Ad: PrečoOčkovanie.sk - 2. časť

25.10.2010 06:12

Ing. Marián Fillo

< 1. časť <       > 3. časť >       >> 4. časť >>       >>> 5. časť >>>

 

       Tento článok je pokračovaním komentára "Ad: PrečoOčkovanie.sk - 1. časť". Prečítajte si, prosím, najskôr ten, ak ste tak ešte neurobili.

 

7. Spôsobujú vakcíny rakovinu?

"Jedným z tromfov proti vakcínam je, že spôsobujú rakovinu. Konkrétne preto, lebo v niektorých vakcínach proti obrne bol potvrdený výskyt opičieho vírusu SV40. Spájanie SV40 z rakovinou je založené na fakte, že v niektorých nádoroch bol nájdený SV40 vírus. Vo veľkom množstve nádorov sa SV40 nenachádza vôbec. V mnohých prípadoch, keď sa v nádoroch našiel SV40, bolo zistené, že SV40 vírus sa do vzorky nádoru dostal až v laboratóriu ako kontaminácia."

       Je veľmi zaujímavé, ako obratne autor používa nejasné vyjadrenia "niektorí", "veľké množstvo" a "niekoľkí". Samozrejme, vždy podľa toho, ako sa mu to hodí. SV40 sa vraj našiel v niektorých nádoroch. Nuž áno, SV40 nespôsobuje všetky nádory. Ide hlavne o nádory mozgu a niektoré ďalšie. Avšak pri desiatkach až stovkách miliónov ľudí zaočkovaných kontaminovanými očkovacími látkami ide o značný počet ľudí (aj keď nie veľký počet typov nádorov).

       Vo veľkom množstve nádorov sa SV40 nenachádza vôbec. Áno, ale veľké množstvo nádorov je spôsobených nie vírusom SV40, ale inými zložkami očkovacích látok. Ide napr. o rakovinové tzv. HeLa bunky, karcinogény (rakovinotvorné látky) ako formaldehyd, formalín (vodný roztok formaldehydu) či fenoxyetanol, ktorý síce zatiaľ nie je klasifikovaný ako známy karcinogén, ale je vyrobený z dvoch známych karcinogénov a tieto môžu byť prítomné ako neúmyselná kontaminácia.

       V mnohých prípadoch sa vraj SV40 dostal do vzorky nádoru až v laboratóriu ako kontaminácia. Nuž, čo na to povedať? Že by sa v mnohých laboratóriách SV40 len tak voľne povaľoval a zrovna pri skúmaní nejakého nádoru z roztopaše skočil do vzorky nádoru? Ale aj keby naozaj v mnohých laboratóriách bol taký neporiadok (čo sa mi nechce veriť), rozhodne však nie vo všetkých.

"Nič ale nenaznačuje, že by v populácii, ktorá bola očkovaná proti obrne, bolo zvýšené riziko výskytu rakoviny spôsobenej SV40."

       Autor sa zrejme neunúval oboznámiť sa so zdrojmi ako je napr. tento:

Graf prírastku rakoviny

       Ružová časť stĺpčeka je prírastok rakoviny od roku 1950, modrá je stav v roku 1950. Vľavo sú krajiny, ktoré proti detskej obrne plošne neočkovali, vpravo sú tie, ktoré plošne očkovali. Očkovanie proti detskej obrne (obsahujúce vírus SV40) začalo v 50. rokoch minulého storočia. Samozrejme, na náraste rakoviny sa mohli podieľať aj ďalšie faktory ako napr. priemyselné znečistenie, zvýšená konzumácia živočíšnych bielkovín a priemyselne spracovaných potravín a pod. Aj tak je však pozoruhodná prinajmenšom časová následnosť a podozrenie na príčinnú súvislosť (aj keď táto nebola doposiaľ nespochybniteľne dokázaná). Zdroj

"Dodnes nebolo potvrdené, že SV40 spôsobuje u ľudí rakovinu."

       Ale mnohé štúdie to považujú za viac než pravdepodobné. Viac k tomu viď: "Simian Virus 40 (SV40): A Cancer Causing Monkey Virus from FDA-Approved Vaccines". Bolo však jednoznačne potvrdené, že rakovinu spôsobuje formaldehyd, ktorý sa taktiež v niektorých vakcínach nachádza.

"Množstvo zdrojov popisuje, že je veľmi pravdepodobné, že medzi rakovinou u ľudí a SV40 nie je žiaden súvis."

       A množstvo iných zdrojov hovorí niečo úplne iné (viď vyššie). Bolo by treba preskúmať, kto ktoré štúdie financoval, aby sme mali jasnejší obrázok o veci.

       Každopádne, súvislosť medzi SV40 a rakovinou u ľudí rozhodne nebola vyvrátená, a prítomnosť SV40 v mnohých nádoroch bola potvrdená. Jestvujú tiež hypotézy (aj keď zatiaľ nie spoľahlivo potvrdené), akým spôsobom vyvoláva SV40 rakovinu. Taktiež bola súvislosť SV40 s rakovinou mozgu potvrdená u zvierat, na základe čoho môžeme usúdiť, že je veľmi pravdepodobné (v rozpore s citovaným autorovým tvrdením), že účinok SV40 na ľudí bude podobný. Aj keď to ešte nie je na 100% potvrdené.

"V súčasnosti sú všetky vakcíny testované na prítomnosť možných cudzorodých mikroorganizmov."

       A aj navzdory tomu sa až dodatočne zistilo, že všetky očkovacie látky proti rotavírusom sú kontaminované prasacími vírusmi - Rotarix vírusom PCV-1 a Rotateq navyše k PCV-1 aj nebezpečným vírusom PCV-2, na ktorý prasatá húfne umierajú.

       Nuž, ďakujem pekne za také testovanie, ktoré zistí kontamináciu nebezpečnými vírusmi až po tom, ako boli danou očkovacou látkou zaočkované milióny či dokonca desiatky miliónov detí!!! Neviem ako Vám, ale mne to teda pocit istoty a bezpečia rozhodne nedáva.

"Rovnako sa sleduje účinnosť a spoľahlivosť vakcín."

       Áno, napr. u Infanrixu Hexa sa nežiadúce účinky sledovali 3 dni (viď str. 14/16, kapitola "Clinical safety"). To je akože dostatočné?

