Štúdia: Po zavedení očkovania proti pneumokokom vyšší počet komplikácií zápalu pľúc

19.08.2010 18:54

NaturalNews.com - 3.III.2010 - Aaron Turpen

 

       Pôvodný článok "Vaccine Study Shows Higher Rates of Chest Infections"
       z angličtiny preložila Jana Chritzová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Štúdia publikovaná v januárovom čísle časopisu Pediatrics (2010) ukazuje, že očkovanie proti pneumokokom v detskom veku môže byt spojené s nárastom vážnych komplikácií zápalu pľúc. Samozrejme, reportáž tvrdí, že prínos vakcíny, uvedenej v roku 2000, je oveľa vyšší než možné nežiadúce účinky. Závery štúdie výskumníkov Kalifornskej univerzity v Davise ukazujú len to, že vakcína neznižuje počet hospitalizácií spojených s empyémom (= hnis v telových dutinách, najmä v pohrudnicovej, v žlčníku a i. - pozn. red.), ktorých počet v skutočnosti počas používania vakcíny stúpol.

       Dr. Su-Ting Li, MPH a Daniel J. Tancredit, PhD. sú autormi štúdie, ktorej závery tvrdia, že počet hospitalizácií súvisiacich s empyémom v skutočnosti stúpol, a to nie o málo, ale o neuveriteľných 70%, ako ukazuje štúdia:

"Medzi 18-ročnými deťmi od r. 1997 do r. 2006 počet každoročných hospitalizácií súvisiacich s empyémom stúpol o takmer 70%, a to napriek poklesu počtu bakteriálnych zápalov pľúc a invazívnych pneumokokových ochorení. Kombinovaná vakcína proti pneumokokom neznižuje počet prípadov empyému."

       Štúdia poukazuje na nárast počtu prípadov empyému ako na pravdepodobne neočakávaný následok očkovania proti pneumokokom (v súčasnosti odporúčaného CDC a povinného v niektorých štátoch USA). Empyém je nahromadenie hnisu v telesných dutinách, zvyčajne v pľúcach, a je najčastejšie spojený s vážnymi pľúcnymi komplikáciami.

       Pneumokokové ochorenie je nákazou spôsobeným typom zápalu pľúc a baktéria, pneumokok, je v skutočnosti prirodzene prítomná v telách väčšiny ľudí. Centers for Disease Control and Prevention (= CDC = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb) odporúča očkovanie (PCV7) pre deti vo veku 2, 4, 6 a 12-15 mesiacov, ako aj zvýšenie veľkosti a počtu dávok pre rizikové skupiny.

       Štúdia skúmala Kids Inpatient Database (= KID = Databáza detských hospitalizovaných pacientov) aby odhadla počet detí (18-ročných alebo mladších), hospitalizovaných kvôli empyému v rokoch 1997, 2000, 2003 a 2006. Tieto údaje boli dané do súvislosti s údajmi zo sčítania ľudu, vďaka čomu bolo možné vypočítať počet prípadov na 100.000 detí. Údaje za jednotlivé roky boli porovnané, aby sa zistil nárast počtu hospitalizácií detí kvôli empyému.

       Výsledok štúdie (s 95% intervalom spoľahlivosti) dokazuje že počet hospitalizácií kvôli empyému stúpol z 2,2 / 100.000 v roku 1997 (pred začatím očkovania proti pneumokokom) na 3,7 / 100.000 v roku 2006. Tento 70% nárast bol zároveň sprevádzaný 44% nárastom počtu komplikácií zápalu pľúc vyžadujúcich intubáciu (= zavedenie pružnej rúrky do priedušnice na zabezpečenie dýchania - pozn. red.). Toto všetko sa dialo zároveň s poklesom počtu zápalov pľúc o 13%.

       Štúdia teda dokázala zaujímavé súvislosti - nielen pokles počtu zápalov pľúc o 13% (plánovaný účinok vakcíny), ale aj ich horší priebeh, kedy počet osôb s vážnymi komplikáciami zápalu pľúc stúpol o 70% a počet osôb vyžadujúcich náročný lekársky zásah (intubáciu) o 44%.

       Všimnite si, že tieto údaje nie sú vyčíslené v prepočte na 100.000 chorých, ale v prepočte na 100.000 detí celkovo. Takže napriek tomu, že sa vakcíne prisudzuje znižovanie počtu zápalov pľúc o niekoľko percent, štúdia dokazuje, že celkový počet vážnych komplikácií zápalov pľúc dramaticky stúpa.

 

Zdroje:
  1. Su-Tin T. Li, MD, MPH & Daniel J. Tancredi, PhD: "Empyema Hospitalizations Increased in US Children Despite Pneumococcal Conjugate Vaccine" ("Počet hospitalizácií kvôli empyému u detí v USA stúpol navzdory konjugovanej vakcíne proti pneumokokom"), Pediatrics, január 2010
  2. "Pneumococcal Disease In-Short" ("Pneumokokové ochorenie v skratke"), Centers for Disease Control and Prevention, Vaccines & Immunizations
  3. "Empyema" ("Empyém"), Wikipedia
  4. Informácie o vakcínach na NaturalNews.com