Ak Váš lekár nevie odpovedať na tieto štyri otázky, neočkujte!

20.08.2012 14:15

PreventDisease.com - 2.IV.2012 - Dr. Dave Mihalovic

 

       Pôvodný článok "If Your Doctor Cannot Answer These 4 Questions, Don't Vaccinate!"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Celé tie roky, čo skúmam očkovanie, ma jedna vec neustále fascinuje: prečo sa rodičia viac nepýtajú svojich lekárov na pomer prínosov a rizík očkovania? Zdravý sedliacky rozum káže, aby sa rodič informoval o medikamente, ktorý má byť vpichnutý do tela jeho dieťaťa, a na s tým spojené dlhodobé riziká, ak nejaké sú. Ostatne, aj samotní lekári pripúšťajú, že každý medikament predstavuje určité riziká. Smutné je, že len veľmi malé percento obyvateľstva je dostatočne opatrné na to, aby oslovilo svojho lekára s otázkami ohľadne rizík očkovania ešte pred očkovaním. Zo všetkých síl sa snažím zmeniť toto percento.

ilustračný obrázok - plačúce dievčatko pod paľbou vakcín       Keď máte do činenia s lekármi (nositeľmi titulu MUDr.), odporúčam vyhýbať sa veľkým mýtom ako napr. kolektívna imunita, dlhodobé následky očkovania alebo účinnosť/účelnosť očkovania pre obyvateľstvo ako celok. Hoci mnoho z týchto mýtov už bolo vyvrátených, vyžadujú si veľa času na prediskutovanie, obzvlášť na objektívne preskúmanie argumentácie oboch strán. Ak si o týchto mýtoch chcete prečítať niečo sám/sama pre seba, môžete si pozrieť toto:


Mýtus o kolektívnej imunite:

Účinnosť očkovania:

       Keďže mnohí obhajcovia očkovania považujú tieto otázky za rozsiahle a zdĺhavé na predebatovanie, Váš lekár pravdepodobne nebude schopný vysporiadať sa s nimi počas jednej krátkej návštevy (alebo dokonca ani počas dlhej návštevy). Sústreďte sa preto na dobre doložené a pomerne jednoduché skutočnosti, ktorých by si Váš lekár mal byť vedomý. Ak Váš lekár nie je dobre oboznámený s týmito základnými oblasťami výskumu a poznatkov o očkovaní, asi je načase nájsť si iného lekára - v prípade, že máte naozaj v úmysle dať svoje dieťa zaočkovať.

       Jednoducho povedané: ak Váš lekár nevie odpovedať na všetky nižšie uvedené otázky, alebo ak sú jeho odpovede hmlisté či nezrozumiteľné, neočkujte:

 

Otázka č. 1:

"Viete, či sa nejaké chemikálie alebo konzervanty z vakcín budú v tele môjho dieťaťa hromadiť?"

       Farmakokinetické vlastnosti medikamentov, ako sú absorpcia, distribúcia, metabolizmus a vylučovanie ich jednotlivých zložiek, neboli u očkovacích látok nikdy študované. To znamená, že výrobca vakcíny alebo lekár nikdy nemôže vedieť a nemá nijaké presvedčivé dôkazy, že chemikálie alebo konzervanty z vakcín sa nebudú hromadiť (počas ľubovoľne dlhého obdobia) v tele po očkovaní.

       Môžete si pozrieť akýkoľvek príbalový leták k vakcíne a sám/sama si overiť, že tieto vlastnosti NEBOLI SKÚMANÉ. Dôvodom, prečo nie sú skúmané, je, že by to prinieslo presvedčivé dôkazy o nedostatku metabolizovaných (a z tela vylúčených - pozn. prekl.) jedovatých kovov, ktoré sú v každej vakcíne. Ukázalo by to, že sa tieto jedy hromadia v tele a v mozgu, z čoho by vyplynulo vážne ohrozenie zdravia pre očkované osoby.

 

Otázka č. 2:

"Čítal(a) som, že thimerosal a zlúčeniny ortuti boli pred 15 rokmi zakázané úradom pre kontrolu liečiv. Nie sú teda ani v súčasných vakcínach proti chrípke? Je vôbec nejaký presvedčivý dôkaz, že thimerosal spôsobil akékoľvek poškodenie zdravia?"

       Väčšina lekárov je teraz vyškolená, aby na túto otázku odpovedala "NIE". To je dezinformovaná a nepravdivá odpoveď. Pravdou je, že hoci FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) - pozn. prekl.) dal výrobcom vakcín 2 roky na odstránenie thimerosalu z vakcín po tom, čo bol zakázaný v roku 1997, stále sa vyskytuje v niektorých vakcínach a FDA s tým nič nerobí.