"Každá sada vyrobených vakcín je pred tým, ako sa dostane na trh otestovaná kontrolným úradom."

       Ktorým kontrolným úradom? Lebo ŠÚKL to podľa vyjadrení predstaviteľov slovenského verejného zdravotníctva nerobí. Navyše, ako je potom možné, že niektoré dávky nedopatrením obsahujú 14x vyššie množstvo antigénu, čo vedie k úmrtiam a ťažkým poškodeniam zdravia, viď článok: "Deťom vo Veľkej Británii boli podané toxické vakcíny, pripúšťa Glaxo"???

       Žeby tie kontroly nestáli za veľa, ak vôbec boli vykonané? Neviem ako Vy, ale ja s takýmito kontrolami naozaj nie som spokojný.

"S príchodom nových techník a metód na stanovenie možného znečistenia vakcín sa zvyšuje aj kvalita vakcín."

       Áno. Dnes si hovoríme, že pred 30 rokmi boli nedokonalé technológie, testy, výroba atď., ale dnešné vakcíny sú už (na rozdiel od tých spred 30 rokov) úplne v poriadku. O 30 rokov si zase bude ďalšia generácia hovoriť: "tie vakcíny spred 30 rokov (t.j. z roku 2010) boli niečo hrozné, ale tie dnešné (z roku 2040) sú už úplne v poriadku, lebo máme pokročilejšiu technológiu, testy na kontamináciu atď."

       Neviem ako Vás, ale mňa takéto tvrdenie naozaj neubezpečilo. Obzvlášť, keď si uvedomíme, že o starej očkovacej látke proti detskej obrne sa jej autor Jonas Salk vyjadril: "The (polio) vaccine is safe, and you can't get safer than safe," čiže "Očkovacia látka (proti detskej obrne) je bezpečná, a bezpečnejšia ako bezpečná už byť nemôže." Dejiny lekárstva mu však nedali za pravdu. Zrejme nie inak to bude aj so "superbezpečnými" očkovacími látkami používanými dnes.

       Každopádne je veľmi pozoruhodné, ako demagogicky autor problematiku rakoviny vyvolanej očkovaním zredukoval na vírus SV40, hoci ten rozhodne nie je jedinou zložkou vakcín, ktorá môže spôsobiť rakovinu. Napr. ak dievča už prišlo do styku s nejakým z kmeňov HPV, proti ktorým je namierený Gardasil/Silgard, očkovanie proti HPV zvyšuje riziko rakoviny krčka maternice až o 44%.

 

8. Vplyv farmaceutických firiem na schvaľovanie vakcín

"Proces schvaľovania liekov má tri, niekoľko rokov trvajúce fázy. Ide o posudzovanie benefitov a rizík vakcíny."

       Navzdory tomu však vakcíny proti prasacej chrípke boli schválené v priebehu pár týždňov až mesiacov, neboli testované na tehotných ženách, ale aj navzdory tomu im boli odporúčané!!! Výsledok? Tisíce potratov krátko po očkovaní proti prasacej chrípke.

       Posudzovanie rizík vakcíny Infanrix Hexa, ktorou sú plošne očkované desiatky až stovky miliónov detí, trvalo iba tri dni.

       Očkovacie látky proti HPV (human papilloma virus), o ktorých výrobcovia tvrdia, že sú prevenciou rakoviny krčka maternice, čo nebolo nikdy dokázané, mohli byť doposiaľ testované len zhruba 5 rokov, lebo len pred čosi vyše 5 rokmi boli vyvinuté. Ich potvrdená účinnosť môže teda byť len zhruba 5 rokov, aj to len proti infekciám určitých typov HPV, nie všetkých čo spôsobujú rakovinu, čiže nejde o účinnosť ochrany pred rakovinou krčka maternice. Avšak očkujú sa nimi deti vo veku 9 až 12 rokov a najväčší podiel nových prípadov rakoviny krčka maternice je u žien nad 40 či skôr nad 50 rokov. Na zistenie, či tieto vakcíny naozaj fungujú (tzn. zabraňujú vzniku rakoviny krčka maternice), si teda ešte počkáme najmenej 20 rokov. Aj tak sa však tvrdí, že Gardasil/Silgard a Cervarix sú účinnou ochranou pred rakovinou krčka maternice, hoci to nielenže nikto nikdy nedokázal, ale skôr než za niekoľko desiatok rokov to dokázať ani nie je možné. Čiže skutočné prínosy ("benefity") týchto očkovacích látok nielenže pred ich schválením neboli, ale v tak krátkom čase ani nemohli byť, posúdené.

       Okrem toho sa na testovanie očkovacích látok zvyčajne nepoužíva jediná akceptovateľná metóda EBM (Evidence Based Medicine = lekárstvo založené na dôkazoch), t.j. nezávislé (nefinancované výrobcami ani štátnymi úradmi propagujúcimi očkovanie) dvojito-zaslepené placebom kontrolované štúdie na veľkom počte subjektov (rádovo tisíce až desaťtisíce ľudí z cieľovej skupiny) trvajúce aspoň 5 rokov, ale ešte lepšie 10 či 15 rokov. V schvaľovacích štúdiách vakcín (zvyčajne platených výrobcom) sa však používa zvyčajne len porovnávanie s inými vakcínami, nefigurujú v nich však úplne neočkované deti čoby kontrolná skupina. Pokým sa však neporovná dostatočný počet náhodne vybratých detí vôbec neočkovaných s deťmi zaočkovanými testovanou očkovacou látkou, nemožno považovať jej účinnosť a bezpečnosť za preukázanú.

"Na schvaľovaní vakcín pracujú vládou platené nezávislé a veľké skupiny ľudí."

       Pri schvaľovaní ide len výnimočne o štúdie naozaj nezávislé. Majme na pamäti, že viaceré vlády viac či menej vyberanými spôsobmi presadzujú plošné očkovanie, takže o štúdiách financovaných vládou sotva možno hovoriť ako o štúdiách nezávislých. Veľkosť skupiny nezaručuje jej neomylnosť či morálnu kvalitu. Pripomeňme si, aké veľké boli skupiny ľudí posluhujúcich morálne pochybnému minulému režimu.

"Šanca ovplyvniť takéto množstvo ľudí tak, aby schválili nespoľahlivú vakcínu je minimálna."

