Ak Váš lekár trvá na tom, že očkovanie je bezpečné, dajte mu podpísať tento formulár

18.08.2012 08:37

PreventDisease.com - 2.V.2012 - Dr. Dave Mihalovic

 

       Pôvodný článok "If Your Doctor Insists That Vaccines Are Safe, Then Have Them Sign This Form"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - injekčná ihla s kvapkou, v ktorej je znak smrtky       Bežný človek, čo súhlasí s očkovaním, či už seba samého alebo svojho dieťaťa, naozaj verí, že očkovaním dôjde k vylepšeniu zdravia. Nie je si však vedomý toho, že dokonca ani jeho lekár pravdepodobne nie je oboznámený s jedovatými látkami, obsiahnutými v očkovacích látkach, ktoré môžu okamžite narušiť ako krátkodobé, tak aj dlhodobé zdravie. Ak Váš lekár trvá na tom, že očkovanie je bezpečné, tak by nemal mať absolútne nijaký problém podpísať tento formulár, ktorý si môžete potom uschovať pre prípad nežiaducich účinkov očkovania.

       Skutočnosť je však taká, že očkovanie predstavuje pre zdravie ľudí oveľa väčšie riziká než prínosy a tak to vždy aj bolo. V skutočnosti dve storočia oficiálnych zdravotníckych štatistík presvedčivo a vedecky dokazujú, že moderná medicína v rozvinutých krajinách nie je zodpovedná za zásadné zvýšenie priemernej dĺžky života či schopnosti prežiť choroby a má na nich len malý podiel.

       V Severnej Amerike, Európe, Austrálii či na Novom Zélande, nastal hlavný pokles život ohrozujúcich prenosných ochorení historicky buď bez plošného očkovania alebo dlho pred plošným očkovaním proti tej-ktorej chorobe.

       Kedykoľvek osobne informujem lekárov o týchto skutočnostiach, mnohí z nich sú týmito údajmi značne šokovaní. To nijak neprekvapuje, keď si uvedomíme, že študentom medicíny sú stále vymývané mozgy tvrdením, že očkovanie imunizuje, čo je samo o sebe mýtom, pretože prirodzenú alebo "skutočnú" imunitu nikdy nemožno umelo vyvolať očkovaním.

       Ďalší dezinformovaní učitelia sa tiež stále spoliehajú na mýtus o kolektívnej imunite, ktorý nie je ničím iným než lekárskym podvodom. Je hanebné a vyslovene vadné, že skvelí študenti sú na prestížnych lekárskych školách každý rok podvodne zvádzaní na cestu ignorancie v nádeji, že získajú vzdelanie. Títo študenti sa potom stávajú všeobecnými lekármi veľkej časti obyvateľstva.

       Jedným z problémov, ktoré máme v našej spoločnosti, plnej dezinformácií o zdraví, je, že ľudia sú nerozhodní. Chcú sa podriadiť spoločenským normám, zakoreneným v našich názoroch na konvenčnú ("modernú") medicínu, ale chcú tiež brániť svoje presvedčenie a svedomie. Títo nerozhodníci pozostávajú z ľudí, čo chápu, že súčasná očkovacia prax je nebezpečná, ale akosi veria, že očkovanie je možné urobiť bezpečnejším a účinnejším. Názory týchto nerozhodných treba posunúť tak, aby sa priklonili radšej na stranu prirodzeného zdravia než na stranu konvenčnej medicíny. Viď môj článok "Keď príde na očkovanie, nebuďte nerozhodní!" ("When It Comes to Vaccines, Don't Sit On The Fence!").

       Predtým som napísal, že ak Váš lekár nevie odpovedať na tieto 4 otázky, neočkujte. Nuž, ak sa Váš lekár pokúsi zodpovedať tieto otázky a jeho ústna odpoveď a prehlásenie nie je dostatočné pre pokoj Vašej mysle, tak by mal Váš lekár aspoň chcieť poskytnúť Vám jeho osobné prehlásenia o bezpečnosti a účinnosti očkovacej látky, ktorú sa Vám alebo Vášmu dieťaťu chystá podať. To by vo výsledku mala byť zo strany lekára záruka, že riziká, ktoré identifikoval, oprávňujú odporúčané očkovanie, pričom prínosy očkovania sú vyššie než riziká.

 

Lekárov záručný list o bezpečnosti očkovania

       Nasledujúci formulár bol prispôsobený z pôvodiny, vypracovanej Kenom Andersonom. Možno nájdete lekára, ktorý ho podpíše. Ja však neviem o tom, že by sa tak vôbec niekedy stalo.

