Ako sme dopadli na Dni zdravia v Košiciach a na besede v Bratislave?

13.04.2010 05:43

       Košického Dňa zdravia sa zúčastnil člen petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní Ladislav JUHÁR v piatok 9.IV.2010. Deň zdravia pozostával z prednášok v prednáškovej sále a z "trhoviska" pred ňou. V prestávkach medzi jednotlivými prednáškami bola v prednáškovej sále na plátno "do kolečka" premietaná prezentácia, súčasťou ktorej bola aj upútávka na Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní. Okrem toho Ladislav JUHÁR osobne v krátkosti informoval prítomných návštevníkov Dňa zdravia o Petícii, možnosti sa s ňou oboznámiť a podpísať ju priamo na tomto podujatí. Odhadom asi 40 ľudí sa zastavilo pri stole, ktorý nám láskavo poskytol organizátor podujatia - Regeneračné centrum Košice. Počas niekoľkých hodín sa nám podarilo vyzbierať približne 30 podpisov. Týmto chceme tiež srdečne poďakovať majiteľovi Regeneračného centra Ing. Petrovi TÓTHOVI za obetavú pomoc Petícii za slobodnú voľbu v očkovaní a súvisiacim aktivitám.

       V pondelok 12.IV.2010 sa v príjemnom prostredí Čajovne Biela Ľalia v Bratislave uskutočnila beseda "Očkovanie - za a proti", ktorej hosťom bol člen petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní Marián FILLO. Prevažnú väčšinu účastníkov tvorili rodičia malých detí a rodičia ešte len očakávajúci prírastok do rodiny. Väčšina otázok sa týkala právnej stránky (ne)očkovania, čo je pre nás povzbudením pre rozšírenie nášho Právnického okienka. Viacerí účastníci besedy sa pýtali, kedy bude v Bratislave ďalšia podobná beseda, čo nás veľmi teší, i keď na túto otázku v tejto chvíli nevieme odpovedať. Týmto chceme tiež poďakovať Čajovni Biela Ľalia za bezplatné poskytnutie priestorov pre besedu a jedným z účastníkov za poskytnutie nocľahu a milú pohostinnosť.