Ako to v skutočnosti je s tou kanadskou štúdiou o šialených nežiaducich účinkoch očkovania proti HPV ai.

06.05.2016 16:09

Ing. Marián FILLO

 

    Pôvodne som na to ani nechcel reagovať, ale keď som to videl skopírované už v tretej diskusnej skupine v poradí, nedalo mi to. Istá anonymná skupina (akože-)vedcov a (akože-)skeptikov, honosiacich sa čerstvým titulom MUDr. alebo očakávajúcich tento titul v blízkej budúcnosti, zase raz zlátala niečo, čo sa pri bližšom pohľade na fakty rozsype na prach. Nádejal som sa, že po niekoľkých jasných debakloch za sebou už nebudú vystavovať svoju nevedomosť a nechápavosť na obdiv celému svetu, ale — na ich vlastnú škodu — stalo sa tak. Mnoho čitateľov však, žiaľ, nejde dostatočne do hĺbky (prípadne nevie dostatočne dobre po anglicky) na to, aby sa na tie fakty (pôvodné zdroje) pozreli sami, takže som sa predsa len odhodlal túto (ako uvidíte nižšie) vrcholne neoprávnenú kritiku vyvrátiť aj na tejto stránke, aby v tom  mala široká verejnosť jasnejšie. Zoznam mojich údajných hriechov začína týmto:

 

Napadnutý článok č. 1

„1. máj 2016: Fillo prekladá článok z americkej internetovej stránky podnikateľa Mika Adamsa „Naturalnews“ s názvom „Ohromujúca štúdia: 10% kanadských žien a dievčat muselo po očkovaní proti HPV navštíviť pohotovosť. Podľa vedcov je to vraj „málo“ na vakcínu“

    Článok hovorí, že do 42 dní po očkovaní bolo hospitalizovaných 958 žien a dievčat z celkových 195270 očkovaných. Z toho sú ďalej prepočítavané a vyvodzované mnohé ďalšie katastrofické scenáre...

    Stačí sa pozrieť do originálnej štúdie, ktorá hovorí, že z tých 958, boli len 4 hospitalizované kvôli nežiaducemu účinku očkovania. Záver štúdie je jasný: očkovanie proti HPV je bezpečné.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X16002036

    Autori hanopisu (ďalej len hanopisci) zrejme nevedia ani len správne odpísať názov stránky. Správne má byť „Natural News“, nie „Naturalnews“. To je ale len kozmetický detail.

    Čo je horšie, tvária sa, že si nevšimli, že článok SHOCK STUDY: Ten percent of Canadian females receiving HPV vaccines are sent to Emergency Rooms... scientists declare rate to be 'low' for vaccines z Natural News, ktorý som preložil a zverejnil pod názvom Ohromujúca štúdia: 10% kanadských žien a dievčat muselo po očkovaní proti HPV navštíviť pohotovosť. Podľa vedcov je to vraj „málo“ na vakcínu, sa otázkou hospitalizácie cca 1 z 200 očkovaných žien a dievčat zaoberá len okrajovo v jednej vete, pričom ale vôbec netvrdí, že všetkých 958 žien skončilo v nemocnici kvôli očkovaniu. Ono by to aj (vzhľadom k pomerne dlhému obdobiu 42 dní, za ktoré sa môže prihodiť všeličo) bolo dosť nepravdepodobné. Oveľa podstatnejšie na tom článku (a je to jasné už z nadpisu) je takmer 10% očkovaných žien/dievčat, čo skončili do 42 dní od očkovania na pohotovosti. A tým sa hanopisci akosi vôbec nezaoberajú. Prečo asi???

    Pozrime sa však na to, či naozaj „boli len 4 [ženy/dievčatá] hospitalizované kvôli nežiaducemu účinku očkovania“. V pôvodnom článku sa v kapitole 3.4 píše:

„Among the 195,270 females who received HPV vaccine, 958 were hospitalized (1053 hospitalization events) within 42 days of immunization; however only 4 of those hospitalized had a reported AEFI.“

Po slovensky:

„Zo 195.270 žien/dievčat, čo boli očkované proti HPV, bolo 958 hospitalizovaných (spolu 1.053 hospitalizácií, tzn. niektoré boli hospitalizované viac než raz) do 42 dní od očkovania, avšak iba 4 z nich mali nahlásenú nežiaducu udalosť po očkovaní (NUPO).“

