Ad: Očkovanie detí chráni aj starších ľudí

25.06.2012 12:02

Ing. Marián Fillo

 

       Denník Pravda sa stále nepoučil a ani po roku od uverejnenia môjho demystifikačného komentára „Ad: Je očkovanie potrebné?“ si nezobral k srdcu moje odporúčanie, uvedené v závere tohto komentára:

Bolo by už načase, aby médiá prestali citovať prof. Dluholuckého čoby autoritu - odborníka na očkovanie, pretože prof. Dluholucký o očkovaní šíri preukázateľné bludy, lži a nezmysly.

       Čo za znôšku bludov, lží a nezmyslov si pre nás pán profesor sociálnej práce MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. pripravil teraz? V predvčerom uverejnenom článku „Očkovanie detí chráni aj starších ľudí“ nejaký nepodpísaný duchaprázdny novinár opäť dáva priestor tomuto najrenomovanejšiemu slovenskému vakci-demagógovi, platenému najväčšou farmaceutickou firmou sveta:

„Keby som to prirovnal k bezpečnostnému pásu v aute, ten chráni len vás. Ale očkovanie chráni všetkých okolo.“

       Isto? Aj v prípade vakcíny proti ovčím kiahňam Varivax, v ktorej príbalovom letáku sa dočítame, že:

Zriedkavo môže dôjsť k prenosu vírusu očkovacej látky medzi zdravými očkovanými, u ktorých vznikne alebo nevznikne vyrážka podobná ovčím kiahňam a zdravými vnímavými osobami, gravidnými osobami a imunosupresívnymi osobami v kontakte.

       Očkovaní sa preto majú snažiť vyhnúť, ak je to možné, blízkemu kontaktu s vnímavými vysokorizikovými jedincami počas 6 týždňov po očkovaní.

       To skôr vyzerá, že 6 týždňov po očkovaní osoba, očkovaná proti ovčím kiahňam OHROZUJE (a nie chráni) všetkých okolo. Pominieme, že duchaprázdny novinár nebol schopný dohľadať názov fakulty, ktorej je prof. Dluholucký dekanom. Tento nedostatok naozaj nemožno pričítať pánu profesorovi, ale len a len novinárskemu diletantizmu. Ďalej sa dočítame typické „hausnumerá“ pána profesora:

Vakcinácie podľa jeho slov zachránili za ostatné desaťročia vo svete stovky miliónov životov,

       To by ma naozaj zaujímalo, ako k takémuto niečomu došiel. On snáď vie, čo by sa stalo, keby sa nestalo niečo, čo sa stalo? A po celom svete? Má dar, vidieť minulosť, aká by bola, keby sa niečo stalo inak než sa stalo? Takúto vlastnosť by som ja osobne bol ochotný prisúdiť jedine Pánu Bohu a aj to s otáznikom. Pán profesor sa teda hrá na pána Boha. Mám pritom pár dobrých dôvodov domnievať sa, že v skutočnosti by to bolo presne opačne, tzn. že očkovaním bolo viac životov zmarených než zachránených. Napr. od roku 1960 u nás nebol hlásený ani jeden jediný prípad divokej detskej obrny. Naproti tomu živá vakcína proti detskej obrne mala naozaj neprehliadnuteľné nežiaduce účinky, ktoré viedli v roku 2005 k jej náhrade na Slovensku za vakcínu neživú, a to zhodou okolností za podpory práve citovaného pána profesora. To znamená, že 45 rokov u nás zabilo a zmrzačilo očkovanie proti detskej obrne nezanedbateľný počet detí a choroba, proti ktorej malo toto očkovanie chrániť, ani jedno jediné. Hippokrates so svojím „V prvom rade neškodiť!“ („Primum nil nocere!“) sa musí v hrobe obracať, keď vidí, čo jeho nasledovníci stvárajú v mene predchádzania prenosným ochoreniam.

       Ale nejde ani zďaleka len o detskú obrnu. Deti v Guinea-Bissau, očkované dvomi-tromi dávkami vakcíny proti čiernemu kašľu, záškrtu a tetanu mali vyše 4x vyššiu detskú úmrtnosť než tie nečkované, viď „Očkované vs. neočkované deti - máme nejaké údaje, a tie sú teda poriadne znepokojujúce“.

