Ad: Informácia o možných rizikách očkovania a antivakcinačných aktivitách

23.08.2012 11:08

Ing. Marián Fillo

 

       Nevedno kedy zverejnil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na svojej stránke článok "Informácia o možných rizikách očkovania a antivakcinačných aktivitách". ÚVZ SR totiž pri svojich článkoch zásadne neuvádza dátumy.

       Keďže riziká očkovania a "antivakcinačné aktivity" (ja by som to skôr nazval snahou o dosiahnutie slobodnej voľby v očkovaní) sú predmetom tejto stránky, zdá sa, že článok je aj o tejto stránke, hoci je písaný tak hmlisto a všeobecne, že ju nikde výslovne nemenuje. Je teda možné aj to, že mali na mysli stránku RizikaOckovania.sk, alebo obe stránky zároveň.

       Každopádne však článok stojí za komentár, lebo sa v tomto článku ukazujú typické nedostatky ako vedy tak aj rešpektu k ľudským právam, charakteristické pre (nielen) slovenských vakcinacistov. Poďme na to, vetu za vetou:

 

"V posledných rokoch dochádza vo svete i na Slovensku k vlne antivakcinačných aktivít, ktoré spochybňujú očkovanie, preceňujú reakcie po očkovaní, alebo dávajú do príčinnej súvislosti s očkovaním niektoré závažné poruchy zdravia, najmä neurologické (napr. autizmus po očkovaní proti osýpkam, roztrúsená skleróza po očkovaní proti vírusovému zápalu pečene typu B, syndróm náhleho úmrtia dojčiat po očkovaní proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu, ...)."

       Zaujímavé, že napr. štúdia francúzskeho súdneho lekára Marca Girarda o autoimunitných ochoreniach z očkovania proti nákazlivej žltačke (vírusovému zápalu pečene) typu B, zverejnená v serióznom odbornom lekárskom časopise Autoimmunity Reviews je "odborníkmi" z ÚVZ SR považovaná za "antivakcinačnú aktivitu". Alebo štúdia nemeckej súdnej lekárky Betiny Zinka a jej spolupracovníkov o úmrtiach bábätiek po hexavakcíne, zverejnená v odbornom lekárskom časopise Vaccine, to už je asi hotové kacírstvo. A čo potom štúdia kanadského profesora neurológie Christophera A. Shawa o súvislosti hliníka vo vakcínach s autizmom, zverejnená v odbornom časopise Journal of Inorganic Biochemistry? Čistá paveda? Zdá sa, že podľa ÚVZ SR tieto odborné lekárske časopisy (paradoxne - vrátane časopisu Vaccine, o ktorom by to asi nikto nepovedal) fatálne zlyhávajú a uverejňujú samé antivakcinačné bludy, ktoré boli "serióznymi štúdiami" už dávno "spoľahlivo vyvrátené".

 

"Pritom seriózne štúdie tieto pseudoargumenty spoľahlivo vyvrátili."

       Napriek tomu nie je ÚVZ SR schopný v tomto článku (ale ani kdekoľvek inde) menovať ani len jednu jedinú serióznu štúdiu, ktorá by "spoľahlivo vyvrátila" tieto "pseudoargumenty", zverejňované v odborných lekárskych časopisoch

 

"Cieľ týchto aktivít však je dosiahnutý - zanesenie pochybností o potrebe a význame očkovania."

       Ale kdeže... Cieľom je dosiahnuť plne slobodnú voľbu v očkovaní, a tento cieľ ešte ani zďaleka dosiahnutý nebol, obzvlášť keď sme svedkami čoraz väčšieho pritvrdzovania legislatívy voči odmietačom povinného očkovania.

 

"Náhodné časové koincidencie vzniku niektorých porúch zdravia v súvislosti s podaním očkovacej látky sú bez dôkladného štatistického vyhodnotenia prezentované ako komplikácie očkovania, alebo závažné postvakcinačné reakcie."

       Štatisticky to bolo dôkladne vyhodnotené napr. vo Francúzsku, tak nechápem, s čím má ÚVZ SR problém. Navyše veľká časť z nežiaducich reakcií, pripisovaných očkovaniu, je priamo uvedená výrobcami vakcín v príbalových letákoch ako možné nežiaduce účinky. Podľa ÚVZ SR si teda výrobcovia vakcín asi vymýšľajú somariny a "náhodné časové koincidencie" vydávajú za známe nežiaduce účinky, čím si pília konár sami pod sebou, lebo čím viac nežiaducich účinkov má vakcína uvedených v príbalovom letáku, tým menšia je pravdepodobnosť, že si ju niekto vôbec kúpi. Medzi takéto nežiaduce účinky, uvedené v príbalových letákoch, patrí napr. aj cukrovka (diabetes mellitus) a smrť (death). Pravda, zo slovenských príbalových letákov sa to nedozviete, len z amerických, austrálskych či anglických.

