Ako sa vyrába očkovacia propaganda (Ad: Lekári varujú: Očkujte sa, inak môže opäť dôjsť k epidémii záškrtu)

18.01.2013 00:39

Ing. Marián Fillo

 

       Včera a predvčerom (zrejme pri príležitosti otvorenia IV. slovenského vakcinologického kongresu) boli slovenské médiá zase zamorené poplašnými správami typu "Ak prestaneme očkovať, epidémia nás neminie.", viď napr.:

       Hneď v úvode oko odborníka zarazí do-očí-bijúca pravopisná chyba: "... záškrtu (dyftérie).". Keď už, tak "diftérie", nie "dyftérie".

       Okrem popisu ochorenia, ktorý je v zásade v poriadku, hoci opomína možnosti liečby vitamínom C a homeopatikom Mercurius cyanatus (dalo sa čakať), sa v článku dozvedáme o škaredej epidémii záškrtu v Lotyšsku v rokoch 1993 až 2001, ktorá údajne bola spôsobená tým, že bola v Lotyšsku nízka zaočkovanosť proti tejto chorobe.

 

Fakty o záškrte v Lotyšsku a EÚ

       Lotyšsko sa po anglicky povie "Latvia". Nenechajte sa zmiasť podobnosťou anglického "Latvia" so slovenským "Litva". Litva sa po anglicky povie "Lithuania". V anglicky písaných medzinárodných štatistikách si preto pre Lotyšsko treba vyhľadať "Latvia".

       K Lotyšsku uvádza článok nasledujúce údaje:

Avšak v krajinách, kde zaočkovanosť nie je príliš vysoká, dochádza aj v 21. storočí k lokálnym epidémiám. V rámci Európskej únie (EÚ) je takýmto prípadom Lotyšsko, kde po zániku Sovietskeho zväzu došlo k rozpadu vakcinačných schém a v rokoch 1993 až 2001 tam zaznamenali takmer 1300 prípadov záškrtu. Od roku 2002 do roku 2012 to bolo ďalších 212 prípadov, z ktorých 18 sa skončilo úmrtím pacienta. Lotyšsko je tak jedinou krajinou EÚ, kde každoročne evidujú nové prípady tohto ochorenia.

       Údaje o zaočkovanosti proti záškrtu (a tetanu a čiernemu kašľu) aspoň tromi dávkami (tzn. kompletné základné očkovanie) a tiež o výskyte záškrtu nájdeme na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization = WHO) tu:

       Demagogické tvrdenie doc. MUDr. Zuzany Krištúfkovej, PhD.:

"Ak sa teraz prestaneme proti tejto chorobe očkovať, tak o päť rokov vypukne epidémia záškrtu aj na Slovensku."

je založené na porovnaní Lotyšska so Slovenskom: v Lotyšsku je nižšia zaočkovanosť než u nás a tu ho máš! - epidémia. Ako by však dopadlo toto porovnanie, keby sme si vybrali nejaký iný štát EÚ (nie Slovensko) na porovnanie s Lotyšskom?

       Z vyššie zmienených dvoch tabuliek WHO vyberám len členské krajiny EÚ a len sledované obdobie (1993-2001) plus tri roky pred a tri roky po (tzn. 1990-2004):

Počet ochorení na záškrt v EÚ 1990-2004<
tab. 1: Počet ochorení na záškrt v EÚ 1990-2004
 

Zaočkovanosť proti záškrtu v EÚ 1990-2004
tab. 2: Zaočkovanosť proti záškrtu v EÚ 1990-2004 v %
 

Porovnanie počtu ochorení na záškrt a priemernej zaočkovanosti proti nemu v EÚ 1993-2001
tab. 3 a tab. 4:
Porovnanie počtu ochorení na záškrt a priemernej zaočkovanosti proti nemu v EÚ 1993-2001
(vľavo zotriedené podľa zaočkovanosti, vpravo podľa počtu ochorení)

 

Ako sa vyrába propaganda

       Ak ste výrobcom vakcín alebo predsedom ním sponzorovaného profesného zväzu lekárov a klesá zaočkovanosť, čím klesá aj Váš obrat (resp. obrat Vášho sponzora), tak v záujme zachovania a ideálne aj zvýšenia obratu (a zisku) si vyberiete také údaje, ktoré "dokazujú", že vyššia zaočkovanosť vedie k nižšej chorobnosti na túto nepríjemnú chorobu. Vyberiete si teda krajinu s pomerne vysokým výskytom záškrtu a nie práve najvyššou zaočkovanosťou (napr. Lotyšsko) a porovnáte to s krajinou kde je nízky (ideálne nulový) výskyt záškrtu a zaočkovanosť je tam vyššia (napr. Slovensko). A máte to: vyššia zaočkovanosť = nižší výskyt záškrtu!

fotografia: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.

       Ak ste naopak fanatický odporca očkovania, tak urobíte presne to isté v opačnom garde. Vyberiete si krajinu s pomerne nízkou zaočkovanosťou, kde je zároveň nízky (ideálne nulový) výskyt záškrtu (napr. Írsko) a porovnáte ho s krajinou, kde je vyššia zaočkovanosť a zároveň vyšší výskyt záškrtu (napr. Lotyšsko). A máte to: vyššia zaočkovanosť = vyšší výskyt záškrtu! Alebo aj keby ste sa obmedzili napr. len na post-sovietske republiky (Litva, Lotyšsko, Estónsko), tak by Vám vyšlo, že čím vyššia zaočkovanosť (Estónsko: 85,56%, Litva: 90,22%, Lotyšsko: 93,56%), tým vyšší počet prípadov záškrtu (Estónsko: 58, Litva: 112, Lotyšsko: 1288).

       Na základe toho, ktorú extrémnu pozíciu zastávate, si vyberiete to, čo sa Vám hodí, a dokážete to, čo chcete dokázať.

       Presne tak si doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity a predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, ktorej "vzdelávacie" podujatia opakovane sponzorujú výrobcovia vakcín, vybrala, že chce dokázať, že očkovanie proti záškrtu vedie k zníženiu výskytu záškrtu, a tak to aj "dokázala" - vhodným výberom porovnávaných krajín (Lotyšsko vs. Slovensko).

       Keby som bol rovnakým demagógom ako ona, tak by som "dokázal" pravý opak - opäť vhodným výberom porovnávaných krajín (napr. Írsko vs. Lotyšsko).

 

Závery

       Pravda je taká, že zaočkovanosť proti záškrtu v Lotyšsku v sledovanom období (1993-2001) bola v rámci EÚ zhruba priemerná. Medzi zaočkovanosťou a počtom prípadov záškrtu zjavne nie je nijaký priamočiary vzťah a okrem zaočkovanosti má na výskyt záškrtu vplyv zrejme aj nejaký iný činiteľ (činitele), ktorý oficiálne štatistiky nezachytávajú.

       Ako vysoko pravdepodobný činiteľ sa javí byť rozpad Sovietskeho zväzu, spojený s rapídnym poklesom životnej úrovne a rozkladom (nielen) zdravotníckej infraštruktúry. Keď sa totiž pozriete na tab. 4, kde sú krajiny EÚ zoradené podľa počtu prípadov záškrtu v sledovanom období, vedú všetky tri post-sovietske republiky. K tomu viac v článku "Dôvody epidémie záškrtu v nástupníckych štátoch po rozpade Sovietskeho zväzu (úryvok z knihy „Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov“)".

       Ako pravdepodobný faktor sa mi tiež javí byť zemepisná šírka (ako severne resp. južne je daná krajina položená) a s ňou súvisiaci (ne)dostatok slnečného žiarenia a vitamínu D, keďže všetky krajiny s počtom prípadov záškrtu nad 7 kusov v rámci sledovaných 9 rokov (1993-2001) sú položené severnejšie než Slovensko. Južnejšie položené krajiny mali všetky nanajvýš 3 prípady záškrtu v sledovanom období - s výnimkou Bulharska so 7 prípadmi, kde zrejme hral významnú úlohu ten istý "post-sovietsky syndróm" ako v pobaltských krajinách.

       Nech už je tak alebo onak, oficiálne štatistiky zaočkovanosti a chorobnosti nepodporujú tvrdenie, že pri vyššej zaočkovanosti proti záškrtu bude zaručene nižší výskyt tejto choroby. Tvrdiť niečo také na základe porovnania "vhodne" vybratých dvoch krajín je lživou propagandou.

