Ad: Petícia za slobodu v očkovaní sa dostala do Trenčína

15.06.2011 20:09

Ing. Marián Fillo

 

Doplnené: článok bol pôvodne vydaný 12.VI.2011 o 1952 a doplnený 15.VI.2011 o 2009 o komentár k názvu komentovaného článku.

 

       MY Trenčianske noviny uverejnili tento týždeň (2. júnový týždeň 2011) článok Evy Mišovičovej, ktorá sa v utorok 31.V.2011 dopoludnia zúčastnila besedy o očkovaní v Trenčíne. S pani redaktorkou sme viedli odhadom okolo 20-minútový rozhovor, z ktorého bol v článku odcitovaný len veľmi malý zlomok. To považujem za silne nedostatočné, a preto som napísal tento komentár.

       V prvom rade názov článku "Petícia za slobodu v očkovaní sa dostala do Trenčína" je zavádzajúci, pretože to nie je "Petícia za slobodu v očkovaní", ale Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní. Možno si poviete, že som puntičkár, ale tento rozdiel je naozaj podstatný, lebo z hľadiska zákona by išlo o dve rôzne petície.

       Druhý nedostatok názvu článku spočíva v tom, že Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní sa v skutočnosti dostala do Trenčína už pred vyše rokom, takže názov článku je nepravdivý. Stačilo by málo - opýtať sa na to, ale pani redaktorka tak neučinila.

       Perex článku znie:

Na besedu o rizikách odborníci neprišli. Jej organizátor Marián Fillo si myslí, že sa možno obávajú o prácu. Regionálna epidemiologička Mária Štefkovičová však pozvanie nedostala. Niektoré jej reakcie prinášame v článku.

       Pozvánka bola na webe slobodaVockovani.sk uverejnená niekoľko týždňov pred konaním besedy. Podľa mne dostupných informácíí sa o besedách o očkovaní, ktorých sa zúčastňujem, v kruhoch verejného zdravotníctva už všeobecne vie. Z toho mi vyplýva, že keby mala MUDr. Mária Štefkovičová skutočný záujem zúčastniť sa besedy, informácia o jej konaní by sa k nej určite dostala. A možno aj dostala, len očakávala osobnú pozvánku?

       Na druhú stranu musím priznať určité organizačné nedorozumenie, ktoré pri organizácii tejto besedy nastalo. Totiž pozývanie miestnych lekárov na besedy je v zásade v "náplni práce" miestneho usporiadateľa besedy, nie je mojou zodpovednosťou, čo má aj svoju logiku, keďže ja miestnych lekárov väčšinou vôbec nepoznám. Toto rozdelenie kompetencií však zostalo v tomto prípade tak-trochu nepochopené, takže Dr. Štefkovičová aj kvôli tomu nedostala osobnú pozvánku, čo by som ja osobne považoval za vhodné. Za nedopatrenie sa ospravedlňujem a pre budúcnosť sa budem snažiť vyvarovať podobných nedorozumení tým, že spíšem článok "Ako usporiadať besedu o očkovaní?", kde bude jedným z bodov aj pozývanie epidemiológov z najbližšieho RÚVZ (Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva).

       "Obavy o prácu" som uviedol v širšom kontexte v odpovedi na otázku, prečo niektorí zamestnanci odborov epidemiológie na rôznych RÚVZ reagujú veľmi podráždene (miestami až vyslovene agresívne) na Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní a ďalšie naše aktivity. Navyše to nie je tvrdenie, na ktorom by som nejak skalopevne trval, ale len úvaha či skôr špekulácia, snaha nájsť pre túto agresivitu pochopiteľný dôvod. Jednotlivým mojim/našim protivníkom nevidím do duše a kým sami nepovedia, čo presne im na mne/nás vadí, môžem len hádať. Mrzí ma, že to redaktorka pochopila v takom zmysle, v akom napr. lacná pracovná sila z Ukrajiny ohrozuje pracovné miesta slovenských robotníkov. Takto som to teda rozhodne nemyslel.

