Ako vidí ÚVZ SR (ne)ochranu osobných údajov v otázke povinného očkovania

12.12.2014 10:48

logo ÚVZ SR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 82645 Bratislava


 

Vážená pani
MUDr. MENO PRIEZVISKO
Detská ambulancia
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC


 

 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
  XX/XXXX/2014
YY-YYYYY/2014
Dr. Mikas
JUDr. Soska
26.XI.2014

 

Vec: Poskytnutie informácií o odmietaní povinného očkovania — odpoveď

 

       Dňa 29.X.2014 bola doručená Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vaša žiadosť, ktorá sa týka poskytnutia informácií o odmietaní povinného očkovania.

       Povinné očkovanie v SR je zakotvené v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa §51 zákona č. 355/2007 Z.z. sú fyzické osoby povinné podrobiť sa povinnému očkovaniu. V prípade ak rodičia bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadov odmietnu povinné očkovanie dieťaťa, podľa §56 zákona č. 355/2007 Z.z. sa dopúšťajú priestupku na úseku verejného zdravotníctva. Neplatí to iba v prípade, ak sú známe kontraindikácie očkovania. Očkujúci lekár je povinný v súlade s platnou legislatívou oznámiť každé odmietnutie povinného očkovania príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Podľa §56 zákona č. 355/2007 Z.z. za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu. Priestupky podľa zákona č. 355/2007 Z.z. prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti regionálne úrady verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva SR. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje zákon o priestupkoch. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní osobných údajov v súvislosti s odmietnutím povinného očkovania úradom verejného zdravotníctva postupujú v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. ako aj so zákonom o ochrane osobných údajov.

       Čo sa týka údajov o odmietnutí povinného očkovania, ktoré sú uvádzané v rámci každoročnej administratívnej kontroly očkovania, v súlade s §14 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., sleduje regionálny úrad verejného zdravotníctva v zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti počet odmietnutí povinného očkovania podľa druhu povinného očkovania. V rámci administratívnej kontroly pravidelného povinného očkovania detí sú každoročne vyhodnocované údaje, týkajúce sa úrovne zaočkovanosti detskej populácie, kontraindikácií očkovania, odmietania povinného očkovania, nežiaducich účinkov po očkovaní, kontroly chladového reťazca apod. V rámci vyhodnotenia kontroly očkovania, ktoré vypracúva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nie sú uvádzané osobné údaje detí ani zákonných zástupcov.

       V prípade, ak zákonní zástupcovia odmietnu povinné očkovanie dieťaťa, dopúšťajú sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a ošetrujúci lekár je podľa platnej legislatívy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva i s príslušnými osobnými údajmi. Hlásenie osobných údajov ošetrujúcim lekárom v súvislosti s odmietnutím povinného očkovania nie je v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov.

       

 

       S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 


Bankové spojenie:
7000135898/8180
Tel.: 00421 2 49 28 43 23 e-mail: adriana.mecochova@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090    

 

Diskusia: Ako vidí ÚVZ SR (ne)ochranu osobných údajov v otázke povinného očkovania

Chýba právny podklad

Ing. Marián FILLO | 13.12.2014

Schválne: skúste nájsť v tej odpovedi ÚVZ SR nejaké právne zdôvodnenie, že prečo je bonzovanie neočkujúcich pediatrom na RÚVZ v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov...

Ja tam teda žiadne zdôvodnenie nevidím. Dokonca ani len číslo zákona na ochranu osobných údajov ako keby JUDr. Soska (ktorý zjavne tú odpoveď vypracoval) nevedel...

ľudia sú splachovací

meďík | 13.12.2014

Právo silnejšieho tam vidím.

Re:Chýba právny podklad

kamko | 14.12.2014

p. Fillo oni nepotrebujú právny podklad, oni jednoducho DIKTUJÚ!!!
pozostatok socializmu, ináč oceňujem Váš boj "s veternými mlynmi" je to ale na dlho ale hádam sa to aj v skostnatenom Slovensku podarí

Re:Re:Chýba právny podklad

BuG.ToM | 26.12.2014

Je zaujímavé, že takýto pozostatok socializmu nemajú napr. v Rusku.
Je to 865x rozlohou väčšia krajina (obrazne napísané), pritom žiadne povinne očkovanie tam nie je. Hlavne, že každý Havlista hned na Putina vykrikuje, že je KGB.
https://www.ockovani.cz/rusko/

smutne

citatel | 12.12.2014

Je smutne, ze v SR mame povinne ockovanie a este aj trestaju pokutami. Ved v inych krajinach EU je ockovanie dobrovolne.

Toto je fasizmus v zdravotnictve !

Pan Fillo, chcel by som vam podakovat za vasu pracu, ze prinasate ludom objektivne informacie o ockovani. Ist proti dogmam v systeme totiz nie je jednoduche.

Re:smutne

Ing. Marián FILLO | 13.12.2014

Ďakujem za ocenenie a súhlasím s Vaším hodnotením situácie.

Záznamy: 1 - 6 zo 6

Pridať nový príspevok