Ako mi nedovolili zúčastniť sa vakcinologického kongresu - DOPLNENÉ

29.12.2011 18:44

Ing. Marián Fillo

 

Doplnené: Článok bol pôvodne vydaný 6.XII.2011 o 1802 a doplnený 29.XII.2011 o 1744 o kapitolu "Doplnené 29.XII.2011:".

 

       Chcel som sa zúčastniť III. slovenského vakcinologického kongresu v polke januára 2012, aby som sa dozvedel niečo nové a tiež o tom informoval čitateľov www.slobodaVockovani.sk. Tak som (súc držiteľom novinárskeho preukazu) napísal na kontakt, uvedený na prihláške, takýto e-mail:

       Tri dni na to mi prišla odpoveď:

       Napísal som teda obratom doc. Krištúfkovej:

       Nasledujúci deň mi prišla odpoveď:

       Na to som jej odpísal:

       Tri dni ticho, tak som to pochopil ako že sa zúčastniť môžem, že doc. Krištúfková rozhoduje len o účasti novinárov. O účasti ostatných kategórií účastníkov teda zrejme rozhoduje Ing. Paulenová. Napísal som teda jej:

       Za takmer presne 8 hodín prišla odpoveď, nie však od Ing. Paulenovej, ale od doc. Krištúfkovej:

       Nemôžem si pomôcť, ale to "zial" vyznieva od doc. Krištúfkovej mimoriadne pokrytecky, pretože som si na 100% istý, že ona určite nebude žialiť, keď na vakcinologickom kongrese nebudem. Skôr naopak - povedal by som, že bude veľmi rada a že urobí všetko preto, aby som tam nebol, aby sa opäť nestrápnila pred ešte väčším auditóriom než na XVII. vakcinačnom dni, kde som jej pred všetkými dokázal, že klamala (alebo prinajmenšom nebola zorientovaná vo veci aspoň tak dobre ako ja, hoci sa vystatovala presným opakom).

       Čo sa týka lekárov na IT kongresoch, ešte som nepočul o tom, že by nejakému lekárovi bránili v účasti na IT kongrese len preto, že nevyštudoval informatiku na vysokej škole. Také niečo je natoľko absurdné, že si to ani len predstaviť neviem. Ak by ste o niečom takom počuli, rozhodne mi dajte vedieť, lebo podľa mojich doterajších skúseností je oveľa pravdepodobnejšie stretnúť Yettiho, než že by sa lekár bez VŠ diplomu z oblasti informatiky nedostal na IT kongres, ani keby zaplatil účastnícky poplatok v plnej výške.

       Je tu však ešte jeden zásadný rozdiel: zdravie (a obzvlášť prenosné ochorenia a preventívne opatrenia proti nim) sa týka(jú) každého jedného človeka. To však rozhodne nemožno povedať o počítačoch. Je teda dobrý dôvod, aby sa každý človek zaujímal o (ne)očkovanie, niet však dôvodu, aby sa všetci zaujímali o počítače hlbšie, tzn. nad rámec obsluhy bankomatu, používania mobilného telefónu či napísania e-mailu - a všetko toto predsa doc. Krištúfková ovláda. Alebo snáď nie???

       Keďže z tohto e-mailu doc. Krištúfkovej stále jednoznačne nevyplývalo, či sa kongresu môžem alebo nemôžem zúčastniť, obratom som odpovedal:

       Odpoveď prišla prekvapivo rýchlo - už za polhodinu aj pár minút:

       Zvláštne je, že aj keď doc. Krištúfková základné medicínske vzdelanie má a spomína moje údajne "chybné závery", v skutočnosti mi nie je schopná jedinú chybu dokázať. Naproti tomu sa mne podarilo dokázať jej už celý rad jej chýb, omylov, demagógií či dokonca vyslovených klamstiev. Viac o tom v článkoch:

       Čo sa týka údajných mojich invektív "na adresu lekarov - odbornikov vo vakcinologii", buď ide o vyslovene vecné poznámky k tomu, čo povedali/napísali (a teda nejde o osobné invektívy), alebo ide o to, že niektoré naše pro-vakcinačné celebrity sú platené (okrem iného aj) výrobcami vakcín, čo je úplne legitímny záujem o konflikty záujmov, ktoré môžu spôsobiť vyššiu náklonnosť daného lekára k záujmom nesmierne bohatého výrobcu vakcín než k blahu radového občana-pacienta. Vieme s istotou napr. že výrobca vakcín Sanofi Pasteur platí prinajmenšom doc. MUDr. Vladimíra Oleára, CSc. (viď výpis z Obchodného registra), a že výrobca vakcín Pfizer platí prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc.; MUDr. Pavla Šimurku, PhD. a MUDr. Ingrid Urbančíkovú, MPH (viď stránku "O Sprievodcovi očkovaním" a rámček "Radil aj človek, ktorého platili" v tomto článku).

       Nie som si vedomý žiadnych mojich osobných invektív na adresu vakcinológov nad rámec konfliktu záujmov. Ak na niečo také narazíte, rozhodne mi dajte vedieť.

