Austrália: Poznajte svoje práva!

23.07.2012 12:18

Australian Vaccination Network - 5.IV.2012

 

       Pôvodný článok "Know your rights!"
       z angličtiny preložila Ing. Paulína Repčoková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - sudcovské kladivko a váhy       Prvá vec, ktorú by ste mali vedieť je, že v Austrálii nie je očkovanie povinné. Nezáleží na tom, čo hovorí Váš doktor, riaditeľ školy, svokra alebo Váš sused – žiadna škola, škôlka, ani jasle nemajú legálne právo Vás diskriminovať vzhľadom na očkovací status Vášho dieťaťa.

       Druhá vec je, že bez ohľadu na to, či očkujete plne, čiastočne alebo vôbec, nestratíte žiadny nárok na štátne dávky, vrátane nového Rodinného daňového zvýhodnenia, časť A prílohy (Family Tax Benefit Part A Supplement), vo výške 726 AUD (austrálskych dolárov), ktorý schválila austrálska vláda v júli 2011.

       Ak chcete získať Rodinné daňové zvýhodnenie (Tax Benefit Supplement) a Príspevok na starostlivosť o dieťa (Childcare Allowance), čo sú jediné dva príspevky, v súčasnej dobe spojené s očkovacím statusom, v prípade, že Vaše dieťa nie je plne očkované, budete potrebovať nájsť všeobeckého lekára alebo sestru, ktorí sú oprávnení vykonávať očkovanie (inými slovami: niekoho, kto má pridelené číslo poskytovateľa očkovania), aby Vám potvrdili Formulár o zdravotnej výnimke alebo výhrade svedomia (Conscientious or Medical Objection)

       Všetky zdravotné strediská, kliniky, každý všeobecný lekár aj očkovacie strediská sú povinné mať tieto formuláre k dispozícii, ale málokedy ich sami dobrovoľne poskytujú. Preto si treba formulár stiahnuť z internetu, vytlačiť a priniesť si ho k doktorovi na podpis.

       Na konci 90. rokov Austrálska vláda zvažovala preverovať vedomosti rodičov o očkovaní predtým, ako dovolí ich deti neočkovať. AVN (Australian Vaccination Network = Austrálska očkovacia sieť - pozn. red.) vtedy ešte len začínala svoju činnosť. Dozvedeli sme sa o tomto návrhu pár dní po tom, čo bol schválený v Snemovni reprezentantov a pár dní pred tým, ako začala debata o ňom v Senáte. Zmobilizovali sme rodičov z Gold Coast a severu Nového Južného Walesu, vyzbierali sme 2000 AUD na letenky a pomoc lobistu, nakopírovali sme informačné balíčky o význame výhrady svedomia voči očkovaniu pre každého senátora, ktoré sme im osobne rozdali, keď sme prišli do Canberry.

       Stretli sme sa s desiatkami senátorov a reprezentantov. Veľmi nám pomohli senátori za Demokratickú stranu, Strana zelených a niekoľko labouristických poslancov, medzi nimi aj dvaja doktori medicíny!

       Výsledkom bolo, že sa nám podarilo zapracovať 2 z 3 požadovaných zmien do Zákona o príspevkoch na starostlivosť o dieťa. Rodičia, ktorí sa rozhodli neočkovať, nebudú musieť nikomu nič dokazovať, aby mali nárok na tie isté štátne dávky, ako rodičia, ktorí plne očkujú.

       Toto bol obrovský krok vpred vrámci rodičovských práv, ktorý bol výsledkom akcie našej malej organizácie, financovanej členmi a sponzorskými darmi. Vďaka tomu bolo celé pokolenie Austrálčanov ochránené pred krutým zákonom, ktorý by zavinil ich kriminalizovanie a finančné pokutovanie. 

       Takže ak si myslíte, že iba veľká skupina a bohatí ľudia vedia zmeniť spoločnosť k lepšiemu, pamätajte na výrok Margaret Mead:

"Nikdy nepochybujte, že aj malá skupina premýšľavých a zanietených ľudí môže zmeniť svet. V skutočnosti je to to jediné, čo kedy svet zmenilo."

 

Ako získať podpis pod ten porazený formulár

       Ako sme už spomenuli, AVN sa podarilo zapracovať 2 z 3 pripomienok do zákona a tieto umožňujú, aby mali neočkujúci rodičia právo na výplatu tých istých štátnych dávok ako očkujúci.

       V pripomienke, ktorú sa nám nepodarilo presadiť, sa hovorilo o tom, aby stačilo čestné prehlásenie rodiča, že zvážil obe strany danej veci a rozhodol sa neočkovať. Bolo by to jednoduché, lacné a spĺňalo by to požiadavku vlády o uistení sa, že rodičia len nezabudli na očkovanie alebo nezanedbávajú starostlivosť o dieťa. Ukázalo by sa tak, že urobili vedomé, informované rozhodnutie, na ktoré majú zo zákona nárok.

       Namiesto toho, sa vláda rozhodla, že bude požadovať od rodičov, aby navštívili praktického lekára, ktorý im poradí ohľadom výhod a rizík očkovania a prediskutuje s nimi danú vec predtým, ako formulár podpíšu.

       Od začiatku sme sa obávali, že doktori budú odmietať podpísať tento formulár, aj keď ich podpis len potvrdzuje, že si splnili svoju zákonnú povinnosť informovať rodičov. Ich podpis nepotvrdzuje ich súhlas či nesúhlas s rozhodnutím rodičov. Niekorí rodičia tak museli navštíviť aj piatich doktorov, kým konečne našli jedného, ktorý bol ochotný formulár podpísať. A to si vyžiadalo veľké osobné náklady.

       Preto sa AVN rozhodla zriadiť sieť pomocníkov, v rámci ktorej miestni rodičia, ktorí si sami prešli odmietaním očkovania na základe výhrady svedomia a ktorí sa vyznajú v príslušných právnych predpisoch, pôjdu s Vami za lekárom a pomôžu Vám získať podpis pod tento formulár.

       Ak by ste mali záujem o takúto podporu, alebo ak Váš všeobecný lekár či sestra odmietli podpísať Formulár o výhrade svedomia, spojte sa s nami na info@avn.org.au a zistíme, či je vo Vašom okolí nejaký pomocník. Ak by ste sa chceli stať pomocníkom, spojte sa s nami a pridáme Vás na zoznam.

 

Nezabudnite…

       Ak už máte formulár podpísaný, treba ho poslať na Health Insurance Commission (Komisia pre zdravotné poistenie) v Tasmánii. Prosím, nikdy ho neposielajte skôr, než si urobíte kópiu, pretože tento úrad pravidelne stráca tieto formuláre a Vy by ste si potom museli prejsť celým procesom ešte raz! Takže si spravte kópiu a ak formulár stratia, urobíte si ďalšiu kópiu a pošlete im ju.

 


Zverejnenie tohto článku (jazyková korektúra + grafická úprava) zabrala šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.