Ad: Konzultovali ste očkovanie s homeopatmi?

22.02.2011 08:26

Monika Polakovičová

 

       Chcela by som reagovať na tento článok na stránke Sprievodca očkovaním, len tam nie je priestor na diskusiu:
https://www.sprievodcaockovanim.sk/ockovanie-vseobecne/konzultovali-ste-ockovanie-s-homeopatmi.html

       MUDr. Ingrid Urbančíková sa veľmi mýli a pravdepodobne nevie nič o homeopatii, keď píše:

"Neviem si pomôcť, ale mne nakoniec pripadá tento princíp [princíp homeopatie] veľmi podobný imunizácii. V oboch prípadoch je cieľom zamedziť tomu, aby organizmus bojoval už s rozvinutým ochorením. Pri vakcinácii podávate iba malé množstvo antigénov mikroorganizmov alebo oslabené živé vírusy, aby navodili umelo imunitnú odpoveď a človek bol pri opätovnom styku s mikroorganizmami už imúnny. Obsah vo vakcíne je podobný živým, virulentným mikroorganizmom a predsa to nie sú ozajstné nebezpečné mikroorganizmy, ktoré by vedeli ochorenie vyvolať."

       Najskôr by sa mala poradiť s kompetentým homeopatom. Každý, čo sa trocha zaoberá homeopatiou, vie, aký je rozdiel medzi očkovaním a homeopatiou.

       Pre ozrejmenie pridávam citát z knižky "Detské typy v homeopatii" od uznávaného holandského homeopata Fransa Vermeulena (str. 112):

"Sem-tam sa stretávame s názorom, že homeopatia predsa tiež vyvoláva určitý druh imunizácie. Po tomto tvrdení vzápätí nasleduje prehlásenie, že pri vakcinácii sa "rovnako ako v homeopatii" používa minimálne množstvo samotného pôvodcu ochorenia. Také porovnanie je úplne nesprávne. Homeopatia pôsobí na základe podobnosti individuálnych, osobných symptómov a nie na základe všeobecných symptómov ochorenia. Okrem toho sa tieto lieky nepodávajú, ako je tomu v prípade vakcinácie, v ľubovoľný moment, ale len vtedy, keď organizmus vykazuje také symptómy, z ktorých je zrejmé, že tieto lieky naozaj potrebuje. A po tretie: homeopatia pracuje s potencovanými, dynamizovanými liekmi, zatiaľ čo pri vakcinácii sa používajú "hmotné" preparáty, ktoré sú síce oslabené, ale predsa len dosť silné na to, aby stimulovali vznik protilátok. Kto chce posilniť imunitu prostredníctvom vakcinácie, má na to plné právo. Ale používať homeopatiu na obhajobu vakcinácie je neoprávnené a nesprávne."