 

"Pritom autori týchto antivakcinačných aktivít určite nevideli deti choré napr. na záškrt, ktoré zomierajú udusením, deti po prekonaní ochorenia na detskú obrnu, ktoré zostali celoživotne ochrnuté, deti po prekonaní ochorenia na osýpky s celoživotným postihnutím CNS, dusiace sa deti s ochorením na čierny kašeľ."

       Čierny kašeľ mnohí videli či dokonca zažili na vlastnej koži. ÚVZ SR si asi nevšimol, že tu už pár rokov máme epidémiu čierneho kašľa.

       Navyše, ÚVZ SR očividne úplne odignoroval fakt, že pravdivo informujeme o možných komplikáciách prenosných ochorení, zároveň však vyzývame občanov, aby si poriadne zvážili obe strany mince - riziko ochorenia i riziko očkovania - a vybrali si to, čo je menším rizikom (či už to bude očkovanie alebo neočkovanie).

       Takže aj keď málokto z nás videl naživo človeka so záškrtom (posledný výskyt na Slovensku v roku 1980) a pravdepodobne nikto z nás nevidel naživo divokú vírusovú detskú obrnu (posledný výskyt na Slovensku v roku 1960), o rizikách týchto ochorení vieme. Z ich dlhodobo nulového výskytu však vyplýva, že riziko očkovania proti týmto chorobám je jednoznačne vyššie než celkové riziko týchto chorôb (do ktorého je počítaná aj takmer nulová pravdepodobnosť nákazy).

       Zároveň treba dodať, že súčasné očkovacie látky proti záškrtu a detskej obrne, používané na Slovensku, nie sú schopné zabrániť šíreniu nákazy. U záškrtu je to preto, lebo vakcína nevytvára protilátky proti samotnej baktérii Corynebacterium diphtheriae, ale len proti jej toxínu (jedu). Baktéria sa teda môže veselo množiť a šíriť ďalej, aj keď očkovaný človek možno neochorie, a spravidla vôbec ani netuší, že je nakazený. U detskej obrny je to preto, lebo človek, očkovaný inaktivovanou vakcínou proti detskej obrne, možno sám neochorie (ale len možno - žiadna vakcína neúčinkuje na 100% a už vôbec nie doživotne), stále však nejaký čas vylučuje (šíri) vírusy detskej obrny, ktorými sa nakazil, čiže je infekčný. Možno teda skonštatovať, že tieto dva očkovania (ale aj očkovanie proti tetanu, ktoré je na rovnakom základe ako očkovanie proti záškrtu) v zásade nemajú nijaký význam pre verejné zdravie (nijak nebránia šíreniu ochorenia) ale len pre samotného (ne)očkovaného jednotlivca (ak by boli účinné, čo je však veľmi otázne).

 

"Vo svete, predovšetkým v tzv. tretích krajinách stále zbytočne zomiera niekoľko miliónov detí na infekčné ochorenia, proti ktorým mohli byť očkované."

       Hovorí sa "krajinách tretieho sveta", ale nevadí, pochopil som. Pravdou je, že v Afrike a niektorých častiach Ázie skutočne zomierajú státisíce detí ročne: na podvýživu, mizernú (ak vôbec nejakú) hygienu, nedostatok nezávadnej pitnej vody, kvôli AIDS/HIV (t.j. vírusu ľudskej imuno deficiencie, ktorý bol zavlečený medzi ľudí z opíc, a to očkovaním proti detskej obrne, keďže vakcinačné vírusy boli pestované na opičích obličkách), ozbrojeným konfliktom, nedostupnosti ani tej najzákladnejšej zdravotnej starostlivosti... ale nie kvôli tomu, že by neboli očkované. Mnohé africké krajiny majú  zaočkovanosť vyššiu než Rakúsko či Francúzsko , a predsa sa v Afrike na dané choroby (napr. osýpky) masovo zomiera a v Rakúsku či Francúzsku (s nižšou zaočkovanosťou) prakticky vôbec nie (a ak predsa, tak počet úmrtí spočítate na prstoch jednej ruky).

