Anonymné reakcie na anonymný dotazník prof. Dluholuckého, adresovaný slovenským detským lekárom

10.07.2012 04:08

regionálne týždenníky MY - 9.VII.2012

 

       Dva nižšie uvedené komentáre sú odpoveďami na dotazník o očkovaní, ktorý slovenským detským lekárom rozposlal prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. Keďže pán profesor si prial odpovedať na dotazník anonymne, sú anonymné. V tlačenej verzii boli pre nedostatok miesta krátené. Na tomto mieste Vám prinášame plné, nekrátené verzie oboch komentárov.

 


 

       Dotazník je vždy zaujímavý, pretože môže ukázať viac o pýtajúcom sa než o tom, kto odpovedá. Pán profesor vzdychá, že:

„Očkovanie už nie je to, čo predtým...“

       Tým myslí, že do toho všelikto začína hovoriť, čo nebývalo zvykom. Predtým nebol internet, nikto sa nedostal k zahraničnej literatúre, ale hlavni nikto nespochybňoval slovo a autoritu lekára. Pán doktor mal vždy pravdu a vedel všetko najlepšie. Kto je príliš mladý, aby si na to pamätal, nech si pozrie niektorý z dielov starého seriálu Nemocnica na kraji mesta. Spomínam si na scénu veľkej vizity, kde lekári preberali stav pacientky na lôžku pod nimi a tá sa opýtala, čo s ňou budú robiť. Herec Miloš Kopecký v úlohe primára ju chlácholivo potľapkal po pleci a povedal:

„Pani, to nechajte na nás.“

       Takáto vtedy bola situácia v oblasti informovaného súhlasu.

       Čas strhol oponu a máme tu novú dobu, internet, vyššiu jazykovú gramotnosť obyvateľov a medzinárodné zmluvy o ľudských právach, biomedicíne apod. Pacienti už prestávajú byť „trpezlivými trpiacimi“, ale začínajú sa zapájať do svojej liečby, klásť otázky a vyjadrovať názory na prevenciu i liečbu, na čo nie je väčšina lekárov pripravená, hlavne spomedzi tých starších, ktorí väčšinu svojej kariéry strávili v pokojnom závetrí socializmu s pokornými poslušnými pacientmi.

       Pán profesor chce dotazník použiť na zmapovanie názorov lekárov a to mu má pomôcť pri riešení „aktuálnych nastolených problémov“. Tým problémom s najväčšou pravdepodobnosťou je prítomnosť tzv. proti-očkovacích aktivít, tzn. prítomnosť skupiny ľudí, ktorí neprijímajú pasívne všetko, čo si v ordinácii vypočujú, ale – beda – majú vlastný názor. Vlastný názor by nebol sám o sebe problém. To hlavné je, že ľudia, pochybujúci o očkovaní, majú INFORMÁCIE, ktoré lekárom chýbajú, a dochádzajú k záveru, ktorý nie je v súlade s oficiálnym názorom na očkovanie. A tiež kladú lekárom ťažko zodpovedateľné otázky.

       Otázky v dotazníku a ponúkané odpovede dobre odrážajú názory prof. Dluholuckého. Nie som si celkom istá, čo je zámerom. Niektoré jeho otázky ohľadom nežiaducich účinkov a záťaže očkovaním vyznievajú veľmi zvláštne popri otázke, že ktoré očkovanie lekári považujú za dôležité a ktoré nie. Nežiaduce účinky vakcín totiž vyplývajú z ich zloženia a mechanizmu účinku a sú spoločné pre všetky existujúce vakcíny. Človek, znalý skutočného mechanizmu účinku vakcín na imunitu a nervový systém by nikdy nemohol ponúkať tieto varianty odpovedí:

  • Očkovanie zásadným spôsobom prispelo ku zdraviu detí a znížilo úmrtnosť (Pravý opak je pravdou, očkované deti umierajú častejšie a sú chorľavejšie než neočkované [2,3,4,5])
  • Napriek zvýšeniu počtu vakcín klesol počet antigénov a záťaž (Ako môže pri zvýšení počtu vakcín klesnúť počet antigénov a záťaže – viac vakcín = viac adjuvantov a ďalších chemikálií)
  • Nemožno hovoriť o záťaži, očkované deti majú menej alergií (Kde na to prišiel? Epidemiologické štúdie jasne ukazujú, že očkované deti majú viac alergií než neočkované [2])
  • Súčasné vakcíny sú bezpečnejšie a účinnejšie než predtým (Tento názor je dôsledkom nepochopenia fungovania vakcín. Ich princíp se od 40. rokov 20. storočia nezmenil)
  • Prídavné látky a thiomrosal vo vakcínach sú neškodné a majú svoj význam (Robí si srandu? Toxicita ortuti v omnoho nižších dávkach, než sú vo vakcínach, bola nado všetku pochybnosť dokázaná [1,5]. To isté platí o hliníku [6].)
  • Bola vylúčená príčinná súvislosť očkovania s autizmom, SIDS atd. (Nič nebolo vylúčené, naopak – nezávislé štúdie ukazujú, že kauzalita je vysoko pravdepodobná [1,5,6])

       Tiež by sa nepýtal len na reakcie v mieste vpichu – prečo sa nepýta na celkové reakcie? Napr. encefalitický krik, horúčku, zmenu spánku a správania sa, nechutenstvo, apatiu, zmenu svalového tonusu, spomalenie alebo regres vo vývoji. To sú reálne a časté reakcie, ktoré rodičia u svojich detí po očkovaní opakovane pozorujú. Zreteľná zmena správania sa (t.j. spánku, príjmu potravy, nálady, vedomia, očného kontaktu, emočných a rečových prejavov atď.) je jedným z príznakov encefalopatie (poškodenia mozgu) a encefalopatia je nežiaducim účinkom očkovania, ktorý má byť povinné hlásený príslušným orgánom. Prečo sa nepýta pediatrov na početnosť encefalopatie po očkovaní? Podľa výrobcov vakcín môže ísť o viac než 1 z 10 detí. Tak častý je podľa výrobcov „neobvyklý plač“ po očkovaní. Ide o eufemistické označenie encefalitického kriku.

       Úplne nedostatočná je ponuka odpovedí na otázku, týkajúcu sa očkovania proti čiernemu kašľu (pertussis). Špeciálna otázka na čierny kašeľ odráža zastaralosť jeho znalostí. Vakcína proti čiernemu kašľu má síce notoricky zlú povesť už od svojich najskorších začiatkov, ale zápal mozgu môžu spôsobiť všetky vakcíny [6]. Dôraz na čierny kašeľ odkláňa pozornosť od ostatných vakcín, ktoré potom zdanlivo ako keby boli neškodné.

       Spektrum otázok a ponúkaných odpovedí je ukážkou znalostí a názorov autora. Očkovanie je dobré, zlepšuje zdravie detí, thimerosal je neškodný, reakcie sú len v mieste vpichu, a hoci je vakcín viac a sú kombinované, celková záťaž a počet antigénov sa znížili. Aj keby si to nemyslel, podsúvanie týchto možností odpovedí pediatrom je nezodpovedné. Chápem, že v tomto typu dotazníku musí byť na výber aj zlá odpoveď, ale ponúkať variantu „neškodná ortuť“?!? Pri široko rozšírenej nevedomosti pediatrov v oblasti očkovania sa môže stať, že niektorý z nich týmto tvrdeniam uverí – na úkor svojich pacientov. Už vidím tie výsledky spracovania dotazníku v odbornej tlači:

„Väčšina lekárov je presvedčená, že vakcíny sú šetrné, thimerosal je neškodný, reakcie len mierne a radi by mali pokoj na prácu = očkovanie, aby sa im do toho tí disidenti–odmietači nemiešali.“

       To posledné však nemožno splniť. Mačka je z vreca von.

 

[1] Hewitson L et al. Delayed Acquisition of Neonatal Reflexes in Newborn Primates Receiving a Thimerosal-containing Hepatitis B Vaccine: Influence of Gestational Age and Birth Weight, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 73: 1298–1313, 2010

[2] https://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html, po česky tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/zdravotni-stav-neockovanych-deti/

[3] Neil Z Miller and Gary S Goldman, Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?, Human & Experimental Toxicology, The online version of this article can be found at https://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644

published online 4 May 2011, po slovensky tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/dojcenska-umrtnost-v-porovnani-s-poctom-plosnych-ockovani-je-tu-nejaka-biochemicka-ci-synergicka-toxicita-/

[4] Aaby P et al, The introduction of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine and child mortality in rural Guinea-Bissau: an observational study, International Journal of Epidemiology 2004;33:374–380, DOI: 10.1093/ije/dyh005, po slovensky tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovane-vs-neockovane-deti-mame-nejake-udaje-a-tie-su-teda-poriadne-znepokojujuce/

[5] Gallagher C, Goodman M, Hepatitis B triple series vaccine and developmental disability in US children aged 1–9 years, Toxicological & Environmental Chemistry

Vol. 90, No. 5, September–October 2008, 997–1008

[6] Tomljenovic L, Shaw CA, Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?, Journal of Inorganic Biochemistry 105 (2011) 1489–1499

 


 

       Dotazník prof. Dluholuckého, ktorý adresoval detským lekárom, je pozoruhodným a na prvý pohľad aj chvályhodným počinom. Pri podrobnejšom pohľade však vyvstávajú viaceré otázky:

  1. nakoľko anonymný je takýto dotazník, keď na odpovednej obálke bude pečiatka pošty „98042 Rimavská Seč“, pričom v dotazníku bude zaškrtnutá odbornosť „VLDD v plnom úväzku“, vek „51–60“, pohlavie „muž“, pracovisko „vidiek“ a okres „Rimavská Sobota“? To sú totiž údaje, na základe ktorých možno príslušného respondenta úplne jednoznačne identifikovať, a to tam naozaj nemusí písať svoje meno či presnú adresu.
  2. v dotazníku je niekoľkokrát použitá demagógia obmedzením výberu možných odpovedí. Napr. hneď na prvú otázku (názor na očkovanie ako celok) vlastne nemožno odpovedať vyslovene negatívne, napr. niečo ako „očkovanie ako také bol vyslovený omyl a od začiatku bolo viac na škodu než na úžitok“. Tu naozaj nepomôže „dobrá rada“ z úvodu – označit tú odpoveď, ktorá sa najviac približuje môjmu stanovisku, – ak chcem vyjadriť úplne negatívny názor na očkovanie, ale nič, čo by sa tomu približovalo, nie je v ponuke.
  3. na čo potrebuje prof. Dluholucký vedieť, z ktorého okresu je respondent? Aby potom zadal príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) úlohu usporiadať povinné školenie pre všetkých pediatrov, na ktorom odbor epidemiológie daného RÚVZ všetkým zúčastneným vytlčie takéto kacírske názory z hlavy? Iný možný dôvod mi akosi nenapadá.
  4. čo bude nakoniec prezentované v odborných časopisoch? Že 99% respondentov má obavy z klesajúcej zaočkovanosti, 99,95% si myslí, že súvislosť autizmu s očkovaním bola spoľahlivo vyvrátená (čo nebola, to skôr opak je pravdou), alebo že 95% respondentov si myslí, že možno smelo ignorovať kontraindikácie, uvedené v príbalovom letáku vakcín so zložkou proti čiernemu kašľu (otázka C.3)? Akú hodnotu má takéto konštatovanie? Obzvlášť keď zvážime, že respondenti s negatívnym názorom na očkovanie – na rozdiel od svojich nadšene očkujúcich kolegov – s najvyššou pravdepodobnosťou tento dotazník vôbec nebudú vypĺňať, aby na seba neupriamili nežiaducu pozornosť, keďže údajná anonymita je len iluzórna a možno o nej uvažovať nanajvýš v Bratislave či Košiciach, aj to len za predpokladu, že sa daný pediater prejde na poštu na druhom konci mesta, aby nebol ľahko vystopovateľný.