    Všimnite si, ako šikovne a účelovo prekrútili hanopisci 4 hlásenia NUPO na len 4 hospitalizácie kvôli nežiaducemu účinku očkovania. Pritom je to obrovský rozdiel. Totiž — ako všade vo svete — aj v Kanade sa hlási len malý zlomok skutočného počtu NUPO. Podľa rôznych odhadov to je buď okolo 5% alebo niečo medzi 1% a 10%. To znamená, že skutočných nežiaducich účinkov očkovania bude zrejme 10x až 100x viac, než bolo hlásených.

    V pôvodnom článku je však zaujímavý údaj, že v rokoch 2006 a 2007 nebola hlásená žiadna NUPO proti HPV, pričom bolo podaných okolo 5.000 vakcín proti HPV („no events were reported for 2006 or 2007, however only about 5000 doses of vaccine were dispensed in those years“). Skúsme si spočítať, koľko by malo byť hlásených nežiaducich účinkov po očkovaní Gardasilom/Silgardom podľa toho, čo uvádza jeho príbalový leták. U väčšiny nežiaducich účinkov nie je uvedená frekvencia výskytu, takže môžeme len slepo tipovať. Ale aj tie, u ktorých uvedená frekvencia je, na naše účely postačia:

  • bolesť hlavy: veľmi častá, tzn. viac než 10%
  • nauzea: častá, tzn. medzi 1% a 10%
  • bolesť v končatine: častá, tzn. medzi 1% a 10%
  • začervenanie, bolesť, opuch v mieste vpichu: veľmi častá, tzn. viac než 10%
  • horúčka: častá, tzn. medzi 1% a 10%
  • bronchospazmus: veľmi zriedkavý, tzn. menej než 0,01%
  • urtikária: zriedkavá, tzn. medzi 0,01% a 0,1%

    Bronchospazmus (spolu s tými nežiaducimi účinkami, ktorých frekvencia nie je uvedená) vynecháme, lebo nie je jasná minimálna frekvencia. U ostatných nežiaducich účinkov platí, že môžu nastať buď izolovane (u jedného pacienta resp. po jednom očkovaní iba jeden jediný nežiaduci účinok a žiadny iný zároveň s ním) alebo v spojení s ďalšími (2, 3, 4, 5 či 6 nežiaducich účinkov naraz). Pre pesimistický scenár (vždy len izolované nežiaduce účinky) by malo prinajmenšom 10% + 1% + 1% + 10% + 1% + 0,01% = 23,01% očkovaných žien/dievčat hlásiť nežiaducie účinky. Pre optimistický scenár (každý nežiaduci účinok sa vskytuje zároveň so všetkými nežiaducimi účinkami, ktoré sa vyskytujú s rovnakou alebo vyššou frekvenciou) je minimum nežiaducich účinkov 10%. To znamená, že za roky 2006–2007 malo byť v Kanade pri 5.000 podaných vakcínach proti HPV hlásených aj v tom najoptimistickejšom možnom prípade najmenej 500 (pravdepodobne výrazne viac) nežiaducich účinkov. Nebol ale hlásený žiadny.

    Keby som bol maximálny optimista a veril, že u 5.001. vakcíny v poradí (keďže však 5.000 nie je presný počet, tak povedzme že u prvej vakcíny v roku 2008) by už nežiaduci účinok hlásený bol, tak to vyjde, že hlásených bolo len 1/501 ≅ 0,2% skutočného počtu nežiaducich účinkov. Takže vyššie uvedené odhady 5% resp. medzi 1% a 10% sú zrejme pri očkovaní proti HPV brutálne nadhodnotené. Ale budem ústretový a povedzme, že uverím to 1% (hoci na základe dostupných údajov je jasné, že to je menej). Ak teda bolo hlásené iba 1% nežiaducich účinkov, tak v prípade, že boli hlásené len 4 (spomedzi 958 hospitalizovaných žien), malo nežiaduce účinky očkovania v skutočnosti (s pravdepodobnosťou, ktorá hraničí s istotou) najmenej 400 žien z tých 958. Pravdepodobne to ale bolo výrazne viac, keďže som celý čas sústavne zaokrúhľoval výskyt nežiaducich účinkov v prospech vakcíny. Zrejme teda k väčšine z uvedených hospitalizácií viedlo v konečnom dôsledku očkovanie.