       Odhliadnuc od toho: aj keby som veril vedecky nepodloženým rozprávkam o kolektívnej imunite (čo neverím), očkovanie proti záškrtu z princípu nijakú kolektívnu imunitu vytvoriť nemôže, pretože očkovacia látka podnecuje tvorbu protilátok výlučne proti záškrtovému toxínu (jedu), nie proti samotnej záškrtovej baktérii (Corynebacterium diphtheriae), tzn. nijak nebráni životu, množeniu a šíreniu pôvodcu choroby. Vlastne možno skonštatovať, že očkovanie proti záškrtu je z epidemiologického hľadiska viac na škodu než na úžitok, pretože ak je niekto úspešne zaočkovaný (má protilátky proti záškrtovému toxínu), tak sám neochorie, ba ani len netuší, že je nakazený záškrtovými baktériami, a tak ide (nevedomky) veselo šíriť pôvodcu záškrtu do školy či do práce. Naproti tomu, ak by niekto nebol zaočkovaný, buď by vôbec neochorel (jeho imunitný systém by úspešne odrazil útok), alebo by ochorel a ležal by doma alebo v nemocnici - nešíril by chorobu.

       Iróniou osudu tiež je, že Lotyšsko je v rámci celej Európy krajinou s najvyšším počtom povinných očkovaní. Ako vidíte - v rozpore s tvrdeniami prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. a ďalších zástancov povinného očkovania - povinné očkovanie v skutočnosti nie je nijakou zárukou ničoho. Niekto by z toho (nie zrovna vedecky) mohol vyvodiť: najvyšší počet povinných očkovaní v EÚ = najväčšia epidémia záškrtu v EÚ! Naproti tomu také Írsko bez akéhokoľvek povinného očkovania nemalo jediný prípad záškrtu. Ak si chceme udržať nulový výskyt záškrtu, treba zrušiť povinné očkovanie! :-)

       Nepodľahnite teda lživej propagande výrobcov vakcín a ich verných služobníkov, milé čitateľky a vážení čitatelia!

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Ako sa vyrába očkovacia propaganda (Ad: Lekári varujú: Očkujte sa, inak môže opäť dôjsť k epidémii záškrtu)

podporte na vybrali.sme.sk

tsss | 22.01.2013

Nedalo mi to, tento clanok je dobry a poukazuje na dost bolestive lzi a prekrucanie, preto tolko hluku okolo neho. A preto treba, nech si ho ludia precitaju.
https://vybrali.sme.sk/c/Ako-sa-vyraba-ockovacia-propaganda-Lekari-varuju-Ockujte-sa-inak-moze-opat-dojst-k-epidemii-z/

krásny článok

MUDr.Adriena Tencerová | 21.01.2013

Je to naozaj tak, tento článok a tabuľky potvrdzujú, že v našom štáte sa pravda z oficiálnych miest prekrúca...pred asi 5-6 rokmi sa na Slovensku začalo povinne očkovať dospelých ľudí - namiesto proti tetanu- kombináciou tetanus+záškrt,lebo vraj stúpol počet ochorení...vidíme, že nič také sa nedialo...

Re:krásny článok

Ing. Marián FILLO | 21.01.2013

Milá pani doktorka,

oficiálne odôvodnenie bol nie nárast ochorení, ale nárast ľudí s nedostatočnou hladinou protilátok, hlavne vo vekovej skupine 40-ročných a starších. Napriek tomuto zisteniu, tzn. že rádovo stovky tisíc ľudí nemali dosť protilátok proti záškrtu, sa na Slovensku oficiálne nevyskytol jediný prípad záškrtu - ani len v rómskej osade.

Takže rádovo desiatky percent očkovaním nechránených dospelých v strednom a staršom veku epidémiu záškrtu nespôsobili. Ako by ju mohlo spôsobiť neočkovanie 1% až 2% detí? Predpokladám teda, že prinajmenšom 98% obyvateľstva Slovenska naďalej poslušne očkuje a nerieši. Myslím, že by bolo asi prehnane optimistické domnievať sa, že to je menej než 98%.

Takže otázka pre kompetentných: keď nespôsobili epidémiu záškrtu desiatky percent očkovaním nechránených dospelých nad 40 rokov, ako by ju mohli spôsobiť nanajvýš 2% očkovaním nechránených detí?

Re:Re:krásny článok - demagógia jak remeň :-)

juraj | 04.02.2013

Na vašom mieste by som nepísal o veciach, ktorým zjavne vôbec nerozumiete. Ale OK. Hlásate svoje nadprirodzené zjavenie, kde sa voda sype a piesok leje.

Takže pre úplnosť to, čo ste ako demagóg vynechali.

1. V Lotyšsku došlo k epidémii záškrtu výhradne v oblastiach, kde klesla zaočkovanosť. Tak, kde sa očkovalo ďalej, k ničomu nedošlo. Celoštátne tabuľky sú vám nanič.

2. Drvivá väčšinu chorých boli neočkovaní. V podstatnej vyššej miere ako ich je v populácií.

3. Čo je ale podstatné VŠETCI DO JEDNÉHO, ktorí zomreli, boli NEOČKOVANÍ. Ochorelo zopár očkovaných, čo je prirodzené, ale očkovanie ich ochránilo pred ťažkým priebehom ochorení.

Podobne funguje u detí aj očkovanie proti tuberkulóze. Ktoré mimochodom tí hnusní lekári, ktorí tak radi vraždia svojich pacientov asi aby mali menej roboty, už aj na Slovensku zrušili ako povinné, pretože si spočítali, že v dnešnej situácií je riziko z očkovania porovnateľné s rizikom ochorenia. Pri dnešnej incidencii tuberkulózy je efektívnejšie aktívne vyhľadávať chorých a liečiť ich ako očkovať. Ak by sa incidencia zvýšila, nastúpi zase očkovanie.

Pokračujte v blbnutí ale uvedomte si, že svojím oblbovaním môžete pomôcť pár nevinným deťom na smrť. Očkovanie so svojimi rizikami a účinkami je príliš zložitá téma, aby sa mohlo stať bez následkov objektom náboženského blúznenia.

Boj proti ľudskej blbosti sa vraj nedá vyhrať ale vraj sa to má skúšať.

Ja sa pre istotu na prahu staroby dám za svoje peniaze zaočkovať pneumokokovou vakcínou, lebo v mojom veku už pneumokok nie je sranda.

Re:Re:Re:krásny článok - demagógia jak remeň :-)

ferko | 05.02.2013

okrem pneumokokovej, aj chrípková je odporúčaná, ani na tetanus-záškrt by ste nemal zabudnúť, a keď nechcete zomrieť na tuberkulózu hlavne BCG je pre Vás najdôležitejšia, na staré kolená sa chráňte ako viete nie je to sranda :-)))

Re:Re:Re:Re:krásny článok - demagógia jak remeň :-)

juraj | 07.02.2013

Musím oceniť úroveň vašej argumentácie. Pekne jeden argument za druhým. Symptomatické pre tento blog. Ako mnohoročný pracovník aj v odbore tuberkulózy privítam vaše odborné rady ohľadne BCG. Iste mi prídu vhod.

Čo už... Mladosť, pochabosť. :-)

Re:Re:Re:Re:Re:krásny článok - demagógia jak remeň :-)

ferko | 08.02.2013

Budem priamy a stručný. Na mnohoročné "odborné rady" pracovníkov v odbore tuberkulózy od r.1953-2012 v čase povinnej plošnej vakcinácie BCG vakcínou muselo zaplatiť životom nespočetné množstvo "povinne očkovaných", v tom lepšom prípade "len poškodením zdravia".....no čo už... Mladosť, pochabosť. :) pochabosť mladých neskúsených odborníkov. :-)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:krásny článok - demagógia jak remeň :-)

juraj | 09.02.2013

Ako tento nepodložený šplech vysvetľuje nárast chorobnosti na záškrt v oblastiach so zníženou preočkovanosťou a fakt, že zomreli iba neočkované osoby?

Skoro som zabudol, že na konšpiračné teórie sa faktami nechodí. Ani som odpoveď nečakal. :-)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:krásny článok - demagógia jak remeň :-)

ferko | 10.02.2013

ale ja som nezabudol :-)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:krásny článok - demagógia jak remeň :-)

ferko | 17.02.2013

Vy sám ste porovnal fungovanie očkovania proti tuberkulóze s očkovaním proti záškrtu. Ani neviete ako ste sa trafil. Očkovanie proti TBC je rovnako "účinné" ako očkovanie proti záškrtu. Očkovanie proti TBC nikdy nikoho neochránilo proti TBC, tak ako neochránilo nikoho očkovanie proti záškrtu. Ba práve naopak, tak ako očkovanie proti TBC vyvolalo u očkovaných tú smrteĺnú formu BCG, tak očkovanie proti záškrtu, vyvolalo u očkovaných detí po každom očkovaní zložkou záškrtu tú najťažšiu formu zápalu hltana a chrtana, ťažkú laryngitídu s nutnosťou intervencie,... pichania KORTIKOIDOV... do hlavičky vo veku (do pol roka?)....potom už len užívaním tabletky. :-)

Re:Re:Re:krásny článok - demagógia jak remeň :-)

Silvia | 10.04.2014

Suhlas!!!