       A nejde len o problém zaostalých štátov rovníkovej Afriky. Ten istý vzorec vidno aj u Top 34 najvyspelejších štátov sveta z hľadiska detskej úmrtnosti: tie štáty, ktoré odporúčajú svojim občanom v prvom roku života viac očkovaní, majú vyššiu dojčenskú úmrtnosť, viď: „Dojčenská úmrtnosť v porovnaní s počtom plošných očkovaní: Je tu nejaká biochemická či synergická toxicita?

       Aktuálne vedecké výskumy teda hovoria niečo úplne iné než pán profesor sociálnej práce, ktorý si čísla zrejme cucá z prsta.

Čím lepšie výsledky sa očkovaním dosahujú, tým intenzívnejšie sú podľa jeho slov aj antivakcinačné programy.

       Tak toto tvrdenie postráda akúkoľvek logiku. Keby očkovanie naozaj dosahovalo čoraz lepšie výsledky (tzn. bolo by čoraz bezpečnejšie a čoraz účinnejšie), nebol by najmenší dôvod na zintenzívnenie „antivakcinačných programov“. Osobne sa mi toto slovné spojenie nepáči a radšej by som to nazval "spontánna rebélia radových občanov voči diktátu medicínsko-farmaceutického biznisu, podporovanému a presadzovanému štátnym aparátom", čo oveľa lepšie vystihuje podstatu veci. Každopádne mi je jasné, čo mal pán profesor na mysli.

       Realitou je, že spolu s rastúcim počtom plošných očkovaní rastie výskyt autizmu, alergií, astmy, „nevysvetliteľných“ úmrtí dojčiat, rakoviny u detí a všelijakých iných zdravotných problémov, a to je ten dôvod č. 1, kvôli ktorému rastie odpor proti očkovaniu do čoraz väčších rozmerov. Rozhodne nie kvôli tomu, že by očkovanie bolo čoraz úspešnejšie - veď to by nedávalo žiadny zmysel.

       Pritom sme oveľa skôr svedkami zlyhania vakcín než ich fenomenálneho úspechu, viď napr. článok Štúdia: Nečakane krátka trvácnosť ochranného účinku očkovania acelulárnou vakcínou proti čiernemu kašľu u starších detí počas severoamerickej epidémie.

„Ľudia u nás už zabudli na to, ako vyzerajú tieto ochorenia, čierny kašeľ či osýpky sa vyskytujú už len v treťom svete.“

       WOW!!! Takže USA s obrovskou epidémiou čierneho kašľa pri zaočkovanosti 99,94% a Francúzsko s dlhé roky nevídanou epidémiou osýpok pri zaočkovanosti medzi 80% a 90% sú pre prof. Dluholuckého zrejme krajinami tretieho sveta. A ktoré krajiny sú potom podľa neho krajinami 1. sveta? Zimbabwe a Bhután? Alebo Turkmenistan či Afganistan? :-)))

       Slovensko je potom asi tiež krajinou tretieho sveta, keď sme tu mali za posledných 5 rokov (2008 - 2012) tri prípady osýpok a tisíce prípadov čierneho kašľa (grafy odobraté 25.VI.2012; kliknutím otvoríte zväčšené v novom okne/na novej záložke):

  graf výskytu osýpok na Slovensku v r. 2008-2012   graf výskytu čierneho kašľa na Slovensku v r. 2008-2012 

„Ak však nebudeme pokračovať v očkovaniach, vráti sa to,“

       Sám za seba musím povedať, že mám oveľa väčší strach z rastúcej armády autistov (1 z cca 100), astmatikov (1 z 9), multi-alergikov (1 z 3), diabetikov 1. typu (1 zo 400) atď. než z pár prípadov osýpok a pár tisíc prípadov čierneho kašľa, čo sú (kedysi) bežné detské choroby, ktoré takmer všetky deti prekonali. To platilo ešte v pokolení mojich starých rodičov (rok narodenia za obdobia prvej ČSR, tzn. 1918 až 1938) a som si takmer istý, že prof. Dluholucký (nar. 1940) si nimi prešiel tiež.