Epidemiologička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Mária Štefkovičová však namieta, že každá vakcína prechádza prísnym toxikologickým a klinickým skúšaním.

       To si asi robí srandu... Skúmanie nežiaducich účinkov u nás najčastejšie používanej vakcíny Infanrix Hexa podľa údajov výrobcu trvalo 3 dni po každom vpichu z troj-dávkovej schémy, spolu teda 9 dní na jedno dieťa. Rodičia, pravda, mohli nahlásiť nežiaduce účinky aj potom, avšak cca 97% z nich bolo bez ďalšieho vysvetlenia zamietnutných ako nesúvisiace s očkovaním. Bližšie viď str. 14 tohto dokumentu (v angličtine) na stránke Európskej liekovej agentúry (European Medicines Agency = EMA), ktorá je na európskej úrovni ekvivalentom nášho Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

       Toto je všetko možné, len nie "prísne toxikologické a klinické skúšanie". Kde vôbec tí naši "očkovací evanjelisti" berú takéto výmysly o údajne dôkladnom skúmaní bezpečnosti vakcín? Doposiaľ som nevidel jednu jedinú dôkladnú klinickú štúdiu bezpečnosti vakcíny, vykonanú PRED schválením danej vakcíny. Zatiaľ najdlhší čas skúmania bezpečnosti vakcíny (pred jej schválením), aký som videl, bolo 42 dní. To je síce viac než u Infanrixu Hexa, ale stále trápne málo. Veď niektoré nežiaduce účinky sa môžu prejaviť až po mesiacoch, ak nie dokonca rokoch (napr. cukrovka 1. typu) od dátumu posledného očkovania.

       Odhliadnuc od toho, aj tie jestvujúce (príliš krátke) štúdie bezpečnosti očkovania ani zďaleka nespĺňajú kritéria lekárstva založeného na dôkazoch (Evidence Based Medicine = EBM), viď článok "Očkovanie - výzva mainstreamovým výskumníkom".

       Ak by ste boli v pokušení uveriť, že Dr. Štefkovičová má čo len trochu poňatia o toxikológii v súvislosti s očkovaním, prečítajte si rozhovor s americkým toxikológom Dr. Davidom Ayoubom, článok amerického neurochirurga Dr. Russella L. Blaylocka, článok českej všeobecnej lekárky pre dospelých MUDr. Ludmily Elekovej, článok amerického detského lekára Dr. Roberta W. Searsa a/alebo môj komentár k hliníku vo vakcínach.

       Kto teda tlačí do hlavy našim pro-očkovacím "odborníkom" takéto kaleráby, že vraj "prísne toxikologické a klinické skúšanie"? Bolo by to smiešne, keby to nebolo smutné. To je ako keby astronóm dnes tvrdil, že Zem je placka a Slnko spolu s planétami sa točia okolo Zeme.

„Podozrenia, že spôsobujú autizmus, cukrovku, alebo dokonca vyvolávajú rakovinu, potvrdené neboli,“ hovorí.

       A voda je suchá a kocka je guľatá...

       K autizmu viď článok Dr. Russella L. Blaylocka, k cukrovke 1. typu a ďalším autoimúnnym ochoreniam spôsobeným očkovaním viď napr. článok francúzskeho lekára Dr. Marca Girarda "Autoimmune hazards of hepatitis B vaccine" (po anglicky) alebo rôzne štúdie amerických lekárov Dr. Johna Barthelowa Classena a Dr. Davida C. Classena.

       Vznik rakoviny z očkovania je zrejmý už len z toho, že v niektorých vakcínach sa nachádza rakovinotvorný formaldehyd. Okrem toho, niektoré deti utrpia ťažké poškodenia imunitného systému práve z očkovania, a to má za následok, že ich vážne nalomená imunita prestane stíhať likvidovať rakovinové bunky, ktoré sa - mimochodom - v malom množstve tvoria v tele každého človeka, čoby nepodarky pri delení (množení) buniek. Väčšina ľudí s týmito - neskrotne rýchlo sa množiacimi - bunkami síce (prinajmenšom do stredného veku) problém nemá, avšak pri silne poškodenom imunitnom systéme môže vzniknúť nádor. Nuž a očkovanie je (z povahy veci - súc vážnym zásahom do imunity) pravdepodobne najväčším poškodzovateľom imunity u malých detí. 2 + 2 = 4. Kto trochu rozmýšľa, spojí si dva a dva.

