Ako očkovanie spôsobuje „precitlivelosť“ a vedie k extrémnym alergiám, autizmu a smrti

14.10.2016 02:09

Natural News5.X.2016Mike Adams

 

    Pôvodný článok Overwhelming evidence: How vaccines cause 'hypersensitivity' of the immune system and lead to extreme allergies, autism and death
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok    Tu sú niektoré z výskumov, ktoré nachádzam v mojej osobnej knižnici  (vyše 1300 lekárskych kníh a pribúdajú ďalšie), ktoré hovoria o spojitosti medzi očkovaním a alergiami. Prečítajte si tieto citáty, aby ste odhalili niečo, čo Vám nikdy nepovie nikto z vlády, oznamovacích prostriedkov hlavného prúdu (mainstreamových médií) či z farmaceutickými spoločnosťami ovládaných lekárskych časopisov:

 

„Arašídové oleje boli ako zložka vakcín zavedené uprostred 60. rokov 20. storočia. Do roku 1980 sa stali obľúbenou zložkou vakcín. Považujú sa za adjuvanty — látky, schopné zosilniť odpoveď imunitného systému na očkovanie. To upevnilo mýtus o adjuvantoch: ilúziu, že imunitná odpoveď je to isté, čo imunita, pričom sa predstiera, že čím je alergická reakcia na vakcínu silnejšia, tým lepšiu imunitu toto očkovanie vyvolá. Prvá štúdia alergií na arašídy bola vypracovaná až v roku 1973. Bola to štúdia arašídových zložiek vakcín.“

Tim O'Shea:
Vaccination is not immunization
(„Očkovanie nie je imunizáciou“)

 

„Keď sa medzi 80. a 90. rokmi 20. storočia počet plošných očkovaní v USA zdvojnásobil, tisícky detí zrazu začali vykazovať známky precitlivelosti na arašídy a došlo k mnohým život ohrozujúcim reakciám, niekedy až smrteľným. Po ďalšom kvantovom skoku v náraste počtu povinných očkovaní po 11.IX.2001, keď celkový počet vyskočil až na 68 odporúčaných očkovaní do 18. narodenín, alergia na arašídy čoskoro dosiahla v USA epidemické rozmery: milión detí, t.j. 1,5% detského obyvateľstva USA.“

Tim O'Shea:
Vaccination is not immunization
(„Očkovanie nie je imunizáciou“)

 

„Jestvuje niekoľko presvedčivých dôkazov, že očkovacie látky, podané v prvom roku života, dokážu spustiť autoimunitné choroby a alergie. Toto je jeden z mnohých dôvodov, prečo odporúčam odložiť očkovanie niektorými detskými vakcínami do vyššieho veku. Odkedy som začal vykonávať svoje lekárske povolanie, videl som obrovský nárast počtu detí diagnostikovaných s čoraz silnejšími potravinovými alergiami v čoraz nižšom veku.“

Dr. Paul Thomas + Jennifer Margulis PhD.:
The Vaccine-Friendly Plan: Dr. Paul's Safe and Effective Approach to
Immunity and Health-from Pregnancy Through Your Child's Teen Years

(„K očkovaniu priateľský plán: Bezpečný a účinný prístup Dr. Paula
k imunite a zdraviu — od tehotenstva až k rokom dospievania vášho dieťaťa“
)

 

„Alergie na vakcíny radím medzi pôvodcov chorôb, pretože som videl, že môžu byť nepríjemným spúšťačom astmy a ďalších chronických zdravotných ťažkostí. Napr. ľuďom s chronickými ťažkosťami s kĺbmi či nervovou sústavou sa polepší, keď sú liečení pomocou NAET (Nambudripad's Allergy Elimination Techniques = Nambudripadove postupy pre potlačenie alergií) na detskú obrnu. Liečil som tiež mnoho detí, ktoré trpeli nežiaducimi účinkami očkovania proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (angl. Diphtheria, Tetanus, Pertussis = DTP). Keď sú DTP vakcínou očkovaní ľudia, čo sú na ňu alergickí, môže spôsobiť chronické oslabenie imunity a nepríjemné imunitné odpovede.“