       A tak vyvstáva otázka, či práve toto nie je skutočným úmyslom, stojacim za týmto dotazníkom: vzbudiť úplne mylný dojem, že vyše 99% slovenských pediatrov má „vzorové názory“ na očkovanie. Keď budú čítať tí zvyšní, budú mať možno pocit, že sú uletenými exotmi a že sa asi predsa len mýlia. Bude teda cieľom vzbudiť (mylné) zdanie, že odpor k očkovaniu je úplne marginálnou záležitosťou a že slovenskí pediatri sú vo svojich postojoch k očkovaniu takmer dokonale jednotní (tzn.: nadšene za)?

       Pritom realita môže byť úplne iná, ako sa to stalo napr. v jednej miestnej televízii, ktorá sa pýtala všeobecných lekárov zo svojho okolia na očkovanie proti chrípke. Zo 7 oslovených bolo 5 rezolútne proti tomuto očkovaniu a v živote by sa nedali sami zaočkovať, ani by neodporúčali toto očkovanie nikomu zo svojich blízkych. Zvyšní dvaja boli za toto očkovanie, z toho jeden vyslovene nadšene, a to bol jediný z tých siedmych, ktorý to bol ochotný povedať na kameru. To znamená, že vyslovene menšinový názor (28,57%) bol navonok prezentovaný ako názor odbornej verejnosti, hoci jasná väčšina odbornej verejnosti (71,43%) má v skutočnosti presne opačný názor.

       Prečo sa táto neočkujúca väčšina bojí verejne vystúpiť? Nuž, niet divu, keď sa prof. Dluholucký z pozície súdneho znalca osobne telefonicky vyhráža tým lekárom, ktorí nemajú problém rodičom potvrdiť, že v tom-ktorom prípade bol autizmus spôsobený očkovaním. Stalo sa tak najmenej raz aj po rozoslaní tohto dotazníka. A nebaví sa s nimi v rukavičkách: hrozí im zavretím ambulancie, odobratím licencie apod.

       Snaží sa teda prof. Dluholucký svojím dotazníkom naozaj hľadať pravdu, alebo len vďaka falošnému zdaniu anonymity zistiť, ktorého pediatra treba poriadne „pritlačiť k stene“? Lekári totiž v skutočnosti vôbec nie sú v názoroch na očkovanie takí jednotní, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Jasnou rečou o tom hovorí ich zaočkovanosť proti prasacej chrípke: napriek masívnej kampani zdravotníckych úradov sa dalo zaočkovať len sotva 5% zdravotníkov.

       A medzi pediatrami je tiež viacero rebelov, ktorí síce musia svojich pacientov očkovať, ak nechcú prísť o svoju živnosť, ale seba a svoje deti by v živote zaočkovať nedali, prinajmenšom nie proti všetkým 10 chorobám, proti ktorým je na Slovensku očkovanie povinné. Naozaj teda prof. Dluholuckého zaujíma, ako sa veci v skutočnosti majú, alebo mu ide len o „exkomunikáciu kacírov“, prípadne o ich „obrátenie na pravú vieru“?

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 45 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Anonymné reakcie na anonymný dotazník prof. Dluholuckého, adresovaný slovenským detským lekárom

činnosť pána Fillu

J.N. | 12.07.2012

Pán Fillo by si zaslúžil ocenie biela vrana

Free your mind

♣V3ND3T@♠ | 11.07.2012

https://youtu.be/uMdbGla5EX8
vždy treba začať sám od seba, až vtedy

Re:Free your mind

Ing. Marián FILLO | 11.07.2012

Tak to je ozaj dobré video.
Vďaka za odkaz.

Fakty z druhej strany

johno | 10.07.2012

Dobry den,

skusim to ja bez zbytocnych emocii.

Studia KIGSS je casto pouzivana ako kvalitny zdroj dat. Odpichnem sa od nej. Viete mi v nej vysvetlit tento graf? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/figure/F1/ Podla vsetkeho je tam vyrazny a signifikantny rozdiel medzi ockovanymi a neockovanymi. A presne opacny ako pisete.

Alebo napriklad toto https://skeweddistribution.com/2012/05/14/true-or-false-there-are-more-vaccinated-pertussis-cases-than-unvaccinated/

Clanok [2] je podla mna statisticky nezmysel. Porovnavat medzi sebou dve tak rozdielne populacie je prinajmensom naivne. Navyse tam uplne chybaju zakladne statisticke veliciny ako rozptyl alebo signifikancia rozdielu. Vid https://exploreable.wordpress.com/2012/06/20/cringeworthy-propaganda-against-vaccines/

Ad clanok [4] - pozrime sa co hovoria ti isti autori v roku 2012.

"The majority of studies have been conducted in communities with herd immunity sufficient to eliminate deaths from whooping cough, and our studies do not reflect what would happen in a situation without general DTP vaccinations. " Tak ako, je teda herd imunita vymysel? Ani samotny autori nevedia co by sa stalo keby sa ten vyskum robil na uplne neockovanej populacii. -- https://bmjopen.bmj.com/content/2/3/e000707.full

Apropo ockovania a autizmus. Viete vysvetlit toto? https://www.newscientist.com/article/dn7076-autism-rises-despite-mmr-ban-in-japan.html

Nie som ziadny lekar ani zastanca vakcinacie alebo nevakcinacie. Hladam fakty.

Re:Fakty z druhej strany

Ing. Marián FILLO | 11.07.2012

Konečne tu napísal nejaký kritik niečo k veci. Blahoželám Vám, lebo ste vyslovená rarita medzi stovkami ostatných kritikov, čo sa nezmôžu na nič iné než na osobné útoky.

Ten prvý graf vo Vašom prvom odkaze zobrazuje porovnanie bežných detských akútnych chorôb (ako sú osýpky či ružienka), proti ktorým sa plošne očkuje, u očkovaných a neočkovaných. Nie je nijakým tajomstvom, že očkovaní ich majú o niečo menej, a otvorene sa to priznáva, viď napr. aj posledný graf tu:
https://www.efi-online.de/PDF/UngeimpfteGesuender.pdf

Na druhú stranu však majú očkovaní o poznanie viac prakticky všetkých ostatných akútnych a chronických chorôb.

S čiernym kašľom (Váš druhý odkaz) je to obdobne ako s osýpkami, len s tým dodatkom, že
1. vďaka očkovaniu sa posúva ťažisko ochorení z primeraného detského veku (povedzme 3-10 r.) do dospelosti, kedy čierny kašeľ v zásade nie je pre chorého žiadnym veľkým problémom, chorý však môže predstavovať riziko pre svoje vlastné deti, kým sú príliš malé na to, aby mohli byť či už očkované, alebo prekonať čierny kašeľ bez väčších problémov.
2. vďaka očkovaniu sa posúva ťažisko ochorení aj opačným smerom - medzi deti v prvom roku života, ktoré môžu mať s prekonaním čierneho kašľa vážny problém, keďže imunita voči čiernemu kašľu u dnešných rodičov malých detí (ktorí už boli všetci očkovaní), dávno vyprchala a drvivá väčšina matiek nemá žiadne protilátky, čo by mohli skrz placentu a materské mlieko preniesť na svoje bábätká.
3. vďaka očkovaniu a následnému obmedzeniu cirkulácie pôvodcu ochorenia (baktérie Bordetella pertussis) sa čoraz viac časovo skracuje imunita, získaná ako očkovaním (viď https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-necakane-kratka-trvacnost-ochranneho-ucinku-ockovania-acelularnou-vakcinou-proti-ciernemu-kaslu-u-starsich-deti-pocas-severoamerickej-epidemie/ ), tak aj prirodzeným prekonaním choroby - a tá druhá bývala kedysi celoživotná, dnes už len možno takých 15 rokov +/- 5 rokov. Je to tým, že za čias, kedy si čiernym kašľom prešlo takmer každé dieťa, sa ľudia, čo už čierny kašeľ prekonali, opakovane stretávali s pôvodcom ochorenia u práve chorých iných ľudí, a tým si opakovane posilňovali imunitu proti čiernemu kašľu (bez toho, že by naň ochoreli). Tým, že sa očkovaním cirkulácia pôvodcu ochorenia narušila, výrazne sa skrátilo trvanie ochranného účinku ako očkovania, tak aj prirodzeného prekonania choroby. Toto platí aj pre ďalšie očkovania, napr. proti osýpkam.

Takže vo výsledku možno skonštatovať, že očkovanie proti čiernemu kašľu urobilo z najohrozenejších osôb ešte ohrozenejšie a z celoživotnej imunity po prekonaní choroby imunitu v priemere možno 15-ročnú, z 10-ročnej imunity po očkovaní imunitu možno 3-ročnú. Inak povedané: narobilo oveľa viac škody než úžitku.

Rodičovský prieskum nie je úplným nezmyslom, jeho nedostatky však spočívajú v tom, že je finančne podvýživený. Je teda v podstate amatérsky robený, čím chcem povedať, že ho nerobili profesionálni medicínski výskumníci, ale rodičia, čo sa profesionálne zaoberajú niečím iným než medicínskym výskumom. U všetkých obdobných prieskumov je vážny problém v tom, že (na rozdiel od klinických štúdií) nie sú jednotné kritériá na stanovovanie diagnóz a deti nie sú dôkladne sledované za účelom zistiť nejaké konkrétne údaje, pričom svoju úlohu hrá aj pamäť či skôr zabúdanie a do istej miery možno aj názorová orientácia rodičov a ich životný štýl. Problémom je, že oficiálne inštitúcie, ktoré majú prostriedky i personál, schopný EBM-kompatibilné porovnanie očkovaných i neočkovaných detí urobiť plne profesionálnym vedeckým spôsobom, to urobiť nechcú a vyhovárajú sa na "etické dôvody" - vraj je neetické nechať nejakú skupinu detí neočkovanú (čím myslia: ohrozenú). Táto "etika" však používa dvojitý meter, lebo zároveň podľa nej je plne etické všetkých očkovať za neznalosti, či sa očkovaním "náhodou" nenarobí viac škody než úžitku. Pritom takýmito výhovorkami na "etické dôvody" v neznalosti naďalej zotrvávame, resp. ju predlžujeme. Myslím, že takýto postoj k veci sa zvyčajne označuje za "tmárstvo" (úmyselné zotrvávanie v tme/neznalosti). Rodičovský prieskum treba teda chápať ako amatérsku reakciu na zúfalú ignoranciu a tmárstvo profesionálov. Je amatérsky, ale skutočným vinníkom tu je niekto iný - nie rodičia-amatéri.

