Americký zväz detských lekárov varuje pred jedovatými účinkami vakcíny Gardasil/Silgard proti HPV

22.02.2016 00:34

Natural News21.II.2016Mike Adams

 

    Pôvodný článok American College of Pediatricians warns about toxic effects of Gardasil vaccine; sounds alarm over massive scientific fraud that concealed toxic effects
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: injekčná striekačka    V mysliach mnohých svedomitých rodičov niet jedovatejšej a nebezpečnejšej očkovacej látky na svete, než je Gardasil (na Slovensku sa predáva pod značkou Silgard — pozn. prekl.). Očkovanie proti ľudskému papilómovému vírus (angl. Human Papilloma Virus = HPV) má na svedomí viac zmrzačených, na nemocničný pobyt odkázaných, poškodených či dokonca ochrnutých detí a dospievajúcich než akékoľvek iné očkovanie. A teraz Americký zväz detských lekárov (angl. American College of Pediatrics = ACP), čo je silne pro-očkovacia skupina, zvoní na poplach kvôli jedovatosti Gardasilu.

    ACP na svojej internetovej stránke píše, že Gardasil môže

„spôsobovať veľmi vzácnu, ale závažnú poruchu — predčasné zlyhanie vaječníkov (angl. Premature Ovarian Failure = POF)“

    Navyše žiadna z podradných kvázi-vedeckých štúdií „bezpečnosti“, vychvaľovaných očkovacím priemyslom, nesledovala vplyv očkovania na stav vaječníkov. ACP vysvetľuje:

„Dlhodobá činnosť vaječníkov nebola zisťovaná v žiadnej z pôvodných bezpečnostných štúdií na potkanoch, ani v skúškach tejto vakcíny na ľuďoch.“

    Navyše, keďže lekári sú tak agresívne indoktrinovaní bohatým očkovacím priemyslom, ani si nevšimli, že očkovanie proti HPV spôsobuje zlyhanie vaječníkov. Podľa ACP:

„Väčšina všeobecných lekárov pravdepodobne nevie o možnej spojitosti očkovania proti HPV s POF a možno nebude hlásiť prípady POF alebo dlhodobého výpadku menštruácie (amenorey) do Systému pre hlásenie nežiaducich udalostí po očkovaní (angl. Vaccine Adverse Event Reporting System = VAERS).“

 

Hliník i polysorbát 80 sú spojené s jedovatými účinkami očkovania

    Jedným zo zločinov proti deťom, ktorý činí očkovací priemysel, je pokračujúce používanie chemických prísad v očkovacích látkach. Medzi tieto jedovaté chemikálie patrí hliník, glutaman sodný a polysorbát 80. Sú úmyselne pridávané do očkovacích látok v pomýlenej snahe vyvolať zápalovú odpoveď u obetí očkovania.

    Ale tie isté jedovaté chemikálie môžu tiež spôsobiť u niektorých detí krajné neurologické zápalové odpovede, ktoré vedú k presne tomu druhu trvalého poškodenia, ktorý je diagnostikovaný ako porucha autistického spektra (popri iných neurologických nežiaducich účinkoch). Ak spoločnosť bežne vpichuje do svojich detí jedy, nemalo by nás prekvapiť, že určitá časť týchto detí je týmito jedmi poškodená.

    ACP vysvetľuje:

„Boli navrhnuté možné mechanizmy účinku na základe autoimunitnej spojitosti s použitým hliníkovým adjuvantom a v minulosti už doloženej toxicity ďalšej zložky vakcíny — polysorbátu 80 — na vaječníky potkaních samíc.“

    Inými slovami: veda už vie o mechanizme možného poškodenia, spôsobeného týmito prídavnými látkami. Nie je to záhada a nie je už ani otázkou diskusie, že keď do tiel detí vpichujeme hliník, ortuť (napr. vo vakcínach proti chrípke v Kaliforrnii), glutaman sodný, formaldehyd a polysorbát 80, nevyhnutne to u niektorých detí spôsobí vážne poškodenie zdravia.

    Keď som testoval vakcíny proti chrípke v mojom laboratóriu pomocou hmotnostnej spektrometrie (ICP-MS = Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), zistil som, že obsahujú 25.000x vyšší obsah ortuti, než je povolené množstvo ortuti vo vodnom zdroji.

    Preto sú niektoré deti tak vážne poškodené očkovaním, keďže utrpia trvalé poškodenie mozgu. Nedávno vláda Veľkej Británie vyplatila odškodné 90 miliónov dolárov rodinám, ktorých deti boli vážne poškodené očkovaním proti prasacej chrípke. V USA majú výrobcovia očkovacích látok úplnú imunitu a nemožno ich žalovať na bežnom súde.