Dr. Eller W. Cutler, D.C.:
Winning the war against asthma & allergies
(„Ako vyhrať vojnu s astmou a alergiami“)

 

„Thiomersal bol konzervantom v desenzitizačných injekciách (proti alergiám) pred rokom 2000 a stále sa používa vo vakcínach proti chrípke, hoci v ostatných vakcínach bol zakázaný od roku 2000 (na Slovensku až od roku 2010, keďže vakcína Panenza proti prasacej chrípke obsahovala thiomersal — pozn. prekl.). Stále sa však používa v krajinách tretieho sveta. Tehotné ženy s Rh-negatívnou krvou spravidla dostanú injekciu Rhogam buď počas tehotenstva alebo hneď po pôrode, aby sa predišlo imunitnej odpovedi na krv ich bábätiek, pokiaľ sú tieto Rh-pozitívne. Do roku 2001 aj tieto injekcie obsahovali thiomersal, ktorý sa v tele rýchlo rozpadá na etylortuť a thiosalicylát, pričom etylortuť vstupuje do placenty a prestupuje cez krvno-mozgovú prekážku (hemato-encefalickú bariéru) plodu.“

David Hammond:
Mercury Poisoning: The Undiagnosed Epidemic
(„Otrava ortuťou: nezistená epidémia“)

 

„Vo vakcínach môžu byť prítomné niektoré z týchto škodlivých bielkovín, pretože obsahujú kúsky buniek z opičích obličiek a kuracích embryí, ako aj mliečnu bielkovinu kazeín. Prítomnosť týchto cudzích bielkovín v injekcii môže senzitizovať dieťa, aby si vyvinulo alergické reakcie, ktoré sa neskôr prejavia ako alergie.“

Louise Kuo Habakus, M.A. + Mary Holland, J.D.:
Vaccine Epidemic: How Corporate Greed, Biased Science, and Coercive
Government Threaten Our Human Rights, Our Health, and Our Children

(„Epidémia očkovania: Ako korporátna chamtivosť, skreslená veda
a represívna vláda ohrozujú naše ľudské práva, naše zdravie a naše deti“
)

 

„Mnoho vakcín obsahuje hliníkové adjuvanty, aby podnecovali imunitnú odpoveď. U náchylných jedincov tieto vakcíny môžu spôsobiť ASIA (Autoimmune/inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants = autoimunitný/zápalový syndróm, vyvolaný adjuvantmi), čo je autoimunitná choroba s neurologickými a kognitívnymi prejavmi. Hliníkové adjuvanty vo vakcínach boli tiež spojené s chorobami, ako je artritída, roztrúsená skleróza, systémový erytematózny lupus, chronický únavový syndróm, syndróm vojny v Perzskom zálive, makrofágová myofascitída, tvorba granulómov a alergické reakcie.“

Neil Z. Miller:
Miller's Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important
Scientific Papers Summarized for Parents and Researchers

(„Millerov prehľad štúdií, kritických k očkovaniu: Zhrnutie 400
dôležitých vedeckých článkov pre rodičov a výskumníkov“
)

 

„Individuálny prístup ku každému je kriticky dôležitý na to, aby sme boli schopní odhaliť každého, komu očkovanie s najväčšou pravdepodobnosťou uškodí. Zdravotnicí priznávajú, že niektorí ľudia — vrátane bábätiek s nedostatočnou imunitou a so závažnými alergiami na zložky vakcín — nesmú dostať určité vakcíny, prípadne nesmú byť očkovaní vôbec. Lekári nevedia, ako rizikové deti odpovedia na určitý antigén alebo na celkový dopad viacerých, súbežne podaných vakcín.“

Louise Kuo Habakus, M.A. + Mary Holland, J.D.:
Vaccine Epidemic: How Corporate Greed, Biased Science, and Coercive
Government Threaten Our Human Rights, Our Health, and Our Children

(„Epidémia očkovania: Ako korporátna chamtivosť, skreslená veda
a represívna vláda ohrozujú naše ľudské práva, naše zdravie a naše deti“
)

 