       Doc. Krištúfková si prečítala len úvod mojej Reportáže z Vakcinačného dňa a už jej je jasné, že moja účasť na odborných vakcinologických podujatiach nemá význam. Toto je naozaj pozoruhodné, pretože si ani len celý článok neprečíta, ba ani len polovicu, a predsa už má hotový názor. Ide tu o nejakú jasnovidnosť či inú charizmu?

       No a celý e-mail je korunovaný ukážkou základnej neznalosti doc. Krištúfkovej o novinárskej práci a o tom, kto a za akých podmienok môže byť novinárom a získať novinársky preukaz. Citujem zo Stanov Slovenského syndikátu novinárov:

Článok III - Členstvo v SSN

  1. Členstvo v SSN môže byť riadne alebo mimoriadne.
  2. Členmi SSN môžu byť občania Slovenskej republiky alebo aj cudzí štátni príslušníci, hlásiaci sa k zásadám slobody a demokracie. Riadni členovia SSN sa tvorivo podieľajú na tvorbe žurnalistických prejavov a celkov vo všetkých druhoch masových médií a väčšia časť ich príjmov pochádza z tejto činnosti. Riadnymi členmi SSN samôžu stať aj pedagógovia, vedeckovýskumní pracovníci a študenti žurnalistiky a mediálnej komunikácie.
  3. Mimoriadnymi členmi SSN môžu byť zamestnávatelia novinárov, majitelia a spolumajitelia médií s rozhodujúcim podielom, ak sú novinársky činní, a publicisti, ktorí majú iné ako novinárske zamestnanie.

       Ešte v ten večer som doc. Krištúfkovej odpovedal:

       Doc. Krištúfková už neodpovedala (doteraz, tzn. vyše týždňa). Odpovedala však Ing. Paulenová:

       Tak som s potešením zaplatil registračný poplatok a hneď napísal Ing. Paulenovej údaje o platbe. Na moje nemilé prekvapenie mi však o 5 dní neskôr od nej prišiel takýto e-mail:

       Aby sme sa rozumeli: nemám vôbec nič proti Ing. Paulenovej. Ona len poslušne plnila pokyny a na celom incidente očividne nenesie ani štipku viny. Kto sa skrýva za organizačným výborom kongresu, nie je žiadnym tajomstvom. V pozvánke sa na 2. strane dozvieme, že prezidentom kongresu nie je nik iný než doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.

       Takže za účelom toho, aby som sa nemohol zúčastniť kongresu vydal organizačný výbor ad hoc všeobecné nariadenie, že zúčastniť sa môžu len lekári a zdravotnícki pracovníci. Som si na 100% istý, že ak by som sa o účasť na kongrese nezaujímal, nijaké takéto nariadenie by vydané nebolo.

 

Doplnené 29.XII.2011:

       Moja predtucha sa dokonale potvrdila po tom, čo sa jedna naša čitateľka pokúšala prihovoriť za mňa, aby som mohol na III. vakcinologický kongres predsa len ísť, a doc. Krištúfková jej na to odpovedala:

       Všimnite si, že argument doc. Krištúfkovej kríva na obe nohy. Bežný detský lekár totiž ani omylom nie je odborníkom na problematiku očkovania, čo už viackrát potvrdili rôzni rodičia, ktorí sa na rozhovor o očkovaní s detským lekárom dôkladne pripravili a nakoniec zistili, že toho o očkovaní vedia o poznanie viac než ich detský lekár. A niet sa čo diviť.

       Budúci lekári (vrátane pediatrov) sa na lekárskych fakultách v Česku a na Slovensku učia o očkovaní len niekoľko málo hodín čistého času (spočítate na prstoch). Také veci, ako vážnejšie nežiaduce účinky (nad rámec miernej horúčky a začervenania, zatvrdnutia či bolestivosti v mieste vpichu) alebo zloženie vakcín (nad rámec vody a antigénu) sa neučia dokonca ani epidemiológovia. To mám potvrdené od najmenej 10 lekárov a jedného epidemiológa.

       Bežný detský lekár nie je ani imunológom, ani bakteriológom, ani virológom, ani infektológom, ani vakcinológom. Vie, ktoré vakcíny sa majú v ktorom veku podávať podľa aktuálneho očkovacieho kalendára; pozná rozdiel medzi intramuskulárnym (do svalu), intradermálnym (do pokožky) a subkutánnym (pod pokožku) podávaním vakcíny; vie, že je prísne zakázané vakcínu pichnúť intravenózne (do žily); má cvik v podávaní vakcín; vie odverklíkovať, že očkovanie je bezpečné a účinné, že dnes sa očkuje kvalitnými vakcínami od renomovaných firiem, že očkovanie zachránilo desiatky miliónov životov, vyhubilo pravé kiahne a takmer vyhubilo detskú obrnu (a podobné nezmysly, ktoré už mnohokrát boli vyvrátané, viď napr. TU a TU); vie strašiť návratom obávaných prenosných ochorení a tým to už pomaly končí.

