Ad: Je pravda, čo sa píše v materiáloch o prekročení hliníku vo vakcínach?

17.10.2011 01:03

Ing. Marián Fillo

 

       Na stránke Sprievodca očkovaním sa profesor sociálnej práce MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. vyjadril k článku MUDr. Ludmily Elekovej "Hliník ve vakcínách – trocha jednoduché aritmetiky a pár úvah" v krátkej reakcii nazvanej "Je pravda, čo sa píše v materiáloch o prekročení hliníku vo vakcínach?":

"Citované materiály sú typickou kombináciou účelovo použitých prác zistení, na ktoré už opakovane reagovali odborné medicínske (nie farmaceutické!) spoločnosti a kompetentné inštitúcie na celom svete. Dúfam, že budete so mnou súhlasiť, že pediatrické spoločnosti prakticky všetkých štátov sveta (vyspelých aj rozvojových) sa usilujú o dobro detí a zásadne odmietajú ich poškodzovanie - čo len riziko poškodzovania. Tak isto organizácia detí sveta UNICEF, ktorá zaisťuje ochranu detí očkovaním v celom svete. No a naši pediatri, ktorí sa starajú o vaše deti na Slovensku a očkujú ich už od roku 1958 - vďaka čomu dnes už záškrt, osýpky, ba aj žltačku typu B u nich nepoznáme. Prečo by títo všetci mali záujem "klamať", či spochybňovať riziká, ak by nejaké existovali? O tom, že hliník vo forme a obsahu v ktorom sa nachádza vo vakcínach je netoxický svedčí mimo iné aj to, že napriek stovkám miliónov zaočkovaných detí vo svete sa nepopísal ani jeden prípad toxicity hliníka z očkovania. Mŕtvych nezaočkovaných detí je naproti tomu vo svete ročne viac ako 2,5 milióna - na choroby, ktorým sa dá predísť očkovaním. No a citované "poškodenia", ktoré sa pripisujú hliníku z vakcín sa ešte pred pár dňami pripisovali ortuti, thiomerzálu, či samotným antigénom vakcín. Odporcom vakcín zrejme dochádza "dych" argumentov. Keby som bol na ich strane určite by som si vymyslel dôveryhodnejšie ("brčkavejšie") kombinácie. Jednoducho, verte mi, že sú to výplody žlčovitej fantázie. Máte pocit, že by som mal zvrhlý záujem škodiť deťom - o to skôr, že som sa dlhé roky venoval škodlivinám prostredia na ich zdravie?"

       Podľa prof. Dluholuckého je článok Dr. Elekovej "kombináciou účelovo použitých prác, na ktoré už opakovanie reagovali odborné medicínske ... spoločnosti a kompetentné inštitúcie na celom svete". Napriek tomu však nie je prof. Dluholucký schopný ani jednu takú menovať. Dajme tomu, že by sme pristúpili na (značne otázny) predpoklad, že pediatrické spoločnosti všetkých štátov sveta sa naozaj usilujú o dobro detí. Pozrime sa, čo píše Americká akadémia pediatrie (American Academy of Pediatrics) o hliníku v dokumente "Aluminum Toxicity in Infants and Children" (na prelome str. 413 a 414):

"Plasma aluminum levels greater than 100 μg/L put individuals at risk for aluminum toxicity. The precise threshold for toxicity is not known, but it may be lower than 100 μg/L."

       Po slovensky teda:

"Úroveň hliníka v krvnej plazme vyššia než 100 μg/liter vystavuje jedincov riziku otravy hliníkom. Presná hranica otravy nie je známa, ale môže byť nižšia než 100 μg/liter."

       Pritom bábätko do 10 kg (typická váha pri prvom a druhom povinnom očkovaní vakcínou Infanrix Hexa) nemá viac než 1 liter krvi, čiže znesie v krvi bez poškodenia nie viac než 100 μg hliníka. Vakcína Infanrix Hexa však obsahuje 820 μg pridaného hliníka a bližšie neurčené množstvo hliníka čoby znečistenia z výrobného procesu.

 

"Tak isto organizácia detí sveta UNICEF, ktorá zaisťuje ochranu detí očkovaním v celom svete."

