Ad: Mamy rebelky

17.08.2011 18:51

Ing. Marián Fillo

 

       Ak niekto z vás videl v aktuálnom čísle Nového času pre ženy (č. 33 zo 16.VIII.2011) článok "Mamy rebelky" a divil sa, že moje vyjadrenie sa v tomto článku je podozrivo mierne a v podstate také nemastné-neslané, tak sa divil správne. Vedzte, milí čitatelia, že to, čo v Novom čase pre ženy vyšlo, je len hrubo zoškrtanou verziou toho, čo som im ako svoje vyjadrenie poslal. Takže takto vyzerá prepracovanie:

       22.VI.2011 som dostal otázky od redaktorky (vlastne praktikantky) Nového času pre ženy:

 • Čo si myslíte o súčasnom trende  očkovaní detí?
 • Súhlasíte s tým aby podľa nového návrhu boli rodičia, ktorí nedajú si zaočkovať svoje dieťa, trestne stíhaní?
 • Čo myslíte o rodičoch, ktorí odmietajú očkovacie látky? Je ich prístup správny, alebo nie?
   

       Zarazilo ma na tom, že vraj má byť odmietnutie povinného očkovania podľa nového návrhu trestným činom. Tak som si to overil, a zistil som, že to nie je pravda. Dal som to najavo redaktorke a tá mi následne (ešte v istý deň, t.j. 22.VI.2011) poslala opravené otázky:

 • Čo si myslíte o súčasnom spôsobe očkovania detí?
 • Čo si myslíte o rodičoch, ktorí odmietajú povinné očkovania? Konajú správne, či riskujú životy vlastných detí?
 • Súhlasite s tým, aby finančne sankcionovali rodičov kvôli odmietnutiu očkovania? Vnímate to ako priestupok?
   

       Tak som na tieto otázky odpovedal:

 • Súčasný očkovací kalendár na Slovensku odporuje zdravému rozumu, nezohľadňuje podstatné individuálne odlišnosti medzi jednotlivými deťmi a je v ostrom rozpore s najnovšími vedeckými poznatkami. Dieťa vážiace 5 kg dostane v rámci očkovania rovnakú dávku jedovatého hliníka ako dieťa vážiace 10 kg, čo je veľký nepomer. Kanadská štúdia z r. 2008 zistila, že čím neskôr sa začne s očkovaním (2., 3., 4. a 5. alebo vyšší mesiac života), tým menšie je riziko, že dieťa dostane astmu - po poradí 13,8%, 10,3%, 9,1% a 5,9%. Pritom sa na Slovensku začína s očkovaním už na 4. deň po narodení!!! Ďalej sú na Slovensku ignorované novšie štúdie o dojčenskej úmrtnosti, alergiách všeobecne, detskej cukrovke, autizme a iných neurologických poruchách atď. atď.
 • Podľa mňa by akékoľvek rozhodnutie o očkovaní malo byť zodpovedné a teda podložené dôkladnou informovanosťou. Každý by mal veľmi dobre vedieť, prečo (ne)súhlasil s očkovaním proti určitým chorobám, vedieť, čo sú tie choroby zač, aký je ich výskyt u nás a v okolitých krajinách, ako sa dajú liečiť, do akej miery sú nebezpečné, ako im možno predchádzať inými spôsobmi, než je očkovanie, aké sú riziká očkovania tou-ktorou vakcínou atď. Keď sa toto všetko rodič dozvie z nezávislých zdrojov (tzn. zdrojov mimo vplyv výrobcov vakcín, čiže aj údaje z výrobcami vakcín sponzorovaného Úradu verejného zdravotníctva SR treba brať s rezervou), starostlivo zváži všetky za a proti, a vyberie si menšie riziko, bude jeho rozhodnutie to najlepšie možné. Životy detí sa pritom riskujú ako neočkovaním tak aj očkovaním, keďže nejedno dieťa na následky očkovania zomiera.
 • S akýmkoľvek sankcionovaním za odmietnutie ľubovoľného očkovania jednoznačne nesúhlasím. V rámci Európskej únie máme obrovský paradox: stačí aby niekto prešiel z Bergu do Petržalky a oficiálne sa z neho - svedomitého a slušného občana - stáne nezodpovedný vyvrheľ. Drvivá väčšina EÚ nijak nepokutuje ani inak nepostihuje odmietnutie ľubovoľného očkovania, ale Slovensko v tomto ohľade stále žije v temnej komunistickej totalite, kde sa podľa zvrátenej diktátorskej logiky považuje každý, kto odmieta určité očkovania, za protištátny živel ohrozujúci verejné zdravie. Ako je možné, že napr. v Nemecku ten istý človek verejné zdravie neohrozuje a u nás áno? Priestupkom, či skôr zvrhlosťou, je podľa mňa to, že mimoriadne zodpovedným rodičom dajú pokutu za ich uvážené rozhodnutie neočkovať, ale tí ľahostajní, čo im je všetko jedno, obídu bez pokuty.
   