    Zaujímavé by bolo porovnať priemernú frekvenciu hospitalizácií za 42 súvisle po sebe nasledujúcich dní oproti frekvencii hospitalizácií po očkovaní proti HPV, a to u každej sledovanej vekovej skupiny žien/dievčat zvlášť. Rovnako tak by bola zaujímavá frekvencia hospitalizácií 42 dní PRED očkovaním u tých istých žien/dievčat, čo boli zahrnuté do tejto štúdie. Napriek tomu, že z textu pôvodného článku je úplne zrejmé, že výskumníci mali prístup k všetkým potrebným údajom na to, aby to mohli vypočítať a porovnať, neurobili tak. Prečo asi???

    Záver článku, že očkovanie proti HPV je vraj bezpečné, úplne ignoruje fakt, že hlásenosť nežiaducich účinkov očkovania proti HPV v Kanade nie je 100%, ale je podľa dostupných údajov menšia než 1%, takže po správnosti by mali výskumníci hlásené NUPO vynásobiť najmenej stovkou, aby dostali ako-tak reálny odhad skutočného počtu NUPO. Ale skúseného čitateľa lekárskych štúdií toto vôbec neprekvapí, pretože je priam notorickým nešvárom, že závery vedeckého článku (obzvlášť takého, ktorý svojím vyznením pomáha propagácii nejakého farmaceutického výrobku či zdravotnej pomôcky, čo je aj tento prípad) nie sú v súlade so zistenými údajmi, ako to na mnohých prípadoch dokumentuje prof. Dr. Peter Gøtzsche vo svojej knihe Smrtiace lieky a organizovaný zločin: Ako veľké farmaceutické firmy skorumpovali zdravotnú starostlivosť.

    Takže prvá výčitka hanopiscov voči mne je z ich strany jasné klamstvo, prekrúcanie a podsúvanie nenapísaného. Poďme na druhú:

 

Napadnutý článok č. 2

„25. október 2013: Fillo zdieľa článok z Naturalnews preložený stránkou podnikateľa Ing. Jozefa Buzga „Bádateľ“ s názvom „Očkovací škandál: Súd potichu potvrdil autizmus z MMR vakcíny“

    Súd nič také nepotvrdil, práve naopak – v spoločnom konaní s názvom Omnibus autism proceeding uzavrel, že očkovanie MMR vakcínou a vakcínami obsahujúcimi thimerosal autizmus nespôsobujú. Prípady spomínané v článku neboli odškodnené za autizmus, ale za encefalopatiu po očkovaní.

https://bezpecneockovanie.wordpress.com/2013/11/04/sud-nerozhodol-ze-vakciny-sposobuju-autizmus/

    Neviem, čo presne považujú hanopisci za „zdieľanie“, viem však celkom isto, čo som urobil: v rámci sledovania toho, čo sa píše o očkovaní na iných stránkach, som skopíroval dva odstavce zo zmienen ého článku zo stránky Badatel.net a pridal k tomu odkaz na celý článok na pôvodnej stránke. Toto robím (keď stíham) so všetkými článkami o očkovaní na iných českých a slovenských stránkach, na ktoré narazím. Pri zbežnom pohľade na rubriku Čo píšu iní musí byť každému poctivému čitateľovi zrejmé, že tam v skutočnosti prevládajú pro-očkovacie články, lebo tých sa (v rámci vládnucej propagandy) jednoducho vydáva početne viac (samozrejme: po odpočítaní toho, čo vydávame my na www.slobodaVockovani.sk, keďže rubrika sa volá Čo píšu iní).

    Takže toto obvinenie hanopiscov vlastne znamená, že ma obviňujú z toho, že poctivo sledujem, čo sa na slovenskom internete o očkovaní píše (či už za očkovanie, proti očkovaniu alebo neutrálne). Nemôžem si pomôcť, ale toto je naozaj úchylné obvinenie.