       UNICEF očkuje podvýživené africké deti (rozumej: deti s veľmi oslabenou imunitou = imunodeficienciou) vakcínou proti osýpkam (zrejme živou, keďže neživá zatiaľ, nakoľko viem, nebola vynájdená), v ktorej príbalovom letáku sa dočítame:

"Priorix™ sa nesmie podávať osobám s poruchami imunitnej odpovedi. Patria sem pacienti s primárnou a sekundárnou imunodeficienciou."

       Neviem, aký má UNICEF dôvod na takéto šialenstvo, ktoré by v civilizovanom svete nemohlo prejsť, isté však je, že to tým deťom nebude na úžitok, ale len na škodu. Prospešnosť takéhoto humanitárneho očkovania teda bude zrejme podobná "prospešnosti" tzv. "humanitárneho bombardovania" - taktiež pod taktovkou OSN.

 

"No a naši pediatri, ktorí sa starajú o vaše deti na Slovensku a očkujú ich už od roku 1958 - vďaka čomu dnes už záškrt, osýpky, ba aj žltačku typu B u nich nepoznáme. Prečo by títo všetci mali záujem "klamať", či spochybňovať riziká, ak by nejaké existovali?"

       Je veľmi otázne, vďaka čomu dnešné deti nepoznajú záškrt, osýpky či žltačku typu B, minimálne u prvého a tretieho však zrejme nehrá hlavnú úlohu očkovanie, ale skôr iné faktory znižujúce výskyt prenosných ochorení. No a u osýpok je zase otázne, či je v dlhodobom meradle ich vymiznutie prínosom, alebo skôr na škodu.

       Dôvodov pre popieranie a spochybňovanie existujúcich rizík je hneď niekoľko:

 1. Nevedomosť - napr. jedna dlhoročná detská lekárka, čo pred rokom prišla na besedu v Lučenci, nevedela, že MMR vakcína sa čiastočne (časť proti ružienke) pestuje na bunkovej kultúre pochádzajúcej z umelo potrateného ľudského bábätka. Pritom v príbalovom letáku to v podstate stojí, i keď pomerne (asi naschvál) nezrozumiteľne napísané: "Živý atenuovaný kmeň vírusu rubeoly (kmeň Wistar RA 27/3), pomnožený na humánnych diploidných bunkách (MRC-5)". Chce to však trochu záujmu o vec, inak sa nikto nebude obťažovať zistiť si, čo je RA 27/3 a MRC-5.
 2. Nezáujem - načo si komplikovať beztak už dosť nevďačnú a zle zaplatenú prácu detského lekára? Prečo sa trápiť možnými rizikami očkovania a upozorňovaním rodičov na tieto riziká, keď očkovanie je aj tak povinné? Rodičia, čo sa na nás obracajú, sa notoricky stretávajú u mnohých detských lekárov s elementárnou neznalosťou faktov o očkovacích látkach. Mnohí lekári si jednoducho neprečítajú príbalový leták, hlavne nie kontraindikácie, špeciálne upozornenia a nežiaduce účinky.
 3. Vzdelávanie lekárov je financované očkovacím priemyslom - ktorý určite nebude z vlastnej iniciatívy upozorňovať na nedostatky svojich výrobkov. Všimnite si sponzorov Slovenského vakcinologického kongresu vo Vysokých Tatrách (predposledná strana), alebo trebárs aj pomerne banálneho a bezvýznamného Vakcinačného dňa SR. Vzdelávanie lekárov dnes jednoducho je v rukách očkovacieho priemyslu a tak aj vyzerá.
 4. Všeobecne rozšírená nepodložená viera v bezpečnosť očkovania - a s ňou spojené odmietanie pripustiť, že ten-či-onen zdravotný problém mohol byť spôsobený očkovaním. Táto viera je živená tiež extrémne skreslenými štatistikami hlásených nežiaducich účinkov očkovania, o ktorých vieme, že predstavujú menej než 1% celkového počtu nežiaducich účinkov (posledná strana, ľavý stĺpec). Na reálny obraz skutočného počtu nežiaducich účinkov očkovania by sme teda museli vykazované štatistiky násobiť koeficientom najmenej 100. S tým súvisí:
 5. Neochota Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zaznamenať akýkoľvek nežiaduci účinok očkovania, a to i v prípade, že ho sám výrobca uvádza v príbalovom letáku, viď tu a tu. Obdobnú neochotu vykazuje drvivá väčšina detských lekárov, a tak je hlásenosť nežiaducich účinkov očkovania pod 1% - napriek tomu, že hlásenie nežiaducich účinkov očkovania je povinné podľa Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. § 13 ods. 3. Problém je, že to, či ide o nežiaduci účinok očkovania alebo či to s očkovaním nesúvisí, posudzuje detský lekár, ktorý v drvivej väčšine prípadov nie je odborne kompetentný niečo také posudzovať, keďže nemá potrebné vzdelanie z imunológie, toxikológie, onkológie, neurológie, diabetológie a ďalších oborov medicíny - v závislosti od druhu nežiaduceho účinku.
 6. Strach z vlastného svedomia - keď lekár dlhé roky vykonáva v dobrej viere niečo, o čom zrazu zistí, že je to v skutočnosti niečo veľmi zlé, tak si to (prinajmenšom podstatná časť) radšej odmieta priznať, aby nemusel riešiť nepríjemné výčitky svedomia.