       Bežný detský lekár nevie prakticky nič o toxikológii jednotlivých zložiek očkovacích látok, o synergickej toxicite zložiek vakcín navzájom, ako aj zložiek vakcín s jedmi, ktoré v tele boli prítomné už pred očkovaním. Nemá poňatia o farmakokinetike (pohybe v tele) jednotlivých zložiek vakcín, o (ne)schopnosti detoxikácie (vylúčenia jedov z tela resp. zneškodnenia) jedovatých zložiek vakcín, o genetických predpokladoch (predispozíciách) na dobrú, horšiu či nebezpečne slabú schopnosť prirodzenej detoxikácie. Máloktorý detský lekár (ak vôbec nejaký) vie presne, akým spôsobom bola tá-ktorá vakcína vyrobená, aké chemické látky boli použité v procese výroby (ktorých stopové množstvá sa môžu dostať do výsledného výrobku - vakcíny), na akom presne médiu (bunkovej kultúre) boli pestované vakcinačné vírusy, resp. čím boli kŕmené vakcinačné baktérie, akým spôsobom boli živé vakcinačné vírusy a baktérie oslabené či inaktivované (znefunkčnené), ako presne na systémovej, bunkovej a molekulárnej úrovni funguje očkovanie tou-ktorou očkovacou látkou, ako ovplyvňujú účinnosť a bezpečnosť očkovania chemické prostriedky na zrážanie horúčky (paracetamol, ibuprofen, kyselina acetylsalicylová, predávané pod obchodnými názvami Paralen, Panadol, Coldrex, Nurofen, Brufen, Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin...) atď. atď.

       Tieto informácie bežní detskí lekári nemajú, napriek tomu, že sú kľúčové jednak pre minimalizáciu nežiaducich účinkov očkovania, jednak pre maximalizáciu účinnosti očkovania. Na škole ich to nenaučia, na vakcinačných dňoch a vakcinologických kongresoch tiež o tom nie je reč (bol som na dvoch vakcinačných dňoch a nepadlo tam o tom ani slovko). Hovorím "bežný detský lekár", pretože výnimočne sa nájde aj taký, ktorý toho má o očkovaní naštudovaného oveľa viac než je bežný štandard, napr. taký Dr. Martin Hirte z Mníchova (Nemecko), autor knihy "Očkování - pro a proti". To je ale len jedna z mála svetlých výnimiek. Drivá väčšina detských lekárov má poznatky o očkovaní v medziach vyššie uvedeného.

       Takže na takýchto "odborníkov na očkovanie" sa máte podľa doc. Krištúfkovej obrátiť, ak sa chcete dozvedieť niečo viac o očkovaní. Potom zrejme, ak Vás zaujímajú detaily elektroniky osobného auta - elektronicky riadené priame vstrekovanie paliva, ABS, EBD, ESC, klimatizácia, posilňovač riadenia, imobilizér, alarm, centrálne zamykanie, elektrické ovládanie okien a spätných zrkadiel, autorádio s RDS, CD-meničom, USB, MP3, WMA, palubný počítač - na čokoľvek z tohto, čo Vás zaujíma, sa pokojne opýtajte ľubovoľného robotníka z výrobného závodu KIA v Tepličke nad Váhom, ktorého si odchytíte po skončení pracovnej zmeny. Však takýto bežný radový robotník z automobilky s týmito vecami denne pracuje, montuje ich do áut, tak o nich predsa musí vedieť úplne všetko, čo by Vás mohlo zaujímať. Alebo nie?

 

Čo tým sledujú?

       Možno ste si položili otázku, prečo "je nežiaduce", aby som sa zúčastnil vakcinologického kongresu. Napadlo ma niekoľko možných vysvetlení:

  1. Ide o ezoterický krúžok, ktorý si starostlivo stráži svoje "vyššie poznanie" a nesprístupňuje ho "nezasväteným". Považujem to však za veľmi málo pravdepodobné, lebo zmienené nariadenie zjavne prišlo až po tom, ako som sa o účasť na kongrese začal zaujímať ja. Predtým očividne nejestvovalo. Verím tomu, že keby sa o účasť zaujímal nejaký Ing. Ján Novák, ale nie ja ani nie napr. Ing. Iva Vranská-Rojková, tak by sa pán Ing. Novák na kongres úplne v pohode dostal.
  2. Boja sa oprávnenej tvrdej kritiky, verejného odhalenia, že "renomovaní odborníci" v skutočnosti nie sú zas až takými odborníkmi, za akých sa vydávajú, že Evidence Based Medicine je pre nich v skutočnosti veľká neznáma atď.
  3. Chcú v rámci kongresu usporiadať bojovú poradu proti "odporcom očkovania", na ktorej by im zástupca protistrany poriadne prekážal, obzvlášť keby zverejnil všetky poukazy na porušovanie ľudských práv a nabádanie k porušovaniu ľudských práv, o ktoré zrejme na kongrese nebude núdza. Navyše je veľmi pravdepodobné, že by bodom č. 1 takejto porady (ak by sa uskutočnila) bolo "Ako zakročiť proti Ing. Fillovi", čo samozrejme nie je určené mojim ušiam.
  4. Doc. Krištúfková (a možno aj niekto iný) pripravuje ďalšie nepodložené ohováranie mojej osoby a nechce znovu utrpieť prehru vo verejnej otvorenej konfrontácii so mnou, čo sa jej stalo v októbri 2011 v Žiline.
  5. Boja sa, že nebudem celý čas ticho, ale že budem viac-či-menej výrazne narúšať priebeh kongresového výplachu mozgov (prítomného prinajmenšom v niektorých príspevkoch - nechcem zase hádzať všetkých do jedného vreca a pripúšťam, že tam môžu odznieť aj hodnotné referáty, vypracované na základe poctivej vedy).
  6. Sponzori kongresu (výrobcovia vakcín) si moju účasť neprajú, lebo je im jasné, že na nich nenechám ani jednu nitku suchú. To asi veľmi neprispieva k nerušenému biznisu, ktorý je bezpochyby tým hlavným účelom celého kongresu (vyrobiť a predať viac vakcín).
  7. ... máte nejaký ďalší nápad? Podeľte sa oň v diskusii pod článkom.