Váš tretí odkaz sa odvoláva na konkrétnu metaanalýzu. Kto má trochu poňatia o medicínskom výskume resp. výskume všeobecne, ten dobre vie, že metaanalýzy sú veľmi ľahko manipulovateľné
1. tým, ktoré štúdie sú do metaanalýzy vybrané spomedzi všetkých publikovaných štúdií na danú tému
2. tým, že štúdie, ktorých výsledky vyznievajú negatívne voči skúmanému farmaceutickému výrobku, spravidla nie sú publikované, viď:
https://www.slobodavockovani.sk/news/vedecka-sprava-potvrdzuje-ze-studie-financovane-vyrobcami-liekov-takmer-vzdy-davaju-priaznive-vysledky/

Navyše sa v odkazovanej metaanalýze ( https://pediatrics.aappublications.org/content/120/5/e1269.full ) nepíše vôbec nič o jej financovaní a podozrivý je aj fakt, že na rozdiel od ostatných článkov z časopisu Pediatrics, ktoré bývajú spravidla spoplatnené (len abstrakty sú zdarma prístupné), tento je k dispozícii v plnom znení úplne zadarmo. Zdá sa, že niekto mal eminentný záujem na tom, aby práve článok, údajne vyvracajúci "proti-očkovaciu propagandu", bol zdarma prístupný všetkým. Osobne som si takmer istý, že bola táto metaanalýza financovaná buď nejakým výrobcom vakcín, alebo štátnym úradom, zodpovedným za očkovaciu politiku, ktorý neexistuje, aby si pokorne priznal vážnu chybu s rozsiahlym negatívnym dopadom, viď napr. tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/odhaleny-skandal-v-hlavnej-studii-o-autizme-a-ortuti/
a tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/riziko-neurologickych-poruch-sposobenych-zlozkami-ockovacich-latok/

Dr. Aaby je zamestnancom výrobcu vakcín Statens Serum Institute, čo je samo o sebe konfliktom záujmov. Osobne som bol veľmi prekvapený, že napriek tomu bol ochotný podpísať sa pod takú štúdiu, akú v roku 2004 vydal:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15082643
Všimnite si na tom jednu vec: zozbierané údaje, použité v tejto štúdii, sú do roku 1987. Bola však vydaná až v roku 2004, tzn. celých 17 rokov (!!!) po zozbieraní údajov. Čo trvalo autorom 17 rokov na zverejnení takejto "pozorovacej" štúdie s pomerne jednoduchými výpočtami? Alebo iná otázka: nie je 17 rokov dosť času, aby si autori poriadne rozmysleli, čo vydajú? Zaujímavé, že nie 17 rokov, ale len 3 roky nato Dr. Aaby vydáva ďalšiu štúdiu, v ktorej sa úporne snaží zaonačiť to, čo sa 17 rokov zdráhal uverejniť, a to "metodologickými odlišnosťami":
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17207144

Môj osobný názor je, že keď v r. 2004 zverejnil štúdiu silne negatívnu pre DTP vakcínu, dostal to poriadne vyžrať, a tak sa poponáhľal so zverejnením diplomatického dementi - a to mu už netrvalo 17 rokov, ale len 3 roky.

Vráťme sa ale k Vášmu štvrtému odkazu: https://bmjopen.bmj.com/content/2/3/e000707.full
"The majority of studies have been conducted in communities with herd immunity sufficient to eliminate deaths from whooping cough, and our studies do not reflect what would happen in a situation without general DTP vaccinations."

Hmmm... to teda znamená, že očkovanie skutočne ZVYŠUJE úmrtnosť, len s tým dodatkom, že keby bola väčšina neočkovaných, tak by čisto hypoteticky možno divoká choroba spôsobila úmrtnosť väčšiu než očkovanie. Ale to všetko je len a len špekulácia bez akéhokoľvek solídneho podkladu. Naopak, v prípade čierneho kašľa sa možno domnievať, že keby sa razom prestalo očkovať, úmrtnosť by klesla, pretože drvivá väčšina úmrtí je do roka od narodenia a zvyšok (ojedinele sem-tam nejaký prípad) do 2 rokov od narodenia. Akonáhle by sa prestalo očkovať a rozšíril by sa čierny kašeľ, dospelé potenciálne matky by mali prirodzene získané protilátky, ktoré by cez placentu a dojčením preniesli na svoje bábätká a tie by tak boli chránené proti čiernemu kašľu v najkritickejšom období, čím by sa síce CHOROBNOSŤ ZVÝŠILA, ale zároveň by sa ÚMRTNOSŤ ZNÍŽILA. Presne tak ako v 70. rokoch, keď sa v USA proti čiernemu kašľu očkovalo a vo Veľkej Británii nie, ale viac amerických detí zomrelo kvôli očkovaniu proti čiernemu kašľu za jeden mesiac, než britských detí na čierny kašeľ za dva roky, viď argument č. 4 tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-a-deti/

Je teda veľmi dobrý dôvod domnievať sa, že vývoj by bol presne opačný, než sa snaží Dr. Aaby naznačiť vo Vami odkazovanom článku.

Inak ja rozhodne nepopieram existenciu skutočnej kolektívnej imunity (herd immunity), ale tá sa získava prirodzeným prekonaním choroby, nie očkovaním, viď napr. kapitola "Kolektívna imunita vs. kolektívna imunodeficiencia" tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/preco-je-ockovane-dieta-ovela-skor-bacilonosicom-nez-dieta-neockovane/

K piatemu odkazu:
Autizmus je syndróm, ku ktorému vedie viacero ciest. Tým, že zabarikádujete jednu z nich, autizmus neodstránite. Viac k tomu tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/vedecke-dokazy-o-suvislosti-ockovania-s-autizmom/

Mnohí možno hľadajú jedno jediné vysvetlenie nárastu autizmu, ale tých dôvodov je v skutočnosti viacero, viď kapitola "Prečo môže byť zvaľovanie viny za autizmus na jednu konkrétnu vakcínu kontraproduktívne?" tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/je-raketovy-narast-vyskytu-autizmu-spojeny-s-plosnym-ockovanim-proti-bakterii-haemophilus-influenzae-typu-b-/

Akonáhle však odstránite (takmer) všetky príčiny, tzn. keď vôbec nebudete očkovať, stane sa takéto niečo:
Homefirst Clinic v Chicagu, ktorú založil Dr. Robert S. Mendelsohn, zásadný odporca očkovania, má tisíce detských pacientov, ktorí nie sú vôbec očkovaní. Neexistuje tam jediný prípad autizmu u úplne neočkovaného dieťaťa (podobne u Amišov - zásadne neočkujúcej náboženskej sekty). Naproti tomu, celonárodný priemer USA je 1 z 88, takže ak by očkovanie nehralo nijakú rolu, tak by tam mali mať pár desiatok, alebo aspoň zo 5 prípadov autizmu. Nemajú ale ani jeden.
https://www.rense.com/general85/cant.htm

Ako to chcete vysvetliť, ak očkovanie nehrá nijakú rolu v etiológii autizmu?

Re:Re:Fakty z druhej strany

johno | 11.07.2012

"Na druhú stranu však majú očkovaní o poznanie viac prakticky všetkých ostatných akútnych a chronických chorôb."

Poprosim odkaz na studiu co to dokazuje. Napriklad samotna KIGGS vo svojich zaveroch hovori, ze co sa tyka ekzemov, alergii atd... nie su ZIADNE rozdiely medzi vakcinovanymi a nevakcinovaymi.

"Rodičovský prieskum nie je úplným nezmyslom, jeho nedostatky však spočívajú v tom, že je finančne podvýživený."

Nikde som netrvrdil, ze to je nezmysel kvoli tomu, ze je to rodicovsky. Je uplne jedno ci by sa robil telefonicky, na ulici alebo to hlasia rodicia. Porovnavate dve velmi rozdielne vzorky (v podstate inych ludi) a teda akekolvek statisticke porovnanie beriem velmi velmi s rezervou.

Na ad hominem argumenty voci autorom studii nebudem reagovat, to je pod moju uroven. Nepotrebujem sa ich zastavat (dole uvediem priklad, ze to iste sa da velmi lahko spravit aj do opacnej strany).

"Hmmm... to teda znamená, že očkovanie skutočne ZVYŠUJE úmrtnosť, len s tým dodatkom, že keby bola väčšina neočkovaných, tak by čisto hypoteticky možno divoká choroba spôsobila úmrtnosť väčšiu než očkovanie."

To je prosim Vas vymysel, nikde take nieco netvrdi. Tvrdi, ze nemoze robit ziadne zavery o populaci bez plosneho ockovania, co je logicke, korektne a spravne. Zvysok je dedukcia z Vasho vymyslu, cim dospejete len k dalsim vymyslom. Bohuzial.

"Inak ja rozhodne nepopieram existenciu skutočnej kolektívnej imunity (herd immunity), ale tá sa získava prirodzeným prekonaním choroby, nie očkovaním"

To co vy volate prirodzena kolektivna imunita je vlastne stav bez ockovania a to sme tu uz myslim mali. Ja viem ako funguju matematicke modely sirenia v pravdepodobnostych grafoch a hranica medzi vypuknutim a nevypuknutim epidemie je 1000x formalne a rigorozne dokazana velicina.

Ako to bolo pred vakcinaciou krasne ukazuje napriklad tento graf. https://www.software3d.com/Home/Vax/Graphs.php Tam je skok o niekolko radov. A mimochodom dalsia ukazka toho ako sa krasne daju skreslit data v neprospech vakcinacie. Co mi pride absultne nekorektne a kto toto spravil a este dokaze popierat ocividny matematicky nezmysel by uz nikdy nemal k teme nic povedat.

Co sa tyka Homefirst Clinic... prvy odkaz na google https://www.chicagotribune.com/news/local/chi-autism-doctor-eisenstein-may22,0,3826791.story

Rovnako ako Vy spochybnujete financovanie farmapriemyslom ja mozem spochybnit cloveka co zaraba na tom, ze "lieci autizmus". A zhodou okolnosti arguentuje len vysledkami, ktore su v prospech nevakcinacie. Aka nahodicka, ze? To iste len vymenene garde.

Rovnako nerozumiem argumentacii, kde sa od zaciatku spekuluje, ze nejaka vakcina sposobuje autizmus, ludia vysudia miliony, potom sa v Japonsku zakaze a nic sa nezmeni, tak zacnete nieco rozpravat o etiologii autizmu. To je absolutne nekorektne. To mozem takto povedat o hocicom mobiloch, televizii alebo trebars bananoch. To je rovnako absurdne ako tvrdit, ze keby teraz prestali v Japonsku jest banany, tak tam prestane autizmus. A ked nie, tak tvrdit, ze to je syndrom a vedie tam viacero ciest. Ak raz tvrdim, ze jedna z nich je vakcinacia, tak sa po plosnom zakaze predsa MUSI nejaky efekt prejavit.

Neberte toto prosim ako nejaky utok na Vas. Naozaj sa snazim najst co najviac faktov. Este pred mesiacom som toto co tu mate cital s velkym zaujmom a bol proti vakcinacii, ale cim dalej tym viac mam pochybnosti prave o argumentoch, ktore sa tu (a inde) pouzivaju.

Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

Ing. Marián FILLO | 13.07.2012

"Napriklad samotna KIGGS vo svojich zaveroch hovori, ze co sa tyka ekzemov, alergii atd... nie su ZIADNE rozdiely medzi vakcinovanymi a nevakcinovaymi."

Koľko detí v KIGGS bolo neočkovaných? To je podstatný údaj. Som zvedavý, či ho zistíte. Pomôcka: 50% to zaručene nebolo a viac už vôbec nie.

Ak by sme porovnávali napr. 10 neočkovaných oproti 1000 očkovaným, tak 1 ekzém u neočkovaného je už na hranici štatistickej chyby.