 

"O tom, že hliník vo forme a obsahu v ktorom sa nachádza vo vakcínach je netoxický svedčí mimo iné aj to, že napriek stovkám miliónov zaočkovaných detí vo svete sa nepopísal ani jeden prípad toxicity hliníka z očkovania."

       To, že prof. Dluholucký sa v lekárskej odbornej literatúre o ničom takom doposiaľ nedočítal (možno preto, že mu nejde angličtina, v ktorej najčastejšie bývajú uverejňované odborné lekárske články a štúdie), ešte neznamená, že to naozaj nebolo popísané. Skúsme teda rozšíriť obzory pána profesora:

 • F. J. Authier, S. Sauvat, C. Christov, P. Chariot, G. Raisbeck, M. F. Poron, F. Yiou, R. Gherardi: "AlOH3-adjuvanted vaccine-induced macrophagic myofasciitis in rats is influenced by the genetic background", Neuromuscul Disord, máj 2006;16(5):347-352
 • R. K. Gherardi, M. Coquet, P. Cherin, L. Belec, P. Moretto, P. A. Dreyfus, J.-F. Pellissier, P. Chariot, F.-J. Authier: "Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle", Brain, 2001; 124(9):1821-1831
 • L. Tomljenovic, C. A. Shaw: "Aluminum vaccine adjuvants: are they safe?", Curr Med Chem, 2011; 18(17):2630-2637
 • Z. Deim, N. Pálmai, G. Cserni: "Vaccine-associated fibrosarcoma induced by aluminium compound in two cats", Acta Vet Hung, marec 2008; 56(1):111-116
 • E. Bergfors, B. Trollfors, A. Inerot: "Unexpectedly high incidence of persistent itching nodules and delayed hypersensitivity to aluminium in children after the use of adsorbed vaccines from a single manufacturer", Vaccine, 8.XII.2003; 22(1):64-69
 • E. Maubec, L. Pinquier, M. Viguier, F. Caux, E. Amsler, S. Aractingi, H. Chafi, A. Janin, J.-M. Cayuela, L. Dubertret, F.-J. Authier, H. Bachelez: "Vaccination-induced cutaneous pseudolymphoma", J Am Acad Dermatol, apríl 2005; 52(4):623-629
   

... a dalo by sa ešte pekne dlho pokračovať. Takže slová prof. Dluholuckého "vo svete sa nepopísal ani jeden prípad toxicity hliníka z očkovania" si treba preložiť ako "neviem po anglicky a v slovenskej či českej lekárskej literatúre o tom zatiaľ nebola reč", aj keď ani tým si nie som celkom istý.

 

"Mŕtvych nezaočkovaných detí je naproti tomu vo svete ročne viac ako 2,5 milióna - na choroby, ktorým sa dá predísť očkovaním."

       To by chcelo dokázať, že keby boli očkované, tak by nezomreli. Obzvlášť u silne podvýživených afrických detí by som ten dôkaz veľmi rád videl.