    Ale späť k veci. K nezmyselnému konštatovaniu „súd nepotvrdil, že vakcíny spôsobujú autizmus“, hoci reálne potvrdil, že vakcíny spôsobili u daného dieťaťa poškodenie mozgu, ktorého prejavy boli danému dieťaťu neskôr diagnostikované ako autizmus (aj keď priamo autizmus z očkovania sa v rozsudku neuvádza, v konečnom dôsledku súd však naozaj potvrdil autizmus z očkovania), máme už vyše roka na stránke výdatný komentár, ku ktorému už naozaj nemám čo dodať:

 

Napadnutý článok č. 3

„23. január 2012: Fillo prekladá ďalší článok z Naturalnews s názvom „Výskumníci amerického Úradu verejného zdravotníctva hovoria, že matky by mali prestať s dojčením, aby sa zvýšila "účinnosť" očkovania proti rotavírusom“.

    Tento blud si vykonfabuloval jeden z autorov stránky Naturalnews - Ethan A. Huff. CDC odporúča kojiť bez ohľadu na očkovanie proti rotavírusom.

https://skepchick.org/2012/01/cdc-says-postpone-breastfeeding/

    V prvom rade: je zaujímavé, že hanopisci nedávajú svojim čitateľom odkaz priamo na zmienený článok na www.slobodaVockovani.sk, čím im sťažujú overovanie svojich tvrdení, ale nie je problém, urobím to za nich:

    V druhom rade: nikde v zmienenom článku sa nepíše o tom, čo odporúča CDC. Vždy sa píše len o výskumníkoch zo CDC. A to je teda veľký rozdiel. Jednotlivý výskumník môže totiž odporúčať niečo úplne iné než je oficiálne stanovisko úradu, ktorý ho zamestnáva.

    V treťom rade: nemá vôbec zmysel čítať odkazovaný článok na ďalšej z dlhého radu kvázi-skeptických stránok, ktoré používajú trápny výsmech miesto vecných logických argumentov (ale keď sa vám chce, pokojne si ho prečítajte), keď priamo v súhrne (abstrakte) štúdie, o ktorej sa píše v dotknutom článku na Natural News, sa v poslednej vete dočítame:

„Strategies to overcome this negative effect, such as delaying breast-feeding at the time of immunization, should be evaluated.“

Po slovensky:

„Mali by sa vyhodnotiť stratégie na prekonanie tohto nepriaznivého účinku, ako napr. odloženie dojčenia v čase očkovania.“

    Vysadenie dojčenia na nejaký čas by (za predpokladaného odstriekavania mlieka počas tejto doby) nevyzeralo až tak tragicky, keby nemali mnohé matky nemilé skúsenosti s tým, že deti, ktorým už raz dajú fľašu, odmietajú sa viac prisať na prsník. Vo výsledku sa teda odklad dojčenia pre mnohé deti rovná v podstate odstaveniu, a teda (aj keď možno s určitou nadsádzkou) Ethan A. Huff má v podstate pravdu: výskumníci zo CDC naozaj odporúčajú matkám prestať s dojčením, aby lepšie zabrala vakcína proti rotavírusom. Presnejšie: odporúčajú vyhodnotiť takúto stratégiu, čo vo výsledku znamená, že prinajmenšom nejaký počet testovaných matiek a bábätiek takto dopadne. A hoci možno vnímať článok na Natural News ako do istej miery nafúknutý, jeho kľúčové posolstvo je naozaj pravdivé a nijaký SkepChick.org (ani tristotisíc iných kvázi-skeptických stránok) na tomto fakte nič nemení.

 

Ďalšie výčitky v texte hanopisu

„Stránka Bádateľ je obdoba americkej stránky Naturalnews – vytvárajú články za účelom predaja produktov alternatívnej medicíny v ich nemalých internetových obchodoch.“

    Naozaj nechápem, prečo v hanopise na mňa riešia stránku Badatel.net, keď tá má so mnou v tomto kontexte presne takú istú spojitosť ako SME, Nový čas či Denník N, ktoré keď niečo napíšu o očkovaní, zaradím to do prehľadu Čo píšu iní presne takým istým spôsobom ako čokoľvek o očkovaní z Badatel.net. Prečo mi hanopisci nepripíšu spojitosť so SME, Novým časom či Denníkom N? Je tu tiež vidieť, že neschopnosť správne opísať názov stránky Naturalnews nie je náhodným preklepom, ale systémovou chybou hanopiscov.