Re:Re:Re:Re:krásny článok - demagógia jak remeň :-)

Silvia | 10.04.2014

Suhlas s Jurajom

Re:krásny článok

stara mama | 21.01.2013

toto je ale náhodička, ako to funguje, predstavte si, že sme mali v práci školenie zdravotných jednotiek na pracovisku, sťaby prvá pomoc, na tomto školení podotýkam už minulý rok!!!!!! nám prednášajúca okrem iného povedala, že sa v súvislosti s úrazmi bude očkovať proti TETANU a zároveň aj proti ZASKRTU, teda na čo som sa ja oči vyvalila a hneď sa ozvala, že ZASKRTU ?? Potom povedala, že sa očkovalo proti TETANU každých 10.rokov a teraz to bude každých 15.rokov. Keď som sa jej opýtala, že ak to odmietneme tak čo ? Odpovedala mi, že to budeme musieť podpísať, že to odmietame!!!TAK TEDA, TOTO BOLA PRIPRAVENA AKCIA UZ DAVNO, TEDA DOPREDU NAPLANOVANY ZASKRT !!!!! Už som to tu na tejto stránke kdesi písala, takže takéto akcie sa dopredu plánujú, lebo len teraz s tým vyšli na povrch a nám to už na školení v práci hovorili už minulý rok !!!

Re:Re:krásny článok

stara mama | 21.01.2013

a ešte som zabudla, lekári vraj dostali príkaz, aby ľudí na očkovanie odchytovali, resp. predvolávali za účelom tohoto očkovania TETANUS/ZASKRT !!!! už minulý rok !!

Re:Re:Re:krásny článok

Lulik | 23.01.2013

Ved nech ma skusi doktorka odchytit :-) taku show vo svojej ambulancii este nevidela :))))

Re:Re:Re:krásny článok

Silvia | 10.04.2014

Odchytavaju tulavych psov a to vase VRAJ je tam namieste... Totalna hlupost

Slušnosť, slušnosť, slušnosť!

Ing. Marián FILLO | 21.01.2013

Milí diskutujúci, čo ste proti očkovaniu.

Uvedomte si prosím, že väčšina z vás/nás (mňa nevynímajúc) až do určitého času nebola proti očkovaniu a rovnako ako tuto Danica pozerala na neočkujúcich ako keby, "spadli z jahody".

Myslím, že reakcie typu "tí čo očkujú, sú blbí" a pod. naozaj nie sú na mieste. To, že niekto zatiaľ nemá o niečom dostatočné informácie, alebo že sa nad niečím doposiaľ do hĺbky nezamýšľal, ešte neznamená, že je hlupák.

Danica, pravda, svoj prvý príspevok napísala zjavne útočným spôsobom, ale to neznamená, že jej musíme za to hneď vynadať. Na akékoľvek osobné útoky reagujme, prosím, vecne - pokiaľ možno bez osobných útokov.

V tomto zmysle som bol donútený zmazať/upraviť všetky útočné príspevky, ktoré neobsahovali nič vecné, pretože to degraduje diskusiu.

Hlavne vás všetkých prosím, aby ste nediskutovali takým spôsobom, aký vyčítame práve propagátorom povinného očkovania - agresívnym, povýšeneckým (arogantným) spôsobom. Neprospieva to cieľom, ktoré chceme dosiahnuť.

Rozumiem, že príspevky niektorých diskutujúcich vás dokážu vytočiť "do biela" (mňa tiež), ale pamätajme na to, že najmocnejší je ten (najmocnejšia je tá), čo má moc sám (sama) nad sebou!
Berte to ako tréning sebaovládania a keď tak buď napíšte niečo vecné, alebo ak neviete napísať nič vecné, radšej nenapíšte nič.

Okrem cvičenia sebaovládania sú takéto príspevky neraz aj výzvou k ďalšiemu samoštúdiu, ak nevieme na ne vecne odpovedať. Nechápme ich teda, prosím, ako krivdu, ale ako výzvu k práci na sebe. Len tak môžeme dosiahnuť to, čo dosiahnuť chceme - nie vyžívaním sa v rozbúrených emóciách. A aj keď nás poháňa hnev, použime ho konštruktívne, nie na nadávky a osočovanie (bez ohľadu na to, či si to diskutujúci-provokatér zaslúži alebo nie).

Vopred ďakujem za pochopenie.

Re:Slušnosť, slušnosť, slušnosť!

filip | 21.01.2013

Samozrejme treba zachovať určitú úroveň diskusie,ale...
"Danica" na rozdiel od nás,ktorí sme ešte nedávno tieto informácie nemali ich má a má tú drzosť ich ignorovať a dokonca priamo medzi ne vkladá otrepané mýty propagandy.

Zo skúseností viem,že takto uvažujúci ľudia sa so svojím "pohľadom" sami od seba neprezentujú a už vôbec si neviem predstaviť,že by išli bojovať do diskusií na takéto stránky.

Je to len spôsob vakcinacistov,pracujúcich mnohými spôsobmi a nemajúcich argumenty,ako zahlcovať diskusie,aby odradili a zneistili prípadných nových záujemcov o info, na takýchto stránkach.
Takto pracujú aj "správcovia" oficiálnych medicínskych webov,ako epiklub.sk autizmus.sk a podobne.Stačí pozrieť na ich prácu, na týchto stránkach.
Keby nebolo týchto služobníčkov biznisu,veril by som,že ide o naivného človeka,ktorého názor treba prejsť s povzdychom "svatá prostoto".
Myslím,že by bolo dobré takýchto "diskutujúcich" tlačiacich tu drzo propagandu,bez faktov a argumentov,nejakým spôsobom označovať.Niečo asi v tomto štýle:

https://www.hlavnespravy.sk/rusko-kremel-chce-sprisnit-predpisy-pre-mimovladne-organizacie/9220/

Pre pobavenie jeden takýto príklad "diskusného príspevku",tentokrát "Zuzany":

https://akomaestenepoznate.blog.cz/1210/psoriaza

Re:Re:Slušnosť, slušnosť, slušnosť!

Ing. Marián FILLO | 21.01.2013

Možno áno, možno nie.
Nie som ochotný špekulovať o tom, aké motívy má Danica. Nevidím jej do duše. Možno sa naozaj len neorientuje. Možno je toto prvý článok na tomto webe, ktorý si prečítala. Neviem a nebudem sa tým zaoberať, viem len toľko, že mne osobne sa veľmi nepáči, keď mi niekto podsúva vyslovene zlé (zlomyseľné) úmysly, a nerád by som to isté robil ja druhým.

Re:Re:Slušnosť, slušnosť, slušnosť!

Lucia M. | 21.01.2013

Filip, presne to isté ma napadlo. Ako dlho existujú stránky ako je táto? Sú velmi mladé, čerstvé, čiže ludia ktorí očkovali deti dajme tomu pred 10mi rokmi nemohli mať takéto informácie, ja som dokonca ešte 6 rokov dozadu ani nemala doma internet aby som mohla vysedávať za PC a študovať. O knihách ozrejmujúcich druhú stránku očkovania nebolo ani chýru. Vtedy (len pár rokov dozadu) skutočne človek nemohol mať infomácie pre aj proti, teraz ich hravo nájdeme.
Dokonca som vyštudovala aprobáciu kde sa taktiež očkovanie pretláča ako jediná spása ludstva, aj deti v škole som mala o tom učiť a napriek tomu som tým "prechodom" z očkovania na neočkovanie prešla úplne v pohode, pokojne, bez emócií a napádania druhej strany. Sama som si sadla nad knihy a internet a hlavne čítala.

Je to o povahe človeka, či má niekto otvorenú mysel alebo nemá.
Dnes to už nie je o tom či niekto o očkovaní má info, lebo informácií je všade okolo nás už dosť

Re:Re:Slušnosť, slušnosť, slušnosť!

zuzana | 05.02.2013

nechápem, čo má "baviaci" článok o psorke spoločné s touto diskusiou, ako píše filip

rozhovor o vakcínach

stara mama | 20.01.2013

A takto to chodí : https://ockovanie.org/randall.html

slovo na zaver

Danica | 20.01.2013

citujem z tejto stranky:
"Obsah článku je názorom autora a je určený výlučne na informovanie verejnosti. Nesmie sa chápať ako lekárske odporúčanie. Autori nepreberajú zodpovednosť za prípadné škody."

tak preberte zodpovednot ked mate pravdu. a to je uz posledna vec....