       Pekná teória, ale skutočnosť je taká, že už viackrát boli schválené nespoľahlivé vakcíny (pomerne nedávno napr. HexaVac, alebo trebárs prasacími vírusmi kontaminované Rotarix a Rotateq), takže ani autorom spomínané veľké množstvo ľudí očividne nie je neomylné, a teda nezaručuje ani bezpečnosť ani účinnosť očkovania schválenou očkovacou látkou.

"Najväčšia organizácia vo svete, ktorá schvaľuje vakcíny a lieky spadá pod vládu a nie súkromný sektor."

       Ktorá organizácia to je? Americká FDA? Alebo WHO? Alebo európska EMA? Všetky už majú na konte schválenie niekoľkých naozaj veľmi nepodarených vakcín. Mimochodom - ktorá vládna organizácia zamestnáva samých nepodplatiteľných ľudí? Ja takú nepoznám.

"Táto organizácia má veľkú prestíž a nemá záujem prísť o reputáciu schválením nespoľahlivej vakcíny."

       Navzdory tomu nám autor neprezradil jej meno. Okrem toho sa dopustil personifikácie, keďže organizácia ako taká nemá sama o sebe vôľu - tú majú len ľudia, čo ju riadia. Ale aj keby, tak to, že niekto nechce prísť o prestíž, ešte nezaručuje, že sa nedopustí chyby.

"Navyše, ak sa objaví náznak (väčšinou sa ukáže, že pozorované vedľajšie účinky s vakcínou vôbec nesúvisia), že vakcína by mohla spôsobiť určité vedľajšie účinky, aj keď je to už v post-marketingovej fáze, existujú mechanizmy, aby bola vakcína z trhu odstránená."

       Pekný obrat. V skutočnosti ide o to, že pozorované nežiadúce účinky neboli exaktne vedecky potvrdené ako následok očkovania. Tzn. nebol vysvetlený presný mechanizmus, akým očkovacia látka spôsobí nežiadúci účinok, a nebolo laboratórne potvrdené, že to naozaj tak je. Jednak na takomto dokazovaní nemá prakticky nikto pri moci a pri peniazoch záujem (lebo by to viedlo k súdnym sporom a odškodňovaniu poškodených, čo by stálo výrobcu značné peniaze), takže sa takmer vôbec nevykonáva, jednak je to dokazovanie veľmi zložité.

       Autor však z neexistencie dôkazov súvislosti urobil dôkaz neexistencie súvislosti, čo je však vážny logický skrat a argumentačný prehmat.

       Mechanizmy na stiahnutie z trhu sú občas aj použité, žiaľ zďaleka nie u všetkých vakcín, ktoré by si to zaslúžili. Ale keď už je nejaká vakcína z trhu stiahnutá, čo na to tí, ktorí sú ňou už zaočkovaní v dobrej viere, že schvaľovatelia vedia, čo robia??? So stiahnutím po zaočkovaní miliónov detí máme akože byť spokojní?

"Žiadna firma s veľkou pravdepodobnosťou nebude presadzovať schválenie nespoľahlivej vakcíny, pretože po jej uvedení na trh by ochorelo množstvo ľudí a to by vyvolalo vlnu súdnych sporov s výrobcom vakcíny."

       Firmám (resp. ich vedeniu/akcionárom) ide predovšetkým o zisky, zdravie ľudí im je ukradnuté. Navyše, ak sa im darí úspešne odbíjať všetky žiadosti o odškodnenia s tým, že daný nežiadúci účinok s tou ich vakcínou nesúvisí (a to sa im vďaka silne prevažujúcim pro-očkovacím lekárom, ktorí  naozaj dobre darí), ide o dvojnásobne výhodný obchod, keďže množstvom nežiadúcich účinkov si vyrábajú nový trh pre ďalšie svoje výrobky (napr. proti alergiám, inzulín pre cukrovkárov alebo psychofarmaká na zvládanie neurologických porúch).

       Navzdory tomu však množstvo súdnych sporov aj tak prebieha, ale mnohé sú, žiaľ, ukončené v neprospech poškodených, keďže súdom oslovení znalci sú v mnohých prípadoch tiež podplatiteľní (resp. majú na očkovaní a jeho dobrom mene nejaký záujem) a výrobca vakcíny je rozhodne bohatší, než poškodené dieťa resp. jeho rodičia. Sudcovia taktiež nie sú nepodplatiteľní. Aj tak sa však vo výnimočných prípadoch stáva, že rodičia vyhrajú súd, ako to bolo napr. v prípade Hannah Polling alebo v prípade Roberta Fletchera.

       Okrem toho v USA jestvuje fond na odškodňovanie detí postihnutých povinným očkovaním, z ktorého bola doteraz vyplatená viac než miliarda dolárov. Firmy sa tak elegantne zbavili zodpovednosti a platia od každej podanej vakcíny určitú daň do tohto fondu, z ktorého sú následne vyplácané odškodnenia. Výrobcovia očkovacích látok tak nemusia riešiť súdne spory a sú v podstate zbavení zodpovednosti za škody spôsobené očkovaním. No a keď nemajú výrobcovia zodpovednosť, sústredia sa v prvom rade na zisk - to dá rozum.

       Pri nedávnej pandémii prasacej chrípky dokonca viaceré vlády zmluvne zaručovali výrobcom očkovacích látok právnu beztrestnosť. Niet potom divu, že výrobcov prakticky nič netlačí k tomu, aby mimoriadne dbali na bezpečnosť svojich očkovacích látok.

"Obrovské náklady na súdne spory a vyplácanie vysokého odškodného pacientom vážne uškodí aj veľkým a bohatým firmám.  "

       Viaceré také súdne spory však prebehli a odškodnenia boli v rádoch stoviek miliónov až miliárd dolárov, napr. AstraZeneca (vlastní výrobcu vakcín MedImmune; pokuta 520.000.000 dolárov), Pfizer (vyrába Prevenar a Prevenar 13 proti pneumokokom - povinný na Slovensku; pokuta 2.300.000.000 dolárov) atď.

       Takže navzdory autorovej teoretickej špekulácii výrobcovia očkovacích látok takéto podvody robia, a niekedy sa im na to aj príde a vyjde ich to pomerne draho. I keď pri ročnom obrate vyše 70 miliárd dolárov tých 2,3 miliardy dolárov asi Pfizer nepoloží.