    A pokiaľ pisatelia označili internetový obchod Bádateľa za „nemalý“, celkom by ma zaujímalo, aký mal obrat za minulý rok a z akého zdroja sa to hanopisci dozvedeli. Alebo si zase raz niečo len vycucali z prsta? Tak či onak, je nad Slnko jasnejšie, že obrat internetového obchodu Bádateľa musel byť hlboko hlboko hlboko pod obratom hlavného dodávateľa vakcín pre ľudí na slovenský trh — farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmithKline, ktorý činil v roku 2015 23,9 milárd britských libier (30,3 miliárd €).

    Inak argumentácia tým, že Natural News či Bádateľ predávajú výrobky alternatívnej medicíny, a preto to bude všetko podvod, je dvojsečná zbraň. Rovnako dobre nájdeme na stránkach vedeckých lekárskych časopisov ako New England Journal of Medicine (NEJM), Journal of American Medical Association (JAMA), British Medical Journal (BMJ) či Lancet (čo sú štyri najprestížnejšie lekárske časopisy na svete) kopec reklamy na výrobky farmaceutických firiem. Je kvôli tomu úplne všetko (alebo 99% toho), čo tieto časopisy uverejnia, vysloveným podvodom?

 

„Fillo ich napriek tomu bezhlavo prekladá a propaguje, pretože mu to sedí do jeho chápania očkovania.“

    Z Bádateľa nič neprekladám. Ten je predsa po slovensky. A „propagujem“ ho presne tak isto ako SME, Nový čas či Denník N, tzn. iba zaraďujem články o očkovaní z Badatel.net do rubriky Čo píšu iní.

    Čo sa týka Natural News, slovo „bezhlavo“ naozaj nie je na mieste, presnejšie: je to vyslovená lož. Napr. keď vrcholila kauza okolo Roberta De Nira a filmu „Vaxxed“ („Zaočkovaní“), rozhodol som sa nepreložiť článok z Natural News Full history exposed: Tribeca Film Festival carrying out Nazi agenda of genocide, eugenics and extermination via 'science' and medicine, ktorý som vyhodnotil tak, že toto už Mike Adams naozaj prepískol. A vývoj udalostí mi o niekoľko dní dal zapravdu. Navyše si stačí porovnať, koľko článkov o očkovaní vydali Natural News za ostatné tri roky a koľko z nich máme preložených na www.slobodaVockovani.sk a bude každému jasné, že články z Natural News ani omylom neprekladám „bezhlavo“.

    Hovorím a píšem len to, čo považujem za pravdu alebo za vysoko pravdepodobné, pričom medzi jedným a druhým rozlišujem. Ak to hanopisci označia za „pretože mu to sedí do jeho chápania očkovania“, môže byť, ale ja tomu hovorím: „pretože som to vyhodnotil ako pravdivé“. Zaujímavé však je, že si hanopisci nevšimli to, ako vyvraciam veľmi rozšírené podvodné správy (hoaxy), ktoré majú jasný proti-očkovací nádych, takže by sa mi akože mali páčiť. Ale mne sa nepáčia, lebo zjavne nie sú pravdivé:

    Takže ak hanopisci touto vetou chceli naznačiť, že zožeriem Bádateľovi či Natural News akúkoľvek hlúposť, hlavne aby to bolo proti očkovaniu, tak sú nado všetku pochybnosť preukázateľne mimo.

 

„Upozornenia, že tieto články klamú, Fillo ignoruje, a články na svojej stránke ponecháva.“

    To by mi však museli najprv nejaké upozornenie poslať. Ale neposlali. Ani e-mailom, ani v diskusii pod článkom. Čo sa diskusií týka, nerátam do toho „upozornenia“ na niečo, čo vraj podľa nich je lož, hoci takéto tvrdenie nedokázali vecne a logicky obhájiť. Takže spomínam si na celkovo NULA prípadov, kedy by ma naozaj upozornili na preukázateľnú nepravdu na www.slobodaVockovani.sk, ktorú by som neodstránil, nenapravil alebo neuviedol na pravú mieru patričným komentárom. A ak je to len tým, že mi už zlyháva pamäť, poprosím aspoň o jeden preukázateľný príklad, ideálne o úplný zoznam.