Takže o KIGGS sa môžeme ďalej baviť, akonáhle zistíte, koľko detí v KIGGS bolo ÚPLNE NEOČKOVANÝCH a koľko bolo (čo aj čiastočne) očkovaných.


"Porovnavate dve velmi rozdielne vzorky (v podstate inych ludi) a teda akekolvek statisticke porovnanie beriem velmi velmi s rezervou."

Súhlasím a som za to, aby sa urobila seriózna dlhodobá klinická štúdia (aspoň 15 rokov) aspoň 1000 bežne očkovaných a aspoň 1000 úplne neočkovaných detí, v ktorej by boli jasne definované východzie kritériá a presné pravidlá pre stanovovanie sledovaných diagnóz, čo žiadny spätný rodičovský prieskum z princípu nemôže splniť. Je tu len jeden drobný problém: milióny €, ktoré na to nikto nechce dať.


"Na ad hominem argumenty voci autorom studii nebudem reagovat, to je pod moju uroven."

OK. Konflikty záujmov síce spravidla nebývajú považované za ad hominem (i keď je to dosť na hrane), ale dajme tomu.

Faktom je, že zatiaľčo Aabyho štúdia z r. 2004 obsahovala reálne údaje, články z r. 2007 a 2012 sú len teoretické špekulácie.


"To co vy volate prirodzena kolektivna imunita je vlastne stav bez ockovania a to sme tu uz myslim mali."

Isteže mali. Len s tým rozdielom, že pred 60 rokmi to bolo za úplne iných podmienok, než sú dnes. Vygooglite si heslo "confounding factors".


"https://www.software3d.com/Home/Vax/Graphs.php"

Toto je úplne od veci, lebo v nijakom z odkazovaných zdrojov sa nedajú dohľadať (prinajmenšom nie on-line) údaje o ÚMRTNOSTI na osýpky v USA či Anglicku. Jeden odkaz je na US Census, kde je len chorobnosť, nie úmrtnosť, a nebudeme snáď porovnávať hrušky s jablkami...

A ostatné tri odkazy na zdroje sú na knihy na Google Books, kde sa zobrazujú len malé útržky. Neviem teda odtiaľ overiť, či ten graf je naozaj správny.

Samotný fakt, že autor článku vôbec rieši chorobnosť a nielen úmrtnosť, naznačuje, že chce manipulovať, pretože údaje napr. na https://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/ sú len a len o úmrtnosti, nie o chorobnosti. Čo tam teda mieša chorobnosť???


"Co sa tyka Homefirst Clinic... prvy odkaz na google https://www.chicagotribune.com/news/local/chi-autism-doctor-eisenstein-may22,0,3826791.story"

Síce ad hominem, ale budiž.

Takže keď sa stane, že novorodenec zomrie v alopatickej klinike, tak je to štatistika (stáva sa to v okolo 1 z 1000 prípadov), keď však zomrie na alternatívnej klinike, tak je z toho súdny spor vo výške 30 mil. $. Čo to akože dokazuje?

Ďalej: robiť si prču z vitamínu D môže dnes snáď už len úplný debil.

Sorry, ale ten článok je totálny odpad. To je akože Váš argument?

A nechápem, akí máte problém s liečením autizmu? Sú už tisíce detí, čo sa z autizmu vyliečili, vrátane jedného z tých, o ktoré sa staral Dr. Wakefield (viď: https://www.slobodavockovani.sk/news/vykonstruovany-podvod-10-cast-v-ktorej-bmj-poprie-pravdu-o-liecbe-a-zotaveni-sa-z-autizmu-u-isteho-dietata/ ). Nezapadá to do Vašej dogmatiky, alebo v čom je problém?

A kto vysúdil milióny na autizme z očkovania? Viem len o jednom prípade, a to Jon Poling. A nešlo o nijakú konkrétnu vakcínu, ale o niekoľko vakcín naraz (spolu proti 9 chorobám). Nikto z Wakefieldových rodičov nevidel nieže milióny, ale ani fuka odškodného. O čom točíte???

To, že v Japonsku nezmizol autizmus po zrušení MMR nie je predsa dôkazom ničoho. Čo na tom má byť nekorektné? Keď jedným zo spúšťačov autizmu je MMR (ale len jedným z viacerých), tak Vy budete očakávať, že odstránením MMR (ako kombinovanej vakcíny) zmizne všetok autizmus? Ale veď proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa v Japonsku očkuje naďalej, len samostatnými vakcínami.

Čo si akože myslíte, že to má dokázať, keď namiesto MMR spolu dajú M, M a R zvlášť, a potom nenasleduje nijaký významný pokles autizmu? Však stále proti tým chorobám očkujú naďalej, jediný rozdiel je v tom, že nie naraz, takže je to o niečo menšia záťaž.

Nekorektná argumentácia je tá Vaša, pretože predpokladáte, že autizmus z očkovania má jednu jedinú možnú príčinu. Buď thiomersal (a nič iné) alebo MMR (a nič iné). To je ale haluz a nebudem sa opakovať.

Neberte toto prosim ako nejaky utok na Vas.

Len sa Vám snažím naznačiť, že namiesto logického uvažovania nad tým, čo Vám píšem, ma tu zahŕňate výčitkami z nekorektnosti, ktoré ste si postavili na svojich vlastných neoprávnených predpokladoch, z ktorých som ja nikdy nevychádzal, a ako nepriestrelné dôkazy mi tu podsúvate grafy, ku ktorým sa nedajú dohľadať zdroje údajov.

Takže v rámci konštruktívneho dialógu si keď tak po vygooglení niečoho aj overte zdroje, lebo práve to, čo ste predviedol je exemplárna ukážka nekorektnosti.

Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

johno | 14.07.2012

Nehnevajte sa, ale uz mi tohto stacilo. Zacina to byt na mna az prilis osobne. To, co som sa pytal ste pre mna dostatocne nezdovodnili. Samozrejme to nie je Vasa povinnost a som rad, ze ste vobec odpovedali. Dakujem za Vas cas.

Bohuzial len som sa utvrdil v tom ako tendencne sa to da vsetko otocit (do oboch stran). Nemam zaujem sa vsak dalej bavit o zakladoch statistiky a nepotrebujem, aby ste ma tu skusali, ze ci viem najst nejake ciselko v studii alebo nie.

Vsetkym co sa chcu dozvediet viac odporucam precitat https://www.amazon.com/Deadly-Choices-Paul-Offit/dp/0465029620 a zahlasit sa do kurzu https://class.coursera.org/vaccines-2012-001/lecture/index

Spravte si nazor sami, nech je uz akykolvek.

Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

Ing. Marián FILLO | 18.07.2012

Tak napíšte, čo som dostatočne nezdôvodnil a na čo som vôbec neodpovedal. Možno som niečo prehliadol. Každopádne to nezdôvodnenie/neodpovedanie nebolo z mojej strany úmyselné.
Ospravedlňujem sa a očakávam tie údajne nezodpovedané otázky.

Argumentujete porovnaním očkovaných a neočkovaných detí v štúdii, ktorej sa zúčastnilo len mizivé percento úplne neočkovaných detí (ak vôbec nejaké) a pre Vás to je nepodstatné? Citoval ste jej záver, ale neviete, na akom podklade stojí? To nie je dôležité?

Prepáčte, ale toto je z Vašej strany jasná demagógia, hoci možno demagógia tranzitívna (tzn. uveril ste demagógii niekoho iného a osvojil si ju - bez uvedomenia si, že ide o demagógiu).

Dr. P. (R) Offita a jeho hlášky poznám. Skúsme túto:
"Zdravé dieťa by malo zvládnuť až 100.000 vakcín naraz"

Zaujímavé je, že keď ho Dr. Blaylock vyzval, aby si nechal pichnúť naraz nie 100.000 vakcín, ale len všetky tie, ktoré majú dostať podľa amerického očkovacieho kalendára deti do 18 rokov (spolu 69 dávok vakcín proti 16 rôznym chorobám), tak nebol ochotný to podstúpiť.

Ďalší pamätný výrok Dr. PROffita (parafrázujem):
"Výskyt autizmu nevzrástol, to sa len zlepšila diagnostika."

To je taká bezostyšná lož, že dokonca ani skrz-na-skrz skorumpované CDC (veliteľský stan amerických vakcinacistov) si niečo také nedovolí tvrdiť a podľa ním zverejnených údajov stúpol výskyt autizmu do r. 2008 na 1 z 88 detí (viď https://www.slobodavockovani.sk/news/a1-dite-z-88-co-zpusobuje-vzestup-vyskytu-autismu-spousta-veci-jen-ne-vakciny/ ).

Na ten kurz o očkovaní s Dr. prOffitom som sa zapísal dávno predtým, než ste ho tu spomenul.

Včera som si pozrel poslednú lekciu a skoro ma vystrelo. Podľa pána vakci-baróna vraj nežiaduce účinky DTwP (DTP) vakcín (s celobunkovou zložkou proti čiernemu kašľu) boli síce škaredé na pohľad, ale nepredstavovali ŽIADNE RIZIKO trvalého poškodenia zdravia.

Že ho huba nebolí! Dvojtretinová väčšina všetkých odškodňovaných úmrtí v rámci US systému na odškodňovanie obetí očkovania sa týkala DTP vakcín. Overte si to sám:
https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/statisticsreports.html#Stats

V predposlednej lekcii Dr. prOffit spomínal, že Vatikán nijak zvlášť neprotestuje proti používaniu vakcín, vyrobených na bunkách, pochádzajúcich z umelých potratov. Sotva čo je vzdialenejšie od pravdy, viď:
https://www.slobodavockovani.sk/news/moralne-uvahy-o-vakcinach-pripravenych-na-bunkach-odvodenych-z-potratenych-ludskych-plodov/
a tiež:
https://www.slobodavockovani.sk/news/otvoreny-list-vo-veci-umelych-potratov-pri-vyrobe-vyvoji-a-vyskume-vakcin-adresovany-katolickemu-bioetikovi-thlic-janovi-viglasovi/

Takže ste sem - sám seba tým diskreditujúc - dal odkaz na tohto notorického klamára, ktorý si ako držiteľ patentu na rotavírusovú vakcínu, na ktorom zarobil desiatky miliónov dolárov, vyslúžil označenie Dr. for Profit.

Ale však nech si tie videá s Dr. Offitom pozrie každý, čo obstojne rozumie hovorenej americkej angličtine, nech vidí, ako sa robí lživá propaganda v americkom štýle.

Očakávam tie údajne nezodpovedané otázky.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

johno | 19.07.2012

Vazeny pan Fillo,

vadi mi sice ako selektivne vyberate alebo utocite na osoby, ale skusme to este raz.

Ja nemam ziadnu potrebu sa nikoho zastavat, ale ovela skor budem "verit" niekomu kto sa vakcinam venuje cely zivot, prednasa na skole a trebars na nich zarobil aj zopar milionov ako cloveku co predava nejake pirule na "opravu mozgu", ktoru nazve "Brain Repair Formula" a samozrejme s disclaimerom, ze to vlastne nic nelieci a nikto to vlastne netestoval. https://www.newportnutritionals.com/ Pripadne niekoho komu zakazali vykonavat cinnost v UK, tak sa musel prestahovat. - Aha ake lahke to je zdiskreditovat cloveka.