 

9. Nezaočkovaní verzus očkovaní

"Aký je vplyv nezaočkovaných ľudí na svoje okolie? Nezaočkovaný jedinec pravdepodobne najviac ohrozuje deti."

       Notoricky opakované tvrdenie, nestojí však na serióznych základoch. Napr. človek nezaočkovaný proti čiernemu kašľu je potenciálnym ohrozením len dokým neprekoná čierny kašeľ. Keď ide o budúcu mamičku, tak sa (ak prekonala čierny kašeľ prirodzeným spôsobom) protilátky proti čiernemu kašľu prenesú aj na jej malé bábätko, ktorému by čierny kašeľ mohol uškodiť, a ktoré ešte nie je chránené očkovaním. Ak však ide o mamičku očkovanú, nemá sa čo preniesť, takže jej malé bábätko nebude proti čiernemu kašľu chránené. V tomto prípade je teda zjavné, že nie neočkovaní, ale práve očkovaní sú hrozbou pre malé bábätká.

       Ďalej pri tzv. živých vakcínach obsahujúcich živé (aj keď oslabené) vírusy a baktérie (tzn. vakcíny proti TBC, osýpkam, príušniciam, ružienke, ovčím kiahňam, rotavírusom, donedávna aj proti detskej obrne...) je možné, že sa tento vírus alebo baktéria začne z nedávno zaočkovaného dieťaťa šíriť do okolia. Obzvlášť znateľné to bolo u očkovania proti detskej obrne živou ústami podávanou vakcínou. V tomto prípade opäť platí, že nie neočkovaní, ale práve očkovaní sú hrozbou pre svoje okolie.

       Následne treba dodať, že hrozba môže byť aj nepriama. Totiž, očkovanie preukázateľne oslabuje prirodzenú imunitu. V lepšom prípade len dočasne, v horšom prípade natrvalo. Kvôli tomu sú očkovaní jedinci (či už dočasne alebo trvale) náchylnejší na rôzne nákazy, a teda vo výsledku sú častejšími šíriteľmi nákazlivých chorôb než jedinci neočkovaní. Dokladom toho je aj tvrdenie pediatra Dr. Martina Hirteho v knihe "Očkování - pro a proti" (Outdooring.cz, Brno, 2010) že "Je překvapivé, jak se v běžné dětské lékařské praxi ukazuje, že neočkované děti mají lepší rezistenci vůči běžným infekcím. Většinu z nich vídám jenom při pravidelných preventivních prohlídkách." (str. 80). Opäť teda nie neočkovaní, ale práve očkovaní sú hrozbou pre svoje okolie.

"Dospelí ľudia majú vyvinutú dostatočne silnú imunitu aj vďaka očkovaniam."

       Skôr by som povedal, že generácia mojich vrstovníkov má pomerne silnú imunitu (mohlo by to však byť aj oveľa lepšie) aj vďaka tomu, že viaceré detské choroby (ovčie kiahne, osýpky, príušnice, ružienka, čierny kašeľ...) prekonali ešte prirodzeným spôsobom, čím sa ich imunitný systém dostatočne zacvičil a zocelil. Chorobnosť generácie našich detí je však niekde úplne inde - hlavne čo sa týka chronických chorôb, ako sú astma, alergie, neurologické poruchy atď. Menované detské choroby síce medzitým takmer prestali existovať, ale za akú cenu? Pár týždňov akútnej choroby sme vymenili za celoživotné chronické choroby. Bolo nám to treba?

"Ako je to u detí? Ak sú nezaočkované a prídu do kontaktu s nezaočkovaným prenášačom, je veľká pravdepodobnosť, že sa infikujú, lebo nemajú protilátky. Ak aj boli očkované, do istého veku ešte nedostali všetky očkovacie dávky a nie sú úplne chránené."

       A čo keď je prenášač zaočkovaný? Vtedy sa akože nenakazia? Čo je účelom takýchto demagogických vsuviek? Prenášať choroby môžu rovnako zaočkovaní ako nezaočkovaní. To ostatne potvrdila aj pro-očkovacia odborníčka MUDr. Hana Kayserová, ktorá sa vyjadrila, že očkovanie "Nechráni proti infekcii, chráni pred ochorením."

       Nuž, dieťa sa nakazí. A čo má byť? Ak ide o bežnú detskú chorobu alebo nejakú ľahkú virózu, tak si odkrúti nejakú tú horúčku, poleží si pár dní v posteli a hotovo. Vyjde z toho so šikovnejším a silnejším imunitným systémom. Toho sa máme báť? Nepoviem, keby tu zúril záškrt, mor či malária. Nič také sa však nedeje. Snaha uchrániť deti pred akýmikoľvek patogénmi je veľmi podobná snahe pestovateľov skleníkových rastlín. Vírusy a baktérie sú jednoducho súčasťou nášho životného prostredia, či už sa nám to páči alebo nie. Môžeme sa jedine naučiť s tým žiť, pretože akýkoľvek pokus o vykynoženie všetkých vírusov a baktérií (antibiotiká, baktericídy...) sa zatiaľ skončil veľmi špatne, a nie je veľká pravdepodobnosť, že by to niekedy v budúcnosti mohlo dopadnúť inak.

       Čo má zmysel, je ochrana rizikových skupín, pre ktorých sú aj bežné nákazy veľkou hrozbou (napr. deti s výrazne oslabenou imunitou, pacienti s AIDS), resp. napr. u čierneho kašľa malé bábätká do 6 mesiacov, prípadne ochrana pred smrteľnými chorobami ako je záškrt či detská obrna, ak by bola ich hrozba u nás reálna (čo už desiatky rokov nie je).

       Avšak u pár-mesačných bábätiek ešte očkovanie nie je nič platné, a osobám s výrazne oslabenou imunitou môže očkovanie ublížiť ešte skôr než ľuďom s dobrou imunitou. V takom prípade by som ochranu videl skôr v izolácii od prenášačov chorôb a ochranných opatreniach ako je rúška na ústa, dôkladnejšia hygiena a pod.