       Stiahnite si PDF v angličtine: Physician’s Warranty of Vaccine Safety

       Stiahnite si PDF v španielčine: Garantia Medica para la Seguridad en las Vacunas

 


 

       Ja (titul, meno, priezvisko lekára) _______________________ som všeobecným lekárom s opránením vykonávať lekársku prax v štáte ___________. Číslo môjho oprávnenia je ____________, číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je _____________. Mám atestáciu z ______________________.

       Dôkladne rozumiem rizikám a prínosom všetkých medikamentov, ktoré predpisujem a podávam svojim pacientom. V prípade (meno a priezvisko pacienta) ___________________________, vek _____, ktorého som vyšetril, som zistil určité rizikové faktory, ktoré oprávňujú odporúčané očkovanie. Nasleduje zoznam zistených rizikových faktorov a očkovaní, ktoré pred nimi budú chrániť:

Rizikový faktor _________________________

Očkovanie ____________________________

Rizikový faktor _________________________

Očkovanie ____________________________

Rizikový faktor _________________________

Očkovanie ____________________________

 

 

       Som si vedomý, že očkovacie látky môžu obsahovať viaceré z nasledujúcich chemikálií, nosičov, konzervantov a plnidiel:

 • amfotericín B
 • arginín-hydrochlorid
 • betapropiolaktón
 • čistené červené krvinky z oviec
 • deoxycholát sodný
 • fenolová červeň
 • fenoxyetanol (nemrznúca kvapalina)
 • formaldehyd/formalín
 • fosforečnan draselný
 • fosforečnan hlinitý
 • gentamicín (v podobe síranu)
 • glutaman sodný
 • glycerol
 • hydrokortizón
 • hydrolyzovaná želatína
 • hydroxid hlinitý
 • chlorid draselný
 • kuracie embryo, kuracie vajcie, kačacie vajce
 • ľudské diploidné bunky (pochádzajúce z tkaniva umelo potrateného bábätka)
 • neomycín (prípadne v podobe síranu)
 • nonylfenol etoxylát
 • oktoxinol 10
 • oktylfenol etoxylát
 • ortuť (v podobe thimerosalu/thiomersalu)
 • polymyxín B
 • polysorbát 20
 • polysorbát 80
 • prasací pankreatický hydrolyzát kazeínu
 • psie a opičie obličky
 • sérum z potrateného teľaťa
 • síran amónny
 • sorbitol
 • teľacie (hovädzie) sérum
 • tributylfosforečnan
 • VERO bunky (bunková línia pochádzajúca z opičích obličiek)
 • zvieracie tkanivá: prasacia krv, konská krv, zajačí mozog
 • zvyškové bielkoviny MRC5
 • želatína
   

a týmto zaručujem, že tieto zložky sú bezpečné pri injekčnom podaní môjmu pacientovi. Preskúmal som štúdie, ktoré tvrdia opak, napr. štúdie o tom, ako thimerosal spôsobuje vážne neurologické a imunobiologické poškodenia, a považujem ich za nedôveryhodné.

       Som si vedomý, že v niektorých očkovacích látkach bola zistená kontaminácia opičím vírusom SV40 a že SV40 podľa niektorých výskumníkov spôsobuje non-Hodgkinov lymfóm a mezotelióm u ľudí, ako aj u pokusných zvierat. Týmto zaručujem, že vakcíny, ktoré používam, neobsahujú SV40 ani žiadne iné živé vírusy. (Alternatívne: Týmto zaručujem, že SV40 ani iné vírusy, prípadne obsiahnuté v očkovacej látke, nepredstavujú pre môjho pacienta nijaké významné riziko.

       Týmto zaručujem, že očkovacie látky, ktoré odporúčam podať (meno a priezvisko pacenta) __________________, neobsahujú nijaké tkanivo z umelo potratených ľudských bábätiek (známych aj ako "plody").

       V snahe chrániť dobro môjho pacienta som podnikol nasledujúce kroky, aby bolo zaručené, že mnou používané očkovacie látky neobsahujú nijaké škodlivé kontaminácie:

Podniknuté kroky: _______________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

       Osobne som preskúmal hlásenia vo VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = systém na hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA) a prehlasujem, že podľa môjho odborného názoru sú mnou odporúčané vakcíny bezpečné pre podanie dieťaťu vo veku _______ mesiacov/rokov (nehodiace sa škrtnite).