 

„Nakoniec potom vždy povie: „nie, ja nie som proti očkovaniu, som za dobrovoľné očkovanie“.“

    Oboje je pritom pravda: som proti očkovániu seba a svojich detí a zároveň som za plne dobrovoľné očkovanie (bez akejkoľvek sankcie za odmietnutie očkovania) pre všetkých ostatných, na základe plne informovaného (ne)súhlasu, teda nikomu nechcem očkovanie zakazovať, pokiaľ sa pre očkovanie slobodne rozhodne a je predtým plne informovaný/á o možných rizikách.

 

„Šírenie nezmyslov o očkovaní je pritom najväčšou prekážkou zavedenia dobrovoľného očkovania.“

    Úplne súhlasím! Keď úrady, vakci-celebrity a všeobecní lekári prestanú šíriť nezmysly a vyslovené lži o očkovaní a povedia národu plnú pravdu, stane sa povinné očkovanie úplne neudržateľným.

 

Ďalšie výčitky v priloženom obrázku

    Po tomto texte nasledoval obrázok s mojou fotkou a ďalšími preukázateľne nepravdivými tvrdeniami:

pamflet

„Poúča druhých, ako sa robí medicína, založená na dôkazoch, pritom sám šíri ľubovoľné bludy, ktoré nájdete na internete.“

    Áno, poúčam, lebo drvivá väčšina slovenských a českých lekárov (ak nie všetkých, tak prinajmešom tých, čo sa tým či oným spôsobom venujú očkovaniu) o tom, žiaľ, preukázateľne nemá poňatia (vrátane pisateľov tohto hanopisu, ako je zrejmé z vyššie uvedeného). A to, že vraj šírim „ľubovoľné bludy, ktoré nájdete na internete“, je veľmi ľahko preukázateľná lož, viď vyššie.

 

„Obviňuje druhých z konfliktov záujmov, sám pritom zarába na svojom antivakcinačnom odboji a odvoláva sa na články, tvorené za účelom predaja produktov alternatívnej medicíny.“

    Keď niekto príde na to, že farmaceutická firma klame, a vydá o tom knihu, z ktorej má nejaký príjem od každého predaného výtlačku, je v konflikte záujmov a diskvalifikuje ho to pri kritike tejto farmaceutickej firmy? Podobne ak o tom napíše článok, za ktorý dostane autorský honorár, je v konflikte záujmov a diskvalifikuje ho to pri kritike tejto farmaceutickej firmy? Alebo ak nejaký informátor (angl. whistle-blower) upozorní na kolosálne podvody vnútri farmaceutickej firmy a následne dostane v súdnom procese 10% z vysúdenej sumy, čo môže byť aj vyše 10 miliónov dolárov (čo sa zdá byť veľkou sumou, ale takého človeka už pravdepodobne nikto nezamestná, takže s ohľadom na to môže byť táto suma primeraná), je v konflikte záujmov keď zas a znovu porozpráva o hriechoch farmaceutickej firmy, na ktoré na začiatku upozornil?

    Konflikt záujmov je definovaný ako

„rozpoloženie, v ktorom nejaká osoba alebo ustanovizeň má viaceré záujmy, či už finančné alebo iné, z ktorých jeden by prípadne mohol skorumpovať konanie daného jednotlivca alebo ustanovizne.“

    Takže ak nejaký vedec, časopis či zväz lekárov prijíma peniaze (či inú odmenu) od farmaceutického priemyslu (či už za poskytnutie reklamného priestoru alebo nie), je v konflikte záujmov, lebo môže (súc touto podporou zaviazaný) sfalšovať vedecký výskum alebo aspoň zamlčať nepriaznivé údaje, nepravdivo/neúplne informovať o lieku/vakcíne sponzora, alebo vydať smernice, ktoré nie sú na prospech pacienta, ale sú na prospech výrobcu lieku/vakcíny, čím pre seba získa určité obohatenie. To znamená, že za lož/podvod/polopravdu dostane peniaze či inú odmenu.