„Jednoducho povedané: očkovanie napodobňuje vírusy, ktoré spôsobujú chorobu, ktorej má očkovanie predchádzať, akurát v slabšej dávke. V prípadoch chronického únavového syndrómu (angl. Chronic Fatigue Syndrome = CFS) telo nevie rozoznať nákazlivý vírus od vakcíny. Niektorí výskumníci si všimli spojitosť medzi CFS a určitými vakcínami, ako napr. vakcínami proti nákazlivej žltačke typu B, cholere, tetanu či týfusu.“

Andreas Moritz:
Vaccine-nation: Poisoning the Population, One Shot at a Time
(„Očkovací národ: Otrava obyvateľstva každou ďalšou vakcínou“)

 

„Hovorím, že by som rád testoval imunitu detí pred očkovaním, aby sa predišlo nežiaducim reakciám. Videl som nežiaduce reakcie na MMR i DTP vakcíny, ktoré spôsobili dlhodobé zdravotné ťažkosti, obzvlášť astmatikom.“

Dr. Eller W. Cutler, D.C.:
Winning the war against asthma & allergies
(„Ako vyhrať vojnu s astmou a alergiami“)

 

„Kontrolujem tiež, aké mali ľudia reakcie na v detstve podstúpené očkovania, napr. proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, osýpkam, príušniciam (mumpsu), ružienke či proti čomukoľvek, proti čomu sa dali zaočkovať pred cestou do zahraničia. Testujem a liečim následky každého jedného očkovania zvlášť. Zisťujem, že tieto vakcíny môžu namáhať a utlmiť imunitný systém ľudí na dlhé roky, až kým sa nezbavia alergií na tieto vakcíny.“

Dr. Eller W. Cutler, D.C.:
Winning the war against asthma & allergies
(„Ako vyhrať vojnu s astmou a alergiami“)

 

„Hliník vo vakcínach môže spôsobiť makrofágovú myofascitídu (zápal zväzkov svalových vlákien), chronickú únavu a svalovú slabosť. Makrofágovú myofascitídu možno označiť za novú chorobu, ktorú môže spustiť očkovanie vakcínami s obsahom hliníka u pacientov s určitými genetickými predpokladmi. Hliník vo vakcínach môže spôsobiť makrofágovú myofascitídu (MMF), čo je nežiaduca imunitná odpoveď, ktorá sa prejavuje ako chronická únava, myalgia, artralgia a svalová slabosť.“

Neil Z. Miller:
Miller's Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important
Scientific Papers Summarized for Parents and Researchers

(„Millerov prehľad štúdií, kritických k očkovaniu: Zhrnutie 400
dôležitých vedeckých článkov pre rodičov a výskumníkov“
)

 

„Toto je najstručnejšie zhrnutie nedávno zverejneného dôkazu spojitosti očkovania s anafylaktickými reakciami na arašídy. … ak máte dieťa, čo má byť očkované, ako môžete dať skutočne informovaný súhlas, keď jediným vaším zdrojom údajov sú tí, ktorí sa živia predajom vakcín?“

Tim O'Shea:
Vaccination is not immunization
(„Očkovanie nie je imunizáciou“)

 

„Výskum, pochádzajúci z Purdue University (O'Driscoll), zistil, že očkovanie môže spôsobiť u psov autoimunitnú odpoveď. Inými slovami: vakcíny podnecujú psov k tvorbe protilátok proti vlastnej DNA, rovnako ako proti kolagénu. Prečítajte si tú štúdiu! Čitateľ je tiež nasmerovaný na — ako sa dá predpokladať — strašidelnú knižku „How to protect your dog from a vaccine junkie“ („Ako ochrániť vášho psa pred očkovacím fanatikom“), ako aj na „They shoot horses but vaccinate dogs“ („Kone strieľajú, ale psov očkujú“) od Dr. Masona.

