Ad: „Očkovanie — mravná povinnosť?“ (Medizin und Ideologie 3/2015)

20.09.2017 19:52

Medizin und Ideolo gie3/2015redakcia

 

    Pôvodný článok „Impfungen“ (str. 46), ktorý je odpoveďou redakcie časopisu na reakcie čitateľov na článok Dr. Johanna Loibnera „Impfen — eine ethische Verpflichtung?“ z predchádzajúceho čísla časopisu (str. 24 v č. 2/2015)
    z nemčiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

    K článku Očkovanie — mravná povinnosť? od Dr.med. Johanna Loibnera v čísle 2/2015 sme dostali viacero kritických listov. Tento článok bol od viacerých predplatiteľov podnetom na zrušenie ich predplatného časopisu Medizin und Ideologie! Škoda!

    Najviac bol tento článok kritizovaný kvôli chýbajúcim vedeckým dôkazom vo výrokoch autora, takže by človek ani nepovažoval za dôležité, vôbec na to odpovedať vecnou kritikou.
    Môžeme v odpovedi na túto kritiku jeho osoby uviesť skrátenú osobnú odpoveď samotného Dr. Loibnera:

Dr.med. Johann Loibner„Som všeobecným lekárom už 40 rokov a témou očkovania sa intenzívne zaoberám už 20 rokov — dejinami očkovania, epidémiami minulých storočí, modernými výsledkami mikrobiológie… A bol som v mojom pracovnom živote súdnym znalcom pre poškodenia zdravia očkovaním.

    To preto, lebo som zažil u pacientov ťažké poškodenia zdravia v dôsledku očkovania: od ochrnutí až po úmrtia.

    Predtým som očkovanie obhajoval a aj svoje deti som dal očkovať.

    To, že mladší kolegovia krútia hlavami, keďže nepoznajú vo svojom okolí žiadnych poškodených očkovaním, nepovažujem za dôvod na to, aby som spochybňoval ich vedecký obzor.

    Som tiež kritikom definície mozgovej smrti a musel som sa za to zodpovedať pred lekárskymi disciplinárnymi komisiami.

    Snáď by ste teraz s mojou prácou mohli narábať trochu inak!

    S oddaným a zdvorilým pozdravom

Dr.med. Johann Loibner“

    Nuž, Dr. Loibner za svoje lekárske pôsobenie znášal nejedno príkorie. Štyri roky trvajúci zákaz výkonu lekárskeho povolania bol zrejme vrcholom útokov na jeho osobu! Až Najvyšší súd Rakúska nakoniec proti samotnej Lekárskej komore učinil zadosť spravodlivosti a vrátil mu oprávnenie vykonávať lekársku prax.

    Očkovanie nie je ústrednou témou nášho časopisu! Jestvujú oznamovacie prostriedky, ktoré venujú svoju pozornosť výlučne tejto téme. Každopádne si na vedeckosť sa odvolávajúca samozrejmosť tých, čo velebia očkovanie sťaby to najúčinnejšie preventívne opatrenie modernej medicíny, čoraz viac vyžaduje zreteľný protiklad! Bolo by tiež trestuhodnou nedbanlivosťou, keby sme chceli ignorovať mnohorakú a čoraz závažnejšiu kritiku tejto samoľúbosti zdravotníckych stratégov!

 

Poznámka redakcie:

    K tomuto článku viď tiež tieto články:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.