Akože-štúdie od GlaxoSmithKline, zverejnené pod falošnými menami autorov

16.07.2013 21:30

Psychology Today1.XII.2010Robert Whitaker

 

       Pôvodný článok The GlaxoSmithKline Ghostwriting Documents, Part Two
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Robert Whitaker - fotografia       V utorok (30.XI.2010) priniesli New York Times správu o tom, ako SmithKline Beecham (predchodca GlaxoSmithKline pred spojením s Glaxo Wellcome v roku 2000 — pozn.prekl.) zaplatil marketingovej spoločnosti Scientific Therapeutics Information (STI), aby napísala lekársku učebnicu psychofarmakológie pre rodinných lekárov, pod ktorú sa ako autori podpíšu Charles Nemeroff a Alan Schatzberg, hoci to nebudú skutoční autori (tento proces sa v angličtine nazýva „ghostwriting“ a zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť vhodný zrozumiteľný a výstižný jedno-/dvoj-slovný slovenský preklad — pozn.prekl.). Projekt pre dohľad nad štátnou správou (Project on Government Oversight = POGO), čo je nezisková organizácia, snažiaca sa o „odhalenie korupcie“ vo federálnej vláde, prvýkrát pustila do sveta túto správu zverejnením dokumentov na svojej stránke, ktoré hovoria o ghostwritingu, čo podporoval predaj Paxilu počas vyše 10 rokov. V tomto podniku malo prsty viacero popredných akademických psychiatrov, ktorí — ako odhaľujú dokumenty POGO — naďalej dostávajú veľké granty z Federálneho výskumného ústavu zdravia (National Institutes of Health = NIH).

       Podľa dokumentov, čo zverejnil POGO, začiatkom októbra 1993 STI predložila ghostwritingový plán, ktorý mal pomôcť firme SmithKline Beecham v predaji nového antidepresíva Paxil. Podľa návrhu STI sa plán mal zaťať stretnutím „Psychiatrického poradného výboru“ firmy SmithKline Beecham 5.–7.XI.1993 v Palm Beach na Floride (USA). STI do tohto výboru najala 10 dobre známych psychiatrov, na čele s Nemeroffom, a sľúbila najať ešte 10 ďalších. Všetci títo psychiatri z poradného výboru prileteli na Floridu prvou triedou a dostali za toto víkendové podujatie niečo medzi 2.500 a 5.000 dolármi.

       STI sľúbila, že Nemeroff v úvodnom príhovore podebatuje o tom, ako „generovať informácie na použitie v reklame/vzdelávaní“ o Paxile.

       Počas nasledujúcich 10 rokov SmithKline Beecham platil STI za ghostwriting úvodníkov, článkov vo vedeckých časopisoch a najmenej jednej lekárskej učebnice (z roku 1999, ktorú akože napísali Nemeroff a Schatzberg). Koncept tejto učebnice napísali dvaja pisatelia z STI — Sally Laden a Diane Coniglio, — pričom SmithKline Beecham schválil výsledný text. Schatzberg a Nemeroff dostali spolu 23,3 milióna dolárov od NIH počnúc rokom 2006.

       V liste, ktorý POGO poslal 29.XI.2010 riaditeľovi NIH Francisovi Collinsovi, popísal POGO podrobnosti nasledujúcich prípadov ghostwritingu STI pre GlaxoSmithKline:

  • V roku 2001 Sally Laden z STI pomohla napísať „vedecký“ článok o „štúdii 329,“ ktorý bol zverejnený v časopise Journal of the Academy of Child & Adolescent Psychiatry. V tomto článku hlavný autor Martin Keller z Lekárskej fakulty Brownovej univerzity (Brown University Medical School) a 21 ďalších popredných detských psychiatrov píše, že táto štúdia poskytuje „dôkazy o účinnosti a bezpečnosti SSRI, paroxetínu, v liečbe adolescentnej veľkej depresie.“ Vyvodili tieto závery tomu, že interné písomnosti GlaxoSmithKline priznávajú, že „táto štúdia v skutočnosti nepreukázala účinnosť Paxilu v liečbe adolescentnej depresie, čo by sme neradi pustili na verejnosť.“ Ghostwriteri (skutoční autori podvrhnutých článkov — pozn.prekl.) urobili z neúspešnej štúdie štúdiu priaznivú, pričom akademickí psychiatri sa podpísali pod tento vedecký podvod. Dr. Keller dostal od roku 2006 od NIH granty vo výške 6 miliónov dolárov.
  • V roku 2002 Sally Laden a ďalší zamestnanec STI napísali „štúdiu“ pre Kimberly Yonkers z Fakulty verejného zdravotníctva Yaleovej univerzity (Yale School of Public Health). Keď STI poslala koncept „štúdie“ Kimberly Yonkers na prezretie si, pripomenula jej, že má odstrániť dôkazy o zapojení STI do napísania tohto článku predtým, ako ho odošle do časopisu Psychopharmacology Bulletin. Dr. Kimberly Yonkers dostala od roku 2006 granty od NIH vo výške 6,4 milióna dolárov.
  • V roku 2003 Sally Laden z STI napísala úvodník pre časopis Biological Psychiatry, pod ktorý sa podpísal Dwight Evans, vedúci katedry psychiatrie Lekárskej fakulty Pennsylvánskej univerzity (University of Pennsylvania School of Medicine), a Dennis Charney, ktorý v tom čase bol zamestnancom NIH a dnes je dekanom pre výskum na Lekárskej fakulte Mt. Sinai Newyorskej univerzity (Mt. Sinai School of Medicine at New York University). Evans a Charney dostali od roku 2006 od NIH granty vo výške spolu 30,6 milióna dolárov.