Vybrali ste utrzky toho co hovori Dr. Offit. Ano mozno to prehnal, mozno zavadza a mozno umyselne. Padni komu padni. Spytal som sa na tu statistiku v tom kurze. Dakujem za upozornenie. A je uplne jedno kto sa tam skor alebo neskor prihlasil. Nepisal som to do komentara len Vam.

Napriklad tam rozpraval aj o testoch na myslim polio co bol test na 1.2 miliona deti, 3 skupiny + 1 kontrolna. Rozdiely v chorobnosti boli tusim 60%, 95% a 90% (nepamatam presne ale radovo). Preco nieco taketo nespomeniete? Ci to uz sem nepasuje?

Tak ako Vy hovorite o konspiraciach, ze CDC je hniezdo lobistov (co nevylucujem!), tak ja mozem tak isto tvrdit, ze tento Blaylock, Wakefield a vsetci dokopy zase len velmi dobre zarabaju na FUD. A tie ich pochybne stranky na kadejake hluposti mi to len dokazuju.

Dalej:
Ak raz tvrdim, ze Thrimerosal sposobuje autizmus a pouziju vakciny bez neho a nepreukaze sa ziadny efekt, tak by asi bolo na mieste povedat, ze "ano pani prepacte mylili sme sa Thrimerosal to nie je" a nie reagovat, ze to este nic nedokazuje.

Ad KIGGS: Ano mate pravdu, ze ten pocet je nizky na nejake zavery a to, ze tam nenasli signifikantny rozdiel este nemusi znamenat, ze tam ziadny nie je. Vid https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=80869 Avsak ja som narazal na zaciatku na to, ze porovnavat dve absolutne odlisne data je nezmysel. Ano, je to aspon nieco, ale stale matematicky nezmysel. V tom sa dufam zhodneme.

Prajem pekny den.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

alena | 20.07.2012

Ja osobne som za predbežnú opatrnosť už aj vzhľadom na doteraz zverejnené výsledky a určite sa jedná o synergický efekt,napr.:

https://www.slobodavockovani.sk/news/nove-vedecke-dokazy-spajaju-autizmus-s-vakcinami-a-ortutou/
- porovnanie ockovanych a neockovanych mladat makakov https://www.ane.pl/pdf/7020.pdf
- porovnanie vedeckych prac: Autori spočítali, že 43 z 58 vedeckých správ poukazuje na určitú spojitosť medzi ťažkými kovmi a autizmom, zataľčo 13 štúdií ju popiera. Vyvodili záver, že aj keď otázka zostáva otvorená, "váha dôkazov svedči v prospech spojitosti".
- 1.verzia štúdie Dr.Verstätena,ktorá hovorila o signifikantnej suvislosti medzi autizmom a thiomersalom !!!
- komunita Amishov,ktorí ziju tradicnym sposobom zivota-bez vyskytu autizmu...
- pritomnost fragmentov cudzej DNA

Dr. Hirte (z knihy Očkování – za a proti)

„Antigeny ve vakcíně proti spalničkám můžou způsobit chronický zánět mozku, thiomersal a hliník ovlivňují enzymatický systém nervových buněk a zabraňují vytváření správných nervových spojů.“

„Naše výsledky připouští možnost, že antigeny spalniček způsobují autistickou encefalitidu." (Bradstreet 2004)
Bradstreet, J.: Biological evidence of significant vaccine related sideeffects resultingin neurodevelopmental disorders. Presentation to the Vaccine Safety Committee of the Institute of Medicíně. The National Academmics of Science, 9.2. 2004. https://www.nationalautismassociation.org/pdf/IOM-Bradstreet.pdf


Z knihy Doba jedová od prof. Struneckej
„Společne s prof. Blaylockem propagujeme teorii, že aspartam patří do souboru příčin, které se v USA podílejí na rozsáhlém výskytu dětského autismu(23).
Zatímco v pol.80.let min.století bylo v USA autismem postižené 1 dítě z 10000, v sočasné době je to již 1 ze 100 dětí školního věku. Podle naší teorie se jedná o SYNERGICKÉ pusobení aspartamu, glutamátu, fluoridu z pitné vody, hliníku a nadměrné imunologické stimulace při nevhodném systému očkování.
23: Strunecká A. (Editor). Cellular and Molecular Biology of ASD. Bentham Science Publishers, 2010.
(inak aj mnozstvo amalgamovych plomb u matky bude hrat nejaku rolu v ramci synergickej toxicity...)

Taktiež zistenia vedca Boyd Haley -ho, ktorý skúmal synergickú toxicitu niektorých zložiek očkovacích látok a ich vplyv na poškodenie imunitných a nervových buniek sú alarmujúce.

„A keď kultivujete nervové bunky spolu s testosterónom a iné spolu s estrogénom, a vystavíte ich určitým zložkám očkovacích látok, ako napr. thimerosalu, uvidíte, že nervové bunky vystavené testosterónu sú viac a vo väčšom množstve poškodené, než nervové bunky "namáčané" v estrogéne.To vyvoláva určité starosti, lebo vidíme, že deti s neurologickými poruchami vývoja sú v pomere 4 chlapci na 1 dievča.“ Viac aj tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/detsky-lekar-odbornik-odhaluje-myty-o-ockovani/

Tiez je zo strany "vakcinacistov" nekorektné resp.úplne účelové, ze uz raz zmenili definiciu autizmu a chystaju sa to spravit znova-tak sa potom lahko čaruje so statistikou...

Inak este napr. aj tu sud uznal suvislost medzi ockovanim a vznikom autizmu https://www.slobodavockovani.sk/news/sud-v-rimini-taliansko-rozhodol-ze-autizmus-u-dietata-bol-sposobeny-ockovanim-ministerstvo-ma-zaplatit-odskodne/

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

alena | 22.07.2012

inak stale pritomna "zvyskova ortut" napr. v Infanrix hexa spolu s vysokymi davkami hlinika urcite sposobuju synergicku toxicitu...

https://www.slobodavockovani.sk/news/australska-studia-nasla-ortut-vo-vakcine-infanrix-hexa-ktora-by-mala-byt-bez-ortute/

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

johno | 23.07.2012

Mila alena,

dakujem za odkazy, ale bohuzial informacie na tejto stranke su tak jednofarebne a argumenty pouzivaju tak dvojaky meter, ze uz nemam sil to tu neustale komentovat.

1) Argumentujete nejakym Talianskym sudom, ktory akoze svojim rozsudkom dokazal co? Preco ako bernu mincu teda neberiete aj rozsudok sudu, ktory napriklad panovi Wakefieldovi zakazal vykonavat cinnost v UK?

2) Pozadujete testovanie vakcin randomizovanymi double blind testami a pritom bez akychkolvek dokazov podobneho kalibru a stipky kritiky verite skodlivym ucinkom nejakych latok, ktore podla mna 90% z vas ani nevie co su, len ste sa zlakli dlheho chemickeho nazvu.

3) Tato stranka sa pre mna skompromitovala lebo neobsahuje snad jedinu poriadnu zmienku (ok ale necital som tu vsetko) o pozitivach vakcin. To si tu fakt myslite, ze vakciny tu pichaju ludom snad uz stovky rokov, robia na tom vyskum tisice ludi len kvoli zisku farmafiriem, bez stipky svedomia a kritickeho usudku? A vystacite si argumentom, ze ale farmafirmy to pretlacia lobingom a cele to je konspiracia. No ano, je to mozne, ale Occaamova britva mi vravi nieco uplne ine.

Este raz dakujem za Vas cas a tak ako kriticky pristupujete k doktorom a vakcinacii by som Vam odporucil sa popozerat aj na kritiku anti-vax zastancov. Je toho plny internet, staci sa poobzerat.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

alena | 24.07.2012

ad 1. - Wakefield
co sa tyka Dr. Wakefielda treba si pozriet aj jeho vypoved, pozriet sa hlavne na financne väzby casopisu BMJ a Sunday Times na vyrobcov vakcin GSK a Merck, kto mal aky zaujem okamzite umlcat a zdiskreditovat tohto lekara a potom si spravit vlastny nazor...
https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-obvinenia-briana-deera-voci-dr-andrewovi-j-wakefieldovi-su-falosne-dokumenty-analyzoval-nezavisly-expert/
https://www.slobodavockovani.sk/news/dr-andrew-wakefield-zaluje-bmj-za-tvrdenie-ze-jeho-studia-je-podvodom/
https://www.slobodavockovani.sk/news/murdoch-a-vakciny-horsi-zlocinec-nez-jste-si-mysleli/
https://www.slobodavockovani.sk/news/preco-zdravotnicki-predstavitelia-zasli-do-takych-krajnosti-aby-umlcali-dr-andrewa-wakefielda/
https://www.slobodavockovani.sk/news/sud-v-rimini-taliansko-rozhodol-ze-autizmus-u-dietata-bol-sposobeny-ockovanim-ministerstvo-ma-zaplatit-odskodne/
https://www.slobodavockovani.sk/news/casopisy-british-medical-journal-bmj-a-the-lancet-uzatvorili-partnerstvo-s-vyrobcom-vakcin-merck-sharp-dohme-msd-/
https://www.slobodavockovani.sk/news/dr-andrew-wakefield-o-mmr-a-autizme-1z3/
https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-opice-dostali-autizmu-podobne-priznaky-po-ockovani-mmr-a-dalsimi-vakcinami/

napr. treba vediet aj toto:
Brian Deer je reportérem, který neurvale útočil na Dr. Wakefielda na stránkách Sunday Times, novin řízených synem Ruperta Murdocha Jamesem Murdochem, který je v představenstvu GlaxoSmithKline, která MMR vyrábí. Deer pracoval na případu za pomoci Medico-Legal Investigations, soukromé vyšetřovací agentury, jejímž jediným zdrojem financování je Asociace britského farmaceutického průmyslu. Deer byl jak novinář píšící o Wakefieldovi, tak člověk, který předložil případ praktikování medicíny Radě pro obecné lékařství, a pak psal také o průběhu jednání...Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

alena | 24.07.2012

ad 2. To je uplna blbost. Vas osobny nazor. Tak isto ja mozem povedat,ze 90% zastancov ockovania sa neboji dlheho chem.nazvu adjuvantov vo vakcinach, a to hlavne preto,ze ani nevedia,ze tieto adjuvanty su sucastou vakcin a ked sa dozvedia, ze tam naozaj su, tak sa v tom istom momente bez vlastneho studia a patrania, uspokoja s VIEROU a DOMNIENKAMI, ze su tam,lebo maju svoje opodstatnenie a samozrejme, ze pred ich pouzitim si urcite presli dlhymi rokmi testovania bezpecnosti,kym boli u ludi a hlavne u DETÍ vôbec aplikovane. Mozu sa tak utešovať a ukludnovat , ale pravda to zial nie je...

