Anketa: Kto a prečo zaradil očkovanie proti pneumokokom medzi povinné očkovania?

05.06.2012 13:17

MY Žilinské noviny - č. 21/2012, str. 23, 28.V.2012 -

- MUDr. Gabriel ŠIMKO, MPH + MUDr. Ludmila ELEKOVÁ + Ing. Marián FILLO

 

       V susedných krajinách ako Česká republika alebo Rakúsko očkovanie proti pneumokokom nie je povinné.

       Kto a na akom výskumnom základe na Slovensku určil a zaradil toto očkovanie do povinného?

       Je dôvera lekárov k tomuto očkovaniu tak veľká, že vykonávajú tento úkon automaticky bez akýchkoľvek pochybnosti?

 

MUDr. Gabriel ŠIMKO, MPH - hlavný hygienik SR

       Pneumokokové infekcie predstavujú závažný verejno-zdravotnícky problém. Ohrozené sú predovšetkým malé deti do 5 rokov, staršie osoby a pacienti so závažným základným ochorením a zníženou imunitou. Streptococcus pneumoniae je častou príčinou bakteriálneho zápalu pľúc, zápalu mozgových blán a infekcie krvi. Medzi ochorenia s menej závažnými klinickými príznakmi infekcie patrí zápal stredného ucha, zápal prínosových dutín a zápal priedušiek.

        Na Slovensku bolo od 1.I.2009 v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie zavedené povinné očkovanie dojčiat konjugovanou pneumokokovou vakcínou. Z publikovaných štúdií, týkajúcich sa problematiky pneumokokových infekcií vyplýva, že zavedenie pravidelného očkovania dojčiat proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam predstavuje efektívne preventívne opatrenie zamerané na zníženie incidencie pneumokokových invazívnych ochorení a tým nepriamo aj na ovplyvnenie rezistencie na antibiotiká.

       Očkovanie konjugovanou pneumokokovou vakcínou pozitívne ovplyvnilo výskyt invazívnych pneumokokových ochorení, poklesol výskyt zápalov pľúc a hnisavých zápalov stredného ucha.

 

MUDr. Ludmila ELEKOVÁ - všeobecná lekárka pre dospelých a členka výboru Českej lekárskej homeopatickej spoločnosti

       Podľa viacerých ľudí sa „očakáva“ zníženie výskytu... Takže oni vlastne na rovinu hovoria, že nevedeli, čo to urobí. Čo to robí, sa môžete dočítať tu:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21298818. Teda dokonca oficiálne štúdie hovoria, že sa ukázalo, že toto očkovanie je nanič. Mohlo by byť zaujímavé
konfrontovať zástancov očkovania s touto štúdiou.

       Úrady len vyhlasujú a očakávajú plné vrecká peňazí od farma firiem, odporcovia dokladajú skutočné fakty.

       Nemožno čakať od úradov, že sa „chytia“. Možno len robiť, čo robíme - informovať verejnosť, ako je to v skutočnosti.

       V momente straty dôvery je úplne jedno, aké sú zákony. Nebudú totiž vymáhateľné.

 

Ing. Marián FILLO - šéfredaktor internetového denníka www.slobodaVockovani.sk

       Podrobný popis všetkých okolností zavedenia povinného očkovania proti pneumokokom na Slovensku by bol nad rámec priestoru, ktorý je vyhradený na moju odpoveď, preto som ho uverejnil na internete aj s odkazmi na zdroje všetkých mojich tvrdení:

https://www.slobodavockovani.sk/news/preco-povinne-pneumokoky

       Tu teda aspoň stručne k položeným otázkam:

       Pneumokoky sú baktérie Streptococcus pneumoniae, ktoré sa bežne vyskytujú u rádovo niekoľkých desiatok percent obyvateľov, sú teda bežnou súčasťou bakteriálnej mikroflóry človeka. Zriedkavo (napr. pri výrazne oslabenej imunite alebo slizniciach poškodených aktívnym či pasívnym fajčením) sa môžu vymknúť kontrole a spôsobiť stredne vážne ochorenia (napr. zápal stredného ucha), veľmi výnimočne aj závažné ochorenia (napr. zápal mozgových blán). Pneumokokovým ochoreniam sa teda dá dobre predchádzať aktívnym pestovaním silnej prirodzenej imunity zdravou stravou, vhodnými vitamínmi a stopovými prvkami, dostatkom pohybu na čerstvom vzduchu, vyhýbaním sa tabakovému dymu a iným škodlivinám, u malých detí plným dojčením aspoň pol roka, čiastočným aspoň do 2. narodenín... Očkovanie proti pneumokokom - ak by bolo z dlhodobého hľadiska naozaj účinné, čo nie je - by teda mohlo mať nejaký význam len pre malú časť obyvateľstva. V skutočnosti však po zavedení plošného očkovania došlo k tzv. náhrade sérotypov, čo znamená, že očkovaním pokryté kmene pneumokokov síce ustúpili, avšak "dieru na trhu" už pár rokov nato zaplnili iné kmene, proti ktorým očkovanie neúčinkuje. Z dlhodobého hľadiska je teda toto očkovanie vysloveným vyhadzovaním peňazí do vzduchu, nehovoriac o jeho nežiaducich účinkoch.