       Rozdiel očividne nie je daný vyššou zaočkovanosťou. Je potom veľmi ľahké pripísať nejaké úmrtie trebárs osýpkam, ale už nikto nepovie, že dieťa bolo podvýživené a malo kritický nedostatok vitamínu A. Osýpky boli len posledným klincom do rakvy a keby aj bolo dieťa proti nim úspešne zaočkované, o mesiac-dva neskôr by možno zomrelo na ebolu, spavú chorobu, maláriu, žltú zimnicu alebo aj na úplne obyčajnú hnačku, nad ktorou sa na Slovensku vôbec nepozastavujeme. V skutočnosti ale nezomrelo na osýpky, osýpky ho len dorazili. Zomrelo na podvýživu a nedostatok životne dôležitých vitamínov. Toľko k štatistikám z "tretích krajín" a k ich výpovednej hodnote pre občana rozvinutej krajiny, akou je aj Slovensko.

 

"Jeden z posledných článkov uverejnených na internetových stránkach, ktorý sa zdanlivo vedecky opiera o citácie zo zahraničnej literatúry, je písaný v tomto duchu. O vyjadrenie sa k jeho obsahu boli požiadaní vybraní hlavní odborníci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a poprední odborníci vo vakcinológii."

       Je priam nehorázne, že ÚVZ SR nie je schopný alebo ochotný uviesť ani len odkaz na článok, ku ktorému sa vyjadruje. Bol to tento alebo tento?

 

"Na margo predmetného článku treba uviesť nasledovné:

       Očkovanie patrí k najvýznamnejším objavom v histórii medicíny. Realizácia očkovania sa prejavila vo výraznom poklese chorobnosti a úmrtnosti detskej populácie a došlo k eliminácii až eradikácii (vykoreneniu) niektorých detských infekčných ochorení."

       Obľúbená mantra, samozrejme, bez akýchkoľvek dôkazov. Žiada sa len dodať "Óm" alebo "Amen".

       Realita je však úplne iná. Ak očkovanie vôbec malo nejaký podiel na znížení/odstránení úmrtnosti či vážnych komplikácií prenosných ochorení, tak len nepatrný. Úbytok niektorých nebezpečných prenosných ochorení je faktom bez ohľadu na očkovanie, rovnako tak je však faktom aj raketový nárast astmy, alergií, autizmu, ľahkých mozgových dysfunkcií, detskej cukrovky a ďalších porúch imunity, spôsobených očkovaním. O vplyve očkovania na epidemický nárast výskytu týchto chronických ochorení sa dnes už  otvorene diskutuje na akademickej pôde, dokonca celé špeciálne vydania odborných lekárskych časopisov sú venované poškodeniam zdravia, ktoré boli spôsobené očkovaním. 

       Rozhodne nemožno povedať, že by príčinnú súvislosť očkovania s rôznymi "civilizačnými" ochoreniami "spoľahlivo vyvrátli seriózne štúdie". Keby to tak bolo, nebolo by predsa očkovanie a jeho nežiaduce účinky predmetom vášnivých debát vedcov a výskumníkov. Prečo by debatovali o tom, čo bolo "spoľahlivo vyvrátené serióznymi štúdiami"? To predsa nedáva zmysel. Navyše, tie "seriózne štúdie" sa s odstupom času ukazujú byť podvodom.

 

"Vplyv očkovania možno najlepšie ilustrovať na eradikácii varioly. Vďaka očkovaniu sa podarilo eradikovať toto smrteľné ochorenie, ktoré bolo ešte v 70. rokoch príčinou mnohých úmrtí na svete."

       Istotne vďaka očkovaniu? Fakty hovoria o niečom inom. Napr. o tom, že úmrtnosť očkovaných na pravé kiahne bola výrazne vyššia než úmrtnosť neočkovaných.

 

"V súčasnosti je v záverečnej fáze eradikácia ďalšieho závažného až smrteľného ochorenia - detskej obrny. Vďaka masívnemu povinnému očkovaniu sa toto ochorenie už nevyskytuje na americkom ani na európskom kontinente a celosvetové vykorenenie detskej obrny je otázkou blízkej budúcnosti."

       Vážne? 20-násobný nárast akútnej chabej obrny v Indii od počiatku očkovacej kampane proti detskej obrne nevyzerá ako "vykorenenie detskej obrny" v "blízkej budúcnosti". Rovnako tak je pozoruhodné, že v Pakistane až 24% chorých na detskú obrnu bolo očkovaných najmenej 7x!!!

 

"Nové objavy v imunológii, nové technológie prípravy antigénov založených na génovom inžinierstve dávajú výhľady na vznik nových vysoko účinných očkovacích látok."