A to,ze farmafirmy vo svojich studiach,ktore akoze dokazuju bezpecnost novych vakcin pouzivaju ako placebo - nielen obycajny roztok kuch..soli, ale aj vysoke davky hlinika (!!) alebo ine vakciny (zase s ich udjuvantami) a potom len sucho skonstatuju,ze v kontrolnej skupine sa nevyskytlo viac NÚ ako v skupine,ktora dostala ucinnu latku a preto je jej pouzivanie "bezpecne" - to tiez hovori za vsetko...Keby si boli isti neskodnostou hlinika,pouzili by predsa skutocne placebo-bez obsahu hlinika...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

alena | 24.07.2012

ad 3.) na ubezpecovanie o bezpecnosti vakcin a ich zloziek sa staraju samotní vyrobcovia vakcín, ich PR agentury, platene clanky a platena inzercia, ich mienkotvorní spolupracovnici a cely statny aparat, takze ocenujem,ze aspon na tejto stranke sa dozvieme aj nieco "proti"...
Nepochybujem,ze na zaciatku ery vakcinacie stal naozaj len dobry umysel, ale treba si uvedomit aj to, ake vedomosti vtedy boli napr. o fungovani a vyvoji imunitneho systemu...a v tej istej "dobrej viere" , ale bohuzial bez akychkolvek dokazov bezpecnosti roznych adjuvantov a poznania mechanizmu ich ucinkov v ludskom tele sa tieto zacali pouzivat. Tie najviac diskutovane su prave thiomersal a hlinikove zluceniny. (taktiez Polysorbat 80 a jeho vplyv na plodnost-u myší bol dokazany negativny vplyv na pohlavne organy a plodnost,, u ludi sa neskumal).
To, ze farmaceuticky priemysel si kupuje odbornikov, pouziva v lekarskych casopisoch „ghostwriters“, manipuluje s datami vo svojich studiach,aby zaver studie mohol vyzniet voci ich produktom pozitivne, to,ze si zabezpecili, ze studie s negativnymi vysledkami su vylucne ich vlastnictvom a odborna ani laicka verejnost sa k tymto studiam nikdy nedostane a to,ze korumpuje clenov vlady sa uz tolkokrat prevalilo v roznych skandaloch (napr.vdaka zakonu o slobod.pristupe k informaciam) a sudnych procesoch, ze ten kto to stale spochybnuje je bud totalne naivny alebo ma na tom osobny zaujem.

Par prikladov z knihy od Dr.Hirteho Ockovanie za a proti (odporucam precitat a nastudovat studie uvedene v zdrojoch)

Coulter (1996) ukazuje
na základě několika důležitých studií o očkování, jak svévolně jsou
vytvářeny srovnávací skupiny, jak bývají některé případy bez jakéhokoliv
zdůvodnění vyřazeny ze studií a závěry studií občas zkratkovitě
a nesprávně vyvozují konečná stanoviska. Při studii hexavakcíny
Hexavac nebyly například jako nežádoucí účinky očkování vyhodnoceny
některé případy zástavy dechu dětí, z nichž jeden případ se
stal přímo po očkování. Z celkem 247 nahlášených závažných nežádoucích
účinků zahrnuli testující lékaři jenom pět do souvztažnosti
k očkování (Aventis 2000).

Velkému skandálu v oblasti manipulace s výsledky výzkumu očkovacích
látek odhalil americký lékař a poslanec kongresu Weldon. Výsledek
jedné studie souvislostí mezi pomocnou složkou očkovacích
látek thiomersalem a autismem (Verstraeten 2003), byl prokazatelně
zfalšovaný na nátlak jejího výrobce a amerického ministerstva zdravotnictví.
V dopise ministerstvu zdravotnictví cituje Weldon následující zdokumentované
výroky z předběžných rozhovorů mezi autorem studie
Verstraetenem, zástupci ministerstva zdravotnictví a farmaceutického
průmyslu:
„Našli jsme statisticky významnou souvislost mezi očkováním a následným
onemocněním autismem ... Existuje zde vysoce signifikantní
souvislost s opožděným vývojem řeči... Bylo by ovšem potřeba zacházet
s touto informací jako s vysoce důvěrnou a neměla by se zveřejňovat
... Tyto údaje přece můžeme zamlčet, abychom získali žádoucí
výsledky ... Kritéria výzkumu můžeme podle libovůle změnit a nějak
důvěryhodně to vysvětlit, abychom dosáhli požadovaného výsledku
studie... Můžeme z naší databáze odstranit záznamy dětí s nejnižším
zatížením thiomersalem a případy s vysokým zatížením, protože ty případy
s vysokým zatížením reprezentují neobvykle vysokou procentuální
míru následných škod... Tato studie by vlastně nebyla ve skutečnosti
zapotřebí, výsledky byly předvídatelné ..."
Jeden z účastníků tohoto setkání zaznamenal: „Nedal bych svému
vnukovi žádnou vakcínu s obsahem thiomersalu, pokud bych věděl,
co tomu předcházelo."

V první verzi studie byla ještě řeč o signifikantní souvislosti mezi
autismem a thiomersalem, v pozměněné a následně zveřejněné verzi
již byla tato možnost zamítnuta. Mluví se o tom ve Weldonově dopisu
ředitelce úřadu CDC (amerického národního epidemiologického
centra) :
„První verze studie z února 2000 mluví o signifikantní souvislosti mezi
očkováním vakcínou s obsahem thiomersalu (TCV) a autismem,
případně neurologickým opožděním vývoje. V pozdější verzi studie
z června 2000 byla provedena manipulace s daty, aby byla souvislost
s autismem vyloučena ... Konečná verze studie došla k závěru, že „nebyla
nalezena žádná souvislost mezi očkovacími látkami s obsahem
thiomersalu a neurologickými poruchami vývoje"... Při našem vlastním
průzkumu této vaší studie jsme našli výsledky, podle kterých by
vykazovaly děti s vysokým zatížením neurotoxickou rtutí menší pravděpodobnost
vývojových poruch. Toto je pro mě důkazem, jak absurdní
můžou být výsledky excesivní manipulace s daty. Při takovémto
závažném, ale nepřiznaném konfliktu zájmů, nelze od autorů studie
očekávat jiný výsledek."
Autor studie, Verstraeten, byl ještě před jejím zveřejněním dosazen
na finančně vysoce lukrativní místo u světově největšího výrobce
vakcín Glaxo Smith Kline, tato informace však nebyla v časopise Pediatrics
vůbec zmíněna jako možný konflikt zájmů (Weldon 2003).
(a ta riadiitelka CDC nasledne dostala takisto lukrativne miesto v Merck ako riaditelka divizie vakcin...)

S ohledem na podobně skandální výsledky studií je těžké alespoň
částečně důvěřovat výsledkům výzkumů očkování.

Jako další případ manipulace můžou sloužit výzkumy, kterými bylo
v raných devadesátých letech v USA a v Evropě znovu zavedeno očkování
proti černému kašli. První související studie byla zveřejněna
M. R. Griffinovou (1990) a zahrnovala 38 000 dětí, které byly sledovány
pouhé tři dny po očkování DTP-vakcínou. Za tyto tři dny nebyl
popsán žádný případ akutní postvakcinační encefalopatie, která jako
vzácná závažná komplikace toto očkování provází. Editorial, který
poté napsal J. D. Cherry (1990) na tuto studii navázal: ,Je načase, aby
byl mýtus encefalopatie spojený s očkováním proti černému kašli zahuben."
V editorialu časopisu American Journal of Diseases of Children
(Americké informatorium o dětských nemocech) bylo krátce
nato V. A. Fulgitinim (1990) označeno za absurdní řízení o náhradách
škod, ve kterém vystupovali rodiče dětí poškozených očkováním
DTP-vakcínou. Také Cherry nazval americký program kompenzace
škod na zdraví způsobených očkováním velmi cynicky jako „národní
nesmysl". Všichni tito tři autoři měli velmi úzký vztah s farmaceutickými
firmami. Grifinnová byla finančně podporována firmou Burroughs
Wellcome, velkým výrobcem očkovací látky proti černému kašli
a studovala na firemní farmakologické fakultě ve Vanderbiltu. Cherry
obdržel v osmdesátých a devadesátých letech za svou poradenskou
a výzkumnou činnost nejméně 500 000 dolarů od firmy Lederle, největšího
amerického výrobce vakcíny proti černému kašli (Rock 1996).
Fulgitini byl expertem, placeným farmaceutickým průmyslem v záležitostech
související s poškozením zdraví po očkování - mimo jiné
mezi nimi šlo i o následky očkování proti černému kašli (Neustaedter
1996). Coulter (1990a) však ve svém šetření objevil statistické manipulace,
které byly základem pozitivně vyznívající studie Griffinové.

Moze odborna a laicka verejnost doverovat studiam zverejnenych v lek.casopisoch,ked to tam vyzera aj takto?

Minimálně jedna třetina vědeckých pracovníků, kteří uveřejňují
články ve velkých odborných časopisech, sledují svou výzkumnou
prací i vlastní finanční zájmy: částečně získávají patentová práva na
předmět svého výzkumu, někdy obdrží akcie a nebo jiné podíly ze
zisku na firmách, jejichž produkty zkoumají - a to aniž by o tom předem
informovali nakladatele daného odborného časopisu či veřejnost
(Krimsky 1996).
Data výzkumů, která se nekryjí s představami průmyslových
sponzorů, se dostanou na veřejnost pouze zřídka (Spiegel 1999, 45).
Základem tohoto konání jsou tzv. adhezní smlouvy, v nichž jsou zapracovány
klauzule o mlčenlivosti při negativních výsledcích, a které
přiznávají farmaceutickému průmyslu zvláštní práva na výsledná
data studií (AT 2004).
„Firmy nasadily všechny síly k tomu, aby zabránily finančním ztrátám,
které by mohly vzniknout prosáknutím negativních zpráv o jejich produktech
na veřejnost. Děje se tak ke škodě pacientů. Rozsah manipulace
je úděsný." (AT 2004a)
Tento druh vědecké manipulace bohužel zkreslují i odborné
stati, které zpracovávají přehledy vědeckých prací na určité téma
a posuzují jejich výpovědní hodnotu. Příkladem takového zkreslení
je například Jeffersonovo (2000, 2004) posouzení vedlejších účinků
hliníku z časopisu Lancet. Jefferson našel 35 studií ke svému tématu,
a ty následně zpracoval ve svém přehledu. V pěti studiích byly
prozkoumávány pouze lokální vedlejší účinky hliníku. Po srovnání
těchto pěti studií shledal Jefferson hliník bezproblémovou přídatnou
látkou a nakonec to shrnul: „I přes nedostatek důkazného materiálu
v dobré kvalitě není nutné, aby byl na toto zadání prováděn další
výzkum." Tento druh vědeckého šlendriánu je naprosto poplatný
nedůslednosti, se kterou jsou zkoumány a zveřejňovány komplikace
po podávání farmak.
Richard Smith, profesor medicínského žurnalismu a bývalý nakladatel
známého medicínského časopisu British Medical Journal si
myslí, že nanejvýš 5 procent studií v jeho časopise obsahuje relevantní
informace pro lékařskou praxi:
„Mnoho klinických pokusů mělo příliš málo účastníků na to, aby se
staly relevantními a navíc jsou zpravidla zveřejňovány pouze pozitivní
studie. Myslím, že existuje množství negativních důkazů, které nikdy
nespatří světlo světa." (Guardian 1998)
Farmaceutický průmysl také nasazuje takzvané „ghostwriters"4), aby
si dopomohl k pozitivním studiím v odborných časopisech. Podle výpovědi
pracovníků firmy Wyeth Pharma je to „úplně běžná praxe"
(AP 1999). Falšování odborných dat není žádnou výjimkou a experti
odhadují, že každá čtvrtá až pátá studie účinnosti léčiv je nějakým
způsobem upravená (AT 1999, 9). „Kdo chce jako vědec udělat kariéru,
musí falšovat," řekl jeden obviněný kalifornský lékař, na něhož
byla podaná žaloba za falšování vědeckých dat (Law 1999). Richard
Smith říká k tomuto problému:
„Celá oblast medicínských odborných časopisů je zkorumpovaná ...
Je čím dál zjevnější, že v časopisech přibylo klamavých studií a vědecká
společnost na tento problém zatím adekvátně nezareagovala ..."
(Smith 2006)
Závislost lékařských organizací a časopisů na farmaceutické inzerci
již byla předmětem odborných průzkumů. Lékařské organizace
v nich přiznaly, že deset až padesát procent jejich příjmů pochází
z inzerce farmaceutického průmyslu, což podle mínění autorů přináší
těmto organizacím velké nebezpečí ztráty objektivity.

