Ako sa vyrábajú vakcíny: opičie obličky, materiál z miechy, zvierací hnis a ďalšie chuťovky

14.10.2011 18:53

NaturalNews.com - 11.X.2011Kaitlyn Moore

 

       Pôvodný článok "How vaccines are made: Monkey kidneys, spinal material, animal pus and more"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Kauzy ohľadne nebezpečenstva očkovania si vyžadujú hlbší pohľad na to, ako sa očkovacie látky vyrábajú a čomu sa vlastne vystavujeme, keď sa dáme zaočkovať. Čo presne teda je očkovanie?

       Vo všeobecnosti je očkovanie určitým štepením, ktoré sa pokúša vytvoriť imunitu proti určitej chorobe. Naša protilátková obrana je dráždená, keď sú oslabené podoby baktérií alebo vírusov vstreknuté do nášho tela.

       Vakcinačné baktérie sú pestované v Petriho miskách, ale vírusy potrebujú živé hostiteľské bunky. Nedávne pokroky v lekárstve rozšírili význam pojmu "živé hostiteľské bunky", viď https://www.nae.edu/Publications/Bridge/EngineeringandVaccineProductionforanInfluenzaPandemic/AlternativeMethodsofMakingInfluenzaVaccines.aspx.

       Edward Jenner, ktorému sa pripisuje objav očkovania proti pravým kiahňam, pozoroval, že dojičky kráv nakazené kravskými kiahňami sa stali imúnnymi voči pravým kiahňam. Jennerovo prvé "očkovanie" bolo prenesením hnisu z pľuzgiera dojičky na 8-ročného chlapca, viď: https://www.experiment-resources.com/who-invented-vaccination.html.

 

Moderné očkovania

       Žiaľ, napriek všetkému pokroku v modernom lekárstve sa príprava očkovacích látok v skutočnosti zhoršila. Pôvodné očkovania boli prenesením nakazenej hmoty z jedného človeka do tela druhého človeka.

       Problémy nastali, keď sa hostiteľmi pre vakcinačné vírusy stali zvieratá. Zoznámte sa s Dr. Jonasom Salkom a honbou za vývojom komerčne dostupnej očkovacej látky proti detskej obrne. Salk a jeho kolegovia zmiešali dokopy šialený guláš s obsahom rozomletej miechy zosnulého 9-ročného pacienta, vody, krvi, múch, výkalov a ľudských buniek. Táto zmes bola vstreknutá do mozgu opíc, z ktorých väčšina okamžite zomrela alebo ochrnula.

       Odvážny Salk sa snažil vytvoriť komerčnú verziu očkovacej látky proti detskej obrne, vyvinutú sčasti z "výkalov troch zdravých detí v Clevelande."

       Iróniou osudu bola nedávno odhalená úloha tohto otca vakcíny proti detskej obrne v nelegálnych pokusoch na mentálne postihnutých pacientoch (https://www.naturalnews.com/031564_Jonas_Salk_medical_experiments.html).

       Hoci dnešné recepty na výrobu vakcín neobsahujú výkaly, stále sa zakladajú na živých hostiteľských bunkách z kráv, opíc, prasiat, kuracích vajec a umelo potratených ľudských bábätiek.

       Vypestované vírusy sa potom zmiešajú s jedovatými chemikáliami, ako je thimerosal/thiomersal (ortuť), formaldehyd, hydroxid hlinitý a množstvo iných látok, skôr než sú vstreknuté do našich tiel (viď https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf a https://www.vaclib.org/pdf/vaxcont2.pdf). Nežiaduce účinky sú potom autizmus, cukrovka, astma, roztrúsená skleróza, syndróm náhleho úmrtia dojčaťa a ďalšie.

 

Znečistenie vakcín

       Hmota vírusom nakazených buniek predstavuje značné zdravotné riziko kvôli celej plejáde nebezpečných zvieracích vírusov, RNA, DNA a ďalšiemu materiálu, ktorý nemožno úplne odstrániť z výsledného výrobku.

       Oceňovaná novinárka Janine Roberts, autorka knihy "Fear of the Invisible" ("Strach z neviditeľného") a množstva článkov odhaľujúcich pravdu o vývoji vakcín, zistila, že

"očkovacie látky nie sú vyfiltrované a čisté, ale sú suspenziou z výrobcových inkubačných nádob, v ktorých sa vírusy pestujú na bunkách z rozdrvených vtáčích embryí, rozsekaných opičích obličiek alebo na neslávnych klonovaných ľudských diploidných bunkách, testovaných len na niekoľko známych kontaminantov - zatiaľčo ostatné zostávajú jednou veľkou neznámou."

       Čo je ešte horšie, vláda poskytla právnu ochranu očkovaciemu priemyslu a jeho znečisteným výrobkom skrz regulácie FDA (U.S. Food and Drug Administration = úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.), konkrétne 21 CFR.

"Interakcie vírusov sú nekontrolovateľné - vo svojej podstate sú to mutujúce organizmy. Jestvuje dobre podložená obava, že tieto zvieracie vírusy sú schopné prekročiť hranice druhu a prispôsobiť sa novému hostiteľskému prostrediu."