       Pritom si treba uvedomiť, že zaočkovanosť v mnohých afrických krajinách napr. proti osýpkam (viď str. 25) je podľa Svetovej zdravotníckej organizáce (World Health Organization = WHO) častokrát vyššia než v nejednej európskej krajine. Napriek tomu úmrtia na osýpky v Afrike počítame na tisíce a v Európe si vystačíme s prstami dvoch rúk. Rozdiel teda očividne nebude v zaočkovanosti.

 

"No a citované "poškodenia", ktoré sa pripisujú hliníku z vakcín sa ešte pred pár dňami pripisovali ortuti, thiomerzálu, či samotným antigénom vakcín. Odporcom vakcín zrejme dochádza "dych" argumentov."

       Profesúra zo sociálnej práce zrejme nedovoľuje Dr. Dluholuckému pochopiť, že poškodenie mozgu môže mať mnoho rôznych dôvodov, pričom očkovanie je len jedným z nich, navyše z očkovacích látok sa na ňom môžu podieľať rôzne zložky.

       Podľa Steinmana a kol. (L. Steinman, A. Weiss, N. Adelman, M. Lim, R. Zuniga, J. Oehlert, E. Hewlett, S. Falkow: "Pertussis toxin is required for pertussis vaccine encephalopathy", PNAS, 1.XII.1985, 82(24):8733-8736) spôsobuje pertusický toxín, prítomný v starých celobunkových vakcínach proti čiernemu kašľu (na Slovensku sa používali do roku 2007), encefalopatiu. V tomto prípade je škodcom samotný antigén.

       Podľa Laury Hewitson a kol. (L. Hewitson, B. J. Lopresti, C. Stott, N. S. Mason, J. Tomko: "Influence of pediatric vaccines on amygdala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study", Acta Neurobiol Exp, 2010, 70:147–164) spôsobuje očkovanie vakcínami obsahujúcimi thiomersal (zlúčeninu ortuti) zmeny v mozgu makakov podobné tým, ktoré majú autistické deti.

       Podľa Lucije Tomljenovic a Chrisa Shawa (L. Tomljenovic, C. A. Shaw: "Aluminum vaccine adjuvants: are they safe?", Curr Med Chem, 2011; 18(17):2630-2637) spôsobujú hliníkové adjuvanty vo vakcínach chronický zápal mozgu a s ním spojené neurologické poruchy.

       Prečo by teda uvádzanie rôznych zložiek vakcín ako možných dôvodov poškodenia mozgu malo byť "dochádzajúcim dychom"? U všetkých troch menovaných (antigény, thiomersal, hliník) predsa bolo poškodzovanie mozgu vedecky dokázané. Ak tu niekomu dochádzajú argumenty, tak je to práve prof. Dluholucký, ktorý nebol schopný menovať ani jediný klinický výskum, čo by aspoň jedno komentované tvrdenie Dr. Elekovej vyvrátil.

 

"Keby som bol na ich strane určite by som si vymyslel dôveryhodnejšie ("brčkavejšie") kombinácie. Jednoducho, verte mi, že sú to výplody žlčovitej fantázie."

       Nuž, toto je jediný "argument" prof. Dluholuckého: "verte mi". Seriózny vedecký výskum stoviek vedcov je preňho "brčkavou kombináciou", ale keď má povedať nejaký inteligentný protiargument, tak sa zmôže len na "verte mi". Z tohto je úplne jasné, že prof. Dluholucký nezakladá svoje pôsobenie na skutočnej vede, ale len na ničím nepodloženej viere (k tomu viac tu a tu), svojho druhu charizme a tiež určitom tréningu komunikácie s médiami, ktorý (predpokladám) v rámci profesúry zo sociálnej práce absolvoval.

 

"Máte pocit, že by som mal zvrhlý záujem škodiť deťom - o to skôr, že som sa dlhé roky venoval škodlivinám prostredia na ich zdravie?"