„Ghostwriters“ v 18 roznych medicinskych casopisoch https://www.slobodavockovani.sk/news/odhalenie-wyeth-dnes-pfizer-pouzil-fiktivnych-pisatelov-na-umiestnenie-40-vedeckych-clankov-do-lekarskych-casopisov/
A k tomu navyše ešte aj toto ! https://www.slobodavockovani.sk/news/casopisy-british-medical-journal-bmj-a-the-lancet-uzatvorili-partnerstvo-s-vyrobcom-vakcin-merck-sharp-dohme-msd-/

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

Ing. Marián FILLO | 01.08.2012

Inak úroveň vedomostí očkujúcich lekárov o očkovaní názorne ilustruje fakt, že vyše 100 rokov sa očkovalo proti vírusu pravých kiahní bez toho, že by očkovači vôbec vedeli, čo to vírus je a že pravé kiahne sú vírusové ochorenie. S očkovaním proti pravým kiahňam sa začalo koncom 18. storočia, prvý vírus bol však objavený až koncom 19. storočia, a to navyše nebol ľudský vírus, ale rastlinný (napádal rastliny tabaku).

A tá nevedomosť očkujúcich lekárov pokračuje naďalej. Však sa len skúste spýtať detskej lekárky, čo obsahuje Infanrix Hexa, ako sa vyrába každá jeho zložka a ako jednotlivé prídavné látky pôsobia v tele. Stavím sa, že NIJAKÁ to nebude vedieť.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

alena | 24.07.2012

Co sa tyka HLINIKA – pouziva sa k zabezpečeniu silnej imunitnej odpovede sice už desaťročia, ale na škodu celeho ľudstva bez toho, aby bol poznaný mechanizmus jeho účinku. Autori článku v Nature medicine (08/2011) https://www.nature.com/nm/journal/v17/n8/full/nm.2403.html ho spájajú so zvýšeným počtom autoimunitných chorôb a apelujú na nahradenie tejto zložky menej toxickou látkou.

O skodlivosti hliniku existuje vela studii, vid napr. studie prof. Shawa-Je tvorcom jedného z prvých modelov hliníkovým adjuvantom spôsobenej neuropatológie.Mozete si ich vyyhladat aj cez PubMed a precitat v originalnom zneni https://www.slobodavockovani.sk/news/shaw-prof-dr-christopher-a-/
https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-mechanizmy-autoimunity-a-toxicity-hlinikovych-adjuvantov-v-detskej-populacii/
https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-hlinikova-adjuvans-ve-vakcinach-jsou-bezpecna-/

Dr.Hirte píše:
V rámci běžného očkovacího schématu se do organismu kojenců
dostane v prvních měsících života několik miligramů hliníku,
ten v těle putuje a usazuje se v různých orgánech - v kostní dřeni,
nervovém systému, ledvinách a svalech. Množství hliníku, který organismus
přijme očkováním je vyšší, než je příjem hliníku z ostatních
zdrojů, jako jsou například ovzduší, potrava a pitná voda (Keith
2000). American Society for Clinical Nutrition udává mezní hodnoty
pro nerizikový příjem hliníku v injekci či infuzi v množství 2 pg na
kilogram tělesné váhy a den (ASCN 1991). U kojence vážícího šest
kilogramů je tato mezní hodnota pětadvacetinásobně překročena
jednou jedinou hexavakcínou. Ukazuje se, že u části dětí není organismus
schopen hliník odbourat a vyloučit (Bradstreet 2004).
........
Množství hliníku v organismu se u 7 kilogramů
vážícího kojence už po prvním očkování hexavakcínou nachází
na úrovni, která může mít vliv na genetické naprogramování
nervových buněk. Právě hliník se dává do souvislosti s narůstajícím
počtem neurologických poruch jako jsou autismus nebo hyperkinetický
syndrom (Waly 2004). Dlouhodobé průzkumy nežádoucích
účinků hliníku na neurologický vývoj dětí dosud nebyly provedeny,
pokusy na zvířatech a na lidských nervových buňkách však zcela
jasně ukazují jeho jednoznačné negativní dopady
.......
Po očkování v kojeneckém věku stoupne následná koncentrace
hliníku v centrálním nervovém systému natolik, že je schopna porušit
růstové a dědičné potenciály nervových buněk a tím brzdit vývoj
nervového systému. Podobné nežádoucí efekty se objevují také při
chronických otravách rtutí, olovem a nebo alkoholem (Waly 2004).
Podíl dětí se specifickou genetickou přecitlivělostí na látky jako je
hliník, je Bradstreetem (2004) odhadovaný na 10 až 15 procent.
Při pokusu s hliníkovými sloučeninami na zvířatech může dojít
k velmi dramatickým jevům, jak to dokázala pracovní skupina okolo
kanadského vědce Petříka (2007). Východiskem tohoto výzkumu
bylo podezření, že takzvaný „syndrom války v Zálivu" u amerických
vojáků mohla zavinit očkovací látka. Vědci vstříkli myším hydroxid
aluminia ve stejném poměru s množstvím, které při očkování normálně
obdrží kojenci a výsledek srovnali s placebo skupinou. U myší
naočkovaných hydroxidem aluminia se následně objevila svalová
ochablost, ztráta paměti, úzkostlivé stavy a častěji se u nich objevily
i alergické reakce na kůži. Při následné pitvě u nich objevili vědci
známky neuronální apoptózy, tedy programového zániku nervových
buněk, a to v mozkových oblastech řídících motoriku a příznaky degenerace
chorobným nahromaděním astrocytů v míše. V diskusní
části své práce autoři uvedli: „... jestliže se bude pokračovat s užívání
této pomocné látky ve vakcínách, které jsou určeny pro širokou
veřejnost (například žloutenka typu A a B, záškrt, černý kašel a tetanus),
mohlo by to mít dalekosáhlé zdravotní následky. Dokud není
bezpečnost této pomocné látky spolehlivě potvrzena dlouhodobými
studiemi, v nichž by se pečlivě prozkoumal její vliv na nervový systém,
je potřeba počítat s tím, že mnoho očkovaných může být ohroženo
pozdními neurologickými komplikacemi."

Pozrite si original zdroj:

Petrik, M.S., Wong, M.C., Tabata, R.C., Garry, R.F., Shaw, C.A.: Aluminum adjuvant linked to gulf war illness induces motor neuron death in mice. Neuromolecular Med 2007, 9 ( 1 ) : 83-100

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

alena | 24.07.2012

A to, coho vsetkeho bol alebo nebol schopny chemicko-farmaceuticky kartel v nie tak davnej minulosti svedcia tiez historicke fakty,ktore su zhrnute o.i. aj v tomto videu v 2.casti https://www.auria.sk/blog/rakovina-koniec-jednej-choroby-ludstva#more-1964

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

Ing. Marián FILLO | 01.08.2012

ad 1)
Keby ste do veci trochu videl, tak by ste vedel, že GMC neodobrala Wakefieldovi licenciu kvôli jeho domnienke, že MMR vakcína spôsobuje autizmus, ale kvôli tomu, že robil deťom kolonoskopiu.

GMC tvrdí že to robil LEN za účelom výskumu a na to nemal povolenie etickej komisie.

Wakefield a jeho 12 kolegov zasa tvrdia, že kolonoskopia bola u týchto detí klinicky indikovaná, a teda nebola urobená LEN a LEN za účelom výskumu.

Najvyšší súd Veľkej Británie už rehabilitoval Wakefieldovho kolegu Walkera-Smitha:
https://www.slobodavockovani.sk/news/prof-john-walker-smith-spolupracovnik-dr-andrewa-wakefielda-vyhral-zalobu-proti-gmc-u-najvyssieho-sudu-velkej-britanie/

Očistenie samotného Wakefielda považujem len za otázku času.

Každopádne, odobratie licencie Wakefieldovi ABSOLÚTNE NIJAK nesúvisí s možnou spojitosťou MMR vakcíny a autizmu. To vôbec nebolo dôvodom (prinajmenšom nie oficiálne uvádzaným).

ad 2)
Etylortuť alebo thimerosal mi nepripadá byť nejaký strašidelne dlhý názov. Požadované testy (ne)bezpečnosti oboch nájdete napr. v tabuľke tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/thiomersal-thimerosal/

ad 3)
Nie, nemyslím si, že by to všetci robili len zo zištných dôvodov. Možno väčšina má dobré úmysly, ale nedostatočné vedomosti. Veď na lekárskej fakulte sa venuje očkovaniu tak málo času, že tie hodiny spočítate na prstoch. Zainteresovaný rodič, ktorý jeden mesiac po večeroch študuje veci okolo očkovania, tak má lepšie vedomosti o očkovaní než priemerný pediater. A celoživotné vzdelávanie to vôbec nezachráni, lebo jednak je sponzorované výrobcami vakcín, jednak sa tam lekár (pochopiteľne) dokopy nič o nežiaducich účinkoch očkovania a zložení vakcín nedozvie.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

Ing. Marián FILLO | 01.08.2012

Nuž, ak je to pre Vás o viere, tak potom nečudo, že dialóg tak nejak viazne.

Ale aj keby sme uvažovali štýlom "komu veriť" (čo ja osobne považujem za vyslovene nešťastné), tak:
1. Dr. (pr)Offit je v očkovaní brutálne finančne zaangažovaný, takže má nebetyčný konflikt záujmov. Je prakticky vylúčené, že by šiel proti biznisu, ktorý mu vyniesol desiatky miliónov dolárov.
2. Dr. Blaylock nemá v očkovaní nijaké peniaze, nemá teda v tejto veci nijaký konflikt záujmov. Brain Repair Formula s očkovaním nijak nesúvisí, navyše nijaký taký disclaimer, ako tu píšete, som tam nenašiel. Môžete mi dať presný odkaz?
3. Dr. Blaylock ako neurochirurg videl a riešil množstvo (neurologických) nežiaducich účinkov očkovania. Rozhodne sa teda nedá povedať, že by do veci nevidel.
4. Na rozdiel od Dr. (pr)Offita, vyzývajúceho na očkovanie proti prasacej chrípke hlava-nehlava predpovedal Dr. Blaylock už v lete 2009, že prasacia chrípka má mierny priebeh a nijaká veľká tragédia sa nasledujúcu sezónu (2009/2010) nestane. To sa aj potvrdilo. Kto je teda väčší odborník?

Dr. Wakefieldovi síce zakázali vykonávať lekársku prax v UK v roku 2010, ale v USA bol už od roku 2005. Takže toto bola z Vašej strany úplne trápna narážka. :-)

Keby ste si aspoň trochu skúsil overiť tie nezmysly, ktoré farma-biznisu žeriete aj s navijakom. :-)

Momentálne si nespomínam na nijaký test, o ktorom by Dr. Proffit rozprával. Dajte mi, prosím, súradnice (ktoré video v poradí, minúta, sekunda).