 


Napísanie a grafická úprava tohto článku zabrali autorovi približne 6,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Ako mi nedovolili zúčastniť sa vakcinologického kongresu

Medicines arms, practicable, sarcomatous steadily scrutiny.

eqinherixa | 12.05.2020

https://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis <a href="https://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis</a> sbe.wqbp.m.slobodavockovani.sk.okc.iy https://mewkid.net/when-is-regylia/

Vzdelanie

Marian Vook | 14.02.2019

Ak bude treba, Veľmi rád zvýšim svoj pravidelný príspevok, aby pokryl získanie medicínskeho vzdelania :)
Pekný deň.

Vazeni citatelia tejto nezmyselnej stranky a vobec...

SILVIA | 14.02.2013

Kazdorocne sa zucastnujem tohto kongresu,kedze v mojej ambulancii ockujem pacientov denne uz viac ako 30 rokov. Je priam neuveritelne, ako moze jeden " inzinier" ako ste vy spochybnovat ucinnost vakcin! Nema zmysel vam vobec nic vysvetlovat, lebo hold, nie ste odbornik v tejto oblasti a teda ani nemozete chapat veci ako prirodzena a ziskana imunita a preco vobec...bohuzial sme v dobe, kedy populacia dava na reci neschopakov ako ste vy, namiesto aby pocuvali vedcov a odbornikov, ktori sa s touto problematikou zaoberaju denne... A nebyt tychto vedcov, ktory dlhe roky vyvyjaju nove lieky pre tuto needukovanu populaciu, tak by uz ludstvo ani neexistovalo..
prajem vam uprimne, aby ste sa stretol na vlastnej kozi s ktorymkolvek ochorenim, pri ktorom vas zachrani len medicina, potom mozno zacnete prosit o pomoc! Majte sa tu krasne "odbornici".

Re:Vazeni citatelia tejto nezmyselnej stranky a vobec...

Ing. Marián FILLO | 08.12.2014

Milá Silvia,

bezpečnosť očkovania spochybňujú špičkové vedecké kapacity s dvomi titulmi pred menom a tromi za menom, tak nerozumiem, prečo Vám vadí, keď bezpečnosť očkovania spochybňuje človek s jedným jediným titulom pred menom a žiadnym za menom.

Čo robí človeka odborníkom na očkovanie? Nie náhodou porozumenie imunológii, výrobe vakcín, ich pôsobeniu v ľudskom tele atď.? Ak je to tak, ako môžete vedieť, že nemôžem tomu rozumieť? Len preto, že nemám pred menom taký istý titul ako Vy? :-)

Možno ste si to ešte nevšimla, ale veľmi často sa odvolávam na práce Vami spomínaných vedcov a odborníkov, tak nejak nerozumiem, s čím vlastne máte problém. Lebo mi to pripadá ako protirečenie: že vedci a odborníci sú na jednej strane v poriadku, na druhej strane (keď ich citujem ja) nie sú v poriadku. Tak sa nejak rozhodnite, lebo nejde jedno aj druhé naraz.

A úprimne, vôbec by som nechcel, aby ste boli lekárkou môjho dieťaťa ani kohokoľvek iného, na kom mi osobne záleží, keď prajete iným (v tomto prípade mne), aby ťažko ochoreli. Ľuďom s takouto morálnou výbavou by som zveril nanajvýš kopanie kanálov alebo škrabanie zemiakov.

..

