Antimikrobiálna rezistencia: Zdvíhať varovný prst už nestačí!

12.10.2016 17:31

    Valné zhromaždenie OSN na najvyššej úrovni doteraz o otázkach zdravia diskutovalo v troch prípadoch: HIV, Ebola a chronické ochorenia – cukrovka a obezita. Tento rok, v roku 2016, k témam pribudla „nočná mora“ zdravia celosvetovej populácie – antimikrobiálna rezistencia (AMR). Na septembrovom summite sa všetkých 193 členských krajín OSN dohodlo na spoločnom boji proti antimikrobiálnej rezistencii, ktorá predstavuje jeden z najväčších problémov modernej medicíny.

    [...]

    Deklarácia, vychádzajúca z akčného plánu v boji proti antimikrobiotickej rezistencii, ktorý prijala Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2015, kladie dôraz najmä na:

  1. Informovanosť verejnosti a zvyšovanie povedomia o nadužívaní antibitiotík.
  2. Zvýšenie kontroly nad rezistentnými kmeňmi mikroorganizmov.
  3. Zníženie výskytu infekcií prostredníctvom zvyšovania štandardov hygieny.
  4. Zintenzívnenie preventívnej vakcinácie populácie.
  5. Antimikrobiálny manažment v oblasti zdravia ľudí a zvierat.
  6. Zvýšenie investícií do vývoja nových antibiotík, vakcín a skvalitňovania diagnostiky.

 

    Viac na stránke Slovenský pacient.

    K tomu viď článok Prečo je očkované dieťa oveľa skôr bacilonosičom než dieťa neočkované?.