Najčastejšie pomocné látky ako hliník, fenol, formaldehyd, laktóza a polysorbát 80 sa podľa nej do vakcín pridávajú vo veľmi malých stopových množstvách a sú sledované aj ich možné nepriaznivé účinky.

       Ozaj??? Pozrime sa napr. na polysorbát 80, ktorý u laboratórnych potkanov preukázateľne spôsobuje degeneráciu pohlavných orgánov s následnou neplodnosťou. Iróniou osudu to zistili zrovna na Slovensku traja výskumníci z Ústavu preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave, Univerzitnej nemocnice v Bratislave a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

       Čo sa však píše v súhrne charakteristických vlastností (= Summary of Product Characteristics = SPC) vakcíny Prevenar 13 (súčasť povinného očkovania na Slovensku), ktorá obsahuje polysorbát 80? Na stránke EMA si môžete nájsť SPC Prevenaru 13, v ktorom sa v kapitole 4.6 dočítate:

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia
Prevenar 13 nie je určený na použitie u dospelých. Nie sú dostupné informácie o podávaní vakcíny počas gravidity a laktácie u žien a ani jej podávanie pri reprodukčných štúdiách u zvierat.

       Takže "nie sú dostupné informácie", rozumej: nikto to nikdy netestoval. A to dokonca ani len na zvieratách, nieto ešte na ľuďoch. Takto teda "sú sledované aj možné nepriaznivé účinky". V skutočnosti nie je vôbec známe, ako táto vakcína môže ovplyvniť plodnosť či tehotenstvo, napriek tomu bola nasadená do plošného povinného očkovania na Slovensku. Možno sa o 20 rokov zbadáme, ale to už môže byť neskoro. Možno si plodnosť zachovajú len deti rodičov, čo očkovanie Prevenarom 13 a ďalšími vakcínami s obsahom polysorbátu 80 teraz odmietnu. Možno... Nemôžeme to s istotou vedieť, keďže potrebné výskumy doposiaľ neboli vykonané. Čo vieme s istotou: potkany sa po vystavení polysorbátu 80 stávajú neplodnými.

K tvrdeniu o použití bunkových tkanív z tiel umelo potratených detí epidemiologička uvádza, že ide o väzivové bunky získané jednorazovo pred 40 rokmi z pľúcneho tkaniva odlúčeného plodu.

       V skutočnosti tých umelých potratov bolo najmenej 80. Toľko ich totiž napočítal vo vedeckej lekárskej literatúre kanadský lekár Dr. Rene Leiva. Mohlo ich teda byť aj viac, ale o najmenej 80-ich sú zmienky v odbornej literatúre. A to bolo v roku 2006. Medzitým mohli pribudnúť ďalšie. Viď článok "Stručná história ľudských diploidných bunkových kultúr".

„Množenie vírusu potrebného pri výrobe očkovacej látky proti ružienke sa nedarilo na iných bunkách, napríklad na bunkách kuracích embrií, ako je to pri iných vakcínach. Odobratie malého množstva väzivových buniek sa udialo iba raz. Odvtedy sa bunková kultúra ďalej umelo množí v umelých živných médiách. Pri výrobe vakcín sa teda v žiadnom prípade nepoužívajú tkanivá ľudských plodov. Táto predstava je zavádzajúca a morbídna,“ zdôrazňuje Štefkovičová a dodáva, že k problematike vydala stanovisko aj katolícka cirkev. Uvádza v ňom, že v prípadoch, kde nie je možné použiť iný postup, je táto metodika akceptovateľná.