       Ak lekár poprie, že thimerosal vo vakcínach spôsobuje poškodenia zdravia, nasmerujte ho na jednu z mnohých výskumných štúdií na túto tému.

       FDA schválil vakcíny na sezónu 2011/2012 - 3 z 5 obsahujú thimerosal.

       Väčina z vakcín, pripravených počas podvodu s prasacou chrípkou 2009/2010, - 8 z 10 - obsahovala thimerosal.

       V mnohých príbalových letákoch vakcín je v kapitole "Odporúčania" uvedené, že sú schválené pre deti:

       Cieľom každej jednej vakcíny proti prasacej chrípke bola: Imunotoxicita, neurotoxicita a sterilita.

       Súdnická spravodajská služba: Na ortuti založený konzervant vo vakcínach stále žije.

 

Otázka č. 3:

"Nezisťujú snáď teraz výskumníci, že očkovanie v skutočnosti spôsobilo oveľa viac chorôb, než koľkým zabránilo?"

       Paralytická detská obrna je výborným príkladom (spomedzi mnohých iných) na ukážku ochromujúceho účinku očkovania. Epidémie detskej obrny po roku 1950 boli preukázateľne spôsobené rozšíreným očkovaním proti záškrtu a čiernemu kašľu, tonzilektómiami (vyberaním mandlí), inými injekciami (napr. analgetikami) a rôznymi ďalšími zásahmi. Máme dôkazy, že paralytická detská obrna bola veľmi bežným, predsa však utajovaným nežiaducim účinkom očkovania proti detskej obrne:

       Chemikálie v očkovacích látkach oslabujú imunitu, vakcinačný vírus oslabuje imunitu a cudzia RNA/DNA zo zvieracích bunkových tkanív taktiež oslabuje imunitu:

       Podľa FDA bolo čisto v roku 1978 hospitalizovaných 1,5 milióna občanov USA ako dôsledok podania farmaceutických medikamentov, ktoré ich mali "vyliečiť". Viete si predstaviť, aké je toto číslo dnes?

       Riziká očkovania (v zmysle jeho schopnosti vyvolať chorobu) vysoko prekračujú akékoľvek prínosy, uvádzané očkovacím priemyslom! Bodka.

 

Otázka č. 4:

"Bola vôbec niekedy vypracovaná NEZÁVISLÁ vedecká štúdia, ktorá bola randomizovaná, dvojito-zaslepená a placebom kontrolovaná, ktorá dokázala dlhodobú (vyše 20 rokov alebo od detstva do dospelosti) bezpečnosť a účinnosť očkovania?"

       V dejinách nezávislého a objektívneho vedeckého bádania nebola vypracovaná nijaká štúdia tohto typu. Každá jedna štúdia, ktorá sa pokúšala preskúmať bezpečnosť a účinnosť očkovania, bola krátkodobá a subjektívne skreslená, vypracovaná akademikmi priamo či nepriamo napojenými na farmaceutický priemysel. Preštudoval som stovky takýchto štúdií a doposiaľ som nenašiel nijaký nezávislý a objektívny zdroj, ktorý by ponúkol akýkoľvek presvedčivý dôkaz o dlhodobej bezpečnosti a účinnosti očkovania.

        Ak Váš lekár odpovie na túto otázku: "ÁNO", tak by som osobne veľmi rád videl tú štúdiu a jej zdroj financovania.

       Našlo by sa mnoho iných zvedavých otázok, ktoré by ste sa mohli lekára opýtať, ale je krajne nepravdepodobné, že akýkoľvek lekár bude mať odpoveď na čo len jednu z vyššie uvedených otázok, takže v skutočnosti nepotrebujete hnať to niekam ďalej. Toto sú snáď jedny z najpodstatnejších otázok, ktoré sa treba pýtať mainstreamovej (hlavno-prúdovej) medicíny ohľadne očkovania. Dokonca aj keby sa našiel lekár, ktorý by odpovedal na všetky štyri otázky správne, stále by ste chceli očkovať?

 

Dr. Dave Mihalovic

       je naturopatickým lekárom, ktorý sa špecializuje na výskum očkovania, prevenciu rakoviny a prírodný/prirodzený prístup k liečbe.

 


Preklad a zverejnenie tohto článku (vrátane prekladu obrázka) zabralo prekladateľovi takmer 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.