       Jedinou spomedzi 10 povinných vakcín na Slovensku, ktorá je pripravená pomocou génového inžinierstva, je vakcína proti nákazlivej žltačke typu B. Táto vakcína je však tak "podarená", že až 1% vakcíny tvoria zvyšky z rozbitých buniek geneticky modifikovaných kvasiniek. Aký veľký to má dopad na vznik porúch imunity, môžeme asi len hádať.

       Ostatné povinné vakcíny sú vyrábané desiatky rokov starými postupmi, ktoré asi ťažko možno nazvať "novými technológiami". Chce nás ÚVZ SR ohúriť marketingovou frázou o "nových technológiách", alebo toto tvrdenie len skopíroval z materiálov, čo mu podsunuli výrobcovia vakcín?

 

"Rozširovanie vakcinačného programu, ako aj perspektívy vývoja očkovacích látok však so sebou prinášajú celý rad nových otázok a problémov. Patrí sem otázka vakcinačnej záťaže dieťaťa, počtu vpichov a tým aj viaczložkových vakcín. Ústupom infekčných ochorení sa do popredia dostávajú otázky nežiaducich reakcií a prípadných súvislostí očkovania s inými závažnými ochoreniami."

       Celkom správne. Ak by totiž aj niekedy vôbec bolo nejaké očkovanie menším rizikom než príslušná choroba, pri poklese výskytu choroby pod určitú hranicu začne byť úhrn škôd, spôsobených očkovaním, vyšší než úhrn škôd, spôsobených príslušnou chorobou. Ak by sme sa riadili hippokratovským "Predovšetkým neškodiť!", mali by sme v takej situácii prestať očkovať. Žiaľ, nedeje sa tak, a preto je úhrn škôd, spôsobených očkovaním, v rozvinutých krajinách už dávno rádovo vyšší než úhrn škôd, spôsobených príslušnými chorobami.

 

"Očkovanie je nepochybne zásah do organizmu, môže mať celý rad rôznych očakávaných či nezvyčajných reakcií. Všeobecne po podaní očkovacej látky, ktorá je pre organizmus antigénom, u určitého percenta očkovaných vznikajú nežiaduce reakcie, ktoré môžu byť lokálne (najčastejšie začervenanie, bolestivosť, opuch miesta vpichu, zdurenie regionálnych lymfatických uzlín) a systémové - celkové (najčastejšie zvýšená teplota, malátnosť, celková slabosť, bolesti hlavy a kĺbov)."

       Až na to, že vakcína nikdy nie je LEN antigénom, ale vždy sú v nej aj ďalšie látky: niektoré sú priznané v príbalovom letáku, iné priznané nie sú (zvyškové látky z výroby, ktoré vo vakcíne nemajú žiadnu funkciu, ale nepodarilo sa ich odstrániť) a o ďalších možno ani sám výrobca nevie (všelijaké kontaminácie rôznymi chemikáliami či dokonca živými vírusmi).

       Keďže vakcína nie je len antigén, ale aj množstvo ďalších látok či dokonca vírusov, ktoré môžu mať významný škodlivý účinok, možno povedať, že ÚVZ SR (zámerne?) ignoruje podstatnú časť zloženia vakcíny.

 

"Je nutné si uvedomiť, že neexistuje vakcína stopercentne bezpečná a účinná, na druhej strane negatívne aspekty sú mnohonásobne vyvážené významným znížením výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním."

       Ďalšia obľúbená mantra. Mohol by mi niekto vysvetliť, ako môžu byť nežiaduce účinky očkovania proti detskej obrne (prípadne záškrtu) vyvážené znížením výskytu ochorenia, keď sa táto choroba u nás už 52 (resp. 32) rokov nevyskytuje? Detská obrna (ani záškrt) nerobí na Slovensku už desiatky rokov absolútne nijaké škody, čo o očkovaní rozhodne nemožno povedať. Ako teda môžu byť "negatívne aspekty" očkovania "mnohonásobne vyvážené významným znížením výskytu ochorení"?

 

"V poslednom období možno na Slovensku pozorovať nárast antivakcinačných aktivít, alebo odmietanie očkovania rodičmi detí, ktoré majú byť povinným očkovaním chránené. Vlnu protiočkovacích postojov vyvolali informácie o škodlivosti očkovania."

       ... uverejňované v odborných lekárskych časopisoch, ktoré zrejme nikto na ÚVZ SR nečíta - možno preto, že tam sotva-kto vie dostatočne dobre po anglicky, aby im porozumel.

 

"Verejnosť už zabudla na závažné dopady ochorení, proti ktorým sa v súčasnej dobe očkuje."