       Zaujímavé je, že napriek tvrdeniu Dr. Štefkovičovej dokážu Japonci množiť vírus ružienky na králičích bunkách, viď článok "Vakcíny z umelých potratov: utajená pravda".

       To, že bolo odobraté len "malé množstvo väzivových buniek" je úplne fuk, pretože to dieťa bolo tak-či-tak zabité. A nebolo to jedno dieťa, ale boli ich desiatky, viď "Stručná história ľudských diploidných bunkových kultúr". Dá sa teda povedať, že išlo o masovú vraždu.

       To, že sa bunková kultúra množí umelo v laboratóriu, nepopieram. Naopak - aj ja sám to otvorene hovorím. Stále však ide o bunky umelo potratených detí. Aj keď to už fyzicky sú iné bunky, majú stále rovnakú DNA (dedičné informácie), ako tie bunky, ktoré boli priamo odobraté z umelo potratených detí. Sú to teda stále bunky pochádzajúce z umelo potratených ľudských plodov (hoci po odbere umelo množené), a vyjadrenie Dr. Štefkovičovej na tom absolútne nič nemení.

       Čo sa týka stanoviska Katolíckej cirkvi k týmto neetickým vakcínam, Dr. Štefkovičová by si ho mala najprv poriadne prečítať a až potom o ňom niečo hovoriť. V tomto stanovisku sa totiž v prvom rade píše, že vývoj vakcín na bunkách z umelo potratených detí je jednoznačné zlo, ktoré treba odsúdiť:

Po prvé, musíme považovať za morálne neprípustnú každú podobu formálnej spolupráce (zdieľania zlého úmyslu) na čine tých, čo pripravili umelý potrat, ktorý následne umožnil z potrateného plodu odobrať tkanivá potrebné pre prípravu vakcín. Preto každý (bez ohľadu na kategóriu, do ktorej patrí), kto nejakým spôsobom (zdieľajúc jeho myšlienky) spolupracuje na vykonaní umelého potratu s úmyslom vyrobiť vyššie uvedené vakcíny, sa v skutočnosti dopúšťa toho istého morálneho zla ako osoba, ktorá ten potrat vykonala.

       Ďalej Dr. Štefkovičová očividne nepozná (alebo úmyselne zamlčiava?) záver stanoviska Katolíckej cirkvi, ktoré vyzýva kresťanov k otvorenej masovej revolte voči vakcínam pripraveným na umelo-potratových bunkách:

Je na veriacich a svedomitých občanoch (otcoch rodín, lekároch atď.), aby sa postavili na odpor (napr. použitím výhrady svedomia) proti čoraz rozšírenejším útokom na život a proti "kultúre smrti", z ktorej tieto útoky vyvierajú. ... Navyše, v rovine kultúry použitie takýchto vakcín prispieva k vytvoreniu všeobecného spoločenského súhlasu s konaním farmaceutického priemyslu, ktorý ich vyrába nemravným (amorálnym) spôsobom.

       Preto je povinnosťou lekárov a otcov rodín prejsť k alternatívnym vakcínam (ak existujú) i vytvárať tlak na politických predstaviteľov a zdravotníctvo, aby boli sprístupnené také vakcíny, ktoré by neboli mravne (morálne) problematické. V prípade potreby by mali (lekári a otcovia rodín – pozn. prekl.) použiť výhradu svedomia ohľadne použitia vakcín vyrobených prostredníctvom tkanív odvodených z umelo potratených ľudských plodov. Rovnako tak by mali všetkými možnými prostriedkami (novinárskou a spisovateľskou činnosťou, skrz rôzne asociácie, masovo-komunikačné prostriedky atď.) odporovať vakcínam, ktoré doposiaľ nemajú morálne prijateľné alternatívy, vytvárajúc tým tlak na to, aby boli vyvinuté alternatívne vakcíny, ktoré nemajú nijakú spojitosť s umelými potratmi ľudských plodov, a požadujúc dôkladnú zákonnú kontrolu farmaceutického priemyslu.