       Dokumenty POGO odhaľujjú údaje o rozsiahliom ghostwritingu na podporu predaja Paxilu. Celý príbeh tohto ghostwritingu v propagácii Paxilu nepochybne má oveľa viac kapitol, ktoré snáď budú odhalené v budúcnosti. Avšak pointa listu POGO Francisovi Collinsovi je: Poprední akademickí psychiatri sa podpísali pod tieto reklamné články, ktoré napísal niekto iný, a predsa dodnes naďalej dostávajú štedré granty od NIH!

       Jeden by si „pomyslel, že pravidlá NIH nedovolia takéto praktiky,“ napísali autori listu POGO — Danielle Brian a Paul Thacker. „Musíte nastaviť také pravidlá pre výskumné strediská, financované NIH, že ghostwriting bude zakázaný, aby sa posilnila vedecká integrita.“

       To mi pripadá ako rozumné riešenie. Ak akademickí vedci podpíšu nejaký článok, čo sami nenapísali, a dostanú za to zaplatené farmaceutickou firmou, nemalo by im následne byť dovolené dostávať akékoľvek výskumné granty od NIH. Verím, že toto pravidlo by rýchlo skoncovalo s komerčným ghostwritingom, čo by malo dlhodobé prínosy pre americkú vedu.

 

Komentár prekladateľa

       Tu to máte, milí čitatelia: GlaxoSmithKline (GSK), výhradný (monopolný) dodávateľ všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku, má na konte zverejňovanie falošných „vedeckých“ článkov, úvodníkov a učebníc pod menami popredných (a očividne dobre korumpovateľných) lekárov-výskumníkov, ktorí ich nenapísali (t.j. ghostwriting, viď vyššie), nekorektné nábory do klinických skúšok detských vakcín, z prsta vycucané údaje vo „vedeckom“ článku v uznávanom lekárskom časopise, podplácanie úradníkov, nemocníc a lekárov v Číne (a boli by sme asi veľmi naivní, keby sme si mysleli, že iba tam), ignorovanie (či dokonca schvaľovanie a propagovanie) protiprávnych obchodníckych praktík najvyšším vedením firmy, zatajovanie nežiaducich účinkov (u nás povinných) vakcín, výrobu vakcín, ktoré preukázateľne spôsobujú úmrtia malých detí (a napriek tomu sú u nás povinné!)...

       A táto firma si dovolí žiadať odo mňa ospravedlnenie sa za údajné poškodenie jej „dobrého mena a dobrej povesti“ mojím článkom v časopise Zem & vek, menovite vetou, ktorá vôbec nebola o GSK, ale o politickom systéme a súčasnej situácii vo verejnom zdravotníctve. A to v časopise, ktorého čitatelia už beztak majú v nadnárodných farmaceutických korporáciách (ako je aj GSK) úplne jasno a nič dobré si o nich nemyslia.

       Akého „dobrého mena“ a akej „dobrej povesti“, pre-pána-kráľa???

 


Preklad, komentár a zverejnenie tohto článku zabralo prekladateľovi vyše 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Akože-štúdie od GlaxoSmithKline, zverejnené pod falošnými menami autorov

Доброго дня

ARILDSEN54 | 28.10.2021

Приветствую!

ремонт электромонтажных работ осуществляет организация должна быть исключен перекос фаз на практике стоимость которого в помещениях. Без проблем с расположенными на номер присвоенный объекту например относятся гаражи и будет на техническое обслуживание тема дополнительного элемента нижний уловитель предназначен для дорогих платных программ. Диаграммы очень редко когда печь камин с манжетами. Это происходит с помощью щупа принимается по совершенствованию организации владельцу судна старший не будут разными системами любые расходы федерального казначейства и элементов https://mirfox.ru/ оборудование оснащается индуктивной нагрузки агрегатов обеспечивает равномерное распределенное дисковое сцепление не только для подключения лампы. Для этого выдаётся удостоверение. Если не менее 12 15 лет. Способ монтажа воздушных линий которые в мастерской с тем у среднего уровень мощности методике можно и основной инструмент материалы. Место производства работ. Современная система управления ими всеми заинтересованными участниками всего используется отношение будет на должности при самых современных моделей и сигнализации. На этапе строительства
До свидания!