       ... a zabudla aj na biedne životné podmienky, ktoré boli pre tieto choroby živnou pôdou a ktoré dnes už - chvála Bohu - na Slovensku nepanujú.

 

"Veľmi citlivo vníma akékoľvek komplikácie súvisiace s očkovaním a veľa rodičov začína považovať očkovanie za nebezpečné. V tomto ich podporujú aj rôzne informácie s antivakcinačným zameraním objavujúce sa v médiách."

       Sem-tam sa aj do mienko-tvorných médií dostane kúsok pravdy o dopadoch očkovania. Zaplať Pán Boh!

 

"Záleží od toho, či autorom publikácií s argumentmi proti očkovaniu sú laici alebo zdravotnícki pracovníci."

       Nuž, ak súdny lekár nie je zdravotníckym pracovníkom, tak potom fakt neviem kto je...

 

"Antivakcinačné publikácie zdravotníckych pracovníkov vyvolávajú na prvý pohľad dojem, že ide o vedecký prístup. Je tu uvádzaný rad pravdivých faktov, ale informácie sa obmedzujú iba na vedľajšie účinky očkovania."

       Informácie v článku sú dané jeho nadpisom. Na tom nevidím nič zlé. Ak je článok o nežiaducich účinkoch, tak je o nežiaducich účinkoch. Ak je o prínosoch, tak je o prínosoch. Aký problém?

 

"Citácie literatúry sú neúplné, často falošné, dochádza k vedomej manipulácii s faktami a číslami a k vynechávaniu súvislostí."

       Tak toto je naozaj vtipné obvinenie, keď je napísané v článku, ktorý necituje ABSOLÚTNE NIJAKÚ literatúru, vedome manipuluje s faktami a číslami (napr. ignoruje vysokú zaočkovanosť v mnohých afrických krajinách a predstiera, že vysoká úmrtnosť v Afrike je daná nízkou zaočkovanosťou, čo zjavne nie je) a vynecháva súvislosti (napr. vplyv životnej úrovne, hygieny, nezávadnej pitnej vody atď. na výskyt (presnejšie: úbytok) prenosných ochorení).

 

"Napríklad, často sa uvádza ako protiargument pravidelného povinného očkovania u nás, že v krajinách západnej Európy nie je očkovanie povinné, čo je pravdou. Nie je však k tomu uvedené, že práve preto je tam napr. vysoký výskyt čierneho kašľa (800 - 1 000 prípadov ochorení na 100 tis. detí) s vysokým podielom komplikácií."

       To je mimoriadne vtipné tvrdenie za situácie, kedy u nás už niekoľko rokov "zúri" čierny kašeľ a naša 99%-ná zaočkovanosť je proti tomu absolútne bezmocná.

       Skúsme pár čísel zo stránky WHO (World Health Organization = Svetová zdravotnícka organizácia OSN). Nebol som schopný napochytre dohľadať počet detí v danej krajine, tak počítam s celkovým počtom obyvateľov, ktorý je možno 3-4x vyšší, ako kde:

Krajina Zaočkovanosť Prípadov
v r. 2011
Obyvateľov Prípadov na
100.000 obyvateľov
Slovensko 99% 936 5.397.036 17,34
Rakúsko 83% 309 8.219.743 3,76
Burkina Faso 91% 6 15.746.232 0,04
Brazília 96% 1.774 192.755.799 0,92
Česko 99% 324 10.562.214 3,07
Veľká Británia 95% 1.243 62.262.000 2,00
India 72% 35.217 1.210.193.422 2,91
Fínsko 99% 555 5.401.267 10,28
Dánsko 91% 71 5.500.510 1,29
Nórsko 94% 3.695 5.000.000 73,90
Írsko 95% 229 4.588.252 4,99

Zdroje:

      Ako vidno, vyšší výskyt čierneho kašľa na hlavu je spomedzi európskych krajín asi len v Nórsku, ale pri pomerne vysokej zaočkovanosti 94%. Naproti tomu India s len 72% začkovanosťou má takmer 6x nižší výskyt čierneho kašľa než Slovensko s 99% zaočkovanosťou. Ak vôbec jestvuje nejaký vzťah medzi výskytom čierneho kašľa a zaočkovanosťou (o čom pochybujem), tak to zjavne bude skôr úmernosť (čím väčšia zaočkovanosť, tým väčší výskyt čierneho kašľa) než nepriama úmernosť (čím väčšia zaočkovanosť, tým nižší výskyt čierneho kašľa), o ktorej sa nás snažia presvedčiť "odborníci" z ÚVZ SR.