       Čo sa týka ochorení, proti ktorým niet alternatívnych vakcín, ktoré by boli dostupné a mravne prijateľné (morálne akceptovateľné), je správne zdržať sa použitia týchto vakcín, ak je to možné urobiť bez vystavenia detí (a nepriamo celého obyvateľstva ako takého) značnému zdravotnému riziku. ...

       V každom prípade, zostáva tu mravná (morálna) povinnosť pokračovať v boji a použiť všetky zákonné prostriedky na sťaženie života farmaceutickým spoločnostiam, ktoré sa správajú bezohľadne a nemravne (neeticky).

       Zámerné ignorovanie tejto časti stanoviska Katolíckej cirkvi zo strany RÚVZ sa ešte dá pochopiť - jednoducho sa im vôbec nehodí do ich ideologickej propagandy. Čo je však oveľa horšie a veľmi zarážajúce, ignoruje ho aj katolícky bioetik ThLic. Ján Viglaš.

       Ďalej sa v článku dočítame:

Toho, že by aktivity za slobodu v očkovaní zobrali epidemiológom prácu, sa [epidemiologička Dr. Štefkovičová] neobáva. „Problematika očkovania je len časť mojej práce a tak, ako ja nemôžem zobrať pánovi Fillovi prácu v oblasti, v ktorej vyštudoval, zdá sa mi nemožné, že by odborník v IT technológiách mohol zobrať prácu lekárovi.“

       Moje vyjadrenie o tom, že beriem našim epidemiológom prácu, nebolo pochopené tak, ako som ho myslel. Nuž ale aj keby zostalo pri takomto chápaní, má to stále svoju logiku.

       V prvom rade, verejná osvetová činnosť v oblasti očkovania je niečo, čo by normálne mali robiť štátni epidemiológovia. Žiaľ, nerobia to vôbec, alebo to robia len veľmi nedostatočne, a navyše pod silným vplyvom ideológie, pre ktorú je očkovanie "posvätnou kravou". A kto vie, či aj nie pod vplyvom výrobcov vakcín? Tí totiž sponzorujú prakticky každé odborné podujatie v oblasti očkovania, aké na Slovensku prebehne. Z logiky kapitalizmu však vyplýva, že "pre modré oči" to určite nerobia. A tak som sa na nezávislé informovanie o očkovaní podujal ja (a niekoľko ďalších odvážlivcov), hoci ma za to štát neplatí a farmaceutický biznis už vôbec nie.

       V čom je informovanie zo strany RÚVZ nedostatočné? Napr. očkovacie látky proti niektorým chorobám (povedzme príušnice (mumps), HiB alebo žltačka typu B) boli do plošného očkovania zaradené len pomerne nedávno. Dovtedy sa týmto chorobám predchádzalo inými spôsobmi. Viackrát sa nám tu však zopakoval scenár, že po uvedení očkovacej látky proti chorobe XY na trh zrazu (takmer) všetci slovenskí epidemiológovia hromadne zabudli na to, že sa chorobe XY dá predísť aj inak než očkovaním, a už vyhlasujú len, že očkovanie je jedinou možnosťou obrany pred chorobou XY.

       O zložení očkovacích látok (a dopadoch jednotlivých zložiek na zdravie človeka) a o vážnejších nežiaducich účinkoch očkovania naši štátni epidemiológovia verejnosti nehovoria prakticky nič, a ani sa nie je čomu diviť, keď o tom sami dokopy nič nevedia, viď vyššie. A ani tejto neznalosti sa nemožno veľmi diviť, keďže sa to na vysokej škole jednoducho NEUČIA. To mi povedala jedna moja známa epidemiologička.

       Druhá vec je, že očkovanie je podstatnou zložkou príjmov detských lekárov. Za každé jedno očkovanie (jeden vpich + príslušné zdravotné vyšetrenie) dostanú od poisťovne 6,- €. To znamená, že keby sa pod vplyvom našej osvetovej činnosti o očkovaní výrazne znížil počet vykonaných očkovaní, prišli by očkujúci lekári o podstatnú časť svojich príjmov (za predpokladu, že sa nezmení systém ich hodnotenia). V tomto zmysle teda tiež nevdojak berieme prácu lekárom.