    Ak však niekto iný, kto nie je platený nikým iným než prijímateľmi informácií, ktoré sprostredkúva, tzn. ani výrobcami výrobkov, o ktorých píše, ani výrobcami konkurenčných výrobkov resp. poskytovateľmi konkurenčných služieb, nemá nijaký iný záujem, ktorý by predstavoval pohnútku ku skresľovaniu poskytovaných (a zamlčiavaniu nehodiacich sa) informácií, nejde o konflikt záujmov, lebo záujem je len jeden: informovať čitateľov. To, že čitatelia (v mojom prípade je to len menej než 1% z čitateľov) následne ocenia pisateľa/prekladateľa za jeho prácu, je úplne normálne, lebo majú z daných informácií úžitok, a keď sa tomu pisateľ/prekladateľ venuje na plný úväzok (čo je môj prípad), tak potrebuje aj z niečoho žiť. Na rozdiel od lekárskych časopisov, ktoré sú plné reklamy na farmaceutické výrobky, alebo sú inak podporované farmaceutickým priemyslom (napr. skupovaním dotlačí jednotlivých článkov, z ktorých má farmaceutická spoločnosť prospech), na www.slobodaVockovani.sk nie je žiadna reklama, z ktorej by sme mali príjem, a nepoberáme ani podporu od žiadnej firmy (prinajmenšom o tom nevieme, takže ak by predsa, nijak nás to v našom písaní neovplyvňuje), len od jednotlivcov.

    Tiež by mi mohli hanopisci vysvetiť, ako sa dá zarobiť na tom, keď sa niečo (vakcína) nepredá. Obzvlášť v prípade, že (na rozdiel od niektorých iných stránok) na stránke www.slobodaVockovani.sk nie je nijaká reklama, ak nerátame Slobodný vysielač, na ktorom mám pravidelné relácie Sám sebe lekárom, ktoré sú do istej miery aj o očkovaní (teda k téme), EFVV, čo je európske združenie kritikov očkovania, ktorého som členom, a prehľadu kníh o očkovaní (v rámci odkazov na ďalšie zdroje), za ktorý mi nikto nikdy nezaplatil ani cent.

    Rád by som sa tiež dozvedel, ako možno rozoznať „články, tvorené za účelom predaja produktov alternatívnej medicíny“, keď sa v daných článkoch nielenže nepropaguje žiadny konkrétny výrobok, ale dokonca ani žiadna skupina „produktov alternatívnej medicíny“ (bez uvedenia konkrétnej značky). Tento konštrukt hanopiscov je rovnakým nezmyslom, ako na základe uverejnenia reklamy na nejaký výrobok firmy GlaxoSmithKline či Pfizer na stránkach denníka SME tvrdiť, že napr. článok Kim si na kongrese upevňuje moc. Kuriozita, ktorú inde neuvidíte, je vytvorený „za účelom predaja produktov farmaceutickej medicíny“. Jednoducho úplný úlet. Celkom by ma zaujímalo, kam ešte moji oponenti zájdu v tejto očividnej seba-diskreditácii. Na druhú stranu, možno si to aj uvedomujú, že sa tým diskreditujú, keď sa nikto z nich pod to nepodpísal svojím skutočným menom.

 

„Podnecuje nedôveru voči odborným vládnym organizáciám, sám sa pritom (keď mu to vyhovuje) na ne odvoláva.“

    Áno, skutočne podnecujem nedôveru voči napr. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a to na základe preukázateľných lží, vyslovených/napísaných predstaviteľmi tohto úradu. Ako totiž možno veriť niekomu, kto preukázateľne a notoricky klame?

    A áno, niekedy sa na tieto úrady odvolávam, a to v dvoch prípadoch:

  1. keď ide o štatistiky výskytu rôznych prenosných chorôb — nikto iný než tieto úrady ich nevedie, takže ak nechcem variť z vody, môžem sa odvolať len na jedinú štatistiku, aká jestvuje, a to je štatistika štátneho úradu.
  2. keď argumentujem nejakému zúrivému očkovaciemu fanatikovi, tak mu môžem povedať (a s obľubou to robím), že napr. dokonca aj na stránke vrcholne skorumpovanej Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je uvedené odporúčanie podávať vitamín A pri osýpkach. Robím to preto, lebo očkovací fanatici spravidla nekriticky prijímajú všetko, čo napíše WHO.

    Samozrejme, nijaký klamár by nebol úspešným klamárom, keby celý čas hovoril samé lži. To by ho ľahko odhalili a nikto by mu neveril. Takže aj na stránke WHO je viac pravdivých informácií, spolu s nepravdivými. Prečo teda neodkazovať na niečo na stránke oponenta, keď sa domnievam, že práve v tomto konkrétnom prípade píše pravdu?