Zojita | 31.01.2013

Oni sa vas boja :))

o čo ide Krištúfkovej

Lucia M. | 29.12.2011

Podla mna pani docentke ide len o zachovanie si vlastného "mena" v očiach ostatných doktorov, tieto aktivity (táto stránka a pravdivé informovanie apod) podkopáva jej autoritu. Mylsím že sa bojí najmä o svoj post lebo si určite dobre uvedomuje že na tzv prezidentovanie nemá, a ani obhajovanie očkovania jej bohvieako nejde. Nie všetci lekári sú až takí sprostí aby si nevšimli že je fakt neschopná a na jej miesto si brúsi zuby nejaký ďalší Mudr. Múdry. Takže účasť nejakého podrývača z antivakcinačného tábora nemože predsa akceptovať. Toť moj názor

Re:o čo ide Krištúfkovej

Ing. Marián FILLO | 01.01.2012

Vzhľadom k tomu, že to celé stojí len a len na jej osobe a osobnom probléme, je veľmi dobre možné, že to je naozaj tak, ako ste napísala.

moderovanie diskusie

Ing. Marián FILLO | 20.12.2011

Keďže niektorí diskutujúci napriek mojim upozorneniam ignorovali výstrahu, vymazal som z diskusie pod týmto článkom všetky príspevky, ktoré boli len znôškou nijak nepodložených urážok bez akéhokoľvek náznaku vecnosti či logického argumentu.

Opakujem: na liečenie si komplexov a urazeného ega môžete použiť pokec.sk a iné podobné stránky. Diskusné fórum pod článkami na stránke slobodaVockovani.sk je určené na vecnú diskusiu, fakty, argumenty a názory k téme, nie na osočovanie bez akéhokoľvek podkladu.

Nemám nič proti kritike, ale keď už tak k veci a konkrétne, tzn. čo podľa Vás nie je správne/pravda, prečo to nie je správne/pravda, na základe čoho konkrétne tak usudzujete apod.

Nijak nepodložené osočovanie, nadávanie a urážanie (jedno koho/komu a jedno kým) nebudem tolerovať. Toto nie je stránka na ventilovanie si rozbúrených emócií. Prejdite sa po lese alebo sa upokojte nejak inak a potom pokojne napíšte, ale k veci, jasne, zdôvodnite svoj názor/postoj, uveďte fakty, osobné skúsenosti a postrehy atď.

Tupým chrlením rozbúrených emócií bez opory vo faktoch a zdravom rozume sa v diskusii nikam nedostaneme a taká diskusia nebude mať žiadny pozitívny zmysel.

Re:moderovanie diskusie

Lucia | 20.12.2011

zvlastne, ze ste zmazali vsetky prispevky, ktore Vam "nehrali do kariet"!!!! to sa takto nerobi pan Fillo!!!

Re:Re:moderovanie diskusie

Ing. Marián Fillo | 21.12.2011

Zmazal som aj príspevky, ktoré "mi hrali do kariet". Dokonca aj jeden môj vlastný príspevok.

Tak, prosím, neklamte.

Váš druhý komentár som zmazal taktiež.

Pre menej chápavých: podložená kritika znamená, že ak už uvediem všeobecné tvrdenie ako napr. "celá táto stránka je bez náznaku vecnosti či logického argumentu", tak to podložím prinajmenšom jedným príkladom článku, v ktorom nie je nič k veci (očkovaniu a súvisiacim témam), ale len samé osobné výpady a podobné od veci reči bez akejkoľvek opory v overiteľných faktoch. Prípadne poukážem na úplnú absenciu logiky v nejakom článku aj s vysvetlením, prečo v článku uvedené tvrdenia nie sú logické.

Podložená kritika ale rozhodne nevyzerá tak, že "všetko je tu zle" a bodka - bez ďalšieho vysvetlenia a ďalších podkladov.

Takéto kritické vyjadrenie je svedectvom jedine tak neschopnosti argumentovať a pravdepodobne aj toho, že takáto kritika je skrz-na-skrz nepravdivá a ide len o výlev niekoho, pre koho v článku uvedené fakty a logické argumenty sú v prudkom rozpore s jeho iracionálnou vierou.

ockovaci podvod

mirec13 | 13.12.2011

Je smutne, ze viacere dute hlavy z tzv. medicinskej obce si nevidia ani pred nos a namiesto priznania nevedomosti tlacia rodicom do hlavy nezmysly, prekrutenu pravdu ako aj cistu loz. Precitajte si knihu byvaleho riaditela farmafirmy J. Virapena - Neziaduca ucinok smrt a pochopite ako to cele funguje. Tu nejde o ludi ale o zisky, dovolenky, vsimne.
Pan Filo, drzim palce, nedajte sa odradit tymi dutymi hlavami, ktore este ani v 21. storoci nevedia, ze najhlavnejsou pricinou chorob je momentalny psychicky stav pacienta, zivotosprava a jeho zivotny styl...