Re:slovo na zaver

stara mama | 20.01.2013

Danica, keby sa Vám chcelo čítať, ako sa Vám nechce, tak by ste zistili, že túto story sme tu už dávno preberali a myslím, že keď budete hľadať tak to tu určite nájdete a je zbytočné dookola omieľať to isté. Takže, ak sa chcete dozvedieť musíte v prvom rade čítať a nie strieľať od pása. Ináč, keď Vám osobne táto stránka nič nedala, tak načo sem potom chodíte ? Totiž, je tu toľko informácií, ale museli by ste poriadne čítať a ešte k tomu aj rozmýšľať ! Peknú nedeľu !

Re:slovo na zaver

Lulik | 20.01.2013

Mila Danica, to je mile ze ste si tento detail vsimli, ale ked sa hlbsie zamyslite, tak ani ziaden lekar nieje totiz zodpovedny za svoje konania, za ziadne nasledky pacientov, ziadny lekar nebol dosial potrestany za zlyhanie pri liecbe napriklad maleho Maroska, a stoviek pripadov deti a ludi, ktori doplatili na pochybenie lekarov... (hovorim tak trochu aj z vlastnej skusenosti)

Takze moja mila, mali by ste sa z tohto statu urychlene odstahovat cim najdalej, pretoze tu zjavne nieje nikto za nic zodpovedny a nikto za nic nenesie nikedy nasledky. Staci obcas pozriet vecerne spravodajstvo. OK ?!

Re:slovo na zaver

Ing. Marián FILLO | 21.01.2013

Neviem koľkýkrát už vysvetľujem, že v pätičke skoro každého webu, čo má do činenia so zdravotníctvom alebo liečením, je tzv. "disclaimer", čiže určitá právnická formulácia, ktorou sa autori/vlastníci chcú vyhnúť prípadným právnym sporom.

Vôbec to neznamená, že by to, čo je na danom webe, nemysleli vážne, ale len toľko, že keď niekto niečo vyskúša podľa nejakého tu uverejneného návodu, a ono to nebude fungovať, alebo mu to dokonca uškodí (napr. preto, že ten návod aplikoval nedôsledne, alebo preto, že patrí do veľmi malej skupiny ľudí, u ktorých to z rôznych dôvodov nefunguje, či dokonca škodí), tak aby nás nemohol žalovať na súde, že sme mu ublížili.

Napr. na mainstreamovej (pro-očkovacej) stránke WebMD.com, kde je množstvo rôznych zdravotníckych informácií (oveľa viac než tu), nájdete takýto "disclaimer":

The contents of the WebMD Site, such as text, graphics, images, and other material contained on the WebMD Site ("Content") are for informational purposes only. The Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on the WebMD Site!

If you think you may have a medical emergency, call your doctor or 911 immediately. WebMD does not recommend or endorse any specific tests, physicians, products, procedures, opinions, or other information that may be mentioned on the Site. Reliance on any information provided by WebMD, WebMD employees, others appearing on the Site at the invitation of WebMD, or other visitors to the Site is solely at your own risk.

https://www.webmd.com/about-webmd-policies/additional-info?ss=ftr

Skúste autorom WebMD.com napísať, aby prebrali zodpovednosť, ak si myslia, že píšu pravdu.

iny nazor

Danica | 19.01.2013

vy co ste tu proti ockovaniu si neuvedomujete dosledky. tie nemate hned po 5 rokoch, ked je vase dieta zdrave...nezaockujes dieta - teraz nie je nic. potom nastupi do skolky a zacnu choroby - nie tyzdnove, ale take co sa tahaju mesiace. a co bude ked budu tieto nezaockovane deti velke? je tu velky pohyb ludstva - cestujeme, lietame, cely svet sa miesa - ale stale su krajiny, kde sa neockovalo a neockuje a tam sa tieto choroby vyskytuju - India, africke krajiny...a tito to mozu zavliect vasim nezaockovanym detom. medicina je tu na to aby pomahala. rovnako dakedy zena umrela pri porode, lebo nevedeli ze ma nizku hladinu trombocytov a dnes sa to da vyriesit. ked sa neockujete chodte zit do hor, nechodievajte k lekarom, zerte bylinky a korienky, byvajte v drevenych chatrciach , obliekajte sa do kozi z mamutov, jedzte bio mrkvu, pite vodu z potoka a potom uvidite ako sa budete mat. co si myslite ze v stredoveku sa neumieralo? a ako! len ludia boli nevedomi a to neriesili. preco zvierata maju mor? lebo sa neockuju...vela zdaru vam zelam, naozaj, nech vas nasledky nepohltia...

Re:iny nazor

stara mama | 19.01.2013

A Danica čo ak sa to stane práve Vám , dúfam že už máte všetky očkovania za sebou, lebo človek nikdy nevie ! Smola ovšem, že si neuvedomujete, že proti všetkému sa zaočkovať nemôžete a náhoda je blbec, čo potom ?? No ja by som na Vašom mieste od strachu ani nespávala !

Re:Re:iny nazor

Ing. Marián FILLO | 19.01.2013

Ale kdeže, stará mama!

Danica sa tých chorôb, proti ktorým sa nedá očkovať, nebojí, pretože tie predsa nie sú nebezpečné. Nebezpečné sú len tie choroby, proti ktorým existuje vakcína, a to až od momentu, kedy bola táto vakcína schválená regulačným úradom danej krajiny (a len v krajine, kde bola schválená) a odkedy bola spustená príslušná reklamná (tzn. zastrašovacia = teroristická) kampaň.

Všimnite si napr., aký je rozruch okolo žltačky typu B, proti ktorej sa povinne očkuje, a ako málo počuť o žltačke typu C, ktorá je oveľa nebezpečnejšia než žltačka typu B (a vôbec nemožno povedať, že by bola vzácna, vyskytuje sa totiž v podobných počtoch), ale niet proti nej zatiaľ žiadnej vakcíny.

Re:Re:Re:iny nazor

MUDr.Ludmila Eleková | 21.01.2013

hepatitidy C je dokonce víc než béčka, podle českých statistik cca 4x. Ale nevšimla jsem si, že by se jí matky nějak bály, neustále vedeme debaty "co když se na píchne o jehlu na pískovišti" a myslí tím, že dítě riskuje nákazu hep.B. Když se jich zeptám, jak hodlají dítě chránit před céčkem a teřba i AIDS a syfilis (protože to vše feťáci mají(, jen koukají. Nikdy nad tím nepřemýšlely, protože je pediatři nestrašili. A nestraší - ale ani neposkytnou návod na ochranu - protože proti těm nemocem není vakcína. Jestli se někdy objeví vakcína proti hep.,C /myslím, že se na ní pracuje, ta nemoc je fakt problém), to bude najednou vzrůšo!! Plné noviny, televize, reklamy, kam se bude hrabat klíště nebo HPV!
Ale dokud není vakcína, ta nemoc není problém. Přesně tak.
A autorce původního příspěvku: vás strach z nekonečných nemocí ve školce je oprávněný, je-li vaše dítě OČKOVANÉ. Protože to jsou právě ty očkované děti, které mají imunitu v háji. Pouze člověk, který je neinformovaný nebo zainteresovaný na očkování může na základě současných vědeckých poznatků popírat, že očkování oslabuje imunitu.

Re:iny nazor

Ing. Marián FILLO | 19.01.2013

Milá Danica,

proti ktorým zo "škôlkárskych" chorôb sa u nás povinne očkuje?
V ktorej Africkej krajine sa neočkovalo a doteraz neočkuje?
V Indii sa očkuje len taký fukot. Odkiaľ máte informáciu, že nie?

Je fajn, že sa dnes dajú zachrániť ženy s rizikovým tehotenstvom. Namietal tu snáď niekto niečo proti tomu? Myslím, že nikto nemá nič proti skutočným prínosom modernej medicíny, ale to neznamená, že zároveň musíme zobrať aj všetko to, v čom je moderná medicína viac na škodu než na úžitok.

Inak neviem ako Vy, ale ja nie som zviera, aby som žral. Ja jem, nežeriem.

V stredoveku sa samozrejme umieralo, častokrát aj na prenosné ochorenia, ako napr. cholera, mor či šarlach, ktoré ale napodiv vymizli bez akéhokoľvek plošného očkovania proti nim. A proti šarlachu doposiaľ žiadna vakcína ani nebola vyrobená.

Neviem, ako ste na tom s prírodopisom a dejepisom, ale mamuty už každopádne vyhynuli, takže aj keby sme veľmi chceli, nemôžeme sa už obliekať do ich koží.

Ktoré zvieratá majú mor? Myslíte tie vo veľkochovoch? Nuž, v takých brutálnych nezdravých podmienkach sa fakt nedivím, že hynú jak na bežiacom páse.