       Odhliadnuc od toho, že toto je ukážkový príklad argumentum ad hominem čiže logického prešľapu, môžeme smelo skonštatovať, že prof. Dluholucký zoširoka ignoruje najnovší výskum v oblasti toxikológie jednotlivých zložiek vakcín (viď vyššie), ako aj že nafukuje či redukuje čísla podľa toho, ako sa mu to práve hodí do jeho ideológie, viď tu, tu a tu.

       Aký je presný dôvod tejto ignorancie a lží prof. Dluholuckého, mi neprináleží hodnotiť, keďže ho osobne nepoznám a nemienim rozvíjať akékoľvek nepodložené špekulácie. Pravdou však je (a prof. Dluholucký to aj otvorene priznal), že za jeho propagandistickú činnosť ho platí výrobca vakcín Pfizer - najväčšia farmaceutická firma na svete.

 


Napísanie tohto komentára zabralo autorovi približne 3,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Ad: Je pravda, čo sa píše v materiáloch o prekročení hliníku vo vakcínach?

ockovanie

BuG.ToM | 19.10.2011

"Tak isto organizácia detí sveta UNICEF, ktorá zaisťuje ochranu detí očkovaním v celom svete."

UNICEF očkuje podvýživené africké deti (rozumej: deti s veľmi oslabenou imunitou = imunodeficienciou) vakcínou proti osýpkam (zrejme živou, keďže neživá zatiaľ, nakoľko viem, nebola vynájdená), v ktorej príbalovom letáku sa dočítame:

"Priorix™ sa nesmie podávať osobám s poruchami imunitnej odpovedi. Patria sem pacienti s primárnou a sekundárnou imunodeficienciou."

Neviem, aký má UNICEF dôvod na takéto šialenstvo, ktoré by v civilizovanom svete nemohlo prejsť, isté však je, že to tým deťom nebude na úžitok, ale len na škodu. Prospešnosť takéhoto humanitárneho očkovania teda bude zrejme podobná "prospešnosti" tzv. "humanitárneho bombardovania" - taktiež pod taktovkou OSN.

------K TOMU BY SOM DODAL:
No ako je možné dať do súladu vraždenie s Deklaráciou ľudských práv alebo dokonca s Právami dieťaťa, vyhlásenými OSN vroku 1959? Odpoveď na túto otázku dal Arnaldo Farina, President, Italian Committee for UNICEF, Rome:
"Z osobných dôvodov hovorím, že potrat je vražda. (...), no nemôžem to tvrdiť ako predseda talianskeho výboru pre UNICEF. Oficiálne stanovisko fondu (UNICEF) konštatuje, že problém potratu by mal byť politickou skutočnosťou, a predovšetkým osobnou otázkou. Nemyslíme si, že by ho bolo potrebné začleniť do detských práv. (...).
UNICEF nemôže byť ani naklonený potratu, ani byť proti nemu."
*/ Corrispondenza Romana. N. 102/2

"Memorandum 200": genocída sa stáva americkou zahraničnou politikou

Roku 1965 prezident USA Johnson vyhlásil, že päť dolárov investovaných do kontroly populácie má rovnakú cenu ako 100 dolárov vložených do rozvoja ekonomiky;
*/Predslov pri príležitosti 20. Výročia Spojených národov, San Francisco, 25. júna 1965

Nixon 18. júla 1969 v posolstve Kongresu národov podčiarkol: "Veríme, že Spojené národy (...) musia prevziať iniciatívu na účinkovanie proti nárastu svetovej populácie. Spojené štáty naplno spolupracujú na ich programoch s týmto cieľom. (...) Silne na mňa zapôsobila sila najnovšej správy vypracovanej skupinou odborníkov asociácie Spojených národov, ktorej predsedá John Davidson Rockefeller III." V roku 1970 Nixonova administratíva vydáva nariadenie, v ktorom žiada sériu štúdií na zmenšenie svetovej populácie. Dňa 24. apríla 1974 bol publikovaný s podpisom Henryho Kissingera "National Security Study Memorandum 200", ktoré bolo adresované okrem iných aj americkému prezidentovi Geraldovi Fordovi, ministrom obrany, poľnohospodárstva, riaditeľovi CIA a správcom AID (Agency for International Development).
Memorandum je "(...) štúdia o dopade nárastu svetovej populácie na americké zahraničné strategické záujmy (...) a objasňuje politické a ekonomické následky nárastu populácie, viac než (týkajúce sa) ekologické, sociologické či aspekty inej povahy."
*/Summary of National Security Study Memorandum 200 (Executive Order 12358), 10. december 1974, Classified by Harry Blaney III, Declassified 3. July 1989, Released/U. S. National Archives, 26. June 1990, s. 1