       28.VIII.2011 mi prišla na autorizáciu skrátená verzia:

 1. Čo si myslíte o súčasnom spôsobe očkovania detí?
  Súčasný očkovací kalendár na Slovensku nezohľadňuje podstatné individuálne odlišnosti medzi jednotlivými deťmi. Je v ostrom rozpore s najnovšími vedeckými poznatkami. Dieťa, vážiace 5 kg dostane v rámci očkovania rovnakú dávku jedovatého hliníka, ako dieťa vážiace 10 kg, čo je veľký nepomer. Kanadská štúdia z r. 2008 zistila, že čím neskôr sa začne s očkovaním, tým menšie je riziko, že dieťa dostane astmu. Pritom na Slovensku začína sa očkovať už na 4. deň po narodení! Na Slovensku ignorované novšie štúdie o dojčenskej úmrtnosti, alergiách, detskej cukrovke, autizme a iných neurologických poruchách.
 2. Čo si myslíte o rodičoch, ktorí odmietajú povinné očkovania? Konajú správne, či riskujú životy vlastných detí?
  Podľa mňa, by akékoľvek rozhodnutie o očkovaní malo byť zodpovedné, teda podložené dôkladnou informovanosťou. Každý by mal veľmi dobre vedieť, prečo (ne)súhlasil s očkovaním proti určitým chorobám. Vedieť, čo sú tie choroby zač, aký je ich výskyt u nás a v okolitých krajinách, ako sa dajú liečiť, do akej miery sú nebezpečné, ako im možno predchádzať inými spôsobmi, než je očkovanie, aké sú riziká očkovania tou-ktorou vakcínou atď. Životy detí sa pritom riskujú ako neočkovaním tak aj očkovaním, keďže nejedno dieťa na následky očkovania zomiera.
 3. Súhlasíte s tým, aby finančne sankcionovali rodičov kvôli odmietnutiu očkovania? Vnímate to ako priestupok?
  S akýmkoľvek sankcionovaním za odmietnutie ľubovoľného očkovania jednoznačne nesúhlasím. Drvivá väčšina EÚ nijak nepokutuje ani inak nepostihuje odmietnutie ľubovoľného očkovania. Priestupkom, či skôr zvrhlosťou, je podľa mňa to, že mimoriadne zodpovedným rodičom dajú pokutu za ich uvážené rozhodnutie neočkovať, ale tí ľahostajní, čo im je všetko jedno, obídu bez pokuty.
   

       Neboli to zas tak zásadné škrty, tak som to odklepol. Potom som sa dozvedel, že článok má vyjsť v čísle 28. V čísle 27 bola dokonca upútavka na číslo 28, že v ňom tento článok bude. Ale v čísle 28 kde nič, tu nič. Tak som vyzvedal, čo je vo veci. Vraj to redaktorka-praktikantka dostala na prepracovanie. A vraj je článok v zálohe, to asi ako že vyjde, keď bude treba niečím zaplniť voľné miesto. Nakoniec teda vyšiel v čísle 33, teda s 5-týždňovým oneskorením.