Inak naozaj nerozumiem jednému: Prečo si myslíte, že keď odmietame jednu vec, tak by sme mali automaticky spolu s ňou odmietať aj všetky ostatné výdobytky civilizácie? Aká je v tom logika???

Re:Re:iny nazor

Danica | 20.01.2013

proti ktorým zo "škôlkárskych" chorôb sa u nás povinne očkuje? - To asi viete velmi dobre, ked sa vyznate v tejto problematike. Je to myslene tak, ze neockovane deti znasaju vstup do zariadenia z hladiska imunity horsie z doledku ze nie su zaockovane. Nehovorim o skolkarskych chorobach proti kt. sa ockuje.

V stredoveku sa samozrejme umieralo, častokrát aj na prenosné ochorenia, ako napr. cholera, mor či šarlach, ktoré ale napodiv vymizli bez akéhokoľvek plošného očkovania proti nim. A proti šarlachu doposiaľ žiadna vakcína ani nebola vyrobená. - preco vymizli? moj nazor je, ze bolo vynajdene protilatky. kym doslo k povinnemu ockovaniu - bol to dlhodobejsi proces.

Neviem, ako ste na tom s prírodopisom a dejepisom, ale mamuty už každopádne vyhynuli - dakujem za info, stary otec bol dejepisar, zrejme sa malo snazil. a z biologie som maturovala za 1. Ale vytiahla om si genetiku, takze na mamutov som uz zrejme zabudla.

Ktoré zvieratá majú mor? - Napriklad zajace ktore choval moj stary otec na dedine a aj tie u susedov niekedy, a potom dalsie a dlasie...

A uz sa mi nechce konfrontovat a argumentovat, len som vyslovila svoj nazor. Vy ho vyslovovat mozete, mozem aj ja. a s argumentaciou a konfrontaciou ste zacali vy. A viaceri tu mate nespravne Vy-kanie, sloveso ma byt v mnoznom cisle 1.os. To je len rozvojova spatna vazba - ked pisete verejne...

Re:Re:Re:iny nazor

Zojita | 20.01.2013

Nechcete si dat dole tie okuliare co mate?? To ze ste maturovala z biologie na 1 vobec nic neznamena..

Re:Re:Re:Re:iny nazor

danica | 20.01.2013

ty si to nepochopila- pisala som ze je mozne ze si nepamatam mamutov, aj ked som maturovala z bio a vobec si nemyslim, ze to nieco znamena. hrozne aki ste agresivni. neviete co je zivot. ja som uz jeden boj s leukemiou prehrala....to ze tu pisem vobec neznamena ze vam nieco zavidim...len sa udivujem nad tym aki su niektori ludia ini, ale respektujem to. ja vam nevravim aby ste ockovali svoje deti ked to nechcete robit. mne je to v zasade jedno. len vy vyzdvihujete svoj nazor v takej miere, s takymi emociami a takou silou...drzim vam palce. nech sa citite slobodni.

Re:Re:Re:iny nazor

Ing. Marián FILLO | 21.01.2013

"neockovane deti znasaju vstup do zariadenia z hladiska imunity horsie z doledku ze nie su zaockovane"

To je principiálny nezmysel, pretože imunita neočkovaných detí nie je zaťažená očkovaním, hliníkom, formaldehydom a ďalšími zložkami vakcín. Preto sa neočkované deti vyrovnávajú s nástupom do škôlky v zásade lepšie než očkované. Také sú aj skúsenosti mnohých neočkujúcich rodičov, ktorí majú možnosť porovnať svoje staršie očkované deti s mladšími neočkovanými.

Vy vlastne tvrdíte, že očkovanie proti jednej chorobe (napr. čierny kašeľ), proti ktorej sa povinne očkuje, prináša zlepšenie imunity proti nejakej úplne inej chorobe, proti ktorej žiadne očkovanie nejestvuje (napr. chlamýdie alebo moraxela alebo čo to v tých škôlkách straší). Skúste to povedať nejakému imunológovi. Vás vysmeje.

"preco vymizli [cholera, mor, šarlach]? moj nazor je, ze bolo vynajdene protilatky. kym doslo k povinnemu ockovaniu - bol to dlhodobejsi proces."

Omyl: jednak očkovanie proti šarlachu doteraz žiadne nie je, proti moru je nejaká vakcína v USA, ale u nás dostupná nie je, pritom ale nebola nikdy nasadená do plošného očkovania, proti cholere síce vakcína je, ale s pomerne biednou účinnosťou a taktiež nebola nikdy nasadená do povinného očkovania.

Rovnako tak neboli "vynájdené protilátky" proti moru či cholere. Mor vymizol vďaka deratizácii a cholera vďaka čistej pitnej vode. Nebezpečnosť šarlachu klesla takmer na nulu vďaka odstráneniu podvýživy (ako vitamínovej tak energetickej) a tiež vďaka hygiene (zníženie rizika súbežných infekcií).

Rovnako ale aj tetanus, proti ktorému sa povinne očkuje, nevymizol vďaka očkovaniu, ale vďaka radikálnej zmene životného štýlu: pred 100 rokmi drvivá väčšina národa robila v poľnohospodárstve a dnes je to presne naopak. Pritom aj tí, čo dnes robia v poľnohospodárstve, už spravidla neorú s koňmi a volmi, ale na traktore, takže riziko zranenia, pri ktorom by hrozil tetanus bolo úplne minimalizované. A s tým očkovanie nemá vôbec nič do činenia.

Iste, v zajatí chované zajace v králikárňach so životným priestorom (v lepšom prípade) pol metra štvorcového, mávajú mor, o tom nepochybujem. Ale zaznamenala ste niekedy masový úhyn voľne žijúcich (samozrejme neočkovaných) zajacov napr. na území celého okresu? Riziko chorôb zvierat, chovaných v zajatí, je častokrát dramaticky zvýšené práve nezdravými životnými podmienkami chovu v zajatí. Samozrejme, vo voľnej prírode sa taký zajac pri troche smoly môže stať súčasťou potravinového reťazca, ale na druhú stranu nemáva také zdravotné problémy, ako jeho "kolegovia" zajatci.

Svoj názor samozrejme môžete vyjadriť. Na to tu je táto diskusia. Ale bolo by asi dosť naivné z Vašej strany očakávať, že na takto formulovaný názor nebude nikto reagovať.

P.S.: Vykanie na český spôsob používam úplne úmyselne, pretože je to v minulom čase deterministickejšie než údajne slovenská verzia, ktorú nám podsúva JÚLŠ SAV. Taktiež si nenechám vnútiť bielizeň na označenie farebného prádla, ani iné podobné vychytávky, čo sú mi proti srsti, hoci pár jazykovedcov sa rozhodlo, že tak a tak to bude spisovné a inak to spisovné nebude.

Re:Re:Re:iny nazor

Denka | 21.01.2013

Pani Danica, tak toto tvrdenie nie je pravda, skor naopak, v drvivej vacsine pripadov neockovane deti znasaju a vyrovnavaju sa so skolkarskymi chorobami ovela lahsie ako deti ockovane. Viem to, lebo sama mam neockovane "skolkopovinne" dieta a poznam zopar takych deti, rovnako sa rozpravam s mamickami zo svojho okolia, ktore absolvovali vsetky povinne ockovania - vacsina z nich sa toci v bludnom kruhu - zeleny soplik, kasel, antibiotika. Mozem zo svojich skusenosti ze standardne skolkarske prechladnutie trva v nasom pripade cca 3 dni. Moje dietatko doteraz nebralo antibiotika a verim, ze vacsinu ochoreni bez nich aj ustojime. Zato vo zvysenej miere dbam na jeho stravu a rezim a to je ovela podstatnejsie pre spravne fungovanie imunitneho systemu.