Podľa jeho slov množstvo úmrtí na infekčné choroby a ich pandémie znamenali, že v minulosti očkovania občania vítali, problém ochotne riešili aj vlády i lekári.

       Bodaj by nevítali, keď uvedenie každého očkovania bolo sprevádzané monumentálnou mediálnou masážou, ale o nežiaducich účinkoch očkovania sa prakticky vôbec nehovorilo, možno sčasti aj preto, že o nich málokto vôbec vedel. Táto veta pána profesora je leda tak dokladom naivity našich predkov, ktorí podľahli klamným sľubom, že ich tzv. „moderná“ medicína spasí a z ktorých si mnohí doposiaľ stále ešte neuvedomili (ak sú ešte nažive), že tá nimi zbožňovaná „moderná“ medicína je vo svojich celospoločenských dôsledkoch oveľa skôr prekliatím než spásou. Vlastne všetci moji starí rodičia sa úplne odovzdali do rúk tejto „modernej“ medicíny a príslušne tomu aj dopadli. Ďakujem, ale naozaj nechcem nasledovať ich osud. Ani v tom najhoršom sne!

Motívy proti očkovaniu podľa neho zastrešuje napríklad všeobecný odpor k novému, preferencia naturálnych postupov, neprofesionalita, popularita „obetí“ v médiách či politika.

       Uff! Ktorá politická strana? Ani jedna z mne známych politických strán na Slovensku nie je proti očkovaniu. Aj liberálna Sloboda a solidarita chce očkovanie len zdobrovoľniť, rozhodne nie pokutovať a už vôbec nie zakázať.

       Obete pneumokokov či meningokokov sú v médiách nemenej populárne než obete očkovania a stručný prehľad správ hovorí jasnou rečou: vyše 90% správ, týkajúcich sa očkovania je v zásade pro-očkovacích a aj ak náhodou pojednávajú o nejakom probléme s očkovaním, spravidla to zaklincujú tým, že napriek občasným problémom je očkovanie úžasné a nevyhnutné, ak nechceme do pár rokov nadobro vymrieť. Takže tento kvázi-argument tiež padá, lebo celkovo vzaté je mediálna masáž jednoznačne pro-očkovacia, o čo sa okrem štátnych úradov výdatne starajú aj výrobcovia vakcín, ktorí sú výdatnými zadávateľmi inzercie.

       Odpor k novému? To je zlý vtip? Očkovanie je staré predsa vyše 200 rokov, tak aký odpor k novému??? Nová je skôr tá rebélia voči povinnému očkovaniu, než samotné povinné očkovanie, takže toto je úplne hlúpy argument, keďže pravda je vlastne úplne opačná.

       Preferenciu prírodných postupov je konečne závanom zdravého rozumu po desaťročiach zhubného otroctva synteticko-chemicko-farmaceutickému priemyslu, z ktorého sa ani naši vnuci asi len tak ľahko nespamätajú, ak sa z neho vôbec spamätajú... Faktom však je, že len veľmi málo odporcov očkovania si svoj odpor k očkovaniu vyvinulo čisto preto, že sú „prírodne založení“. Oveľa častejšie ich postoj k očkovaniu ovplyvnila ich osobná negatívna skúsenosť s očkovaním alebo obdobná skúsenosť niekoho z ich blízkeho okolia. Niekoľko málo výnimiek dospelo k svojmu odmietavému postoju čisto akademickým (samo)štúdiom, ale poznám aj také prípady.

Do istej miery na vakcináciu vplýva aj konkurenčný boj výrobcov vakcín, keď sa hovorí o „horších“ a „lepších“ vakcínach.

