8 otázok o bezpečnosti, ktoré sa treba spýtať PRED očkovaním, a ako vyzerá nežiadúci účinok očkovania?

28.11.2010 21:30

Age of Autism - 26.XI.2010

 

       Pôvodný článok "8 Safety Questions To Ask When Vaccinating and What does an Adverse Reaction Look Like?"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Na základe Federálneho zákona o poškodení zdravia očkovaním v detstve z roku 1986 bolo v USA vyplatených vyše 2 miliardy dolárov deťom a dospelým, pre ktorí utrpeli očkovaním spôsobené zdravotné postihnutia. Očkovacie látky sú farmaceutickými výrobkami, ktoré v sebe nesú riziká, a tie môžu byť pre niekoho väčšie než pre iných. NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.) Vás vyzýva, aby se sa plne informovali o rizikách a komplikáciách chorôb i očkovania proti nim, a porozprávali sa o tom s jedným či viacerými zdravotníkmi, ktorým dôverujete, pred tým, než učiníte rozhodnutie o (ne)očkovaní.

 1. Som (je moje dieťa) práve teraz chorý/chorá/choré?
 2. Mal som ja (malo moje dieťa) v minulosti zlú reakciu na očkovanie?
 3. Mal som ja (malo moje dieťa) osobnú alebo rodinnú históriu zlých reakcií na očkovanie, neurologických porúch, vážnych alergií či porúch imunitného systému?
 4. Poznám danú chorobu a riziká očkovania proti nej?
 5. Som plne informovaný/á o nežiadúcich účinkoch danej očkovacej látky?
 6. Viem, ako rozpoznať a hlásiť nežiadúci účinok očkovania?
 7. Viem, že si potrebujem písomne poznačiť ku každému očkovaniu napr. meno výrobcu očkovacej látky a číslo výrobnej dávky?
 8. Viem, že mám právo na informovaný (ne)súhlas?
   

       Ak ste odpovedali ÁNO na otázky 1, 2 a 3, alebo NIE na otázky 4, 5, 6, 7 a 8, a nerozumiete významu svojej odpovede, pomôže Vám, ak si prečítate informácie na stránke NVIC s odkazmi na iné stránky a zdroje, vďaka čomu budete vedieť lepšie odpovedať na tieto otázky, navrhnuté na vzdelávanie občanov o dôležitosti plne informovaného (ne)súhlasu s očkovaním. NVIC tiež vydáva bezplatný internetový spravodaj o očkovaní, ktorý Vám ponúka najnovšie informácie o očkovacích látkach a prenosných ochoreniach.

       Ak sa rozhodnete očkovať, vždy si udržiavajte písomné záznamy o tom, aké presne očkovacie látky boli Vám (Vášmu dieťaťu) podané, vrátane mena výrobcu a čísla výrobnej dávky očkovacej látky. Napíšte si a podrobne popíšte akýkoľvek vážny zdravotný problém, ktorý sa ukáže po očkovaní, a udržiavajte si tieto informácie ľahko dostupnom mieste.

       Je dôležité byť schopný rozpoznať nežiadúci účinok očkovania a vyhľadať vhodnú lekársku starostlivosť, ako aj uistiť sa, že hlásenie o nežiadúcom účinku očkovania bolo poslané federálnym predstaviteľom verejného zdravotníctva do VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA - pozn. prekl.), ktorý sleduje očkovacie látky po tom, ako boli schválené na použitie. Informácie vkladané do VAERS môžu pomôcť identifikovať vysoko rizikové faktory, ktoré činia niektorých jedincov náchylnejšími k nežiadúcim účinkom očkovania.

