Ako spolu súvisí autizmus, neurologické poruchy, vakcíny, GMO, MSG a Aspartam?

05.05.2012 14:13

       Například vakcíny, o kterých farmaceutický průmysl tvrdí, že nemají absolutně žádnou souvislost s autismem, se stále objevují v nezávislých, farmaceutickým průmyslem nesponzorovaných studiích, jakožto jedna z příčin autismu. Ať už obsahují thimerosal nebo ne, vakcíny jsou definitivně spojeny s neurologickými poruchami, které ve větší míře téměř neexistivali před zahájením masivních vakcinačních kampaní. Před nějakými 100 lety nebyl autismus téměř znám. Přibližně jedno dítě z 25.000 narozených tehdy vykazovalo určité odchylky od normálu v komunikaci a společenských vztazích, které byly kompenzovány jiným umem nebo schopnostmi, jako zapamatování čísel (digitální myšlení), hodnot (myšlení v kódech), jmen nebo dalšími speciálními schopnostmi v matematice. Některé zdroje dokonce hovoří o poměru 1 ze 100.000. Ať tak či onak, počet autistických dětí se téměř zdvojnásobuje každých několik let. Česká republika, kde žije podle odhadů asi 90.000 autistů, je možná za Amerikou o pár let pozadu co se týče autismu, ale to nic nemění na vážnosti situace. Pokud bude vývoj pokračovat a akcelerovat současným tempem, brzy budeme mluvit o poměru 1:10. A zanedlouho poté o poměru 1:3. Otázkou je, jakou má celý proces setrvačnost? Jak rychle jsme schopni odstranit alespoň nejhorší příčiny autismu z našich životů?

       Dokonce i klokaní „vakcínový soud“ to potichu přiznal, když se vyrovnal s několika rodinami, jejichž děti utrpěli vakcinací zranění. V roce 2009, například, vakcínový soud rozhodl, že Bailey Banks, mladý chlapec, který utrpěl akutní mozkové poškození po podaní MMR vakcíny, byl skutečně zraněn vakcínou. Specialista Richard Abell v té době napsal, že MMR vakcína způsobila podmínky, které vedly k Baileyho trvalému mozkovému poškození...

 

       Viac na stránke VoxVictims.com.