Re:Re:Re:iny nazor

Michal | 22.01.2013

Pani Danica, prepáčte mi moju otvorenosť, ale z Vašich reakcií vyznieva strach, že prídete o províziu od svojho „vakcínového“ sponzora, ak sa Vám nepodarí rozbiť diskusiu, alebo aspoň nenakloniť nejakú váhavú dušičku do „provakcinačného“ tábora. Vaša reakcia mi silno pripomína jeden vtip.
Príde muž do ZOO. Prechádza jednotlivými oddeleniami a obdivuje opice, pštrosy, slony, nosorožce, papagáje, atď. až v zamyslení príde k ohrade, kde pred sebou uvidí dlhé škvrnité nohy (žirafu). Zdvihne zrak a uvidí škvrnité telo. Postupne vytáča hlavu hore a sleduje dlhočizný krk, až nakoniec vysoko uvidí hlavu s malými rohami. Udivene chvíľu pozerá. Potom sa otočí, zamyslene odchádza preč a hovorí sám pre seba : „To nie je možné. Také zviera neexistuje !!!“

Re:Re:Re:iny nazor

Flafina | 24.01.2013

Milá Danica, o očkování jsem se začala zajímat na popud své sestry, které po očkování ochrnuly chovné a vymazlené kočky. Druhé sestře jen tak náhodou ochrnuli králíci, též po očkování...ač oočkovaní králíci v sousedství chcípou na mor a mixomatózu, moji neočkovaní nikdy ničím takovým neonemocněli...že by i králičí nemoci byly z očkování, nebo v důsledku oslabené imunity? Anebo je to dáno hygienickými podmínkami? Ale nemyslím si, že by moji králíci měli větší komfort, než králíci mých sousedů... :-)

Re:iny nazor

Lucia M. | 19.01.2013

"ked sa neockujete chodte zit do hor, nechodievajte k lekarom, zerte bylinky a korienky, byvajte v drevenych chatrciach , obliekajte sa do kozi z mamutov, jedzte bio mrkvu, pite vodu z potoka a potom uvidite ako sa budete mat."

Ano Danica, presne takto žijeme a je nám super, možeš len závidieť !!! až na tie mamuty samozrejme

Re:Re:iny nazor

Danica | 20.01.2013

Ja nezavidim tomu koho nepoznam.
a nezavidim to, po com sama netuzim.

Ked nechcete ockovat svoje deti - neockujte.
Kto chce - ockovat bude.

Re:iny nazor

Lulik | 20.01.2013

Poznam vsetky deti ktore PRAVE po ockovani su sustavne chore a ako nastupili do kolektivu o to horsie.... ale toto je v poriadku podla vas. Problem je iba ked ochorie nezaockovany jedinec. Heh VY asi neviete ze ockovanie oslabuje imunitu dietata, ... [!!! ZMAZANÉ SPRÁVCOM - NEURÁŽAJ, NEOSOČUJ !!!]

Re:iny nazor

Lulik | 20.01.2013

A Danicka, ja som precestovala polku sveta a nedala som sa ockovat, a hadajte co? No cuduj sa svete: NIC!!!!

Re:iny nazor

ferko | 20.01.2013

a ako si prišla na to, že nevieme čo je život? ja osobne som poznal malého chlapca, ktorý podľahol leukémii...on boj vyhral ibaže lekári dobabrali všetko, čo mohli dobabrať, poznám aj jeho rodičov veľmi dobre...oni vedia čo je život, to by si sa divila, ich synovi zistili leukémiu po očkovaní Infanrix polio, myslím, tá sa očkuje v 6.roku, vidíš tie dôsledky očkovania nechali na seba čakať až 6-7 rokov, od malička mal problémy s uškami, dutinami atď, bol plne očkovaný, a ako dopadol?...musím povedať, že jeho rodičia sa do koží z mamutov neobliekajú, ani v chatrči nebývajú ROZHODLI sa len, že viac svoje deti OČKOVAŤ NEDAJÚ, vyčítajú si svoju nevedomosť a neinformovanosť o očkovaní ako osobné zlyhanie, to je život čo?

Re:iny nazor

Helena | 20.01.2013

Ja tú bio mrkvu papám pravidelne a aj ďalšie bio potraviny. Len do mienkotvorných médii nedávno bolo "vypustené", že bio potraviny nie sú zdravšie. Pravdaže aj v tom sú podvody, musí to byť overené bio (v angl hovoriach krajinách - certified bio).
Aj teraz mám pred sebou článok z internetu, že elity sveta papajú len bio, uprednosťnujú naturálnu medicínu, nechcú žiť kde je dovolený postrek chemtrailsom, nedajú sa zaočkovať a ak sa dajú tak bez tých prídavných jedov čo sa nám ponúka...
No comment - bez komentáru

Re:iny nazor

m | 21.01.2013

milá pani,
naše neočkované dieťa, rovnako ako ďalšie desiatky neočkovaných detí mojich známych chodia do škôlok (to ste sa teraz zľakli), a to ani nie sme v hlavnom meste :-)
A predstavte si, naše deti - na rozdiel od tých očkovaných - sú zdravé (hoci sú v kontakte s tými istými "škôlkarskymi" bacilmi), a ak aj začnú pokašlievať, tak vďaka PRIRODZENEJ imunite (to ste asi nevedeli, že aj také dačo dieťa v sebe má) a tým bylinkám a čajíkom (ktorými tak opovrhujete, - určite hneď bežíte do lekárne, len čo dieťa obtrie soplík o rukáv), je naše dieťa do 3-4 dní úplne fit, kdežto jeho kamaráti sa ťahajú s chorobou aj tri týždne...
Zložte si svoje ružové okuliare, alebo radšej ani nevychádzajte na ulicu - lebo neočkovaných deti pribúda !!!!! :-D
Ale - prečo sa vlastne báť? Veď vy zaočkovaní by ste predsa nemali na nič ochorieť, či nie?

A nebojte sa, mám osobnú skúsenosť aj s vlastným očkovaným dieťaťom -a nepriala by som vám ju.

ockovanie ma opodstatnenie

mary | 19.01.2013

Vdaka tomuto serveru sa ludia dozvedia velke... Ockovanie ma opodstatnenie a rozhodne nie som platena farmac.spolocnostami,

Re:ockovanie ma opodstatnenie

stara mama | 19.01.2013

Milá Mary môžem Vás vyviesť z omylu, vďaka tomuto serveru sme sa dozvedeli aj my a aj veľa ostatných a paradoxne nás naň upozornila naša pediatrička :-}}} No a potom už stačilo LEN STUDOVAŤ a študovať a doporučujem aj Vám. Pekný deň !

Re:ockovanie ma opodstatnenie

Ing. Marián FILLO | 19.01.2013

Milá Mary,

nemám dojem, že by ste povedala niečo k veci, a už vôbec nie, že by ste vyvrátila čokoľvek z toho, čo uvádzam v článku.

Re:Re:ockovanie ma opodstatnenie

Lulik | 20.01.2013

Pan Fillo, ale ved ockovanie ma opodstatnenie :-) Dobre ona pise, len sa kocka zabudla zmienit, ze pre koho! :))) Pre toho, kto na tom bordeli ryzuje tazke prachy.

Re:ockovanie ma opodstatnenie

ferko | 21.01.2013

keby tento server, stránky sloboda v očkovaní, neochvejná prekladateľská práca, skutočná ľudská dobročinnosť, tá pravá humanita, ľudskosť, múdrosť, etika a spolupatričnosť k tým, ktorí "hľadajú"....existovala pred 15mi rokmi....viem o istých rodičoch, ktorí by dokázali zachrániť svojho synčeka..(vždy mali otvorenú mysel)::.žiaľ vtedy také informácie "neexistovali", vďaka stránkam sloboda v očkovaní už existujú :) Vďaka p. Fillo

Re:Re:ockovanie ma opodstatnenie

ferko | 21.01.2013

Vďaka p. Fillovi

Re:Re:Re:ockovanie ma opodstatnenie

ferko | 22.01.2013

a aby som neopomenul servery ako rizikaockovania.sk ... ockovanie.org ... slobodavockovani.sk ...!
,

minca ma aj druhu stranu.....

Lulik | 18.01.2013

Dakujem autorovi za clanok :) Nic netusiaci clovek, by sa snad aj nechal zaockovat, veru...

epidemia hrozi

ela | 18.01.2013

... ale ked tak taká, ze normalni ludia budu mat chut takychto pseudoDr. ZASKRTIT. a bude tu epidemia ,,zaskrtu,,............

pekna foto

laura | 18.01.2013

pani doktorku asi jej foto pri tomto clanku nepotesi :-D keby ju to aspon primälo sa nabuduce zamysliet nad tym, co je fakt a co len bla bla a zvazit, ze ludom by mala hovorit fakty a hlavne do medii...

Re:pekna foto

bralenka | 18.01.2013

ved pani doktorka na tej fotke vyzerá byť spokojná... ako keby jej ústa naznačovali, že nútené trávenie detí štátom je pre ich rodičov to najlepšie..