"Nepríjemný variant je, že v škôlke alebo škole sa stretne viacero nezaočkovaných detí, vďaka rodičom, ktorý sa rozhodli deti neočkovať. Tak sa vytvorí mikropopulácia nezaočkovaných detí. Stačí, aby sa od niekoho jedno dieťa nakazilo, a je pravdepodobné, že ochorie viacero nezaočkovaných detí v škole. Lekár by sa u takto infikovaného dieťaťa pravdepodobne domnieval, že ide o bežné ochorenie, pretože každé dieťa by malo byť povinne očkované. Liečba by mohla byť teda automaticky neadekvátna, čo by pre dieťa predstavovalo riziko." 

       Ide o zacyklený argument, a navyše najmenej dvojitým spôsobom chybný:

       Detský lekár by mal vedieť, že dieťa očkované nie je (ledaže by šlo o lekára na pohotovosti) a aj keby to nevedel, rozhodne by to mali vedieť rodičia a mali by mu to v prípade potreby povedať.

       Druhá chyba tohto argumentu je, že lekári určujú diagnózu na základe toho, či dieťa je očkované alebo nie je. To je ale osudná chyba, keďže nijaké očkovanie neposkytne ochranu všetkým zaočkovaným, tzn. určitá časť zaočkovaných tak-či-tak nie je proti danému ochoreniu imúnna. Navyše ochranný účinok očkovania môže pominúť skôr, než sa očakáva.

       Zacyklenie je spôsobené tým, že keďže je očkovanie bežné, je očkovanie potrebné, lebo lekári vychádzajú z toho, že všetky deti sú zaočkované. Predsudok niektorých lekárov teda autor vydáva za pádny dôvod pre očkovanie. Pritom zabúda na to, že niektoré deti aj tak nie sú očkované, lebo kvôli rôznym zdravotným komplikáciám očkované byť nemôžu, aj keby chceli.

"Ak by sa nezaočkovaný jednotlivec dožil v zdraví dospelosti, a ak by sa rozhodol cestovať po svete, vystavil by sa riziku, pretože nebol očkovaný proti celej palete ochorení. Pravdepodobnosť, že ochorie je teda mnohonásobne väčšia."

       Keď sa rozhodne cestovať do rizikových krajín, tak sa môže dať zaočkovať mesiac-dva pred cestou. Prečo by ale toto malo byť práve argumentom pre očkovanie dojčiat a batoliat, ktoré možno nikdy nevystrčia nos zo Slovenska (alebo povedzme EÚ), to naozaj neviem.

"Rodičia, ktorí sa nijako nevedia rozhodnúť a nikomu neveria, by mali určite deti zaočkovať aspoň povinnými vakcínami. Tieto vakcíny sú zväčša mŕtve (inaktivované), alebo podjednotkové, ktoré obsahujú časť vírusu alebo baktérie. Podjednotkové vakcíny nemajú ako spôsobiť infekciu pretože vačšinou ako účinnú látku obsahujú iba bielkovinu, čo je neživá chemická látka. Rovnako mŕtve vakcíny nemajú ako spôsobiť infekciu."

       V povinnom očkovaní na Slovensku sa používajú tieto očkovacie látky:

  1. BCG vaccine SSI
  2. Infanrix Hexa
  3. Prevenar 13
  4. Priorix
  5. Infanrix Polio
  6. Boostrix Polio

       Z toho 1. a 4. sú živé ostatné sú mŕtve. Tzn. jedna tretina očkovacích látok z povinného očkovania sú živé očkovacie látky.

       Odhliadnuc od toho, nežiadúce účinky nemusia byť spôsobené antigénom, ale veľmi často práve prídavnými látkami. Takže tento argument je naozaj nedostatočný. Okrem toho, aj v tzv. "mŕtvych" očkovacích látkach sa môže objaviť živý vírus, čoby neúmyselná kontaminácia, čoho dokladom je Salkova mŕtva očkovacia látka proti detskej obrne, do ktorej sa aj navzdory ošetreniu formaldehydom dostal živý vírus SV40.

"Najzarážajúcejšie na kampani proti očkovaniu je to, že ju hlásajú ľudia, ktorí už očkovaní boli."

       Keďže za tvrdej diktatúry do dosť dobre nešlo inak, pričom viacerí z týchto ľudí (ak nie väčšina) majú osobné negatívne skúsenosti s očkovaním, alebo im po očkovaní niekto ochrnul či zomrel v rámci blízkej rodiny.

       Tu treba tiež podotknúť, že väčšina "kampaní" nie je proti očkovaniu ako takému, ale za slobodnú voľbu v očkovaní a za väčšiu informovanosť o očkovaní. Ani jedno ani druhé nemusí byť nutne v rozpore s tým, že príslušníci tohto hnutia boli v minulosti sami očkovaní. Navyše, boli očkovaní proti výrazne menšiemu počtu chorôb, než sa očkuje dnes.

"Zaznávajú vakcíny, ktoré ich už dlhé roky chránia."

       Nuž, prinajmenšom u čierneho kašľa je toto tvrdenie (o dlhých rokoch ochrany) viac než sporné. Nehovoriac o tuberkulóze. Alebo o osýpkach, ktorých epidémie vypukli aj v 100% zaočkovaných komunitách (podobne epidémie čierneho kašľa).

       Treba tiež podotknúť, že dnešní (povedzme) tridsiatnici boli očkovaní inými očkovacími látkami než dnešné dojčatá a batoľatá. Rozhodne nemali také "vymoženosti" ako sú štvor-, päť- či šesť-kombinácie (Boostrix-Polio, Infanrix-Polio, Infanrix Penta či Infanrix Hexa). Napr. takí zverolekári dobre vedia, že pravdepodobnosť nežiadúcich účinkov kombinovanej vakcíny rastie s každou pridanou zložkou v priemere o 27% navyše k súčtu pravdepodobností nežiadúcich účinkov samostatne podaných zložiek.

       Podobne nebolo v povinnom očkovacom kalendári nikdy tak veľa hliníka, ako je teraz.

"Nevedia predpovedať, čo by sa reálne stalo, keby sa prestalo očkovať. Odpoveď na túto otázku je však známa, najmä z Afrických krajín, kde sa vďaka vojnám a sčasti aktivitám miestnych šamanov prestalo očkovať. Výsledkom je prudký vzostup chorobnosti a následné zvýšenie úmrtnosti."

