Ako zistiť aktuálny výskyt prenosných ochorení na Slovensku? (príručka)

19.03.2012 05:43

Ing. Marián FILLO

 

       Na zhodnotenie rizika prenosných ochorení pri dôkladnom zvažovaní (ne)potrebnosti očkovania treba vedieť, aká je aktuálna chorobnosť na tú-ktorú chorobu v miestach, v ktorých sa zdržiavate/pohybujete. Čo sa týka Slovenska, prenosné ochorenia sú hlásené do Epidemiologického informačného systému (EPIS). EPIS poskytuje (okrem iného) grafy výskytu prenosných chorôb za posledný rok, za posledných 5 rokov, porovnanie výskytu v rôznych krajoch Slovenska a výskyt po mesiacoch podľa kraja a/alebo okresu. Ostatné funkcie sa mi nepodarilo donútiť k použiteľnému výstupu. Najdôležitejší z toho je aktuálny výskyt za posledný rok.

       Keďže EPIS je pomerne neohrabaný a užívateľsky nepríjemný, prinášame Vám obrázkovú príručku, vďaka ktorej si poradíte aj s týmto nie práve podareným kusom programového vybavenia. Treba pritom upozorniť, že z nejakých záhadných dôvodov EPIS nefunguje v prehliadači Opera. V prehliadačoch Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome funguje. Ostatné prehliadače som neskúšal.

 1. Otvorte si prehliadač a do riadku s adresou napíšte: www.epis.sk
  Zadanie adresy do riadku s adresou v prehliadači
 2. Stlačte na klávesnici počítača kláves [Enter]. Alternatívne: kliknite sem.
 3. Zobrazí sa Vám úvodná stránka EPISu:
  Úvodná stránka www.EPIS.sk
 4. V menu v ľavom stĺpci kliknite na "Aktuálny výskyt".
 5. Rozbalí sa Vám submenu:
  Aktuálny výskyt
 6. Kliknite na "Prenosné ochorenia".
 7. V rozbalenom submenu kliknite na "Grafy"
 8. V rozbalenom submenu kliknite na "Výskyt za 52 týždňov"
 9. Zobrazí sa Vám graf:
  Výskyt za 52 týždňov
 10. Nad grafom je možnosť výberu prenosného ochorenia, ktorého graf výskytu chcete zobraziť, a to v políčku "Graf".
  Kliknite na políčko (tzn. na text "(A05.1) Výskyt botulizmu").
 11. Zobrazí sa Vám zoznam sledovaných prenosných ochorení:
  výber prenosného ochorenia, ktorého výskyt sa má zobraziť v grafe
 12. Vyberte si prenosné ochorenie, ktorého graf výskytu chcete zobraziť. Môžete buď použiť šípky a ďalšie posúvacie klávesy na klávesnici ([▲], [▼], [PgUp], [PgDn], [Home], [End]) a potom stlačiť [Enter], alebo vybrať prenosné ochorenie kliknutím myši.
 13. Graf zmizne a miesto neho sa zobrazí tlačidlo "Zobraz graf". Kliknite naň:
  Výber prenosného ochorenia do grafu
 14. Zobrazí sa Vám graf, v ktorom bude výskyt vybraného ochorenia po týždňoch za posledných 52 týždňov (tzn. za posledný rok):
  Výskyt čierneho kašľa na Slovensku za posledných 52 týždňov
 15. Ak chcete zobraziť graf výskytu iného ochorenia, pokračujte bodom 10.
   

       10 chorôb, proti ktorým sa povinne očkuje, je v EPISe označených takto:

 1. tetanus: "(A35) Výskyt tetanu"
 2. záškrt: "(A36) Výskyt diftérie"
 3. čierny kašeľ: "(A37.0) Výskyt divého kašľa"
 4. nákazlivá žltačka typu B: "(B16) Výskyt vírusovej hepatitídy typu B"
 5. osýpky: "(B05) Výskyt osýpok"
 6. príušnice (mumps) "(B26) Výskyt mumpsu"
 7. ružienka "(B06) Výskyt ružienky"
   

       Výskyt detskej obrny je nulový od r. 1960, takže sa zrejme vôbec nesleduje. Hemofily a pneumokoky sa bežne nehlásia podľa pôvodcu ochorenia. Sú len zahrnuté pod všeobecný názov "(G00) Výskyt bakteriálnej meningitídy", čo je však zavádzajúce jednak preto, lebo nespôsobujú iba meningitídu, ale i niektoré iné problémy, jednak preto, že pod G00 spadajú aj iné baktérie než hemofily a pneumokoky, takže to číslo veľkú výpovednú hodnotu nemá.

       Ďalšie choroby, proti ktorým jestvuje (nepovinné) očkovanie sú označené takto:

 1. nákazlivá žltačka typu A: "(B15) Výskyt vírusovej hepatitídy typu A"
 2. týfus: "(A01) Výskyt brušného týfusu a paratýfusu"
 3. meningokoky: "(A39) Výskyt meningokokovej meningitídy"
 4. kliešťová encefalitída: "(A84.1) Výskyt kliešťovej encefalitídy"
 5. ovčie kiahne: "(B01) Výskyt ovčích kiahní"
 6. chrípka: "(J10) Výskyt laboratórne potvrdenej chrípky"
 7. besnota: "(Z20.3) Kontakt a ohrozenie besnotou"
   

Napísanie a zverejnenie tohto článku (vrátane spracovania obrázkov) zabralo autorovi približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.