Re:Re:pekna foto

alena | 18.01.2013

Pani Kristufkova je spokojna,lebo ona zrejme chúďa naozaj "verí" tejto svojej "statistike" resp. verí svojim "kolegom" od farmabiznisu, ktorí jej tieto cisla urcite radi poskytuju - a urcite aj radi poskytli ako podklady pre nadchadzajuci vakci-kongres za ucelom zvysenia predaja-vsak tí pracovníci z marketing.odd. farmafiriem odvadzaju naozaj dobru pracu. Su to proste "odbornici" (len pani K. akosi ušlo,že oni su odbornici na marketing a manipulaciu statistickych dat vo svoj prospech) a zial len naivna, nastrcena a nedostatocne kriticka bábka moze taketo informacie posuvat dalej odbornej aj laickej verejnosti bez kritickeho preskumania - ale vsak presne takychto ludi oni potrebuju-takze pani K. bude urcite svoju stolicku este dlho zohrievat... a ak stoji o svoj post aj dalej, nech len nadalej takto pekne prisluhuje vyrobcom vakcin, hlavne nech sa nepreberie z tej svojej naivity a najdolezitejsie-nech ju ani nenapadne zacat si sama nieco studovat o aplikovanej statistike :-) :-) to uz by bolo potom tazke s nou takto pekne manipulovat... (Alebo nebodaj to robi vedome za nejaky specialny "bonus" ?!? hmm ktovie....)

Re:Re:Re:pekna foto

Helena | 19.01.2013

provízie, farmavýlety, darčeky, luxusné obedy, dobré platy...
Mne jedno očkovanie zobralo pol života.
Stačí prečítať 4 knihy o biznise vo farmácii a čítať pravidelne niekoľko angl. webov.
Bohužiaľ ja som sa zobudila neskoro.

Re:Re:Re:Re:pekna foto

Danica | 20.01.2013

provízie, farmavýlety, darčeky, luxusné obedy, dobré platy...

- to nemyslite vazne?
1.lekar si ockovanim plni svoju zakonnu povinnost.
2.ako vy viete aky ma lekar plat? o com to tu pisete? ake provizie? ktora frima da lekarovi za to ze zakonne zaockuje dieta proviziu? ake darceky? - tricko? teplomer? to su extra dary?
3. lekar chodi na konferencie na kt. sa dozveda o novych chorobach, sposoboch liecby a novych liekoch. Za kazdy seminar dostava body. V priebeu roka ich musi nazbierat urcity pocet na to, aby mohol ordinovat. Je mi luto ak ste prezili nieco neprijemne, nechce sa mi verit ze za to moze ockovanie. a toboz nie lekar.

Re:Re:Re:Re:Re:pekna foto

Tondo | 20.01.2013

Zákonnú povinnosť, ale zároveň porušuje ústavné právo slob.človeka! Za dalšie:Ked na tých konferenciách naberá takéto úžasné vedomosti, prečo potom žiadnu chorobu nevedia vyliečiť? IBA krmia ludí jedovatými liekmi, ktoré im často nijako nepomáhajú, ale skôr škodia...??? Zamyslíme sa......trošku.....hmm....Mali by dostávať výplatu od počtu vyliečených pacientov, ale to by mnohí biedu treli....A nie za body a spackané úkony a poškodené zdravie ludí.....!?hmmm

Re:Re:Re:Re:Re:pekna foto

Ing. Marián FILLO | 21.01.2013

Zažil som osobne 2x, ako vyzerá to údajné "vzdelávanie" lekárov:
Bagetka, kávička, čajíček, podriemkávanie na prednáške (ak je vôbec na tej prednáške prítomný), zhrabnutie kreditov BEZ AKÉHOKOĽVEK PRESKÚŠANIA NADOBUDNUTÝCH VEDOMOSTÍ a hajde domov.

Ak si naozaj myslíte, že zbieranie kreditov je skutočným vzdelávaním sa, tak ste teda pekne mimo.

přenašectví

MUDr.Ludmila Eleková | 18.01.2013

Z vlastní praxe mohu potvrdit, že očkování nechrání proti přenašečství nemoci. V tomto případě šlo o černý kašel, pacienti byli narození po válce, bratr a sestra. Sestra byla starší a byla očkovaná proti černému kašli, bratr nebyl. Ona tu nemoc přinesla domů a nakazila ho. Bylo mu asi rok a půl a bohužel to odnesl poškozením mozku. Důvody mohou být různé: bylo to krátce po válce, myslím rok. 1946, přídělový systém potravin, nedostatek vitamínů, možná nevhodná léčba.
žádné očkování nezabrání přenášení nemoci, naopak ho může potlačením příznaků podpořit. Rozhodně tomu nezabrání žádné očkování proti bakteriálním toxinům /tj, pertuse a záškrt)

Re:přenašectví

filip | 18.01.2013

Nezabráni a ani nemôže.Očkovanie je podvod.

https://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/190-tajne-vladni-dokumenty-odhaluji-ze-vakciny-jsou-totalnim-podvodem.aspx

Re:přenašectví

stara mama | 18.01.2013

a ešte aj toto : https://nezdravi.parlamentnilisty.cz/Articles/169-vakcinacni-teorie-se-droli-v-zakladech-vyzkum-odhaluje-ze-pro-boj-s-viry-nejsou-protilatky-nutne.aspx

Re:přenašectví

Renáta Krausová | 21.01.2013

Milá pani doktorka,
rozumiem, čo píšete o prenášaní ochorení a súhlasím s Vami. Zaujalo ma však, že spomínate, že neočkovaný chlapček mal napokon postihnutý mozok. Áno, spomínate špecifickú situáciu krátko po vojne, no i tak, nenapĺňa ma to zrovna pokojom. Skôr mi vyvstáva v mysli konštrukcia typu - zabránilo by sa poškodeniu jeho mozgu, ak by bol tiež očkovaný proti tomuto ochoreniu ako jeho sestra?... Táto téma ma desí, pretože neviem, kde je pravda... Obávam sa, že nadmerné očkovanie našej mladej populácie neprinesie nič dobré (najmä, keď k nemu pripočítame aj všetku ďalšiu záťaž - nezdravé potraviny, toxické životné prostredie, zlý životný štýl...). Verím, že prípady ťažkých zdravotných postihnutí, ktoré sa dávajú do súvislosti s očkovaním, s ním aj naozaj súvisia. No zároveň mám obavu presne z takých situácií, ktoré spomínate v prípade tohto chlapčeka a prenesenia ochorenia. Nie som jednoznačný zástanca očkovania, ale ani jeho jednoznačný odporca. O pár rôčkov budem azda babička a objíma ma hrôza, keď si pomyslím na to, že toto je téma, kde nemám celkom jasno... I keď sa veľmi usilujem, aby sme boli zdraví vďaka správnej životospráve... a verím, že sme na správnej ceste, keď napríklad v období chrípky sa neinfikujeme od chorých ľudí, aj keď sme s nimi v kontakte. Predsa len obava z prenesenia vážneho ochorenia na malé dieťa vo mne hlodá. Zvládol by stret s vážnym infektom aj nezrelý imunitný systém dieťaťa? Stretávam sa s argumentom mamičiek, ktoré vravia, že nemusia dať očkovať svoje deti, lebo sú i tak chránené tým, že väčšina detí v okolí je zaočkovaná... Vo svetle Vašich slov je teda tento argument chabý a neradno sa naň spoliehať. Ako teda postupovať, aby sa človek nevystavil riziku ochorenia a zároveň sa ani nevystavil riziku v dôsledku negatívnych účinkov vakcín. Inú cestu, ako posilňovanie imunitného systému, nepoznám. Ale čo v prípade našich najmenších??? Ďakujem Vám za Vašu prácu i za všetky informácie, ktoré sa tu nachádzajú.
Prajem Vám všetko dobré.