    Ak stále neviete, že všetky tieto prídavné látky sa naďalej používajú v očkovacích látkach v USA (i v EÚ — pozn. prekl.), Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA (angl. Centers for Disease Control and prevention = CDC) priznalo, že sa všetky bežne pridávajú do vakcín. Nie je to nejaká hypotetická konšpiračná teória. Je to otvorené priznanie CDC a očkovacieho priemyslu.

 

Gardasil je spojený so šokujúcimi 88% zlyhaní vaječníkov

    Podľa ACP bolo 88% hlásení o nežiaducich udalostiach v podobe POF spojených s jedinou vakcínou: s Gardasilom.

„Od schválenia Gardasilu v roku 2006 bolo vo VAERS zaznamenaných 213 hlásení amenorey, POF alebo predčasnej menopauzy, z ktorých 88% bolo spojených s Gardasilom.“

    Keďže väčšina lekárov si zatiaľ vôbec nevšimla, že Gardasil môže spôsobyť POF, drvivá väčšina prípadov POF nie je do VAERS nahlásená. Je celkom možné, že skutočný počet POF, spôsobených Gardasilom, bude až 100x vyšší než súčasný počet hlásení, tzn. až 20.000 v USA za ostatných 10 rokov.

 

Vedecký podvod: namiesto skutočného placeba bol použitý roztok s hliníkom a polysorbátom 80, aby sa zakryli jedovaté nežiaduce účinky

    Ako už čitatelia našej stránky dobre vedia, skoro všetka „veda“, vykonávaná očkovacím priemyslom, je plná podvodov. Pri skúškach Gardasilu to nebolo inak: do injekcií s údajným placebom (= neúčinnou neškodnou látkou) pridali hliník a polysorbát 80, aby testovaná skupina i kontrolná „placebo“ skupina mali rovnaký počet jedovatých nežiaducich účinkov. Vďaka tomu výskumníci-podvodníci môžu tvrdiť, že klinické skúšky ukázali, že Gardasil je „bezpečný“, lebo „nespôsobil žiadne nárast nežiaducich účinkov“. ACP píše:

„Skúšky bezpečnosti Gardasilu, vykonané pred jeho schválením, použili ako placebo roztok s polysorbátom 80 a hliníkovým adjuvantom.“

    A to nie je náhoda. Urobili tak naschvál, aby zakryli škody, spôsobené týmito prísadami.

    Dôkladne si všimnite, že očkovací priemysel nikdy nevykonáva skutočne vedecké pokusy, ktoré by porovnávali napr. účinky injekcií s roztokom hliníka a polysorbátu 80 oproti injekcii slanej vody (fyziologického roztoku). Ak by sa taká skúška vykonala, odhalila by vážnu dlhodobú otravu, spôsobenú hliníkom a polysorbátom 80 (nehovoriac o ortuti, glutamane sodnom, formaldehyde a ďalších jedovatých prísadách, ktoré sú úmyselne pridávané do očkovacích látok). ACP vysvetľuje a má pravdu:

„Preto ak takéto prísady môžu spôsobiť dysfunkciu vaječníkov, nárast amenorey by kontrolované pokusy s takýmto „placebom“ zrejme neodhalili.“

    Ale takýto návrh klinických pokusov nebol nedopatrením. Očkovací priemysel bežne a systematicky navrhuje svoje klinické skúšky tak, aby zakryli dôkazy škôd, spôsobených očkovaním.

 

Očkovací priemysel sa musí uchyľovať k vedeckým podvodom, inak by mohla pravda vyjsť najavo

    Zas a znovu sa očkovací priemysel uchyľuje k vedeckým podvodom, aby zakryl pravdu. Uveďme si dva príklady takýchto systematických vedeckých podvodov:

 1. Podľa vedca Dr. Williama Thompsona zo CDC vedelo CDC vyše 10 rokov, že očkovanie detí spôsobuje významne zvýšené riziko autizmu u černošských chlapcov v USA. Dr. Thompson a ďalší vedci zo CDC sa aktívne spikli, aby zmenili údaje, zistené v tejto štúdii, čím vymazali akúkoľvek koreláciu tohto druhu. Pred necelými dvomi rokmi Dr. Thompson verejne priznal, že sa podieľal na tomto vedeckom podvode.
      Všetky oznamovacie prostriedky hlavného prúdu — bez jedinej výnimky (platí zrejme pre USA, keďže v Česku o tom informovala Česká televize — pozn. prekl.) — odmietli priniesť správy o tejto záležitosti. Nikto z Kongresu (parlamentu v USA — pozn. prekl.) nezavolal Dr. Thompsona, aby podal svedectvo o tomto podvode v CDC.
 2. V roku 2010 dvaja virológovia z farmaceutickej spoločnosti Merck podali žalobu na základe Zákona o nepravdivých tvrdeniach. Tvrdili, že im vedenie Mercku nariadilo, aby vykonali vedecký podvod — zamiešali do vzoriek ľudských protilátok zvieracie protilátky. Učinili tak preto, aby podviedli Úrad pre dohľad nad potravinami a liečivami v USA (angl. Food and Drug Administration = FDA), keď budili zdanie, že MMR vakcíny (angl. Measles, Mumps, Rubella = proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke) skutočne predchádzajú chorobe, hoci v tomto smere v skutočnosti úplne zlyhali.
      Natural News zverejnili spomínanú žalobu.