Pre Krištúfkovú

Kat | 12.12.2011

Ja by som chcela odkázať pani doktorke Krištúfkovej, že na to, aby bol človek držiteľom novinárskeho preukazu, nepotrebuje mať vyštudovanú nijakú "fakultu žurnalistiky" (mimochodom, taká ani neexistuje, nikdy som o takej fakulte na Slovensku nepočula. Ak, pani prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, o takej fakulte viete, prosím, informujte ma, rada by som tam išla študovať), že drvivá väčšina novinárov v praxi nemá nijaké špecializované žurnalistické vzdelanie (a nikto to nerieši) a že na to, aby som sa zaujímala ako matka (rodič) o to, čo sa bude diať na kongrese, nemusím mať nijaké predchádzajúce medicínske vzdelanie. Ani vysoko odborné prednášky na univerzitách, ktoré sú verejné, si nedávajú za podmienku to, aby poslucháči mali ukončené vzdelanie v danom odbore či tituly. Ak niekto nebude rozumieť tomu, čo sa prednáša, je to jedine a len jeho problém a aj tak mu slúži na česť, že sa ako laik o odbornú tému zaujíma. Vy ako doktori, ktorým tak bezmedzne záleží na dobre, informovanosti a zdraví občanov, by ste mali byť vďační, že sa rodičia o tému očkovania zaujímajú do takej miery, že sa chcú zúčastniť kongresu. Nedeje sa tak, a mne preto vyvstáva jediná otázka: Čoho sa bojíte, madam? Veď už staré príslovie vraví, že "s čistým svedomím sa netreba ničoho báť." Fillo sa konzultácií a stretnutí s Vami (zástancami opačného názoru) nebojí, naopak, sám ich aktívne vyhľadáva, organizuje. Vychádza mi z toho, že problém teda nebude v jeho svedomí. Keby som bola epidemiológom, ktorému záleží na tom, aby rodičia chápali správne prospešnosť očkovania a na základe správnych informácií sa rozhodli chrániť svoje deti očkovaním a neveriť bludárom typu Marián Fillo, tak by som bola šťastná, že sa mi na kongres hrabú ľudia, ktorí nemajú ani len medicínske vzdelanie a o očkovanie sa zaujímajú ako laici. Vy, naopak, pre mňa nepochopiteľne, ich (laikov) k informáciám, ktoré budú dostupné na kongrese, pustiť nie len že nemienite, ale ich aj pohŕdavo zaraďujete do kategórie menejcenných, teda tých, ktorí sa (len preto, že zrovna nemajú titul Mudr.) do témy očkovania určite nerozumejú ani toľko ako trebárs chirurg, ktorý titul Mudr. má, ale konkrétne k očkovaniu mal počas štúdia cca 5-10 hodín prednášok a viac oň nikdy teoreticky ani prakticky nezakopol. Učím angličtinu, ale nikdy som si nedovolila poslať niekoho, kto mi tvrdí, že je pokročilým v tomto jazyku, z kurzu pre pokročilých preč len preto, že nemá o dosiahnutom stupni úrovne jazyka doklad na papieri či titul. Ak sa nechytí a nebude s pokročilými stíhať, bude to jeho problém. No aj tak sa mi to nikdy nestalo. Keď niekto povie, že je pokročilý, predstavte si, môžem mu aj bez titulu či papiera v pohode veriť, pretože existuje taká milá vec ako je samoštúdium, a v jazykoch sa normálne uznáva ako legitímna cesta k poznaniu. V medicíne ale asi samoštúdium, čo by priam zahŕňalo všetku literatúru, ktorou sa boria medici na školách, asi neexistuje. V medicíne každého, kto nemá titul Mudr. musíme podľa Vášho prístupu zaradiť do kategórie absolútne neinformovaných a nevzdelaných laikov, ktorí v žiadnom prípade nemôžu byť schopní pochopiť Vás, vzdelancov. Fuj. A ešte raz fuj.

Re:Pre Krištúfkovú

Bosorka | 13.12.2011

palec hore! súhlas

Dosiahnutie uslachtileho ciela je sprevadzane uslachtilym konanim a uslachtilymi nastrojmi

Slav | 09.12.2011


Cele je to na hlavu ked sukromny kapital organizuje pod hlavickou SEVS skolenie statnych lekarov / prevazne / a propagaciu svojhich tovarov
/ktore vas nutia dobrovolne na silu pichat do nasich deti/ a celý tento sukromny bašáles velkodušne zastreší štatny urad ...
a tým ktorych sa toto ockovacie besnenie najviac tyka, nasim detom v zastupeni svojich rodicov je odoprety slobodny pristup na stretnutie tych ktori si vravia lekari a kricia do sveta ze im ide len ozdravie nasich deti ...

Ze sa z takehoto postoja a pristupu este nikto z nich nepovracal ?

v 21 storoci sa spravaju k rodicom ako k idiotom, ktori nic nechapu a ani nemôžu lebo neštudovali lekarsku vedu.
Takyto sposob argumentacie a spravania sa kazdy inteligentny clovek / nestaci vysokoskolske ci ine vzdelanie /odmietne.

AK im ide skutocne o zdravie nasich deti, potom ocakavam z ich strany, ze budu rodicom z nekonecnou trpezlivostou vysvetlovat preco idu vykonat konkretny zdravotny ukonna nasich detoch, co je jeho cielom, ake su jeho prinosy i riziká. Zodpovedaju kazdu otazku, nic nezataja ... !!!!