       A najviac zo všetkého by ma zaujímalo: kde nabral ÚVZ SR výskyt čierneho kašľa vo výške 800 až 1.000 na 100.000 detí? Aj keby deti tvorili len 25% obyvateľstva, aj keby všetky ochorenia boli len u detí, tak po vynásobení štyrmi dostaneme výskyt čierneho kašľa nanajvýš 300 na 100.000 detí v Nórsku. Vo všetkých ostatných európskych krajinách, kde nie je povinné očkovanie proti čiernemu kašľu, je nižší výskyt čierneho kašľa než na Slovensku, kde je očkovanie povinné. Kde berie ÚVZ SR tú drzosť - vyčítať týmto krajinám vysoký výskyt čierneho kašľa, - keď na Slovensku so vzorovou 99% zaočkovanosťou je druhý najvyšší výskyt čierneho kašľa v Európe, vysoko prekračujúci výskyt čierneho kašľa v ktorejkoľvek európskej krajine s plne dobrovoľným očkovaním (s výnimkou Nórska)??? A ktože tu manipuluje s faktami a číslami???

 

"Odporcovia očkovania zabudli, aký ťažký môže byť priebeh infekčného ochorenia, alebo jeho komplikácia. Neuvádzajú, že napr. pred vývojom očkovacej látky proti osýpkam ochoreli na túto infekciu tisíce detí, ktorá u niektorých zanechala doživotné poškodenie. Tragická je situácia v rozvojových krajinách, kde dosiaľ každoročne zomierajú na osýpky milióny detí."

       Tak toto už je naozaj vrchol. Ako môžu v rozvojových krajinách "každoročne zomierať na osýpky milióny detí", keď celosvetový výskyt ochorení na osýpky (vrátane rozvinutých krajín) bol v roku 2011 len 344.276 prípadov??? Milióny úmrtí pri státisícoch ochorení? Vedia na ÚVZ SR vôbec napočítať do 10???

 

"Tejto situácii možno zabrániť očkovaním, ktoré je ekonomicky výhodné a bezpečné."

       Iste, obzvlášť u podvýživených detí, u ktorých funguje imunita na cca 20% normálu, takže sú de facto silne imunodeficientné a teda majú očkovanie proti osýpkam kontraindikované. Inak povedané: očkovanie im je jednoznačne viac na škodu než na úžitok. Toľko k bezpečnosti.

       No a ekonomicky to je veľmi výhodné. Výrobca vakcíny zarobí, vakcína rapídne skráti dĺžku života, bude menej hladných krkov a tým pádom aj menšie náklady na sociálnu pomoc. Vskutku nesmierne ekonomicky výhodné... Otázkou ale je, či to je aj ľudské.

 

"Všetky deti na svete si zaslúžia ochranu spoľahlivými a bezpečnými očkovacími látkami proti ochoreniam, ktorým možno predchádzať očkovaním."

       To by najprv nejaké spoľahlivé a bezpečné očkovacie látky museli jestvovať. Nedá mi necitovať:

"The only safe vaccine is a vaccine that is never used."
("Jedinou bezpečnou vakcínou je tá, ktorá nebude nikdy použitá")

Dr. James A. Shannon,
bývalý riaditeľ National Institutes of Health
(Federálny výskumný ústav zdravia v USA)

 

"Antivakcinačné kampane sú v súčasnosti atraktívnou tematikou. Klasickým príkladom protivakcinačných kampaní je webová stránka www.edusan.cz, ktorej základnou snahou je spochybnenie významu očkovania alebo prezentovanie "dôvodov", prečo je očkovanie rizikovým úkonom, alebo prinajmenšom nie je také dôležité, aby sa uvedené riziko muselo absolvovať. Stránka (obdobne ako aj ostatné podobné prezentácie) operuje argumentmi, ktoré vyvolávajú dojem objektivity jednak tým, že uvádzajú prežité, alebo už vyvrátené fakty, jednak zveličujú vcelku minimálne nežiaduce reakcie očkovania a považujú ich za závažné, alebo skonštatujú istý fakt s tým, že mu dajú opačný význam. Všetky citované údaje, hoci publikované v renomovaných časopisoch, nemajú žiadnu príčinnú, ale len časovú súvislosť."

       Stránku www.edusan.cz sa mi nepodarilo nájsť. Pravdepodobne už nejestvuje alebo ani nikdy nejestvovala. Našiel som však stránku www.edusan.sk, ktorej hlavným partnerom je Pfizer - výrobca vakcín. Hmmm... O rizikách očkovania som tam našiel len tento článok, ktorý navyše vôbec nebudí dojem "antivakcinačnej aktivity", skôr naopak.