       Dr. Leonard Hayflick, virológ na Stanfordskej univerzite a Kalifornskej Univerzite v San Franciscu vyjadril obavy, že bunkové kultúry, bežne používané na výrobu vakcín a pochádzajúce zo zvierat a z vtáčích embryí, vytvorili situáciu, kedy je "očividné, že tieto bunky obsahovali mnoho nechcených vírusov, z ktorých niektoré boli pre človeka smrteľné", viď https://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15452.

       Napr. vírus SV40, ktorý pochádza z opíc sa dostal medzi ľudí skrz očkovanie proti detskej obrne a viaže sa s rakovinou, hlavne non-Hodgkinovým lymfómom a nádormi na mozgu, viď https://www.informedchoice.info/polio.html a https://www.tetrahedron.org/articles/vaccine_awareness/through_the_needle.html.

       Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization = WHO) si je vedomá, že MMR vakcíny sú nakazené vtáčím leukotickým vírusom, spojeným s leukémiou (viď str. 19 tu: https://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/98/transcpt/3476t1.pdf). Rotarix trpí (vakcína proti rotavírusom - pozn. prekl.) je jednou z nedávno odhalených kontaminácií zvieracou DNA - v tomto prípade z prasiat, viď https://vaccineawakening.blogspot.com/2010/04/vaccine-contamination-pig-virus-dna.html. (Pozn. prekl.: úplne najnovšou je aféra s geneticky manipulovanou DNA vírusu HPV vo vakcíne Gardasil/Silgard, ktorá pretrváva v krvi zaočkovanej osoby aj niekoľko rokov po očkovaní, súc naviazaná na hliníkový adjuvant, viď: https://www.slobodavockovani.sk/news/vakcina-silgard-gardasil-proti-hpv-je-kontaminovana-geneticky-zmanipulovanou-dna-ktora-pretrvava-v-krvi-cloveka/)

 

Dve tváre vlády USA

       V odpovedi na otázky ohľadne bezpečnosti očkovania istý vládny úradník povedal: "otázky bezpečnosti by sa potom mali posudzovať na základe povahy použitého materiálu. Budeme dúfať, že vyberú materiály, ktoré budú zodpovednejšie alebo budú predstavovať menšie riziko, ale nemusí to byť vždy tak," viď https://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/98/transcpt/3476t1.pdf.

       Avšak vláda USA zostáva neochvejná vo svojom ubezpečované verejnosti v USA, že očkovanie je potrebné pre zachovanie zdravia detí, viď https://www.vaccines.gov/.

       Riziko očkovania je však dosť veľké na to, aby Kongres (parlament v USA - pozn. prekl.) v roku 1986 schválil zákon o poškodeniach zdravia očkovaním v detstve, podľa ktorého sú odškodňované stovky ľudí, ktorí zašlú žiadosť o odškodnenie za očkovaním spôsobené poškodenie zdravia alebo smrť.

       Pravda o očkovaní je podobná ako inde: ide o peniaze. Očkovací priemysel zarobil vyše 24 miliárd dolárov v roku 2009 a podľa predpovedí v roku 2016 zarobí 52 miliárd dolárov, viď https://centerforvaccineethicsandpolicy.wordpress.com/2010/01/17/global-vaccines-revenues-projected-to-more-than-double-by-2016/.

       Určitá časť tohto zisku bude použitá na vyplatenie lekárskych poradcov, podporujúcich pro-očkovacie kampane, viď https://www.naturalnews.com/029441_vaccine_manufacturers_advisors.html.

      Vláda USA hanebne podporuje snahu farmaceutických spoločností zvýšiť svoje zisky a zredukovať súdne žaloby, čo je dôkazom, že keď príde na vládnu politiku a jej dopady na občanov, zas tak veľa sa nezmenilo, viď https://www.lawyersandsettlements.com/articles/drugs-medical/vaccine-profit-00087.html.

       To, čo sa farmaceutická mafia zubami-nechtami snaží utajiť, je, že kľúčom k prekonaniu chorôb nie je očkovanie, ale kostra dobrého zdravia: výživa, čistota a pitná voda.

"Najpravdepodobnejšie činitele, vedúce k zlepšeniu zdravia sú odstránenie podvýživy a postupné šírenie moderných myšlienok o osobnej hygiene. Zásadným činiteľom vedúcim k zlepšeniu zdravia v rozvojových krajinách pravdepodobne nie je žiadne zdravotnícke opatrenie, ale samotný ekonomický rozvoj. Samotný kontakt s pôvodcom choroby nemusí spôsobiť chorobu a veľmi často ju ani nespôsobí."

       Podvýživa má najväčší význam, pretože podkopáva prirodzenú odolnosť tela a pôsobí "synergicky" s pôvodcami choroby, zvyšujúc výskyt i závažnosť klinických chorôb.

       Uvažujte dlho a dôkladne pred tým, ako podstúpite ďalšie očkovanie. Výsledok môže byť výraznejší, než ste si mysleli.

 

Zdroje:

 


Preklad a grafická úprava tohto článku zabrali prekladateľovi približne 2 hodiny a 20 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.