Dňa 16. októbra 1975 bolo Memorandum zaslané prezidentovi Fordovi spolu s dôvernými odporúčaniami Henryho Kissingera, ktorý povzbudzoval prezidenta, aby prijal rozhodnutie o nevyhnutnosti "primátu Spojených štátov v záležitostiach týkajúcich sa svetovej populácie".
*/Summary of National Security Study Memorandum 200 (Executive Order 12358)

Tento cynický dokument, ktorý otvorene uznáva existenčný vzťah medzi politicko-ekonomicko-vojenskou silou jedného národa a jeho demografickým nárastom, v plnej ľstivosti navrhuje vyhladenie celých národov ako jediné riešenie na dosiahnutie udržania amerických výhod v obchode so strategickými materiálmi v priemyselnej oblasti a zachovanie americkej vojenskej nadvlády. Demografický nárast v týchto krajinách je označovaný ako najhorší nepriateľ, ktorého treba rozhodne poraziť všetkými prostriedkami! Štúdia podčiarkuje nebezpečenstvo, ktoré predstavuje rastúca politická a strategická úloha najľudnatejších národov planéty na politickej scéne, a poskytuje zoznam týchto krajín, ktorým Spojené štáty musia venovať osobitnú pozornosť, ako sú: India, Bangladéš, Pakistan, Nigéria, Mexiko, Indonézia, Brazília, Filipíny, Thajsko, Egypt, Turecko, Etiópia a Kolumbia.
Za vysokú cenu ekonomickej pomoci nevyhnutnej na zvýšenie poľnohospodárskej produkcie v ľudnatých krajinách, bola ponúknutá táto alternatíva: "séria prírodných katastrof s dôsledkami na úrode môže zmeniť niektoré z týchto rozvíjajúcich sa krajín na vzory klasického maltuzianizmu s biedou, ktorá by mohla zasiahnuť milióny osôb."
*/National Security Study Memorandum 200 (Executive Order 12358), 10. december 1974, Classified by Harry Blaney III, Declassified 3. July 1989, Released/U. S. National Archives, 26. June 1990, s. 33

Správa, hoci historicky uznala, že národy v industrializačnej fáze sú sprevádzané neopísateľným nárastom populácie:
"... ich obyvateľstvo vo všeobecnosti znáša rýchle obdobie demografického nárastu (...) adekvátneho relatívnej ľahkosti uplatnenia lekárskej politiky, ktorá stanovuje znižovanie úmrtnosti, zatiaľ čo miera prírastku zostane vysoká", nástojí na politike vyľudnenia, ospravedlňujúc ju týmito slovami: "z pohľadu amerických záujmov, obmedzenie dopytu potravy zo strany rozvojových krajín (podmienené obmedzením demografického nárastu) je výhodné (pretože toto) obmedzuje ich požiadavky na ekonomickú pomoc, zatiaľ čo neotupuje obchodnú výmenu."
*/National Security Study Memorandum 200 (Executive Order 12358)..., s. 31