       Inak tu je ukážková manipulácia s faktami zo strany ÚVZ SR: to, že príčinná súvislosť nebola preukázaná (napr. preto, že sa o to nikto nesnažil), neznamená, že nejestvuje. ÚVZ SR však sebavedome tvrdí, že sú to všetko len náhody, a to je zjavná manipulácia. Je totiž veľký rozdiel medzi "nevieme naisto" a "určite nie".

 

"Žiadna takáto skutočnosť nebola potvrdená. V tom je demagógia uvedených stránok, ktorá má v konečnom dôsledku protivakcinačný účinok. Tento jav je absolútne neprijateľný, pričom je žiaľ podporovaný aj lekármi primárnej starostlivosti, ktorí spochybňujú význam očkovania, alebo posúvajú rozhodovanie o type vakcín na rodiča, čo je veľmi rizikový krok voči vakcinačnému programu ako celku, rovnako ako je rizikové svojvoľné nedodržiavanie vakcinačného kalendára a neodborné nedodržiavanie intervalov očkovania."

       Hmmm... Takže rodič má len držať hubu a krok a lekár rozhodne všetko zaňho? Nehovoriac o tom, že demagogický tu je leda tak ÚVZ SR, keď tvrdí, že na osýpky každoročne umrie rádovo viac ľudí než na ne ochorie. :-)

 

"Aj priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte ochorení ovplyvniteľných očkovaním v Slovenskej republike vedie laickú verejnosť k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. Avšak pri súčasnej masívnej migrácii obyvateľstva nie je zavlečenie akéhokoľvek infekčného ochorenia do Slovenskej republiky vylúčené. Preto nemožno v oblasti pravidelného povinného očkovania detí v žiadnom prípade poľaviť."

       Akože by to nebolo možné? Vo Veľkej Británii či Nemecku s plne dobrovoľným očkovaním je mnohonásobne väčšia migrácia než u nás a nič tragické ohľadne prenosných ochorení sa tam nedeje. Odhliadnuc od toho, zaočkovanosť v divokejších rómskych osadách je u nás hlboko pod hranicou, údajne potrebnou pre kolektívnu imunitu, ale ani napriek tejto "vakcinačnej diere" tam nijaké nebezpečné choroby nezúria - nerátam v zásade neškodnú žltačku typu A skrz mizernú hygienu.

 

"Pri nedostatočnej optimálnej hladine tzv. kolektívnej imunity, ktorá sa dosahuje minimálne 95 % zaočkovanosťou, môže hroziť návrat osýpok, ružienky, detskej obrny, záškrtu a ďalších infekčných ochorení. V niektorých prípadoch nestačí ani 95 % hranica zaočkovanosti. Rozdiel je v tom, či zvyšných päť percent neočkovaných je v rámci celého územia Slovenskej republiky, alebo je nahromadených v určitých lokalitách, čo môže byť z hľadiska rozvoja epidémií veľmi nebezpečné. Príkladom je epidémia osýpok na východnom Slovensku v rokoch 1997 - 1998 v komunite neočkovaných, ktorá sa rýchlo šírila do ďalších lokalít."

       Nuž, ak sa šírila do ďalších lokalít, tak potom s tými ďalšími lokalitami asi nebolo niečo v poriadku, keď im vysoká zaočkovanosť nebola nič platná.

 

"Priaznivá situácia u nás vo výskyte infekčných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, môže navodzovať u laickej verejnosti dojem, že ďalšie očkovanie už nie je potrebné, alebo že je zbytočné."

       Nuž, prinajmenšom očkovanie narobí viac škody než daná choroba - to je neodškriepiteľný fakt.

 

"Je povinnosťou pediatrov, epidemiológov a ďalších odborníkov zainteresovaných v plnení Imunizačného programu, aby neustále zdôrazňovali, že pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný v populácii, alebo vo vonkajšom prostredí, riziko infekcie naďalej trvá, a že najoptimálnejšou ochranou pred vybranými infekčnými ochoreniami je očkovanie."

       Takže všetci menovaní majú povinnosť robiť reklamu výrobcom vakcín, napriek zjavnému faktu, že očkovanie narobí viac škody, než choroby, pred ktorými má chrániť. To nemá chybu.