       Zdôrazňujem, že žiadne ďalšie úpravy svojho vyjadrenia som už na autorizáciu nedostal. A čo z neho nakoniec v čísle 33 vytlačili? Nebudem vás nabádať ku kúpe toho časopisu, pretože podľa mňa sa 0,49 € dá minúť oveľa rozumnejšie. Prepíšem teda len svoje (neautorizovane skrátené) vyjadrenie, proti tomu snáď nikto nebude namietať:

 "Súčasný očkovací kalendár na Slovensku nezohľadňuje podstatné individuálne odlišnosti medzi jednotlivými deťmi. Dieťa, vážiace 5 kg dostane v rámci očkovania rovnakú dávku jedovatého hliníka, ako dieťa vážiace 10 kg, čo je veľký nepomer. Kanadská štúdia z r. 2008 zistila, že čím neskôr sa začne s očkovaním, tým menšie je riziko, že dieťa dostane astmu. Musíme si uvedomiť fakt, že na Slovensku začína sa očkovať už na 4. deň po narodení! Treba zvážiť výsledky štúdií o dojčenskej úmrtnosti, alergiách, detskej cukrovke, autizme a iných neurologických poruchách.

Rodičia, ktorí odmietajú povinné očkovania, konajú správne, či riskujú životy vlastných detí?

Podľa mňa, by akékoľvek rozhodnutie o očkovaní malo byť zodpovedné, teda podložené dôkladnou informovanosťou. Každý by mal veľmi dobre vedieť, prečo (ne)súhlasil s očkovaním proti určitým chorobám. Poznať riziká možných chorôb, aký je ich výskyt u nás a v okolitých krajinách, ako sa dajú liečiť, do akej miery sú nebezpečné. Zároveň je potrebné zistiť, ako môžeme predchádzať chorobám bez očkovania. Životy detí sa pritom riskujú ako neočkovaním tak aj očkovaním, keďže nejedno dieťa na následky očkovania zomiera."

       Čo vy na to, milí čitatelia? Ako sa vám páči svojvoľný a neautorizovaný zásah redakcie časopisu do môjho vyjadrenia? Vaše názory si rád prečítam v diskusii pod týmto článkom.

 


Vypracovanie tohto komentára trvalo autorovi približne 45 minút čistého času.

 

Diskusia: Ad: Mamy rebelky

čierna totalita

Jerryjanka | 17.08.2011

silne mi to fakt pripomína časy pred r. 89
si si istý že ti nikto neodpočúva telefón? je mi na zvracanie čo sa tu v tomto prehnitom štáte už deje. A že demokracia. .....

Prekvapuje ma, že sa divíte

OtecPP | 17.08.2011

Pán Marián,
ako som už v titulku uviedol, skutočne ma to prekvapuje nakoľko aj Vy sa viete, že ľudia sediaci v správnych radách farmakomafiánskych podnikov zdieľajú stoličky alebo aj vlastnia podstatnú časť mainstreamových médií, predsa si nebudú pod sebou píliť konár. Pánboh zaplať aspoň za možnosť sa ešte vyjadriť na nete, ale už aj tu chcú tí istí mafiáni zaviesť tvrdú cenzúru prostredníctvom Internetu2, ako sa projekt pracovne volá. Potom nám už zostanú asi len mail-boxy, ktoré sú systémom typu Echelon aj tak priebežne monitorované, takže pravdoláskovci budú mať vždy tú svoju pokrútenú a krvavú pravdu. Lebo oni sa poučili a vedia, že svoju lož stačí iba 100x zopakovať.

kolos Ringier

Magdaléna | 17.08.2011

pani redaktorka bola prinútená zcenzurovať Vaše vyjadrenie, z dôvodu, aby si jej zamestnávateľ nepoškodil vzťahy so zadávateľmi reklám z odvetvia farmapriemyslu

<< 1 | 2

Pridať nový príspevok