Memorandum uvádza "problém odporu rozvojových národov voči programom znižovania populácie" obsiahnutým vo World Population Conference Plan Action predstavenom na Svetovej konferencii o populácii v Bukurešti v auguste 1974, oplakávajúc päť hrozných útokov: Alžírska za podpory rôznych afrických krajín, Argentíny podporovanej Uruguajom, Brazíliou, Peru a v obmedzenejšej miere ostatnými latinsko-americkými krajinami, skupiny štátov z východnej Európy (okrem Rumunska), Čínskej ľudovej republiky a Svätej stolice.
Memorandum podčiarkuje nevyhnutnosť použitia nátlaku zo strany vlád a jej vedúcich predstaviteľov jemne a účinne s cieľom podkopať tieto názory a tento odpor, ponúkajúc aj spoluprácu s americkou vládou pre organizácie OSN, ako WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), UNFPA (Populačným fondom), Svetová banka a UNICEF, a iné aktivity, ktoré zahŕňajú aj plánovanie rodičovstva.
Ďalšia direktíva Memoranda žiada, aby Spojené štáty sa zaoberali programami udomácnenia tejto mienky potlačenia a zníženia populácie v rozvíjajúcich sa krajinách, ktoré sa mali konať v centrálnom sídle Spojených národov v New Yorku a boli by adresované ministrom a ďalším zúčastneným vládnym predstaviteľom, zodpovedným politikom a ostatným neoficiálnym vedúcim predstaviteľom, ktorí majú určitý vplyv na verejnú mienku.
V štúdii je predvídaná aj úloha Svetovej banky, ktorá so svojimi zdrojmi a úzkou spoluprácou s kanceláriami OSN, ako AID (Agency for International Development) a UNFPA (Populačným fondom) by mal s účinnosťou podporiť prijatie tých anti-demografických politík u zodpovedných v rozvíjajúcich sa krajinách.

Po tom, ako Memorandum určilo nebezpečenstvo istých ľudnatých krajín bohatých na nerastné suroviny v budúcnosti "schopných podstúpiť demografickú expanziu", ukazuje línie úsilia na presvedčenie týchto národov prijať radikálnu zmenu mentality a nastolenie modelu malej rodiny a spoločnosti s nízkou pôrodnosťou.
Dokument predkladá prezidentovi Spojených štátov a ministrovi zahraničia problém nárastu obyvateľstva ako záležitosť vysokej dôležitosti, odporúčajúc im strategický cieľ drastického zníženia miery plodnosti v treťom svete. Nič nebolo vylúčené na dosiahnutie želaných výsledkov: bolo odporučené prevedenie antikoncepčnej technológie, sterilizácie, potratov, obmedzenia pre obyvateľov a politických vodcov, bolo dokonca navrhnutá potreba agitácie prostredníctvom satelitného prenosu do sveta. Toto všetko - je odporúčané – musí byť prevádzané jemným spôsobom bez rizika vzbudenia protichodných reakcií voliac si cestu agitácie poukazujúcej viac na dobrodenie zníženia populácie, slobody osobnej voľby, zdravotníckej starostlivosti a ekonomického rozvoja v najchudobnejších krajinách, ako na negatívne stránky.
Ak by toto všetko neprestalo, mohlo by dôjsť k tomu, že ekonomická a potravinová pomoc bude podmienená angažovanosťou poukázanou v žiadanej krajine, v oblasti zníženia celkovej miery plodnosti! Dokument sa napokon končí krátkym rozborom rasových, etnických, kultúrnych a náboženských hľadísk, ktoré môžu prinášať politické konflikty a revolúcie. Osobitným spôsobom, tam, kde hustota obyvateľstva nie je relevantná, bude skúmaná schopnosť destabilizovať na rôznom stupni demografický nárast v rôznych etnických skupinách:
"Teda, rozdielnosti v miere nárastu týchto populácií môžu mať rozhodujúcu úlohu vo vyvolávaní politických zmien a konfliktov tam, kde hustota obyvateľstvo, preľudnenie, o ktorom sa hovorí, by bolo menej významné."
*/National Security Study Memorandum 200 (Executive Order 12358)..., s. 67

Dňa 26. novembra 1975 politické odporúčania Memoranda 200 spolu s odporúčaniami predloženými Kissingerom boli prijaté americkou administratívou. Vyľudnenie celých národov na zemi tak začalo byť súčasťou zahraničnej politiky Spojených štátov. Tento dokument podpísal a uviedol do platnosti predseda Rady národnej bezpečnosti a dôverný priateľ Kissingera Brent Scowcroft. Zakrátko nato Kissinger vytvoril Office of Population Affairs pri štátnom oddelení a Ad Hoc Group on Population Policy pri Rade národnej bezpečnosti, aby uviedli do činnosti genocídnu politiku predstavenú v Memorande 200.
Prvým pokusom týchto nových inštitúcií bola občianska vojna v Libanone!

Pridať nový príspevok