    Malý výskumný projekt
    Nájdite niekoho, koho deti neboli nikdy očkované. Jednoducho to urobte. A spýtajte sa, či jeho/jej deti bývajú prechladnuté, majú alergie, astmu, opakujúce sa infekcie Jednoducho sa ho/jej… spýtajte.“

Tim O'Shea:
Vaccination is not immunization
(„Očkovanie nie je imunizáciou“)

 

„Ako ukázal vyššie zmienený výskum, deti na Islande alebo v Nórsku, ktoré dostávajú celkovo len 11 vakcín, majú výrazne nižšie riziko autizmu alebo úmrtia než deti v USA. Federálni úradníci verejného zdravotníctva odporúčajú očkovať americké deti celkovo 69 dávkami 16 vakcín odo dňa narodenia do dosiahnutia veku 18 rokov. Už sme spomenuli, že tieto deti majú oveľa vyšší výskyt astmy, alergií, nákaz uší, tonzilitídy (zápalu mandlí) a iných závažných chorôb po tom, ako sú očkované.“

Andreas Moritz:
Vaccine-nation: Poisoning the Population, One Shot at a Time
(„Očkovací národ: Otrava obyvateľstva každou ďalšou vakcínou“)

 

„Deti najprv očkujú proti nákazlivej žltačke typu B, záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (DTP), chrípke a detskej obrne. Celkovo priemerné americké dieťa za prvých 15 mesiacov života očkujú proti 10 detským chorobám až 21 dávkami vakcín (platilo v roku vydania knihy (2002), ale dnes je to už výrazne viac — pozn. prekl.). Je dobre doložené, že niektoré vakcíny môžu spôsobiť niektorým deťom alergické reakcie, ktoré sú v rozmedzí od dočasného nepohodlia až po smrť.“

John W. Anderson + Larry Trivieri:
Alternative Medicine: The Definitive Guide (2nd Edition)
(„Alternatívna medicína: rozhodujúca príručka (2. vydanie)“)

 

„Ďalšie štúdie, obzvlášť štúdie Neila Coxa a Angely Forsyth z roku 1988, Larsa Forstroma z roku 1980 a JoAnn Royhans z roku 1984, poukázali na neobhájiteľnosť thiomersalu vo vakcínach kvôli jeho jedovatosti, jeho schopnosti vyvolať alergické odpovede u až 29% ľudí, vystavených tomuto konzervantu, ako aj kvôli jeho slabej účinnosti proti baktériám. V štúdii Coxa a Forsythovej sa uvádza, že „závažné reakcie na thiomersal podčiarkujú potrebu vakcín s alternatívnym konzervantom“.“

Robert F. Kennedy, Jr.:
Thimerosal: Let the Science Speak: The Evidence Supporting the Immediate
Removal of Mercury — a Known Neurotoxin — from Vaccines

(„Thiomersal: Nech veda prehovorí: Dôkazy na podporu okamžitého
stiahnutia ortuti — známeho neurotoxínu — z vakcín“
)

 

„Recept na výrobu vakcín pre vaše dieťa môže obsahovať nasledujúce prísady: … Hliník: Tento kov sa pridáva do vakcín v podobe gélov alebo solí, aby podporil tvorbu protilátok. O hliníku sa hovorí ako o možnej príčine kŕčov, Alzheimerovej choroby, poškodenia mozgu a demencie. Napr. štúdia, zverejnená v časopise Pediatrics (Pediatria), zistila, že deti, čo dostali vakcínu proti čiernemu kašľu s obsahom hliníka, vykazovali alergické reakcie, zatiaľčo deti, ktoré dostali vakcínu proti čiernemu kašľu bez hliníka, také reakcie nemali.“

Dr. Stephanie Cave, F.A.A.F.P.:
What Your Doctor May Not Tell You About Children's Vaccinations
(„Čo vám váš lekár možno nepovie o očkovaní detí“)

 

„Glutaman sa používa na stabilizáciu niektorých vakcín proti teplu, svetlu a iným okolitým podmienkam. Je známe, že spôsobuje nežiaduce reakcie a nachádza sa napr. vo vakcíne proti ovčím kiahňam. Neomycím je antibiotikum, ktorým sa predchádza rastu baktérií vo vakcinačných kultúrach. Neomycín spôsobuje u niektorých ľudí alergické reakcie. Nachádza sa napr. v MMR vakcíne a vakcíne proti detskej obrne. Fenol je derivát uhoľného dechtu, ktorý sa používa na výrobu farieb, dezinfekčných prostriedkov, plastov, konzervantov a germicídov.“