       Tak niečo také človek len tak ľahko nevidí. Oveľa skôr možno počuť kritiku na adresu tých starých, dnes už nepoužívaných vakcín (napr. proti pravým kiahňam alebo živá vakcína proti detskej obrne či celobunková vakcína proti čiernemu kašľu), že s nimi boli (niekedy aj vážne) problémy, ale že tie dnešné vakcíny sú už naozaj špičkové a úplne bezproblémové. Celý vtip je v tom, že to isté sa hovorilo aj pred 15 rokmi o ešte starších vakcínach a tie, čo dnes už zavrhujeme, boli vtedy údajne špičkové a úplne bezproblémové... Toť vedecký pokrok! :-)))

       Zapamätajte si teda, že súčasné vakcíny sú v zásade vždy prakticky dokonalé, bez ohľadu na to, ktoré to sú, a bez ohľadu na to, že o 15 rokov sa o nich bude hovoriť ako tých starých, s ktorými boli problémy, ale tie dnešné... :-)

Dluholucký upozorňuje, že ak verejnosť stratí dôveru v očkovania, vzniknú tzv. vakcinačné diery, čoho následkom budú opätovné pandémie infekčných chorôb.

       Aj keby mal pravdu, čo nemá, tak stále mám väčší strach z autizmu, astmy a autoimunitných ochorení, než z čierneho kašľa a osýpok. S poľutovaním musím konštatovať, že na rozdiel od občasných epidémií čierneho kašľa a osýpok, ktoré vzplanú a do 2-3 rokov zase odoznejú, epidémia autizmu (vlastne už pandémia autizmu) súvisle rastie a rastie.

„Proti čiernemu kašľu, osýpkam a záškrtu, ak chcete mať istotu, musí byť zaočkovaná kohorta viac ako 97 percent. Ak idete pod 97 percent, začnú prepukávať miestne epidémie čierneho kašľa a osýpok a podobne,“ poznamenal.

       No ďakujem pekne za takú istotu, keď epidémie osýpok vznikajú aj pri 98% zaočkovanosti, pričom z celkového počtu chorých bolo 70% zaočkovaných proti osýpkam, a keď epidémie čierneho kašľa vznikajú aj pri 99,94% zaočkovanosti, pričom 81% chorých sú osoby plne očkované a 11% osoby čiastočne očkované proti čiernemu kašľu, tzn. len 8% chorých nebolo proti čiernemu kašľu vôbec nikdy očkovaných.

       Tak sa mi zdá, že pán profesor má pre pojem „istota“ nejakú výrazne inú definíciu než ja.

Dluholucký pripomína, že výhrady rodičov proti očkovaniam nie sú podložené reálnymi faktami.

       Haluz! Tu máte reálne fakty, pán profesor: https://www.slobodavockovani.sk/pribehy

Rodičia by mali dôsledne rozlišovať medzi časovou a príčinnou zhodou komplikácií, jedna vec je, že ich dieťa po očkovaní ochorie alebo spadne, druhá, či to má súvis s očkovaním.

       A taktiež by mali vedieť, že absencia nezvratného dôkazu príčinnej súvislosti NIE JE nezvratným dôkazom absencie príčinnej súvislosti. Povedané po lopate: to, že o niečom nemám dôkaz, neznamená, že to nie je pravda. Máte napr. dôkaz o tom, že Mesiac vôbec jestvuje, že to nie je len nejaký optický klam? Boli ste Vy osobne fyzicky na Mesiaci? O tejto a mnohých ďalších skutočnostiach nemáme exaktné dôkazy, ale to ešte vôbec neznamená, že to nie je pravda.

Lepší koncept na záchranu životov a zachovanie dosiahnutej kvality života ako očkovanie podľa Dluholuckého ľudstvo ešte nevymyslelo.

       Táto veta nie je ničím iným, než dôkazom obmedzenosti a nevedomosti prof. Dluholuckého. Lepších konceptov je mnoho, stačí použiť zdravý sedliacky rozum a Google. Môžete začať heslami „Vitamin C“, „Vitamin D“, „Iodine“ či „Raw food“. Pre úplných začiatočníkov môže byť dobrým štartom zdarma stiahnuteľná kniha Vitamín C a megaskorbická liečba - zabudnutý poklad.