       Za týchto okolností je na pováženie, že lekári-odborníci, ktorí sa v roku 2008 (či už vedome alebo nevedome - nevidím im do duše) zúčastnili reklamnej kampane výrobcu pneumokokových vakcín, sa od roku 2010 podieľajú na (údajne) osvetovej činnosti, financovanej práve touto firmou. Dvaja z nich sú dokonca od roku 2006 členmi 8-člennej pracovnej skupiny pri Úrade verejného zdravotníctva, ktorá rozhodla o zavedení povinného očkovania proti pneumokokom. Táto reklamná kampaň bola korunovaná (z hľadiska výrobcu vakcín) úspechom - schválením povinného očkovania proti pneumokokom na sklonku roku 2008 s účinnosťou od 1.I.2009. Pritom Rada pre reklamu v máji 2008 zakázala televíznu reklamu na očkovanie proti pneumokokom.

       Keď sa nespokojní občania chceli dozvedieť, na základe akých údajov bolo toto povinné očkovanie schválené, minister zdravotníctva ich odkázal na farmakoekonomickú analýzu istej anglickej firmy. Keď si títo občania od ministerstva túto analýzu vyžiadali, vysvitlo, že si ju dal vypracovať a zaplatil ju výrobca pneumokokovej vakcíny, a ten ju odmieta zverejniť.

       Povinné očkovanie proti pneumokokom teda bolo u nás schválené na základe analýzy, vypracovanej na objednávku výrobcu (vtedy jedinej dostupnej) konjugovanej vakcíny proti pneumokokom, pričom verejnosť k tejto analýze nemá prístup. Najmenej štvrtina odborníkov, čo schválili toto povinné očkovanie, je v konflikte záujmov.

       Čo sa postoja detských lekárov týka, poznám hneď niekoľko detských lekárov (časť z nich na dôchodku, ostatní stále vykonávajú pediatrickú prax), ktorí sú proti tomuto očkovaniu. Kým ešte nebolo povinné, vyslovene ho neodporúčali a svoje deti by proti pneumokokom zaočkovať nedali. Niektorí z nich pritom nie sú vyslovene proti očkovaniu ako takému, ale nesúhlasia len s týmto očkovaním. Lenže keď je povinné, nemôžu inak než riadiť sa vyhláškou ministerstva zdravotníctva a očkovať - hoci im to je proti srsti, - inak by prišli o povolenie vykonávať pediatrickú prax.

 


Zverejnenie tohto článku (grafická úprava, odkazy na zdroje) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 45 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Anketa: Kto a prečo zaradil očkovanie proti pneumokokom medzi povinné očkovania?

Predtým ako začnete diskusiu si problematiku preštudujte.

MUDr.Michal Medovarský | 19.09.2013

Odporcovia očkovania čerpajú svoje presvedčenie z preštudovania jedného nevedeckého článku a utvrdzujú sa vo svojej nepravde rovnakými názormi ďalších laikov alebo neodborníkov i z radov lekárov ktorí čítali rovnaký článok. Už dnes, po 4 rokoch vidíme obrovský prínos očkovania proti pneumokokom u najmenších detí . Prestali sme sa denne stretávať s invazívnymi pneumokokvými infekciami - závažnými hnisavými zápalmi stredného ucha, zápalmi pľúc a nebezpečnými meningitídami s až 30% úmrtnosťou, po ktorých ostávali u 27% preživších neurologické následky: hydrocefalus, hluchota, slepota a mentálna retardácia. Hoci som prívržencom demokracie, a slobodného rozhodovania, na tak sofistikované rozhodnutia bežný človek nemá odborné vedomosti a urobí najlepšie ak bude rešpektovať čo mu odborníci odporučia a ak sa jedná o očkovanie aj prikážu.

oooooo

katka | 17.03.2013

plne súhlasím...rodicia, nedajte zaockovat svoje zdravé dieta proti pneumokokom!!

Kto nariadil?

BuG.ToM | 06.06.2012

Samozrejme farmaceutická mafia cez svojich úplatných posrancov (čitaš správne) a ministrov nastrcených k tomu, aby obhajovali ich rozhodnutia a nechutnú túžbu po moci. Im nezaleži na zdraví detí, lebo zdravé dieta = žiadny zisk, deti musia byt v skorom veku poskodené a to prináša velké zisky počas ich neskoršieho života fatmaceutickej mafii...

Pridať nový príspevok