       Nuž, prudký nárast úmrtnosti vo vojne asi nikoho neprekvapí, a to bez ohľadu na očkovanie. To však nemožno zmysluplne porovnávať so stavom mieru. Vo vojnách sa okrem rizika zabitia v rámci prestrelky vyskytuje viacero ďalších rizikových faktorov: nedostatok potravín, zdravotníckych potrieb, prerušenie prístupu k pitnej vode, úmyselná otrava zdrojov pitnej vody atď. Tieto rizikové faktory pretrvávajú aj nejaký čas po skončení vojny, takže sa nemožno diviť zvýšenej úmrtnosti.

       Aktivity šamanov by to chcelo trochu rozviesť. Ak ide o také nebezpečné zákroky ako je ženská obriezka, opäť sa nemožno diviť zvýšenej úmrtnosti.

       Čo sa týka možných dopadov neočkovania, nemusíme predsa chodiť do sotva porovnateľných afrických pomerov, kde navyše (na rozdiel od nás) zúrila vojna. Zoberme si napr. také Rakúsko alebo Nemecko. Čo sa stalo po tom, ako sa prestalo očkovať proti TBC? V podstate nič. Resp. nič zlé, keďže dramaticky ubudlo nežiadúcich účinkov očkovania.

"V USA je povinné očkovanie legislatívne zaujímavo ošetrené. Rodič každého dieťaťa, pred tým ako nastupuje do školy (už 5 ročné deti), musí mať zo sebou potvrdenie od lekára, že dieťa absolvovalo všetky povinné očkovania. Ak sa tak nestalo, dieťa nemôže byť prijaté na žiadnu školu (ani súkromnú). Myslím, že je to dobrý model na to, aby sa zabránilo pochybným aktivitám proti očkovaniu."

       Pochybné je skôr to, že sa autor nezmieňuje o náboženských výnimkách z očkovania, ktoré sú možné v 48 z 50 štátov USA. Tie zvyšné dva štáty sú Mississippi (2.938.618 obyvateľov v roku 2008) a West Virginia (1.816.856 obyvateľov v roku 2005), čo je spolu iba 1,6% obyvateľstva USA. Zvyšných 98,4% obyvateľov USA má možnosť uplatniť si náboženské výnimky z očkovania.

       Okrem toho je ten americký model stále lepší než slovenský, lebo u nás ak dieťaťu nedáte vražedný Infanrix Hexa 3x v prvom roku života, tak Vás hneď chce pokutovať RÚVZ, a to dieťa nemá ani 2 roky, nieže 5.

 

10. Príprava očkovacej látky (vakcíny)

"Na prípravu vakcíny sa používajú vírusy alebo baktérie spôsobujúce určité ochorenie. Ich umŕtvením sa získava očkovacia látka."

       Ale na prípravu vakcíny proti TBC sa používajú živé baktérie a na prípravu vakcín proti osýpkam, príušniciam, ružienke, ovčím kiahňam, rotavírusom a niekedy aj proti ďalším chorobám (chrípka, detská obrna) sa používajú živé vírusy.

"Bez očkovania by sa pri infekcii živou choroboplodnou baktériou síce v tele tiež naštartovala imunitná odpoveď, ale s tým rozdielom, že živé choroboplodné baktérie sa v tele rýchlo množia a telo tak má malú šancu infekciu zvládnuť."

       Ak by toto bola pravda, tak nechápem, ako mohlo ľudstvo prežiť tisíce rokov bez očkovania. Alebo to je inak, než tvrdí autor? Napr. tak, že choroba skosí len ľudí s oslabeným imunitným systémom, ale tých, čo majú dobre (prirodzene, nie očkovaním) vytrénovanú imunitu nie?

"Bielkovina, ktorá najlepšie ochráni pokusné zvieratá ide do ďalších ešte náročnejších testov. Ak má byť použitá na človeku, ešte sa testuje na opiciach, kde sa sleduje jej vplyv na jednotlivé orgány opíc a taktiež sa sleduje účinnosť s akou je schopná zviera ochrániť voči živej baktérii alebo vírusu. Ak je účinná a nemá žiadne vedľajšie účinky ide do procesu schvaľovania."

       Dokedy ešte budú znieť z úst propagátorov očkovania nezmysly typu "nemá žiadne vedľajšie účinky"??? Nijaké očkovanie, čo by nemalo nežiadúce účinky, jednoducho nejestvuje a zrejme ani jestvovať nebude. Slovami Dr. Jamesa Shannona z National Institute of Health (Federálny výskumný ústav zdravia v USA) z 23.VI.1955:

"The only wholly safe vaccine is the vaccine that is never used."

("Jedinou úplne bezpečnou očkovacou látkou je očkovacia látka, ktorá sa nikdy nepoužije.")

 

11. Neúspechy vakcín

"Asi najväčším debaklom v histórii očkovacích látok bola vakcína proti rotavírusu. Vakcína bola krížencom medzi opičím a ľudským rotavírusom. V testoch obstála vynikajúco a dobre chránila aj proti ťažkým formám hnačiek. Po uvedení vakcíny na trh sa ukázalo, že vakcína spôsobuje nepriechodnosť čriev u dojčiat (N Engl J Med. 2001 Feb 22,344(8):564-72) s frekvenciou 1 prípad na 10 000-20 000 očkovaní. Hnačkové ochorenie spôsobené rotavírusmi je málokedy smrteľné. Riziko vakcíny proti rotavírusom teda prevažuje nad benefitom, preto v roku 1999 bola vakcína z trhu stiahnutá."

       Debaklov bolo viac. Ak by sme ostali u rotavírusov, tak jediné dve v súčasnosti používané vakcíny Rotarix a Rotateq sú kontaminované prasacími vírusmi (PCV-1 u Rotarixu a PCV-1 i PCV-2 u Rotatequ). Navyše k tomu sa zistilo, že Rotarix spôsobuje tú istú nepriechodnosť čriev, ako autorom spomínaná neúspešná vakcína.

