbalance steroidních hormonů v těle plodu, matky nebo malého dítěte? A tady se před námi otevírá pole vysoce inspirativních teorií a hypotéz. Je zjevné a nesporné pouze to, že autismus, který by měl příčinu založenu již v intrauterinním vývoji plodu, by musel vykazovat nějakou souvislost s očkováním matky. Tuto hypotézu, která ve svých principech vůbec nemusí být nereálná, dosud nerozvíjí ani takzvaný „antivax“. Regulace hormonů a jejich hladin přitom má pravidelně centrální řídicí mechanismy, které souvisí s řádnou činností mozku a jeho specifických buněk a produkcí tzv. neuromediátorů. Těch je dnes již poznáno obrovské množství, a přesto jich většinu ještě pravděpodobně neznáme.

       V minulém článku jsem např. uváděl, jak jiná vědecká práce o narkolepsii dala do možného vztahu možné souvislosti očkování s poškozením produkce hypocretinu, produkovaného specifickými mozkovými buňkami. Není dosud ničím vyloučené, že podobná „málo zřetelná“ poškození CNS očkovaných matek mohou mít za důsledek drobnější kompenzovanou steroidní dysbalanci, která nalezne svou patologickou reflexi až při vývoji plodu. Rozhodně se touto otázkou dosud nikdo natolik vědecky nezabýval, abychom ji mohli zcela odvrhnout. Nelze odmítnout ani úvahy o protilátkách proti buňkám či molekulám zúčastněných na fyziologické steroidní kaskádě, jejichž přítomnost a placentární prostup z těla matky by mohl vyvolat zvýšené „steroidní úsilí“ plodu při jeho vývoji. Jeho nežádoucím důsledkem by mohl být právě autismus. To vše a mnohé další patří do kritického uvažování o problematice souvislosti očkování se „steroidní“ hypotézou autismu jako celku.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.