Analýza rozkrývá enormní vliv farmaceutických firem na očkování dětí v ČR

23.04.2012 00:00

       Při příležitosti Evropského imunizačního týdne přichází Liga lidských práv s analýzou „Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama“, která odhaluje netransparentní rozhodování a střety zájmů při rozhodování o otázkách veřejného zdraví a problémy související s propagací léčiv, zejména vakcín. Volba konzumentů zdravotní péče v České republice není ovlivňována jen doporučením zdravotníků, ale výrazným způsobem též farmaceutickým průmyslem. Cílem sborníku je podpořit veřejnou diskuzi o těchto opomíjených otázkách a také navrhnout možná řešení i příklady dobré praxe ze zahraničí.

       [...]

       „Liga si je vědoma přínosu očkování v boji s infekčními nemocemi a nechce bojovat proti očkování jako takovému. Zároveň ale zastáváme stanovisko, že spotřebitelé by měli dostávat objektivní informace také o rizicích, která jsou s očkováním spojena, zejména pokud jde o očkování dětí,“ vysvětluje právník a předseda Ligy David Zahumenský, proč se Liga rozhodla zvolit za ústřední téma své analýzy právě otázky týkající se očkování.

 

       Viac na stránke Liga lidských práv.