    Vo svojom článku na túto tému som vtedy uviedol:

 • Merck vedome sfalšoval výsledky testov očkovacej látky proti príušniciam, aby predstieral „95%-nú účinnosť“,
 • Aby to dokázal, primiešal do vzorky ľudskej krvi zvieracie protilátky, čím umelo nafúkol koncentráciu protilátok.
 • Merck potom použil tieto sfalšované výsledky testov, aby obral vládu USA o „stovky miliónov dolárov za očkovaciu látku, ktorá neposkytuje primeranú imunizáciu“.
 • Tento očkovací podvod v skutočnosti prispel k rozšíreniu príušníc po USA, takže vďaka nemu viac detí ochorelo na príušnice.
 • Merck použil nepravdivé tvrdenie o „95%-nej účinnosti“ na monopolizáciu trhu s MMR vakcínami v USA a na odstránenie možných konkurentov.
 • Virológovia z Mercku tvdia, že tento podvod sa deje už od sklonku 90. rokov minulého storočia.
 • Vakcíny od Mercku neboli nikdy testované proti divokým vírusom príušníc. Namiesto toho testy jednoducho sfalšovali, aby získali požadované výsledky.
 • Celý tento podvod sa stal „s vedomím, požehnaním a schválením vyššieho vedenia Mercku“.
 • Vedci z Mercku podľa súdneho spisu „svedčili ako priami účastníci o nesprávnom testovaní a falšovaní údajov, pri ktorom Merck umelo nafúkol zistenú účinnosť vakcíny“.

 

Všetky úrady USA zakrývajú systematické očkovacie násilie proti deťom

    Dnes — celých 6 rokov po podaní tejto žaloby na základe Zákona o nepravdivých tvrdeniach, v ktorej sú popísané systematické očkovacie podvody v Mercku — sa ani jediný oznamovcí prostriedok hlavného prúdu neunúval poctivo vyšetriť túto donebavolajúcu kauzu, a to ani počas predstieranej epidémie osýpok, ktorá bola zosnovaná, aby pomohla presadiť povinné očkovanie v Kalifornii skrz zákon č. SB 277.

    To preto, lebo očkovací priemysel, CDC a oznamovacie prostriedky hlavného prúdu spoločne úmyselne vyrábajú epidémiu očkovacieho násilia voči deťom. Toto násilie voči deťom nie je len opomenuté, ale je dokonca ospravedlňované zo strany CDC, farmaceutických spoločností, lekárov, nemocníc, univerzít, oznamovacích prostriedkov a zákonodarcov. Systematické mrzačenie detí sa stalo mantrou modernej medicíny, takže dnes už nespočet detí trpí pod lekárskou diktatúrou, ktorá požaduje ničenie životov detí ako obeť na uzmierenie si bohov zisku farmaceutických molochov.

    V očkovacom priemysle by sme márne hľadali čo i len zdrap skutočnej vedy. Nie je to nič iné než očkovacie voodoo a lekárska mytológia, prevádzkovaná Cirkvou lekárskeho mysticizmu, kde sú všetky „dôkazy“ sfalšované, aby podporili na viere založené domnienky oddaných vyznavačov, ktorí ryžujú na poškodzovaní zdravia detí. Dnešný očkovací priemysel — na hony vzdialený od „medicíny založenej na dôkazoch“robí z vedy frašku a bráni akejkoľvek možnosti, že by mohli byť riziká očkovania v porovnaní s možnými prínosmi očkovania zistené pomocou rozumného kritického myslenia. Namiesto toho je očkovanie pretláčané totalitným požadovaním bezmyšlienkovitej poslušnosti… čo je postoj, ktorý je v úplnom rozpore s najzákladnejšími zásadami vedeckého bádania.

    Deti sú naďalej mrzačené a vraždené očkovaním a tiché spiknutie naprieč všetkými úradmi v USA odhaľuje niečo, čo možno nazvať len lekárskym holokaustom modernej doby. Pritom tí, čo sú očkovaním poškodení najviac, sú poškodení tak vážne, že sa viac nedokážu sami prihovoriť za svoje práva. Kto sa za nich prihovorí, keď nie my?

    A ak „veda“ je to, čo nám zdravotnícke úrady hovoria, že je, ale nemožno ju spochybniť či napadnúť, ba dokonca ani overiť nezávislými vedcami, tak potom to vlastne vôbec nie je veda, no nie?

 

Zdroje