       Do tretice: odporúčanie lacných liečebných a preventívnych postupov a prostriedkov, alternatívnych k štátom preferovanému typu medicíny, taktiež berie prácu "mainstreamovým" lekárom. Tu môžeme (okrem iných) menovať napr. vitamín C a vitamín D3 alebo homeopatiu.

       Napr. ja som od odchodu na vysokú školu v 18 rokoch života nemal a doteraz nemám svoj zdravotný záznam u nijakého všeobecného lekára - a vôbec mi to nechýba. Keď sa viac ľudí začne aktívne zaujímať o svoje zdravie a zdravie svojich detí, a keď prevezmú plnú zodpovednosť za zdravie svojej rodiny do vlastných rúk, opäť ubudne práce "mainstreamovým" lekárom. K tomu viď hlavne knihy Dr. Roberta S. Mendelsohna "Jak pečovat o zdraví dítěte... navzdory vašemu lékaři" a "Nevěř doktorům".

Dnes už mamičky prakticky nevedia, čo je novorodenecký tetanus,

       Áno, ale vďaka hygiene pri pôrode, nie vďaka očkovaniu.

ako vyzerá dieťa s diftériou, ba dokonca ani s osýpkami alebo mumpsovým zápalom mozgových blán.

       To, že výskyt záškrtu oveľa viac súvisí s biednymi životnými podmienkami než so zaočkovanosťou, pekne dokumentujú štatistiky zaočkovanosti z Ruskej Federácie v článku "Žiadosť o poskytnutie doplňujúcich informácií adresovaná prof. MUDr. Svetozárovi Dluholuckému, CSc.".

       Mumps som osobne prekonal a tu som, detí mám dosť, takže neplodným som sa kvôli mumpsu očividne nestal. Odhliadnuc od toho, napriek vysokej zaočkovanosti nedávno vypukla epidémia mumpsu (príušníc) v Česku. Tak k čomu to očkovanie vôbec je??? Na rozdiel od našich "odborníkov" tí českí aspoň príznajú, že "Jedná se zejména o selhání očkování".

"To sú úspechy povinného očkovania.“ Zníženie zaočkovanosti by podľa nej mohlo viesť k návratu týchto ochorení.

       No ďakujem pekne za také úspechy, keď tu namiesto banálneho mumpsu či osýpok máme raketový nárast výskytu detskej cukrovky, autizmu, alergií, astmy a ďalších chronických ochorení a to v rozsahu, ktorý môžeme smelo označiť za "mega-epidémiu".

       Nuž a ten mumps, alebo aj čierny kašeľ sa vracia už teraz - aj napriek vyše 95%-nej zaočkovanosti. Kdeže sa stala chyba? Hmmm... Hmmm... Viď tiež iný môj komentár: "Ad: Je očkovanie potrebné?".

 

       Zhrnuté: opäť raz sa stalo, že sa najprv pýtali mňa a potom dali moje vyjadrenia komentovať epidemiologičke, ktorá vďaka vysloveným klamstvám a pseudofaktom dosiahla, že som pre veci neznalého čitateľa bol za debila.

       Kedy konečne sa stane niečo opačné? Kedy konečne nejaký novinár najprv osloví štátneho epidemiológa, a potom dá mne komentovať jeho kvázi-odborné vyjadrenia? Kedy konečne sa slovenskí novinári naučia rozlišovať medzi akože-odbornosťou z pozície moci, titulov či funkcie a skutočnou znalosťou veci, hoci bez doktorátov či medaile za (prinajmenšom diskutabilné) zásluhy, ktorá len posilňuje choré ego?

       Pravda sa nemeria medailami, titulmi, funkciami ani peniazmi. Ak toto niekto ignoruje, zrejme mu nejde o pravdu. Nuž a človek, ktorému nejde o pravdivé informovanie verejnosti, by po správnosti nemal pôsobiť ako novinár.