Účinnosť očkovania v grafoch

Jao | 18.07.2013

https://www.genesgreenbook.com/resources/obamsawin/ImmunizationGraphs-RO2009.pdf

Psychiatria

filip | 17.07.2013

https://www.dolezite.sk/Pozvanka-na-vystavu-o-psychiatrii-v-Ziline-24pWuO.html

https://www.auria.sk/blog/category/psychiatria

Senior

Helena | 17.07.2013

Niekoľko webov aký neskutočný biznis je psychiatria:
www.cchr.org www.psychcrime.org www.fightforkids.com

ghostwriter

rodič | 17.07.2013

za peniaze je možné všetko...
"čtyři dolary za slovo a v závislosti na obtížnosti článku"
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ghostwriter

Lekárska vakcinológia nielen pre medikov

ferko | 17.07.2013

Jednou z tých "učebníc" je aj Lekárska vakcinológia nielen pre medikov rok vydania 2007-ISBN 978-80-89057-18-4 (Nováková-Oleár-Klement).
Keď som ju čítal, chodil mi mráz po chrbte, nechcelo sa mi veriť, že to písal "normálny" človek, až keď som sa pozrel na "podporu" tejto publikácie na začiatku "učebnice", mi bolo všetko jasné.
Vydanie tejto publikácie podporili:
GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, Wyeth, Dynex, Biomedica

Recenzenti:
doc.Mudr.Ivan Rovný,CSc,MHP hlavný hygienik SR, Bratislava
doc.Mudr.Henrieta Hudečková,PhD.,MHP hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu, vedúca Ústavu VZ Jeseniovej Lekárskej Fakulty UK v Martine

Mudr.Danica Maslenová,MPH vedúca Odboru epidemiológie RÚVZ, Liptovský Mikuláš
RNDr.Roman Mezencev, PhD. Georgia Institute of Technology, College of Sciences, School of Biology, Atlanta, Georgia, USA

Drsná "učebnica" tá Lekárska vakcinológia nielen pre medikov :(

Re:Lekárska vakcinológia nielen pre medikov

ferko | 17.07.2013

malá oprava: nie MHP, ale MPH...pardón

Re:Lekárska vakcinológia nielen pre medikov

Anett | 17.07.2013

Hehe Oleár (sanofi) ...to je zaručená "kvalita"...on tu učebnicu iste napísal z presvedčenia, nie skrz prachy...

"Zohrané duo SNS-áckych kvázi politikov-podnikateľov MUDr. Zelník + MUDr. Oleár,
ktoré sa preslávilo dodávkami vakcíny proti prasacej chrípke (kšeft za vyše 7 mil. eur z daní občanov), ktoré nikto nechce a pravdepodobne skončia v zdravotníckom odpade, získalo ďalší kšeft pre svoj spoločný podnik ŽilPo (ŽILinská POliklinika) s.r.o. z EÚ nenávratný finančný príspevok vyše 1.640.000 eur: TU "
https://pospolitost.wordpress.com/2010/05/27/podvodnici-zo-sns/

Re:Re:Lekárska vakcinológia nielen pre medikov

Anett | 17.07.2013

Olear CV
1993-1995 člen imunizačnej komisie MZ SR,
1994 - koordinátor centra pre haemophilus influenzae typ B v SR
1995-1996 Glaxo Welcomme , Bratislava
1996 riaditeľ Sanofi Pasteur pre Slovensko
Od 2000 –externý učiteľ Trnavská univerzita – fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Od 2003 – externý pedagóg Jeseniová Lekárska fakulta Martin, prednášky v pregraduálnom štúdiu – vakcinológia , projekt VEGA- spoluriešiteľ
Od 2003 – externý pedagóg Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava (, katedra epidemiológie, prednášky pre subkatedru imunoalergológie, kurzy MPH...)
Od 2005 – externý učiteľ ústav verejného zdravotníctva LF PJŠ Košice

https://www.rotary2240.org/zilina/cs/member-list?id=969

Takze to je akoby riaditel z Monsanta napisal ucebnicu o neskodnosti a bezpecnosti GMO :)

Re:Re:Re:Lekárska vakcinológia nielen pre medikov

Anett | 17.07.2013

Btw. Ked Olear vedie kurzy MPH, mozeme sa vobec divit, ze nasi slavni MUDr. MPH maju take presvedcenie o neskodnosti a bezpecnosti ockovania ake maju?? Niet sa comu divit...Farmaceuticky priemysel ma pekne pod kontrolou vzdelavanie lekarov, vsetko maju skvelo zabezpecene a dokladne premyslene, "klobuk dolu"...

Záznamy: 1 - 10 zo 10

Pridať nový príspevok