       Ak zažijete Vy alebo Vaše dieťa ľubovoľné z nižšie vymenovaných príznakov v priebehu niekoľkých hodín, dní alebo týždňov po očkovaní, mali by ste ich hlásiť do VAERS. Akútne príznaky nežiadúcich účinkov očkovania sú (okrem iných):

 • opuchy, začervenanie, zápal alebo zatvrdnutie miesta vpichu,
 • vyrážky po tele alebo žihľavka
 • šok / kolaps
 • krik vo vysokej frekvencii alebo plač dieťaťa počas niekoľkých hodín bez prestania
 • extrémna spavosť alebo dlhé doby neschopnosti reagovať na podnety zvonku
 • vysoká horúčka (nad 39 °C)
 • mykanie alebo šklbanie tela, ramena, nohy či hlavy
 • škúlenie
 • slabosť alebo ochrnutie ľubovoľnej časti tela
 • strata očného kontaktu, uvedomovania si vecí alebo sociálnych zručností
 • strata schopnosti pretočiť sa z chrbta na brucho a opačne, sadnúť si či postaviť sa
 • strata zraku alebo sluchu
 • neposednosť, hyperaktivita alebo neschopnosť sústrediť sa
 • poruchy spánku narúšajúce spánkový rytmus
 • kývanie hlavou a iné opakované pohyby (plieskanie sa, šúchanie sa, kývanie sa, krútenie sa)
 • bolesti kĺbov
 • svalová slabosť
 • únava spôsobujúca práceneschopnosť
 • strata pamäti
 • nástup chronických ochorení uší a dýchacej sústavy
 • prudká a trvalá hnačka alebo chronická zápcha
 • problémy s dýchaním (astma)
 • prílišná krvácavosť (trombocytopénia) alebo anémia
   

       Sú aj iné príznaky, ktoré upozorňujú na nežiadúci účinok očkovania Vás či Vášho dieťaťa. Nie všetky príznaky, ktoré nastanú po očkovaní, sú očkovaním aj spôsobené, nemožno však automaticky vylúčiť možnosť, že tieto príznaky spôsobilo očkovanie. Preto je dôležité, aby Váš lekár zapísal VŠETKY vážne zdravotné problémy, ktoré nastali po očkovaní, do Vášho zdravotného záznamu, a hlásil do VAERS všetky vážne príznaky alebo dramatické zmeny v oblasti fyzického, mentálneho alebo emocionálneho správania sa, ktoré nastanú po očkovaní. Je tiež dôležité, aby sa s očkovaním nepokračovalo, pokým sa nepotvrdí, že vážny zdravotný problém, ktorý nastal po očkovaní, nebol očkovaním spôsobený. Ďalšie očkovanie v prípade vážneho poškodenia zdravia by mohlo viesť k trvalému zdravotnému postihnutiu alebo smrti.

       Aj keď by podľa zákona mali od roku 1986 hlásiť lekári a iní poskytovatelia očkovania v USA všetky hospitalizácie, zdravotné postihnutia, úmrtia a vážne poškodenia zdravia po očkovaní do VAERS, odhaduje sa, že len menej než 10%, možno dokonca menej než 1% všetkých zdravotných problémov spôsobených očkovaním je v skutočnosti hlásených. Ak Váš lekár nenahlási do VAERS vážny zdravotný problém, ktorý ste Vy alebo Vaše dieťa zažili po očkovaní, máte právo nahlásiť nežiadúci účinok očkovania Vy sami.

       Od svojho založenia v roku 1982 prevádzkuje NVIC register nežiadúcich účinkov očkovania, ktorý slúži ako dozorca nad VAERS. Vyzývame Vás, aby ste tiež hlásili akékoľvek podozrenia na nežiadúci účinok očkovania, ktorý zažilo Vaše dieťa alebo Vy sami, do tohto registra NVIC.

 

       Pozn. red.: V prípade, že nám napíšete svoj príbeh s očkovaním, radi ho zverejníme medzi našimi skutočnými príbehmi zo života, vďaka čomu môžu mať naši ďalší čitatelia lepšiu predstavu o tom, ako v skutočnosti vyzerajú nežiadúce účinky očkovania.