       Kontaminácia očkovacích látok proti detskej obrne opičím vírusom SV40 (a mnohými ďalšími opičími vírusmi, ktoré však neboli zrejme až tak nebezpečné ako tento) je tiež vážnym problémom. Okrem toho očkovaniu zrejme "vďačíme" tiež za prenos vírusu SIV (Simian Immunodeficiency Virus = vírus opičej imunodeficiencie, tzn. nedostatočnej imunity) na človeka, ktorý bol následne premenovaný na HIV (Human Immunodeficiency Virus = vírus ľudskej imunodeficiencie). Vírus HIV, resp. ním vyvolaný AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome = syndróm získanej (tzn. nie vrodenej) imunodeficiencie), už skosil na svete oveľa viac ľudských životov než očkovanie proti detskej obrne údajne zachránilo. Takže mi neostáva nič iné než dodať obľúbené: "Děkujeme, odejděte!"

       Očkovanie proti malárii je ďalším vypuklým prípadom neúspechu na poli očkovania. Podobne očkovanie proti HIV.

"Často vedľajšie účinky vakcín nie je možné predpokladať ani pri najväčšej opatrnosti, a ukážu sa až po plošnom nasadení vakcíny. Zvlášť u úplne nových vakcín doplnkového očkovania, je na namieste byť opatrný, zvlášť v kategórii novorodenci a batoľatá. To sa však netýka povinného očkovania."

       Je mi ľúto, ale autor nemá pravdu. U nás povinný Infanrix Hexa už má na svedomí desiatky zdokumentovaných a zrejme stovky či skôr tisíce nepriznaných úmrtí. Úmrtia dojčiat v Holandsku a Indii po podaní Prevenaru (u nás taktiež povinný) tiež nevzbudzujú veľkú dôveru rodičov vo vakcíny používané u nás v súčasnosti v rámci povinného očkovania. BCG vakcína proti tuberkulóze sa umiestnila na prvom mieste v štatistike nežiadúcich účinkov všetkých liečiv (nielen vakcín) na Slovensku za rok 2009. Čo dokáže MMR vakcína, sa môžete dočítať aj v dvoch príbehoch na našej stránke: autizmus a smrť.

       Takže čo sa akože netýka povinného očkovania?

"Vakcíny povinného očkovania sú overené a používané dlhé roky, teda sú známe aj vedľajšie účinky. To je rozdiel v porovnaní s novými vakcínami."

       No práve! A aj navzdory tomu sa z mne nepochopiteľných príčin naďalej používajú (viď vyššie). Inak ale Prevenar 13 sa rozhodne nepoužíva dlhé roky, takže ani toto tvrdenie neplatí pre všetky očkovacie látky v rámci povinného očkovania.

"Lekcia, ktorú uštedrila kompetentným vakcína proti rotavírusu, je potreba starostlivého nahlasovania možných vedľajších účinkov vakcín. Je potrebné sa zamerať na nahlasovanie možných vedľajších účinkov vakcín a treba myslieť na to, že ak dieťa ochorie v priebehu niekoľkých týždňov po očkovaní, je možné ochorenie spájať s očkovaním. U živých vakcín to platí dvojnásobne. U živých vakcín je riziko tvorby mutantov, ktoré môžu za istých okolností spôsobiť ochorenie, proti ktorému mali chrániť."

       Konečne niečo, s čím sa môžem stotožniť.

"Jednou z vakcín, ktorá bola z trhu stiahnutá výrobcom je vakcína proti Lymskej Borelióze. Začali sa objavovať žaloby, aj keď neopodstatnené, že vakcína spôsobuje autoimunitné ochorenie. Podstatné dôvody pre neúspech vakcíny však boli prinajmenšom dva. Po prvé, farmaceutická firma očakávala od vakcíny veľké zisky, ktoré sa nenaplnili. Po druhé, verejnosť ani lekárov sa nepodarilo presvedčiť o hodnote očkovania proti Lymskej Borelióze. To malo za následok nízke zisky a následné stiahnutie vakcíny z trhu samotným výrobcom."

       Výborne. Konečne autor priznal, že cieľom výroby a vývoja očkovacích látok proti ďalším a ďalším chorobám sú veľké zisky, nie ochrana pred nebezpečnými chorobami. Keďže lymská borelióza je potenciálne (hlave vo vyššom veku) veľmi nebezpečné ochorenie, zrejme by bolo očkovanie proti nej zaujímavé, keby... keby prínos očkovania bol väčší než nežiadúce účinky, čo zrejme pre túto konkrétnu očkovaciu látku neplatilo.

       Okrem toho bolo podľa autora treba presvedčiť lekárov a verejnosť o hodnote očkovania. Nuž, čo môže presvedčiť lepšie než dobré výsledky a nízky počet nežiadúcich účinkov, z ktorých žiadny nie je vážny? Očividne však táto očkovacia látka mala závažné nežiadúce účinky a to v hojnom počte, keď to toľkým ľuďom stálo za investíciu do súdnych procesov. A stanovisko štátnych úradov, ktoré už viackrát obhajovali zdraviu preukázateľne škodlivé látky (napr. nedávno obhajoba prudko jedovatého tiomersalu vo vakcínach americkými úradmi), naozaj nemôže byť argumentom proti súvisu očkovania s nežiadúcim účinkom.

"Nemožno zatvárať oči pred prospechom vakcín, ktorý prevážil riziká spojené s očkovaním."

       Čo nebolo v globále nikdy dokázané a v konkrétnych jednotlivých prípadoch (vážne zdravotne postihnutých očkovaním) to celkom očividne nie je pravda.

"Vieme, že v prípade povinných vakcín, používaných dlhý čas, sa nevyskytli žiadne závažné riziká a preto nie je dôvod povinné očkovanie odmietnuť."

       Darmo sa rozčuľovať nad autorovou zaslepenosťou, radšej uvediem citát z biblie (evanjelium podľa Matúša 15:14): "Slepí vedú slepých; a ak slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy."

"Snahy o dosiahnutie dobrovoľného očkovania popierajú význam očkovania. Slovné spojenie dobrovoľné očkovanie je len pekné pomenovanie ignorantstva a hazardu."

       Navzdory autorovmu tvrdeniu je však vo väčšine priemyselne rozvinutých krajín tzv. Západného bloku očkovanie dobrovoľné. Sú to hazardéri a ignoranti?

"Ľudia hlásajúci potrebu očkovania na dobrovoľnej báze vôbec nepredkladajú presvedčivé dôkazy."

       Nuž, mňa teda autorove argumenty vôbec nepresvedčili, naopak - uviedol som vcelku slušný počet protiargumentov, takže  milý čitateľu, posúď sám, čo je presvedčivejšie.