Skúste vysvetliť, ako Blaylock alebo Wakefield zarábajú na neočkovaní. Ako sa vôbec dá zarobiť na niečom, čo sa nepredá?

Thimerosal predsa prispieva k autizmu, viď:
https://www.ane.pl/pdf/7020.pdf
https://www.slobodavockovani.sk/news/odhaleny-skandal-v-hlavnej-studii-o-autizme-a-ortuti/
Neviem teda, o čom točíte...

Súhlasím s tým, že tie amatérske prieskumy zdravia očkovaných/neočkovaných detí nie sú dostatočným dôkazom v zmysle EBM. Chcelo by to poriadnu randomizovanú, dvojito zaslepenú, skutočným placebom kontrolovanú klinickú štúdiu v trvaní aspoň 15 rokov s aspoň 1000 deťmi v každej skupine. Blbé je, že také niečo žiadna etická komisia nechce povoliť.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

Ing. Marián FILLO | 05.08.2012

Ďalšie kvalitné hlody Dr. (pr)Offita:

Vakcíny sú prírodné. Neobsahujú nič, čo by nebolo prírodné. Napr. etylortuť je sú časťou zemského povrchu. :-))))

Tak to by mi mohol Dr. (pr)Offit vysvetliť, kde presne v prírode možno nájsť toxoidy tetanu, záškrtu a čierneho kašľa, keď je to všetko také super-prírodné. Alebo kde v prírode sa vyskytuje polysorbát 80? A čo amorfný síran fosforečnanu hlinitého? Alebo také geneticky manipulované HPV DNA, pevne naviazané na hliníkový adjuvant, kdeže v prírode ich možno vidieť? Koniec koncov, ktoré zviera si úmyselne pichá niečo do tela za účelom tvorby protilátok?

To by som veľmi rád vedel.

Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

Ing. Marián FILLO | 05.08.2012

Práve pozerám ďalší diel Offitovho kurzu o očkovaní a musím skonštatovať, že ten chlap je úplný idiot.

Vyhlásiť o inaktivovanej vakcíne proti detskej obrne (IPV), že je "absolutely safe", je snáď prejavom pokročilej vakci-demencie, pravdepodobne získanej každoročným očkovaním proti chrípke. :-)

Také niečo je absolútne vylúčené už len keď si človek prečíta zloženie:
https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/imovax-polio-spc-10574.html
1. formaldehyd
2. fenoyetanol
3. živná pôda M-199 H (obsahuje polysorbát 80 i glutaman sodný, resp. kyselinu glutámovú, z ktorej glutaman sodný ľahko vzniká)

Kontraindikáciou je závažná reakcia na predchádzajúcu dávku. Tým výrobca nepriamo priznal, že vakcína môže spôsobiť závažné reakcie.

Buď je Dr. Offit "completely brainwashed", alebo vie presvedčivo úmyselne klamať (a potom je "sofisticated brainwasher"), nemôžem si pomôcť.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

johno | 05.08.2012

Pan Fillo Vase neustale utoky na oponenta o Vas vela vypovedaju. Naozaj to neviete bez neustaleho ponizovania?

Skuste tieto svoje ziskane znalosti konfrotovat s ludmi napriklad v tom kurze. Dozviete sa tam odpoved napriklad aj na to, ze preco su uvadzane statistiky o kompenzacii neziaducich ucinkov take ake su a co to hovori o bezpecnosti vakcin samotnych. Pomocka: Zhola nic.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

Ing. Marián FILLO | 03.10.2012

:-)

Aj keby som diskutoval s vakcinacistami od rána do večera, nezmení to na veci zhola nič. Už som sa s nimi nadiskutoval viac než dosť na to, aby som si mohol dovoliť toto tvrdiť.

Preto sa radšej sústredím na prinášanie informatívnych článkov v slovenčine/češtine a na diskusie s ľuďmi, čo naozaj hľadajú pravdu a nie s tými, čo si myslia, že pojedli všetku múdrosť sveta.

A Vy si pokojne verte Dr. prOffitovi, napriek tomu, že celkom preukázateľne klame, napriek tomu, že nie je ochotný sám na sebe potvrdiť teóriu o 100.000 simultánne zvládnuteľných vakcínach atď.

Keď sa chcete nechať klamať, nech sa páči - ja Vám v tom brániť nebudem.

Vážený p. AA

BuG.ToM | 10.07.2012

NÁROD nie je blbý, preto je tu táto stránka, a od toho je sloboda prejavu, za blba ste tu akurát VY :)
Have a nice day.

ďalší unudený

Lucia M. | 10.07.2012

AA je ďalší ujo čo je fyzicky v roku 2012, ale mentálne zaseknutý v 80tych rokoch minulého storočia. Tipujem to na dochodcu ktorý v detstve prekonal bežné detské choroby a teraz vo volnom čase nemá čo robit tak bude rýpať na nesprávnych miestach. Pán AA, práve VY by ste mali ísť robiť niečo prospešné - chodte aspoň zbierať podpisy za slobodnú voľbu v očkovaní, budete 100násobne užitočnejší a bude sa vám lepšie spať

prečo toľko námahy pán Fillo ?

AA | 10.07.2012

máte zdravé svoje deti pán Fillo? alebo sú poškodené z očkovania ? Myslím, že to prvé. Tak prečo toľko času venujete šíreniu nepravdy v oblasti, ktorej vôbec,ale vôbec nerozumiete ? Chlap vášho veku by sa mal chytiť poriadnej práce a začať pracovať na niečom zmysluplnom a vytvárať nejaké hodnoty, aby vaša rodina mala z čoho žiť. Tieto vaše "tlachy" vás predsa nemôžu neustále uživiť, alebo si myslíte, že národ je už úplne blbý?

Re:prečo toľko námahy pán Fillo ?

Mária | 10.07.2012

AA vyvráťte jeho tvrdenia dôkazmi

Re:prečo toľko námahy pán Fillo ?

irena | 10.07.2012

No to je jednoduché, aby nás nemohli oblbovať drístami takí ako ty a mali sa na koho obrátiť o radu keď nám deti zničili takí ako ty.Keď ťa to nezaujíma tak to nečítaj. Bohužiaľ radšej by sme boli keby to boli tlachy ale skutočnosť je taká, že prizabiť vakcínami u nás vie drvivá väčšina lekárov deti , ale priznať to a napraviť takmer žiadny. Ty tu neurčuj čo má kto robiť, lebo si na to veľmi malý pán. Poznám to v mojom okolí býva veľmi veľa takýchto oviec ako si ty choď za stádom teda ako chceš a nevyvaľuj oči ,keď si prečítaš čosi nové pokrokové . Pozdravuj ostatné bé.

Re:prečo toľko námahy pán Fillo ?

Rodič Z. | 10.07.2012

AA, napr. MY máme choré deti z očkovania, jedno dokonca vážne poškodené! Takže nás ako rodičov nesmierne zaujímajú veci, okolo očkovania! Pretože sme lekárom nechutne naleteli na tento podvod a ešte na nás aj zarobili.My sme zaplatili tým najdrahším čo sme kedy mali- zdravím našich detí. Národ začína rozmýšľať, to sa vám nepáči??

Re:AA

Prevenar | 10.07.2012

nastastie su na zemi stale ludia ktori preferuju ine a ovela dolezitejsie hodnoty ako peniaze . napriklad , aby nase deti vedeli co su to ludske prava ..aby zili v slobodnej krajine, kde sa kazdy moze rozhodnut o svojom tele a zdravi ..aby nezili v tyranii, kde je kazdy plosne stihany za veci do kt. nikoho cudzieho nic nie je.

bohuzial z tvojho prispevku akurat vyplyva, ze o ockovani nevies totalne nic. s niekym s takou mierov nevedomosti, ako je ta tvoja sa neda ani diskutovat o danej teme, kedze to by bolo ako vysvetlovat mravcom v lese kvantovu fyziku ..a je len stastim , ze sa najdu ludia kt. bojuju aj za osobnu slobodu uplnych hlupakov kt. to ani nedokazu pochopit. ^^

mozno by sa ti lepsie zilo v Cine , zrejme to je druh "demokracie", ktory by lepsie pasoval k tvojej mentalite.

Re:Re:AA

Jana | 10.07.2012

krasne napisane!

Re:prečo toľko námahy pán Fillo ?

Michaela | 10.07.2012

Som presvedčená, že pán Fillo robí veľmi záslužnú prácu, ktorá mu síce moc nevynáša, ale pomohol a pomáha veľmi veľa ľuďom. Veľa ľudí mu je vďačných, že im pomohol, možno nepriamo, uchrániť ich deti pred svinstvom, ktoré sa nám snažia farmafirmy, štát a lekári povinne nanútiť. Svet potrebuje viac ľudí ako je pán Fillo. Je to Človek s Č, a takých ľudí treba oveľa, oveľa viac...
Mslím, že pán Fillo to robí z presvedčenia, ktoré je často silnejšou motiváciou ako peniaze, môže kľudňe zaspávať a ráno sa s čistým svedomím pozrieť na seba do zrkadla, čo si nie veĺa ľudí môže dovoliť.
Takže pán Fillo myslím, že si zaslúžite veľké VĎAKA od všetkých, ktorým pomáhate...

Re:Re:prečo toľko námahy pán Fillo ?

Ing. Marián FILLO | 10.07.2012

Ďakujem(e) za ocenenie mojej/našej práce.

To množné číslo preto, lebo sa nájdu sem-tam aj nejakí pomocníci:
https://www.slobodavockovani.sk/dakujeme/

Re:prečo toľko námahy pán Fillo ?

Aďa | 10.07.2012

Prečo toľko námahy zo strany pána Filla? Prečo nie je námaha zo strany zo strany ŠÚKL a RÚVZ, MZ SR ??? To sú predsa inštitúcie, ktoré sa majú zaoberať týmito otázkami !!!
Ďakujeme pán Fillo za vašu záslužnú prácu!

Re:prečo toľko námahy pán Fillo ?

ela | 10.07.2012

rozmyslaj trochu, pytaj sa, citaj, hladaj informacie. potom diskutuj. nazor sa robi po VYPOCUTI SI OBOCH STRAN. po pohlade na vec z roznych uhlov pohladu. bez predsudkov, bez toho, aby si bol VOPRED rozhodnuty, co si zvolis....

Re:prečo toľko námahy pán Fillo ?

Jana | 10.07.2012

Narod je presne taky blby ako vas prispevok..

Pan Fillo pomohol a denne pomaha ludom, informuje a studuje, co robite vy??? Pomoc ostatnym je pre vas slaba hodnota??? Tak sa starjte o seba a o svoju rodinu. Vela rozumu a zdravia prejem.

Re:prečo toľko námahy pán Fillo ?

Ing. Marián FILLO | 10.07.2012

Zase absolútne nijaký vecný argument?

Takýchto smiešnych akože-kritík, ktoré však v skutočnosti vypovedajú len a len o neodbornosti, neznalosti a nelogickosti samotného kritika, tu už bolo more.

Takže nudááááááá.

Ozvite sa, akonáhle poskladáte svoj prvý vecný logický argument, postavený na overiteľných faktoch.

Komentovať ničím nepodložené osobné výpady je totiž pod moju úroveň.

Záznamy: 1 - 39 zo 39

Pridať nový príspevok