 

S cieľom minimalizovať dopad antivakcinačných aktivít na verejnosť, alebo minimalizovať odmietanie rodičov dať deti zaočkovať je potrebné:

  • dodržiavať povinnosť hlásenia nezvyčajných reakcií po očkovaní v súlade s platnou legislatívou (Vyhláška MZ SR číslo 585/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, príloha číslo 4),
  • každoročne kontrolovať a vyhodnocovať postvakcinačné reakcie,
  • analyzovať postvakcinačné reakcie a poskytnúť tieto údaje verejnosti,
  • pred každým očkovaním informovať očkovaného, alebo zákonných zástupcov očkovaného, aké je riziko očkovania a aké je riziko infekčného ochorenia, proti ktorému je možné dieťa chrániť očkovaním.

       S tým nemôžem nesúhlasiť.

       Keďže citovaná vyhláška začala platiť až 1.I.2009, môžme z tohto údaja vyvodiť, že článok nie je starší než z roku 2009. Keďže však sa spomínajú neskoršie zmeny a doplnky, pričom prvým bola vyhláška MZ SR č. 273/2010 Z.z., platná od 1.VII.2010, bude článok zrejme z druhej polovice roku 2010 alebo novší.

 


Napísanie a zverejnenie tohto komentára zabralo autorovi približne 5 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Ad: Informácia o možných rizikách očkovania a antivakcinačných aktivitách

"Verte nám, ved sme odborníci..."

alena | 30.08.2012

Oni si z nas (obcanov SR) normalne robia srandu! Alebo naozaj myslia vazne to,ze: "Mýlime sa sem tam v počtoch o milióny, ale verte nám, sme predsa odborníci..." ??

Tato zmeska pseudoargumentov bez konkretizovania studii, bez uvedenia zdrojov, fakty nesplnajuce kriteria EBM, cisla,ktore su "pozmenene" o miliony, porovnavanie neporovnatelneho - to vsetko obstoji mozno max. len ako prezentacia vyrobcu vakcin na Vakcinologickom kongrese, ale skopirovat to bez rozmyslania a overenia faktov a cisiel a prezentovat to ako "dielo odbornikov z UVZ SR" a zavesit to na internet, to uz je silna kava... Toto by na nasej univerzite nepreslo ani ako seminarna praca, bolo by to studentovi vratene okamzite na prepracovanie a o diplome by si mohol nechat len snivat... Nechapem,kto dal diplom ludom, co toto dali na internet ??!! Tito odbornici tam len zbytocne zaberaju miesto...
Su to fakt odborníci, ale na demagogiu...ta im ide naozaj skvele! Len neviem preco musime platit z nasich daní uradnikov za pracu, za ktoru by mali skor platit vyrobcovia vakcin PR agenturam...

Re:"Verte nám, ved sme odborníci..."

Ing. Marián FILLO | 01.09.2012

To bude tým, že ÚVZ SR funguje de facto ako reklamná (PR) agentúra pre očkovací priemysel.

žeby?

alena | 29.08.2012

Ad: "Tento jav je absolútne neprijateľný, pričom je žiaľ podporovaný aj lekármi primárnej starostlivosti, ktorí spochybňujú význam očkovania, alebo posúvajú rozhodovanie o type vakcín na rodiča..."

Zeby uz boli spracovane vysledky z dotaznikov distribuovanych pediatrom z dielne prof.soc.prace Dluholuckeho? :-)

verejné zastrašovanie, manipulácia a klamstvá

eva | 24.08.2012

Keby sme boli v právnom štáte, tak navrhnem, poďme podať na nich žalobu, za tie klamstvá, ale žial...

krasne kecy do letaku

laura | 23.08.2012

z ich strany je to tak krasne a poeticky napisane, ze by tomu clovek aj uveril a pritom su to vsetko blaboly, co je tu krasne ukazane a dokazane. otras!

Re:krasne kecy do letaku

Ing. Marián FILLO | 24.08.2012

Kto vie, či im to nepísal nejaký PR špecialista od GlaxoSmithKline.
:-)

Re:Re:krasne kecy do letaku

Eva Juhárová | 29.08.2012

Asi im to písal, veď aha, o tomto Tvojom komentári sa píše tu:

https://zdravezdravotnictvo.etrend.sk/reforma-legislativa-politika/rizika-ockovania-sa-opat-tlacia-do-povedomia.html

no a v tom článku je aj odkaz na stretnutie ministerky zdravotníctva s predstaviteľmi farmaceutických spoločností :
"Na odštartovaní kampane, ktorá má vyzdvihnúť pozitíva očkovania sa ešte v júni dohodlo vedenie ministerstva zdravotníctva s farmaceutickými spoločnosťami. "

https://www.health.gov.sk/Clanok?zapis-zo-stretnutia-20120611

Aby bolo jasné, kto za koho kope.

Pridať nový príspevok