"Navyše im uniká podstatná informácia. Povinné očkovanie nebolo zavedené kvôli ziskom farmaceutických spoločností, ale preto, aby ľudia netrpeli závažnými ochoreniami, ako napríklad obrna, alebo tuberkulóza."

       Jedna vec je, aký bol pôvodný úmysel, druhá vec je súčasná situácia. Mnoho vecí sa časom zvrhlo a takto sa mi javí aj očkovanie, obzvlášť to povinné.

       Navyše tuberkulóza očividne nebola potlačená očkovaním, čo dokázala jednak veľká indická štúdia WHO na 360.000 ľuďoch, jednak fakt, že aj keď v USA sa proti tuberkulóze nikdy plošne neočkovalo, úmrtnosť na tuberkulózu klesla v USA rovnako ako v Kanade, kde sa proti nej plošne očkovalo.

       Vďaka očkovaniu proti detskej obrne, ktorá v čase zavedenia očkovania už bola na prudkom ústupe, má zase na svedomí zavlečenie (prinajmenšom u zvierat) rakovinotvorného opičieho vírusu SV40 ako aj vírusu SIV/HIV (viď vyššie) do tiel obrovského počtu ľudí, čo ani pri najlepšej vôli nemôžem velebiť.

       Čoho všetkého sú schopné "dnešné moderné" vakcíny, sa zrejme dozvieme až za niekoľko desiatok rokov. Už teraz som veľmi zvedavý.

"Nedať sa očkovať znamená spoľahnúť sa na nízky výskyt ochorenia dosiahnutý vďaka tomu, že väčšina ľudí sa dala zaočkovať. Je to istý spôsob parazitovania na zaočkovanej spoločnosti. Nedať sa očkovať a dúfať, že neochoriem je naivné a navyše nebezpečné."

       Ako bolo už mnohokrát opakovane dokázané, drvivá väčšina chorôb, proti ktorým sa očkuje, bola na ústupe už dávno pred zavedením očkovania proti nim. Navyše niektoré choroby, ako napr. šarlach či týfus (v USA aj tuberkulóza) vymizli aj bez očkovania. Je teda viac než silný predpoklad, že by sa tak stalo aj s chorobami, proti ktorým sa plošne očkuje.

       Za naivné a nebezpečné považujem skôr myslieť si, že očkovanie nemá nežiadúce účinky, alebo že nežiadúce účinky očkovania sú len mierne a trvajú len pár dní.

 

12. Úspechy vakcín

"Za jeden z najväčších úspechov vakcín možno považovať vymiznutie pravých kiahní, čo je mimoriadne závažné ochorenie. Úmrtnosť na hemoragický kmeň vírusu pravých kiahní je približne 90%. Pri bežnom kmeni pravých kiahní je úmrtnosť u detí 50% a u dospelých okolo 30%. Pravé kiahne vymizli vďaka očkovaniu."

       Rozsiahle dôkazy zhromaždené Dr. Gerhardom Buchwaldom oprávňujú skôr k tvrdeniu "pravé kiahne vymizli navzdory očkovaniu". Nemá asi veľký zmysel kopírovať sem niekoľko (desiatok) stránok jeho knihy "Očkování - obchod se strachem" - prečítajte si to radšej celé sami.

"Ochorenie ako obrna spôsobená Polio vírusmi prakticky vymizlo a v súčasnosti sa vyskytuje len v Indii a Afrike. Rovnako tuberkulóza je v súčasnosti raritou."

       To áno, ale pravdepodobne nie vďaka očkovaniu (viď vyššie).

"Existuje celý rad komplikovaných bakteriálnych ochorení ako záškrt, čierny kašeľ, tetanus, ktoré v krajinách s celoplošným očkovaním prakticky vymizli. Netreba zabúdať, že výskyt týchto ochorení klesá vďaka očkovaniu."

       Ten záškrt a tetanus by som ešte bol ochotný odkývnuť, ale čierny kašeľ si zjavne žije svojím životom naďalej aj pri 99,9% zaočkovanosti. Presviedčajú nás o tom aktuálne epidémie tohto ochorenia v USA, Česku i na Slovensku.

"Bez očkovania by sme boli vystavení smrteľným ochoreniam, v prípade väčšiny vírusov sú aj moderné antivirotiká málo účinnou zbraňou. V prípade bakteriálnych ochorení by za určitých podmienok, pri rozvinutom ochorení nemuseli účinkovať ani antibiotiká."

       Aj s očkovaním sme vystavení smrteľným ochoreniam. Je to súčasťou života a očkovanie na tom nič nezmenilo. Zmenil sa možno pomer. Už sa nezomiera toľko na prenosné ochorenia, ale oveľa viac sa zomiera na rakovinu, cukrovku a iné dlhotrvajúce ochorenia, na ktorých vzniku má očkovanie svoj významný podiel. Obávam sa (aj keď sa to nedá dosť dobre dokázať), že očkovanie k viac smrteľným chorobám viedlo, než potlačilo.

"Príprava vakcín prešla už dlhú cestu. Nevieme všetko, ale vieme aspoň niečo. Môžeme veriť, že veda o vakcínach, sa z orchestra imunitného systému bude snažiť získať prekrásne melódie"

       Nuž dobre, keď chce niekto vyznávať tento hudobný štýl ("syntetické chemikálie" a "umelé pestovanie vírusov a baktérií"), nebudem mu brániť. Ja ho však neznášam a počúvam radšej hudbu v štýle "prirodzené posilňovanie imunitného systému", "BIO potraviny" a "osobná zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie svojich detí". A bol by som veľmi rád, keby ma nikto nenútil počúvať iné hudobné štýly.

       Mimochodom - vieru vo vedu o vakcínach nevyznávam. Ako som sa už raz vyjadril, verím v Boha-Otca všemohúceho atď. Rozhodne však nie vo vedu o vakcínach, ktorá má svedomí nespočet predčasne ukončených a dokaličených životov. Vyjadrenie autora je však príznačné, keďže naozaj ide viac o náboženstvo, než o skutočnú vedu. K tomu viď články "Očkovanie - iba veda?" a "Ad: Očkovanie - iba veda?".

 

< 1. časť <       > 3. časť >       >> 4. časť >>       >>> 5. časť >>>