Re:Re:přenašectví

MUDr.Ludmila Eleková | 21.01.2013

Chápu vaše obavy a asi vám je nevyvrátím. Z jednoduchého důvodu: jistota neexistuje, život je o výběru mezi různými riziky.
Konkrétně k tomu pacientovi (nebudu psát chlapce, protože jsem ho znala již jako postaršího pána). Osobně se domnívám, že by neudělalo nijak dobře ani očkování. Musel mít nějakou vrozenou slabost plus všechny ty okolnosti. To dnes nezjistíme.
Jsem si vědoma toho, že neočkované dítě může dostat nemoc, proti které se očkuje - stejně jako očkované dítě. Výsledek pak závisí na jeho stavu imunity, výživy /ta taky ovlivňuje imunitu), způsobu léčby apod. Viz debata výše, neočkované děti chodící do školek jsou zdravější.
U malých dětí je třeba zvážit riziko a je nepopiratelným faktem, že konkrétně vakcína proti pertusi má vysoké procento neurologických komplikací, jejichž počet mnohonásobně převyšuje riziko poškození pertusí. Rodič v podstatě vybírá mezi vyšším rizikem poškození mozku z očkování a nižším rizikem nákazy a poškození mozku přirozenou infekcí.
Tento pacient měl prostě smůlu. Patřil mezi menšinu dětí, kterým pertuse ublížila. Myslím si, že tam hrála roli nevhodná léčba, prootže jsem v literatuře narazila na případy kojenců, kteří pertusi v pohodě přežili. Ovšem matky musely vědět, co dělat, většina to neví, proto to s dětmi špatně dopadá.
Na případ, jako je uvedený pacient, ale připadají možná stovky dětí, kterým vakcína proti pertusi poškodila mozek. Můj mladší syn byl očkován proti pertusi a poškodilo mu to mozek, přestože se z nejhoršího dostal, stále jsou na něm vidět důsledky, které si ponese celý život. Např. neschopnost se učit a podat výkon ve škole, který by odpovídal jeho vysokému IQ. Plus určité emoční problémy, celková labilita. A to jsme měli velké štěstí, že to dopadlo jen takto.
Vezměte to takto: očkují se prakticky všechny děti, tj, riziko očkováná nesou všechny. je to ruská ruleta, nikdy nevíte, kterému dítěti to ublíží. Jsou způsoby, jak je vytipovat, ale pediatři je neznají a nepoužívají. Podle mého názoru by je nepoužívali, ani kdyby je znali, protože by museli kontraindikovat příliš mnoho dětí. Pertuse podle posledních čísel postihla cca 900 českých občanů, to je riziko zaokrouhleně 1 ku 10000. Pouze 1 člověk z 10000 nese riziko pertuse. A když víme, že riziko poškození po očkování je vyšší než po nemoci, myslím, že jsou to dost jednoduché počty. Měla byste vědět, že sám výrobce hexavakcíny připouští poškození mozku po této vakcíně ve frekvenci až 1 ku 10 dávkám!! V příbalovém letáku je to sice hezky zaobaleno, ale je to tam. Podívejte se na frekvenci tzv. neobvyklého pláče, jde o encefalitický křik, anglicky high pitched cry. Je to příznak psotižení nervového systému a může mít dlouhodobé následky.
Takže oficiálně je nebezpečí vakcíny pro mozek 1 ku 10 dávkám, to je při 3-4 dávkách na dítě riziko 1 ku 3 až 2,5 dítěte. Přijde vám to hodně nebo málo? Co si vyberete? Riziko 1 ku 10 poškození mozku nebo 1 ku 10000 riziko nákazy pertusí - která sama o sobě nemusí ublížit?

Re:Re:Re:přenašectví

Renáta Krausová | 21.01.2013

Dobrý deň pani doktorka,
veľmi pekne Vám ďakujem za Vašu odpoveď. Pravdu povediac, i ja som majiteľom jedného autoimunitného ochorenia a nemyslím, že mi bolo dané "z Božej vôle"... Vo Vašej odpovedi som našla podstatné informácie. Budem ďalej túto problematiku sledovať. Ďakujem Vám za Váš čas a veľmi rýchlu reakciu.

Re:Re:Re:přenašectví

Renáta Krausová | 21.01.2013

Pani doktorka, ozývam sa ešte raz a ospravedlňujem sa, že Vás takto "zamestnávam". Rada by som Vás poprosila o poskytnutie rozhovoru na tému očkovania pre časopis Dieťa, ktorého som vydavateľkou. Pýtam sa to priamo tu, na stránke, nakoľko som sa Vám tu už "priznala" s mojimi pochybnosťami a Vašu odpoveď považujem za veľmi korektnú. Budem rada, ak budeme môcť rodičom sprostredkovať informácie, ktoré môžu viesť k voľbe a rozhodnutiu. Myslím, že všetci máme právo na korektné informácie. Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Re:Re:Re:Re:přenašectví

Magda | 21.01.2013

Žeby prvý pravduhovoriaci článok o očkovaní v mamičkovskom časopise? Tešíme sa! A viem aj o jednej mamičke, ktorej ho hneď kúpim!

Re:Re:Re:Re:Re:přenašectví

Renáta Krausová | 21.01.2013

Dobrý večer pani Magda,
veď si názor spravíte sama, ak sa nám podarí tento zámer realizovať. Nechcem sa tu rozširovať o časopise a robiť si grátis reklamu:-) Dostali sme však reakciu jednej mamičky na pasáž z jedného uverejneného článku a uverejníme ju vo februárovom čísle. Chápem každého rodiča, ktorý má obavy. Aj ja som mama. Radi by sme preto priniesli rozhovor aj s pani doktorkou. Verím, že by zaujal nielen rodičov, ale aj lekárov s otvorenou mysľou. Pekný večer Vám prajem.

Re:Re:Re:Re:přenašectví

Ing. Marián FILLO | 21.01.2013

Milá pani Krausová,

kontakty na Dr. Elekovú nájdete tu:
https://lecivacesta.webnode.cz/
Tak jej môžete zavolať alebo napísať e-mail a dohodnúť sa s ňou osobne.

Re:Re:Re:Re:Re:přenašectví

Renáta Krausová | 21.01.2013

Dobrý večer pán inžinier,
vďaka za poskytnutie kontaktu. Pani doktorke sa ozvem. Všetko dobré prajem Vám i všetkým návštevníkom Vašich stránok.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:přenašectví

Peter Tuharsky | 22.01.2013

Dobry vecer, pani Krausova,

Vas strach z ochoreni dobre poznam, pretoze sam som si presiel rozhodovanim o (ne)ockovani deti. Trvalo mi 4 mesiace, a este omnoho dlhsie som sa vysporaduval so strachom. Ten strach mame vstepovany systematicky od malicka, tak isto mame vstepovanu doveru k vakcinam. Je tazke zbavit sa vysledkov tejto dlhorocnej masaze.

Mne pomohlo nastudovat, sformulovat a uvedomit si niekolko veci (a vacsinu z nich som aj spisal, aby sa dalsi ludia nemuseli k faktom prepracuvat tak zdlhavo a namahavo ako ja).

1, Existuju aj podstatne vacsie rizika nez su ochorenia, proti ktorym sa ockuje. Napriklad pri autonehodach zomrie 700-1000 ludi rocne, priemerne 2-3 ludia kazdy den. Napriek tomu, ludia nezvyknu mavat zachvaty hrozy ked sadaju do auta. Preco? Asi preto, ze nikto neorganizuje milionove kampane ktore by ludom ten strach nabili do hlavy. Na zltacku typu B zomrie rocne 1 clovek, a pamatate sa na tie ockovacie reklamy so zltymi hadmi?

2, Je dobre vediet aspon zakladne veci o danych ochoreniach. Jednak to pomaha proti strachu z neznameho, proti manipulaciam a'la Dr. Kristufkova, a je to dobre aj pre pripad, ak by clovek predsa len musel tymto chorobam celit. Ludia, ktori "automaticky" ockuju, casto nevedia ani len proti comu, a keby danu chorobu dostali napriek alebo vdaka ockovaniu, tak by boli nahrati.

Kedze Vas najviac zaujima cierny kasel, pozrite si prislusnu kapitolu mojej e-knihy na strane 173-177. Su tam informacie o ochoreni ako aj o ucinnych moznostiach liecby. https://rizikaockovania.sk/dok/Vitamin_C-liecba.pdf

3, Je dobre poznat realne moznosti vakciny. Tieto informacie sa bezne nedozvedame a musel som ich pracne vypatrat vo vedeckej literature. Ako dlho vakcina funguje? Aka je spolahliva? Dokaze zabranit sireniu ochorenia? Pozrite si kapitolu Cierny kasel a ziskate podrobnu predstavu o tom, co vakcina dokaze a co nie. Bude sa Vam potom lahsie rozhodovat. https://rizikaockovania.sk/dok/Kolektivna_imunita-myty_a_fakty.pdf

4, Sucastou predstavy o ochoreniach, ich nebezpeci, ako aj realneho ucinku vakcin, su aj udaje o historickom vyvoji tychto ochoreni. Verejnost je klamana rozpravkami, ale statistiky rozpravaju uplne iny pribeh. Navyse si tu mozete pozriet, do akej miery su tie ochorenia dnes rozsirene: https://rizikaockovania.sk/dok/Statistiky_infekcne_ochorenia_a_ockovanie.pdf

5, Napokon je vhodne poznat aj rizika vakciny. Pozrite napriklad tu: https://ockovanie.org/cierny-kasel-pertussis.html


Zelam Vam pokoj a silu pre rozhodnutie, pri ktorom srdce i mysel budu zajedno.

Peter Tuharsky

propaganda

Stefan | 18.01.2013

dobre napisany clanok, poukazuje na hru s cislami a pokial sa clovek nezaujima o pozadie, tak by ho dokazali presvedcit.
Nastastie, vdaka tomuto serveru je mozne vidiet veci aj z ineho pohladu.
Dakujem

Záznamy: 1 - 74 zo 74

Pridať nový príspevok