       Očkovanie je však spomedzi všetkých konceptov preventívnej medicíny tým konceptom, ktorý prináša najväčšie zisky zapojeným osobám a firmám. Preto je taký obľúbený, všadeprítomný a všetkými možnými spôsobmi propagovaný a presadzovaný. Podobne ako zemiakové lupienky, gumové medvedíky, hamburgery, Coca-Cola, Vioxx a množstvo ďalších prakticky pre všetkých konzumentov preukázateľne škodlivých tovarov.

       Milí čitatelia, vo Vašom vlastnom záujme Vás prosím, aby ste sa nenechali zmagoriť človekom, ktorého platí najväčšia farmaceutická firma na svete, a namiesto viery v jeho odbornosť radšej použili dar rozumu, ktorý máte od Boha, všímali si svoje vlastné skúsenosti a skúsenosti iných, a v prvom rade sa pýtali nie „aký medikament ma zbaví týchto nepríjemných príznakov?“, ale čo mám vo svojom živote zmeniť? V čom robím chybu, že sa mi deje to, čo sa mi deje?“ a potom keď tak siahali najprv po prostriedkoch, ktoré nám poskytuje Matka Príroda a ktorých potenciál uškodiť je (ak vôbec nejaký) omnoho menší než syntetická (petro)chémia od kapitánov farmaceutického monsterbiznisu. Nechcem aby ste verili mne, aby ste si zo mňa urobili takú autoritu, akou pre mnohých je pán profesor sociálnej práce. Naopak: neverte mi, ale skúmajte, skúšajte, študujte, premýšľajte, overujte si všetko, čo poviem či napíšem, pýtajte sa rôznych odborníkov i informovaných laikov na to, čomu nerozumiete, aby Vám to zrozumiteľne vysvetlili, neverte ničomu čo nemá hlavu a pätu, čo Vám nedáva zmysel, a už vôbec nikdy sa nenechajte odbiť slovami: „Vy tomu nemôžete rozumieť, lebo Vy (narozdiel odo mňa, študovaného lekára, docenta, profesora...) nemáte lekárske vzdelanie“. Ten, čo Vám také niečo povie, s najväčšou pravdepodobnosťou sám nerozumie tomu, o čom hovorí, keď to nie je schopný jednoducho vysvetliť mentálne nezaostalému laikovi.

 


Napísanie tohto komentára zabralo autorovi vyše 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Ad: Očkovanie detí chráni aj starších ľudí

P. Dluholucký

Magda | 26.06.2012

Tak keďže má p. Dluholucký už 72 rokov, snáď pôjde čoskoro do dôchodku.

Re:P. Dluholucký

transformovaný lymfocyt | 27.06.2012

No to si nemyslím, že to bude čoskoro ibaže by sa rozhodol chrániť všetkých okolo alebo chrániť seba pred imunodeficientnými detičkami okolo, ktovie či on sám je chránený vakcínami všehodruhu.

internet

Petra | 26.06.2012

Uz sa stalo verejnym klise odbitie slovami - vy ste len nieco citali na internete...
Vie ma to hrozne rozculit, ved internet to nie je len bulvar!
Najnovsie pouzivam radsej frazu - kamaratka mi poskytla pristup na online medicinsky journal Cochrane :)

přesně tak

Evis | 26.06.2012

moc hezký napsané pane Fillo!! mluvíte mi ze srdce!

získaná kolektívna imunodeficiencia chráni všetkých okolo

transformovaný lymfocyt | 25.06.2012

To čo sa očkovaním dosiahlo pán profesor nie je kolektívna imunita ale KOLEKTÍVNA IMUNODEFICIENCIA. Vskutku výborné výsledky. Reálne fakty o stave imunity poprepreočkovanej populácie detskej aj dospelej hovoria jasnou rečou, očkovanie je na hrubé hodiny. Ale ak si myslíte, že kolektívna imunodeficiencia chráni všetkých okolo, potom pardón.
Len treba očkovať intenzívnejšie, nepoľaviť, čím viac očkovaní tým lepšia imunodeficiencia sa dosiahne, áno a tá nám zaručí, aby sa už žiadne choroby nikdy nevrátili. Máte pravdu, to čo zabraňuje prepuknutiu epidémií je očkovaním dosiahnutý výborný výsledok kolektívna imunodeficiencia, lepší koncept na záchranu a kvality milónov životov ľudstvo doposial nevymyslelo. Gratulujem.