    Veci nie sú čierno-biele a ani WHO neklame vždy. Napr. čo sa týka dojčenia, sú odporúčania WHO celkom v pohode. Autori hanopisu však zjavne vykazujú primitívne „binárne myslenie“, podľa ktorého niekto buď vždy klame alebo vždy hovorí pravdu, takže mi vlastne vyčítajú, že neverím v očkovanie (ktoré sa na stránkach WHO hojne propaguje), ale napriek tomu odkazujem na blahodarný účinok vitamínu A pri osýpkach, taktiež na stránke WHO, čiže „keď sa mi to hodí“. Nuž, mne sa hodí to, čo je pravda. Keď je na nejakej stránke WHO lož, tak nemám problém na to kriticky poukázať, keď na nejakej inej stránke WHO je pravda, nemám problém na ňu odkázať.

    A argumentácia výrokmi „autority“, ktorú môj oponent nekriticky zvelebuje (hoci ja nie), je výborným spôsobom, ako poukázať na nezmyselnosť kultu (slepého uctievania) osobnosti, autority či odborníka, ktorý nemá v oblasti vedy vôbec čo hľadať — jedine ak ako predmet výskumu psychológie.

 

P.S.:

    Všimnite si, že hanopisci boli tak zbabelí, že sa nikto z nich nepodpísal pod ten paškvil, čo vytvorili. Neboli si snáď istí tým, čo napísali? Alebo si dokonca boli plne vedomí skutočnosti, že klamú s cieľom poškodiť moju povesť, takže sa obávali prípadného trestného stíhania kvôli trestnému činu ohovárania (§373 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.)?

    Naproti tomu si všimnite, že ja sa nemám žiadny problém podpísať plným občianskym menom pod kritické články o očkovacej mašinérii, ktoré píšem či prekladám.

    A všimnite si tiež, že hanopisci nenapadli vo svojom hanopise ani jeden môj vlastný článok. Všetky tri články, ktoré (neprávom) napadli, neboli moje, ale len preložené, pričom 1 z tých 3 som dokonca ani neprekladal ja. Mám tomu rozumieť tak, že v žiadnom z mojich vlastných článkov nedokázali nájsť žiadnu chybu?

    Netvrdím, že som na tému očkovania písal vždy iba dokonale bezchybne. Vlastne viacero chýb som si aj opravil, či už na základe vlastného oboznámenia sa s pre mňa novými skutočnosťami, alebo na základe upozornenia inou osobou. Ale aj napriek tomu je veľmi pravdepodobné, že nejaké chyby stále v mojich článkoch budú, a budem veľmi vďačný každému, kto ma na ne upozorní, a to aj keby šlo o niektorého z autorov mnou práve komentovaného hanopisu. Prekvapuje ma však, že ma kritizujú za niečo, čo som nenapísal ja sám, iba som to preložil (a nekritizujú pritom chyby prekladu), a nie za niečo, kde som skutočne ja urobil preukázateľnú chybu. Pritom verím tomu, že keby si skutočný odborník prešiel všetky moje vlastné články, tak tých chýb nájde hneď niekoľko. A asi by som ich našiel aj ja sám, keby som si dal tú námahu a prečítal znovu všetko, čo som kedy napísal na tému očkovania, keďže priebežne moje poznanie v tejto oblasti rástlo. Lenže nemám veľmi kedy, keď ma v schránke čaká okolo 500 nevybavených e-mailov a na zozname vecí, čo mám na pláne, je hrubým odhadom asi tak 300 položiek.

    Takže ešte raz: keď narazíte v akomkoľvek článku na www.slobodaVockovani.sk či www.svobodaVockovani.cz na nejakú chybu, neváhajte napísať do diskusie pod článkom, alebo mi dajte vedieť e-mailom. Človek je tvor omylný a chyby sú od toho, aby sa naprávali a aby sme sa na nich poučili. A môžete byť pritom pokojne aj veľkým zástancom očkovania, čo je vlastne pre hľadanie chýb lepšie, lebo človek má tendenciu prehliadať chyby iných ľudí zo svojej skupiny a skôr vidí chyby na strane oponentov.

    Za všetky upozornenia na chyby vopred srdečne ďakujem.