       Zdroje, na základe ktorých som si utvoril tento názor, sú uvedené v prílohe A: "Zdroje pre odborný názor lekára o bezpečnosti očkovania" (Uveďte prosím, každú jednu vakcínu zvlášť spolu so zdrojmik, ktoré vás vedú k záveru, že dané očkovanie je bezpečné pre dieťa vo veku _______ mesiacov/rokov (nehodiace sa škrtnite).)

       Články v odborných časopisoch, na ktoré som sa spoľahol pri vydaní tohto môjho záručného listu o bezpečnosti očkovania, sú uvedené v prílohe B: "Vedecké články podporujúce Lekárov záručný list o bezpečnosti očkovania".

       Články v odborných časopisoch, ktoré som čítal a ktoré obsahujú názory protichodné k môjmu názoru, sú uvedené v prílohe C: "Vedecké články, protirečiace názoru lekára na bezpečnosť očkovania".

       Dôvody pre moje závery, že články, uvedené v prílohe C, sú neplatné, uvádzam v prílohe D: "Dôvody lekára pre jeho názor, že vedecké články, protirečiace názoru lekára, sú neplatné".

 

Nákazlivá žltačka (infekčná hepatitída) typu B

       Rozumiem, že 60% pacientov, očkovaných proti nákazlivej žltačke typu B, stratí zistiteľné protilátky proti vírusu žltačky typu B do 12 rokov. Rozumiem, že v roku 1996 CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.) hlásilo len 54 prípadov nákazlivej žltačky typu B vo vekovej skupine 0- až 1-ročných. Rozumiem, že vo VAERS bolo v roku 1996 zaznamenaných celkovo 1.080 hlásení o nežiaducich účinkoch očkovania proti nákazlivej žltačke typu B u vekovej skupiny 0- až 1-ročných, z toho 47 úmrtí.

       Rozumiem, že 50% pacientov, čo sa nakazia nákazlivou žltačkou typu B, nemá po nákaze nijaké príznaky choroby. Rozumiem, že 30% nakazených má len chrípke podobné príznaky a získa celoživotnú imunitu. Rozumiem, že 20% nakazených má príznaky tejto choroby, ale 95% sa plne zotaví a má celoživotnú imunitu.

       Rozumiem, že 5% pacientov, nakazených žltačkou typu B, sa stane chronickými nosičmi tejto choroby. Rozumiem, že 75% z chronických nosičov bude žiť s bezpríznakovou chorobou a že len 25% z chronických nosičov bude trpieť ochorením pečene alebo rakovinou pečene po 10 až 30 rokoch od nákazy. Tieto vedecké štúdie dokázali bezpečnosť očkovania proti nákazlivej žltačke u detí do 5 rokov:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

       Navyše k odporúčaným očkovaniam odporúčam na ochranu proti vyššie uvedeným rizikovým faktorom ďalšie opatrenia na ochranu zdravia môjho pacienta, ktoré sú vymenované v prílohe E: "Neočkovacie opatrenia na ochranu proti rizikovým faktorom".

 

       Tento záručný list o bezpečnosti očkovania vydávam ako ošetrujúci lekár (meno a priezvisko pacienta) ________________________________. Bez ohľadu na právnickú osobu, pod ktorou je vykonávaná moja lekárska prax, vydávam toto prehlásenie ako profesionál i ako fyzická osoba a týmto sa zriekam akejkoľvek štatutárnej, zákonnej, ústavnej či inej imunity voči súdnym žalobám vo veci hmotnej zodpovednosti za tento konkrétny prípad. Tento dokument vydávam po konzultácii s advokátom (meno a priezvisko) _____________________________, ktorý má povolenie vykonávať právnickú prax v štáte _______________.

 

_________________________ (meno a priezvisko ošetrujúceho lekára)

______________________ (podpis ošetrujúceho lekára)

Podpísané dňa _______ mesiaca ______________ roku ________

Svedok: _________________ dátum: ____________________

Notár: ___________________ dátum: ____________________

 


 

       Som veľmi zvedavý, či sa lekár nejakého z čitateľov (nejakej z čitateliek) rozhodne podpísať tento dokument v snahe ubezpečiť ho (ju) o bezpečnosti očkovania. Mám tiež dlhý zoznam právnikov, ktorí sú na to rovnako tak veľmi zvedaví.

 

Dr. Dave Mihalovic

       je naturopatickým lekárom, ktorý sa špecializuje na výskum očkovania, prevenciu rakoviny a prírodný/prirodzený prístup k liečbe.

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.