Dosiahnutie uslachtileho ciela je sprevadzane uslachtilym konanim a uslachtilymi nastrojmi. Deje sa tak pani lekari, ... no povedzte rodicia ?

Vsetci v SEVS ... ale aj vsetci pediatri ....HANBITE SA !!! ... takto sa spravat, zatvarat oci, odmietat otazky, diskusiu , zosmiesnovat rodicov, skryvat sa pred verejnostou ... a ci sa to takto patri ? ... ved nejde o fazulky ....
... ale o zdravie nasich deti
.... KTO TOMU ale UVERI ???Re:Dosiahnutie uslachtileho ciela je sprevadzane uslachtilym konanim a uslachtilymi nastrojmi

Ing. Marián FILLO | 09.12.2011

Ja by som dodal, že niektorí pediatri s týmto spôsobom celoživotného vzdelávania (rozumej: výplachu mozgov v réžii výrobcov vakcín) nesúhlasia rovnako tak ako ja alebo Vy, ale jednak sa boja ozvať, lebo by mohli prísť o licenciu, jednak sa boja zosmiešnenia zo strany tupého mainstreamu.

Je to trochu začarovaný kruh, lebo čím menej lekárov sa ozve proti (bezhlavému) očkovaniu, tým menšia šanca, že ostatní naberú odvahu.

A tak tu máme mnohých lekárov, ktorí sú odporcami očkovania, alebo čiastočnými odporcami očkovania, ale na verejnosti o tom ani nemuknú. Aj Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní ich už podpísalo niekoľko desiatok.

Re:Re:Dosiahnutie uslachtileho ciela je sprevadzane uslachtilym konanim a uslachtilymi nastrojmi

Peter | 30.12.2011

Pán Fillo, o akých lekároch stále hovoríte? Poznám pár lekárov, ktorí nemajú titul, ale vedia vyliečiť ľudí. Vyliečenie je stav kedy sa už choroba nevráti, nikdy. Doktori neliečia, iba potláčajú príznaky a často ubližujú. Doktor je od slova doktrína, to je niečo ako propaganda. Preto majú aj titul doktor a nie lekár.

Doktorov netreba ľutovať. Kto ich nútil robiť túto prácu, ubližovať deťom, hrať sa nadľudí a zarábať kopa peňazí? Mám ľutovať aj vrahov a zlodejov, lebo sa chudáci nevedia inak uživiť?

K doktorom treba byť tvrdí a urobiť z nich slušných ľudí. Zlodej neprestane kradnúť lebo mu svedomie nedá spať, ale iba ak za to bude potrestaný. V stredoveku im odtínali ruky. Čo si zaslúži doktor ktorý vraždí deti a smeje sa nám do tváre?

Re:Dosiahnutie uslachtileho ciela je sprevadzane uslachtilym konanim a uslachtilymi nastrojmi

Tamara | 26.01.2013

Ono to s tym nasim zdravim,resp.s uvazovanim ludi o nom nie je ani trochu jednoduche.Neviem si vobec predstavit,ak by sa lekari vzdali doterajsich svojich postupov a "vlozili vsetku zodpovednost za zdravie do nasich ruk.Pretoze TU UZ JE Germanska nova medicina!Co na to ludia?Poradia s i s tym ? Mozno budeme milo prekvapeni ?!

Držím Vám palce

peter1 | 08.12.2011

v tomto úsilí pre nás, za nás všetkých.

Naozaj???

gabo | 07.12.2011

"Kongres naozaj služi na doplnenie vzdelania. A to vy žiaľ nemate. Z toho vznikajú vaše chybne zavery z odbornych prednášok............ ."

Odporúčam prečítať si knihu profesora doktora pod pseudonymom Peter Yoda - Ein medizinischer INSIDER packt aus.

Re:Naozaj???

Ing. Marián Fillo | 07.12.2011

A o čom to je?

Re:Naozaj???

Dano | 08.12.2011

Pan gabo najviac sa mi paci, ako sa niektori ludia tvaria, ze maju patent na rozum. Dnes uz nieje doba temna, cernoknaznikov carodejnic a alchymistov. Dnes su odborne informacie a dost casto aj ucelove dezinformacie pristupne takmer kazdemu, takze "doplnenie vzdelania" je iba otrepana fraza. Nestalo sa raz, ze doktori nevedeli a pacient si nasiel sam diagnozu na internete.

Re:Re:Naozaj???

Ing. Marián Fillo | 09.12.2011

Ja by som lekárom ani nezazlieval, že nemajú všetky diagnózy v hlave, ale v rámci fair-play by bolo čestné priznať "neviem, čo Vám je, ale skúsim to zistiť".(napr. na internete, alebo konzultáciou so skúsenejšími kolegami). Problém však je v tom, že dutá pýcha to mnohým nedovolí a tak stanovia nesprávnu diagnózu, pacient potom berie nesprávne lieky a celá "medicína" je viac na škodu než na úžitok.