Dr. Stephanie Cave, F.A.A.F.P.:
What Your Doctor May Not Tell You About Children's Vaccinations
(„Čo vám váš lekár možno nepovie o očkovaní detí“)

 

„Spojitosť medzi očkovaním a autizmom sa s pribúdajúcimi dôkazmi črtá čoraz zreteľnejšie. Očividná spojitosť jestvuje aj medzi autizmom a poruchami imunity, keďže väčšina autistických detí má aj žalúdočno-črevné ťažkosti, astmu, alergie alebo iné poruchy imunity. Tým nechcem povedať, že každé dieťa, čo dostane ľubovoľnú z týchto vakcín, bude mať autizmus alebo poruchy správania. Rodičia by si však mali byť vedomí toho, že takéto riziko tu je.“

Dr. Stephanie Cave, F.A.A.F.P.:
What Your Doctor May Not Tell You About Children's Vaccinations
(„Čo vám váš lekár možno nepovie o očkovaní detí“)

 

„Nakopilo sa veľké množstvo popísaných prípadov, kde očkovanie zrejme oslabilo imunitný systém tých, čo ho podstúpili. Navyše k okamžitým reakciám (vysoká horúčka, nenormálne správanie ai.) boli s viacerými vakcínami spojené aj chronické choroby (astma, ekzémy, alergie, opakované zápaly stredného ucha, poruchy učenia ai.). “

Peggy O'Mara:
Vaccination: The Issue of Our Times
(„Očkovanie: problém našich čias“)

 

„Stabilizátormi a sterilizátormi vo vakcínach sú zlúčeniny hliníka, zlúčeniny ortuti (ešte v 90. rokoch 20. storočia), antibiotiká a formaldehyd (ktorým sa dobre konzervujú mŕtvoly). „Väčšina týchto zložiek zaťažuje imunitný systém, čím necháva ľudí viac ohrozenými nákazami z okolia,“ vysvetľuje Dr. Horowitz. „Bielkoviny vo vakcínach majú na svedomí scitlivovanie ľudí voči alergénom zo životného prostredia, ako napr. prach alebo peľ, ktorými by sa biele krvinky inak nezapodievali“.“

John W. Anderson + Larry Trivieri:
Alternative Medicine: The Definitive Guide (2nd Edition)
(„Alternatívna medicína: rozhodujúca príručka (2. vydanie)“)

 

„Použitie viacerých vakcín, ktoré zabraňujú vytvoreniu prirodzenej imunity, podporuje rozvoj alergií a astmy. Istá štúdia z Nového Zélandu zistila, že 23% očkovaných detí sa stane astmatikmi, zatiaľčo z neočkovaných detí to nie je nikto. Rakovina bola koncom 19. storočia veľmi zriedkavou chorobou. Tieto dôkazy o poškodení imunitného systému očkovaním poskytujú hodnoverné vysvetlenie zistenia Dr. Clarkea, že len očkovaní jedinci dostanú rakovinu.“

Dr. James A. Howenstine:
A Physician's Guide to Natural Health Products, 2nd Edition
(„Lekárov sprievodca prírodnými liečivami, 2. vydanie“)

 

„Okrem využitia vo vakcínach sa thiomersal používal ako lokálny antiseptický prípravok, až kým nespôsobil v Kanade úmrtie desiatich bábätiek, ktorých pupočník ošetrili thiomersalom. Používal sa aj ako konzervant v roztokoch na čistenie kontaktných šošoviek, ale s tým sa skoncovalo v 90. rokoch, keď sa mnohí používatelia kontaktných šošoviek stali na thiomersal alergickými. V roku 1980 rozhodol poradný výbor FDA (úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA — pozn. prekl.), že thiomersal je nebezpečný a nemal by byť pridávaný do voľno-predajných prípravkov, ako sú napr. krémy a mastičky na pokožku a iné voľno-predajné liečivá.“

David Hammond:
Mercury Poisoning: The Undiagnosed Epidemic
(„Otrava ortuťou: nezistená epidémia“)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.