Re:získaná kolektívna imunodeficiencia chráni všetkých okolo

Ing. Marián FILLO | 29.06.2012

"Kolektívna imunodeficiencia" je ozaj trefný výraz. Asi ho začnem používať. :-)

Ďakujem za tip.

súhlas

jozef š. | 25.06.2012

Vyjadrujem hlboké uznanie autorovi za vynikajúci článok ,s ktorým súhlasím na 100%,p.Dluholucký je platený vakcinačný agent a jeho argumenty sú úbohé,všeobecné,na úrovni zákl.školy.Srdečne pozdravujem p.Filla,len ma mrzí,že som sa nemohol zúčastniť jeho prednášky na Slnovrate v BB.

presne.

Mária | 25.06.2012

Dr. sa na mňa oborila, že niečo si prečítam na nete a myslím si, že viem viac ako dr.

Re:presne.

anett | 25.06.2012

Škoda, že si aj oni niekedy niečo neprečítajú na internete !!! ...potom by mozno netvrdili take sprostosti ako napr. MUDr. Sedláková a prof. Hudečková, že na SK sa povinne očkuje proti DMO ! a to sa vyjadrovali verejne - na prednáške a v rádiu - cize sa vopred na vystupenie museli pripravit - keby v rámci pripravy pouzili internet, nemuseli sa strápnit a zavádzat takymito nezmyslami siroku verejnost (teda minimalne tych,ktorí si ich "odborné" vyroky nevedia na internete preverit...)
Internet je asi podla nich nejaky "diablov nástroj", ktorému sa treba vyhybat a hlavne nech tych "ubohych nevzdelanych smrtelnikov" ani nenapadne si ich jediné správne a odborné vyroky preverovat... vakcína je pre nich akasi "posvätná krava"...ale hlavne nekonecne dobra "dojná krava"...

Re:Re:presne.

Ing. Marián FILLO | 26.06.2012

No veru... Čo sa ja napočúvam o pneumokokových infekciách po pneumokokovej vakcíne, o laryngitídach po Hexe, chronických rinitídach či sinusitídach po akomkoľvek očkovaní... atď. atď.

Štandardný vzorec je: "moje dieťa bolo až do prvého očkovania úplne zdravé a potom to začalo..."
Začalo a doteraz to neskončilo. ATB, odbery, výtery, vyšetrenia, RTG, MRI, USG, a tak pekne do kolečka - nekonečný kolotoč.

No predstavte si, že by sa podstatná časť detí nedávala vôbec očkovať. Koľko práce by lekárom odpadlo!!!

Inak detskí lekári (česť výnimkám) na internet vyslovene žiarlia. Ešte pred 10-15 rokmi mohli mať na medicínske informácie celkom dobrý (a dobre vynášajúci) monopol. Tomu je ale koniec a len vyslovene nezodpovední (prípadne šialene zaneprázdnení) rodičia už dnes nekontrolujú na internete či pediater nestanovil úplne scestnú diagnózu, či dokonca liečbu.

A to sa veru stáva veľmi často, obzvlášť keď predpíše ATB bez CRP alebo "zvláda" jedného pacienta za 5 minút, čo sa ledva stihne vyzliecť a obliecť, vyplaziť jazyk a šup - predpis na balenie nejakého lieku, ktorého výrobca daroval lekárke nástenné hodiny, vestičku či plážovú tašku. Špecialisti si môžu vychutnávať aj zájazd na "kongres" v Keni spojený so safari, prípadne plážový "kongres" na Bahamách, ale takýchto bonusov sa spravidla radovým pediatrom nedostáva (môžu to špecialistom, key opinion leaderom a osobám s významnou rozhodovacou právomocou len ticho závidieť), lebo z nich sa zväčša nedá vytrieskať tak veľa, že by to tým firmám stálo za to. Nuž ale aj lyžovačka v Tatrách s gala programom nepochybne poteší... :-) A úprimná snaha o zdravie pacienta je dnes už len prežitým sentimentom...

1 | 2 >>

Pridať nový príspevok