Kongres

Jao | 07.12.2011

Pán Fillo, vykašlite sa na pani Krištúfkovú a oslovte hlavného hygienika, ministra zdravotníctva, hlavných predstaviteľov farmafiriem atď., s vhodne sformulovanou informáciou a žiadosťou. Pokiaľ bude všeobecne rozšírená informácia o tom, ako sa Krištúfková "zaťala", bude všetkým len na smiech a na to si páni dochtori dávajú veľký pozor. Držím palce. S úctou k Vašej práci - Ján.

Re:Kongres

Ing. Marián FILLO | 07.12.2011

Vtip je v tom, že ani hlavný hygienik, ani minister zdravotníctva v tomto ohľade nemá nad doc. Krištúfkovou moc. Tá je predsedníčkou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS) a tiež "prezidentkou kongresu", čo sú funkcie, z ktorých ani jedna nie je podriadená ministrovi zdravotníctva a už vôbec nie hlavnému hygienikovi.

Nejde o štátom organizovanú akciu, ale o akciu SEVS organizovanú súkromnou firmou - vydavateľstvom medicínskej literatúry SAMEDI - a sponzorovanú takmer všetkými výrobcami vakcín, prítomnými na našom trhu. Síce je to akcia "pod záštitou" ministra zdravotníctva, avšak ministerstvo zdravotníctva nad ňou nemá nijakú moc.

Takže celé to zrejme je len a len o urazenom egu doc. Krištúfkovej, iné vysvetlenie ma nenapadá. Ledaže by šlo o niečo horšie (urazení sponzori, bojová porada proti odmietačom očkovania...).

Podvod

Filip | 07.12.2011

Pre tých jednoduchších,ktorí by ešte stále chceli vylepšiť zdravie svojich detí najakou vakcínou:
Keby bolo očkovanie prínosom a nešlo o podvod,museli by títo platení bojovníci o očkovaní toľko klamať, prekrúcať,ignorovať nežiadúce účinky a báť sa aby niekto nepovedal pravdu nahlas?!

Re:Podvod

Ladislav Melisko | 09.12.2011

Pre tych jednoduchsich na tejto stranke: kto plati bojovnikov proti ockovaniu, ze maju 5 hodin na taketo vyplody a na reklamy v casopisoch? ;) A urcite, ze ockovanie nefunguje. Ani penicilin nefunguje, to je vsetko konspiracia na zotrocovanie ludi a kontrolu populacie. Jedine, ze by ste sa s konom zrazili. Bezte diskutovat tu: https://www.vesmirnilide.cz/ Dovi dopi.
LM

Re:Re:Podvod

Lucia | 09.12.2011

Ano, penicilin nefunguje, to vedia už aj malé deti, očkovanie detto. Každý boj za niečo (za slobodu a pod.) sa robí zadarmo, z presvedčenia, ale to je myslim mimo tvojho chápania

Re:Re:Podvod

Ing. Marián Fillo | 09.12.2011

Reklamu v časopisoch zaplatila firma, ktorej majiteľ je z presvedčenia za slobodnú voľbu v očkovaní. To si pokojne môžete overiť v tom-ktorom časopise, že kto bol zadávateľom reklamy.

Mňa osobne však tento pán neplatí - nemám s ním žiadnu pracovnú zmluvu, žiadnu dohodu o vykonaní práce, ani nič podobné. Akurát mi 2x preplatil cestovné, keď odo mňa chcel určité konzultácie tvárou v tvár, pričom výdavok mi nechal.

Čo sa mojich príjmov týka, niekoľko ľudí sa rozhodlo finančne podporiť osvetovú činnosť v oblasti očkovania, ktorú robím. Niektorí dávajú po troške každý mesiac, niektorí čosi viac raz za dlhší čas. Ide len a len o súkromné osoby, z ktorých viacerí zarábajú tak, že veľmi na rozdávanie nemajú. Celkovo to je v priemere za posledného pol roka hlboko pod minimálnou mzdou.

Druhú časť mojich príjmov činí predaj kníh na https://www.dary-zivota.sk (to hodí mesačne čosi málo cez 100 €) a tretia časť mojich príjmov je, keď sa mi na besede pozbierajú na viac než cestovné. To býva ale v zásade len pár drobných raz za dva týždne počas besednej sezóny (ktorá trvá menej než polovicu kalendárneho roka).

Toľko moje "daňové priznanie".

Položme si však otázku, kto platí Ladislava Meliška za jeho mimoriadne "vtipné" komentáre na stránke, ktorá podľa neho nemá úroveň, a teda mu vlastne musí činiť utrpenie čítať ju.

Pán Meliško, koľko zarábate Vy?

A koľko zarába doc. Krištúfková (vrátane príjmov od výrobcov vakcín)?

To by ma teda naozaj veľmi zaujímalo.

Re:Re:Re:Podvod

Mar | 11.12.2011

Naprosty souhlas! Drzime palce a verime, ze pravda bude odhalena jiz brzy. Dekujeme, ze JSTE. Marie

Záznamy: 1 - 29 zo 29

Pridať nový príspevok